Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Eiperem 2014

Atre Fe Hi Epun?

Atre Fe Hi Epun?

Ame ngöne lo itre drai ekö hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, nemene la aliene la kola kuie zezene hnene la atr la ixetre i angeic?

KOLA amamane hnene la Tusi Hmitrötre la itre ijine itre atr a kuie zezene la itre ixetre i angatr. Maine jë, tro la itre atr enehila a mekune ka hape, hmo la aqane ujë cili, ngo ame thene la angetre Iudra, tre ketre hatrene hleuhleu lai, me akötr, me elëhni.

Reubena la ketre atr ka “kuie zezene la ite ixete i angeic,” lo angeic a öhne laka, ase hë salemë Iosefa nyine hlu, ngo angeice pe a traqa troa thepe angeic. Hnei Iakobo, keme i angatr, “hna kuie zezene la ite ixete i [nyidrë],” lo nyidrë a mekune ka hape, ase hë humuthi Iosefa hnene la ketre öni ka ses. (Gen. 37:18-35) Hnei Iobu “hna kuie zezene la ite ixete i angeic,” lo kola qaja koi angeice ka hape, meci asë hë la itre nekö i angeic. (Iobu 1:18-20) Hnene la ketre atre tro fë maca ka “zezene la ite ixete i nyën” la kola traqa koi Eli, Atre Huuje Ka Sisitria, hna thuemacanyi nyidrë ka hape, ase hë ngaane la angetre Isaraela, nge meci fe hë la lue nekö i nyidrë, nge ase fe hë kötre fë la pua ne isisinyikeu. (1 Sam. 4:12-17) Ame lo Iosea a drenge la kola e koi nyidrë la itre trenge ewekëne la Wathebo, nge nyidrë a trotrohnine ka hape, tria catre hë la nöje i nyidrë, ame hnei nyidrëti “hna zezene la ite ixete i [nyidrë].”—2 Ite jo. 22:8-13.

Ame lo ijine kola kootrë Iesu, hnei Kaiafa Atre Huuje Ka Sisitria hna “hna kuie zezene la ite ixete i angeic,” lo kola drenge la ithanata i Iesu; ame hnei angeice hna upe zö Iesu jë ka hape, atre nyi tru. (Mat. 26:59-66) Thenge la hna amekötine hnene la hmi angetre Iudra, ame la atre drenge la kola qaja angazone la ëje i Akötresie, tro angeice a kuie zezene la ixetre i angeic. Ngo ame la ketre mekune i angatre thupene la hna lepe apatrene la ēnē e Ierusalema, tre, kola qaja ka hape, “Ame la atre drenge la kola qaja angazone la atresiwa i Akötresie enehila, tre, tha tro kö a zezene hi la ixetr, ngo tro pe a amudrone me apatrene paluan.”

Eje hi laka, e tro la atr a zezene la itre ixetre i angeic, ngo tha qa kö kuhu hni la hleuhleu i angeic, tre, ka gufa xajawa i Akötresie. Celë hi matre, Iehova a upe la itre hlue i Nyidrë troa ‘kuie zezene la ite hni angatr, ngo tha ite ixete kö, me ujë koi Nyidrë.’—Ioela 2:13.