Kola traqa hnei George Young e Rio de Janeiro lo Maac 1923

AME ngöne lo macatre 1923, ka catre hnyawa lo hnë concert e hnine la conservatoire de musique e São Paulo! Drenge hi la itre atr e cili la nine i George Young. Nyidrëti a cile fë la cainöje i nyidrë, nge kolo fe kö a ujëne ngöne la qene Portuguais. Kola qatixenyën asë hnene la ala 585 lao atr ka traqa! Öhne hi angatr la itre xötr ne la Tusi Hmitrötr qene Portuguais ka mama ngöne la ngön uma, hna sineman. Ame hë la kola nyipun, traqa koi ca hadredr lae sine itus hna thawa kowe la itre atr ngöne la qene Papale, me Alema, me Itali; hane hi la tan qene Wiwi, Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais!. Lolo catre pi hë la cainöj, ke kola ithanatane hnene la itre atr. Ame hë e euj, ka catre hmaca lai conservatoire, hnene la iatr ka traqa troa drei cainöj. Ngo hnei nemene jë?

Ame lo macatre 1867, kola tro hnei Sarah Bellona Ferguson me hnepe lapa i angeice qa Amerika a tro Brésil. Ame hë ngöne lo macatre 1899, kola traqa fë koi angeice hnene la jini angeice la itre xa itus ka qeje Tusi Hmitrötr qa Amerika. Pine laka, pi tro hë angeic a e lo Ita Ne Thup qene Papale, haawe, angeic pë hë a sipone ju troa up lapaane koi angeic la Ita Ne Thup. Nge pine laka, hna ketri angeice hnene la maca hna qatrenge hnene la Tusi Hmitrötr, angeice pë hë a cinyanyi ju koi C. T. Russell, göi troa qaja ka hape, angeice hi la hatrene laka, hetre itre atr pala kö nyine troa wang.

Les vivants peuvent-ils parler avec les morts ? (qene Portuguais)

Hnei Sarah Ferguson hna kuca la hnei angeice hna atreine göi troa hane qaja koi itre xan la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr, ngo angeice fe a hnyinge ka hape drei pë hë la ka troa xatua angeic memine la hnepe lapa i angeic, memine fe kö la angetre Brésil. Ame hë lo 1912, kola thuemacanyi angeice hnene la Bethela ne Brooklyn ka hape, ca ka troa traqa koi angatr e São Paulo memine la itre tarak qene Portuguais; hane hi la tane qene Wiwi, Où sont les morts?. Ame lo 1915, Sarah a qaja ka hape, jole koi angeice troa mekune laka, easenyi hë troa xom la Itretre Ini Tusi Hmitrötr hnengödrai eë. Öni angeice jë hi e cinyanyi ka hape: “Ue pë hë la angetre Brésil, memine la itre ka mel ngöne la götrane ailojë ne Amerika? . . . Maine tro epuni a mekune hnyawane la etrune lai götrane ne Amerika e kolojë, tre tro epuni lai a atrehmekune ka hape, tru pala kö la  nyine troa menuën.” Nge nyipici hi, ke tru pi hë la huliwa hna troa kuca e cili e thupen!

Ame hë lo kola traqa koi macatre 1920, kola traqa e New York City hnene la eitr lae trahmanyi ka soc ka ti he, nge hnei angatr hna hane sine la itre xa icasikeu, treqene la ijine loi hmaca jë la he i angatr. Ame la angatr a bëek a tro Rio de Janeiro, angatre fe a hane qaja ju koi itre xan la mejiune hnei angatr hna hnyipi kapa qa hnine la Tusi Hmitrötr. Ame ju hi lai Maac 1923, kola traqa e Rio de Janeiro hnei George Young, ketre pélerin, kolo aqane hëne ekö la atre thup ka iwai trootro, nge nyidrëti a öhne laka, hetre itre atr ka pi porotrikë Tusi Hmitrötr. Haawe, nyidrëti pë hë a sipone jë matre troa iupi fë la itre itus qene Portuguais. Kolo pë hë a tro pi hnei George Young a tro São Paulo, ketre traone hna lapaane hnene la ala 600 000 lao atr. E cili hi la hnei nyidrëti hna cile fë lo cainöje hna amexej ngöne la qaane la tane mekune celë, me hamëne ju fe hë lo sine itus hna hape Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais!. Öni nyidrëti ka hape, “Pine laka, eni casi hi, nyipi ewekë tro ni a lapaa goeëne lo itre ithuemacany hnine lo zonal.” Öni nyidrëti fe ka hape, kolo petre hi a hane drenge hnene la itre atr ne Brésil la itre cainöje hna nue koi angatre hnene la I.B.S.A. *

Kola mama la itre xötr ne la Tusi Hmitrötr ngöne la kola cainöj hnei George

Ame ngöne la ketre rapor ka qeje Brésil, hna qaja hnene lo Ita Ne Thup ne 15 Diseba 1923, ka hape: “Ame la easa mekune ka hape hna nyiqaane la huliwa lo 1 Juun nge pë petre kö itus ngöne la ijine cili, easa haine la aqane amanathithine hnene la Joxu la huliwa.” Kola qaja fe ka hape, hnei George Young hna kuca la lue cainöj e Sao Paulo, nge ame la kola e asë la etrune la itre atr ka drenge asë lo lai 21 lao cainöj hnei nyidrëti hna kuca qaane lo 1 Juun koi 30 Semitrepa, tre, ala 3 600 angatr. Ame e Rio de Janeiro, kola hane tro fë fe la maca ne Baselaia. Ame hë thupen la itre treu ka xalaith, 7 000 hë lao itus qene Portuguais hna hamëne kowe la itre atr! Ketre, kola nyiqaane mama fe la Ita Ne Thup qene Portuguais, treu Nofeba koi Diseba 1923.

Sarah Bellona Ferguson, lo ka pane kapa la Ita Ne Thup qene Papale e Brésil

Hnei George Young hna hë Sarah Ferguson, nge kola qaja hnene la Ita Ne Thup ka hape: “Hnene la trejine föe hna tro kowe la ita ne cainöj, nge eahlo a pane cile thaup. Eahlo a xolouthe ju la wanakoime i George Young, me goeë nyidrë, me qaja ka hape: ‘Ketre pèlerin fe nyipë?’ ” Kolo petre hi a bapataiso eahlo memine la itre xa neköi eahlo. Truedri faifi lao macatre ne pane itreqe eahlo matre troa bapataiso! Kolo pëhë a qaja hnene la Ita Ne Thup ne 1 Ogas 1924, ka hape, 50 lao hna bapataison e Brésil, nge ala nyimu e Rio de Janeiro.

Ame hë enehila, 90 hë lao macatre thupen, tha nyipi ewekë hmaca kö tro sa hnying ka hape: “Tune kaa e Brésil memine la Amerika götrane kolojë?” Nyimutre catr enehila la Itretre Anyipici Iehova ka cainöjëne la maca ka loi e Brésil; hna sasaithe hë la 760 000. Nge kola drenge ngöne la götrane kolojë ne Amerika la maca ne Baselaia ngöne la qene Portuguais me qene Espagnol, me itre xa qene hlapa ju ka nyimutre. Nyipici lo hna qaja hnei Sarah Ferguson ngöne lo macatre 1915, laka, ‘Tru catre hnei huliwa.’—Itre hna kuca ekö e Brésil.

^ par. 6 Ame la “I.B.S.A.” tre kolo Association Internationale des Étudiants de la Bible.