Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Okotropa 2014

Ame ngöne la zonale celë hetrenyi la itre tane mekun nyine inin qaane 1 koi 28 Diseba 2014.

Catre Jë Mejiune Kowe La Hna Huliwa Kow Hnene La Baselaia

Hnei Iehova hna jëne la seven lao isisinyikeu matre traqa pi la Baselaia ka troa eatrëne la aja i Iehova kowe la fen. Tro ha acatrene tune kaa la lapune së hnene la itre isisinyikeu celë?

“Tro Nyipunie a Baselaia Angete Huj”

Tro la köni isisinyikeu tixenuë a uku së troa catre mejiune kowe la itre huliwa ne la Baselaia me upi së troa catre tro fë la maca ka loi celë kowe la itre atr.

Ce Huliwa Jë Me Iehova—Hnine Jë La Hnëqa Cili!

Nemene la ka upe la itre ka nyihlue i Iehova troa xomehnöth la itre sipu aja i angatr?

‘Goeëne Hutine Jë La Itre Ewekë e Koho’

Pine nemene matre tro la itre ka mejiune troa mele palua e celë a goeëne hutine la itre ewekë qaa hnengödrai? Nemene la ka aijijë angatre troa ujë tune lai?

HNA MELËN

Itre Ewekë Ka Tru Ne La Meleng Thatraqane La Baselaia

Traqa koi 75 lao macatre ne huliwa i Iehova hnei Mildred Olson, kola e fe lo 29 lao macatre ne mesinare e El Salvador. Hnei nemene matre kösë thöthi pala hi eahlo?