Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Ogas 2014

Hetrenyi e hnine la zonale celë la itre tane nyine inin qaane 29 Semitrepa koi 26 Okotropa 2014.

Epuni Fe Kö a Hane Kapa La Xen “Ngöne La Nyipi Ijin”?

Hapeu, nyipi ewekë kö tro la atr a kapa asë la nöjei itusi cili hna hamëne hnei hlue ka nyipici matre troa catre la lapaune i angeic?

Hna Kuca Hnene La Itre Föe Ngöne La Huliwa i Iehova?

Wange ju la thangane kowe la itre trahmanyi me föe qa ngöne la hna icilekeu me Akötresie. Wange ju la itre hna melëne ekö hnene la itre xa föe ka mele nyipici ekö. Nge, wange ju fe la ixatua hna hamëne hnene la itre föe Keresiano kowe la huliwa i Akötresie enehila.

Ka Mele La Wesi Ula i Akötresie—Huliwane Jë!

Ajane asë hi la Itretre Anyipici Iehova troa maca ngöne la hna cainöj. Tro sa ce wange la itre mekune nyine ixatua göi aqane troa huliwane hnyawane la Wesi Ula i Akötresie memine la itre tarak matre troa porotrike memine la itre atr.

Aqane Easenyi Së Hnei Iehova

Nyipi ewekë tro sa acatrene la aqane imelekeu së me Iehova. Wange ju la aqane amamane hnene la thupene mel me Tusi Hmitrötr ka hape, Iehova a e së koi Nyidrë.

Drenge Ju La Aqane Ewekë i Iehova

Wange la enyipiewekëne la troa drenge la aqane ewekë i Iehova me ithanata me Nyidrë. Tro la tane celë a xatua së troa atre la aqane tro sa hmekë Satana me thupëne matre tha tro kö la itre aja së a sewe së troa drei Iehova.

‘E Hmaca Ha Eö, Acatrene Ju La Itre Trejine Me Eö’

Maine tha qatre thupe hë la ketre trejin, ijiji angeice hmaca troa ‘ajane la qa ne la atre thup’?

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Ame la Iesu a qaja ka hape, “tha tro kö [la itre hna amelene hmaca]’ a hete föe me ihamë föe,” nyidrëti kö lai a qaja la melehmaca e celë fen?

ITRE HNA KUCA EKÖ

Ala Nyimu La Ka Öhne La Nyipici Jëne “Eurêka Drame”

Ala Nyimu La Ka Öhne La Nyipici Jëne “Eurêka Drame”