Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Julai 2014

Hetrenyi ngöne la zonale celë la itre nyine inine thatraqane la 1 koi 28 Semitrepa 2014.

Itre Ka Sipu Saene e Micronésie

Ame la itre ka traqa qa ngöne la itre xaa nöj troa cainöje ngöne la itre hnapete ne la Pacifique, angatr a qëmeke kowe la köni jol. Nemene la hnei angatre hna kuca matre cile kow?

‘Wangate Hmekunë Hë Iehova La Nöjei Ate i Nyidë’

Hna xatuane tune kaa hnene la lue hnaewekë celë, “tepene” me “hna pele hatene” ngöne 2 Timoteo 2:19 troa atrehmekune la itre atre i Iehova?

Itre Hlue i Iehova a “Iananyi Memine La Thina Ka Ngazo”

Nemene la aqane iothekeune la hnaewekë “iananyi memine la thina ka ngazo” me itre ewekë ka traqa ngöne lo hneijine i Mose? Nemene la ini hne së hna xome qa ngöne la itre ewekë cili?

HNA MELËN

Ca Keme Ka Patr—Ca Keme Hna Öhn

E jë la hna melëne hnei Gerrit Lösch, ketre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt.

“Nyipunie La Itete Anyipicin”

Nemene la aliene la troa hë së hnene la ëj, Itretre Anyipici Iehova?

“Tro Nyipunie a Anyipici Ni”

Pine nemene matre qaja jë Iesu ka hape, “tro nyipunie a anyipici ni,” ngo qaja pe ka hape, troa anyipici Iehova? Nemene la aqane tro pala hi sa catre kuca la huliwa ne anyipicin?