Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Maac 2014

Hmi Hnepe Lapa—Kuca Jë Matre Madrin

Hmi Hnepe Lapa—Kuca Jë Matre Madrin

Önine la ketre keme qaa Brézil: “Lolo catre la itre ijine eahuni a hmi hnepe lapa, ke, e tha qaja kö ni ka hape, pune hë, fenesi pala hi huni e hnenyipajidr.” Hna qaja hnene la ketre keme e Zapo ka hape, tha ka wai traeme kö la nekö i angeic ka treene lao macatre, ka pi ithanata pala hi. Pine nemen? Öni kem: “Ka tru la aja i angeic, nge celë hi la ka hamë madrine i angeic.”

Eje hi laka, ame itre xa nekönatr, pëkö madrine i angatr ngöne lai ijine hmi hnepe lapa. Pine nemen? Önine la ketre keme qaa Togo: “Tha tro pi kö a sixele la atr e kola hmi koi Iehova.” Maine troa sixele hnene la ketre atren, maine jë, ke qaathene lai ka xomiujine la hmi hnepe lapa. Kola öhne hnene la itre hnepe lapa laka, ame la ijine cili, tre loi e troa tune lo aqane qaja Isaia la drai Sabath laka, ketre “drai ne madin.”—Is. 58:13, 14.

Kola öhne hnene la itre keme ka hape, maine ka madrine la itre atrene la hnepe lapa, haawe, tro ha madrine fe ngöne la ijine hmi hnepe lapa. Öni Ralf, keme ne la köni jajinyi me ca trahmany, ka hape, ame la angatr a hmi hnepe lapa, tre, kösë angatr a porotrik; angatr asë hi a hamë mekun. Nyipici laka, tha ka hmaloi kö koi kem troa kuca matre tro angatr a pi hane ithanatane la itre mekun. Önine la ketre thin: “Ame itre xa ijin, nango kucakuca ni matre jole koi ni troa kuca matre hetre madrine ngöne la hmi hnepe lapa.” Nge tune kaa fe epun, epuni fe kö a catre thele jëne matre hetre madrine ngöne la hmi hnepe lapa?

ATREINE ITROTROHNI ME THELE PENGÖN

Önine la ketre keme ka lue neköne qaa Alema: “Loi e tro sa atreine itrotrohni.” Öni Natalia, thine ka lue nekön: “Ame la ka sisitria kowe la hnepe lapa hun, tre, ene la troa thele pengönën.” Tru hnei hnepe lapa ka thawa nyimutrene la itre nyine troa kuca ngöne la hmi hnepe lapa. Öni Cleiton, keme ne la lue thöth qaa Brézil: “Aqane kuca lai ka iupi troa isa hamë mekun, kösë itre mekune hna isa melën. Ame la  ketre eloin, tre, kola aijijëne la keme me thine troa atrehmekune la hna isa ajan hnene la itre nekönatr, ngacama isa macatre i nyudreni kö. Nge loi e tro nyidro a ithanata hmekune la itre aja cili, me atreine itrotrohni la kola ië mekun me thupëne la aqane troa tro fë.

Nemene la hna kuca hnene la itre xa hnepe lapa matre troa thele pengön? Ame itre xa hnepe lapa, angatre a nyiqaane la hmi hnepe lapa hnene la nyima. Öni Juan qaa Mexique: “Aqane kuca lai ka lolo nge ka hnëkë së troa ce ithanatane la mekun.” Hna iëne la itre nyima hmekune la tane mekune nyine troa ithanatan.

Sri Lanka

Nyimu hnepe lapa ka ce e lo itre xötre qa hnine la Tusi Hmitrötr. Ame göi troa thele pengönën, hna isa thewe xötr göi tro angatre a isa e. Önine la ketre keme qaa Zapo: “tha majemine kö ni ngöne la xötrei.” Ngo madrine catre la lue nekö i nyidrë trahmanyi troa goeëne la keme me thine i nyidro a ce thawa la madrine i nyidro. Hnei itre xa hnepe lapa hna kuci elone la itre hna edromëne hnei Tusi Hmitrötr. Öni Roger, ketre keme ka lue kuku trahmany qaa Afrique götrane kolojë ka hape, ame itre nekönatr, tre “saqe hi angatre öhne la itre hna edromëne qa hnine la Tusi Hmitrötr, itre ewekë ka tha mama kö koi hun itre keme me thin.”

Afrique Götrane Kolojë

Ame la ketre aqane troa thele pengönën, tre ene la troa ce huliwa me nyitipune lo aqane cai aka i Noa maine kola xupe pena la ēnē i Solomona. Troa hetre aja the së, e hne së hna isa thele ewekë göi troa kuca la huliwa cili. Ame ngöne la ketre uma e Asia, kola ilapanyi la keme me thin, me nekö jajinyi ka faifi lao macatre, me qaaqaa hmunë. Angatr a kuci elone lo itre gojenyi hna trongëne ekö hnei Paulo lo angeic a mesinare. Ame pena itre xa hnepe lapa, hnei angatre hna kuci elone lo itre hna edromëne ngöne la tusi Esodo. Öni Donald qaa Togo, ka 19 lao macatre, ka hape, qa ngöne la hna thele pengön: “Hetre aja huni jë hi la kola kuca la hmi hnepe lapa, nge kolo fe a ithuecatre koi hun.” Hetre hnei epuni fe kö hna mekun nyine tro epuni a ce kuca matre troa lolo catre la hmi hnepe lapa?

Etazini

TROA HNËKË HNYAWA

Ngacama ka nyipi ewekë la troa thele pengön, me troa atreine itrotrohni, ngo maine easa pi kepe thangane la hmi hnepe lapa, nyipi ewekë catre tro asë hi sa hnëkë hnyawa. Ame itre xa ijin, nango kucakuca la itre kuku, haawe, nyipi ewekë tro la itre keme a canga iëne la tane mekune nyine ce wang, nge troa xomi ijine troa hnëkëne ej. Önine la ketre kem: “Hetre thangane catre la ini kowe la iatrene la hnepe lapa e hnenge hna hnëkë hnyawa.” Hnene la ketre keme qaa Alema hna qaja amë hë la itre mekune nyine tro la hnepe lapa a ithanatan ngöne la itre wiike ka troa xulu. Hna majemine fe hnene la ketre keme qaa Benin ka sikisi lao kuku ka nango tru hë troa pane hnëkëne la itre hnying me hamëne koi angatr qëmekene troa wange la ketre DVD ka qeje Tusi Hmitrötr. Eje hi laka, hetre thangane catre la hmi hnepe lapa e hna hnëkë hnyawa.

E atre hë la hnepe lapa la itre mekune nyine troa ce wang, tro angatre lai a porotrikën ngöne la wiik, nge celë hi ka thue aja i angatre catr. Nge maine hna isa hamë hnëqa i angatr, haawe, tro hë angatre lai a ketre isa drenge e kuhu hni angatr ka hape, kösë lo angatre hi lai a ketre sipu ini Tusi cas.

CATRE JË KUCA LAPAN

Tha ka hmaloi kö kowe la itre hnepe lapa troa kuca lapane la hmi hnepe lapa.

Nyimu keme ka huliwa catre matre hetre thupene ane la hnepe lapa. Kola tro hnene la ketre keme e Mexique koi hna huliwa e 6 h e hmakany, nge kola bëeke e 8 h e jidr. Ame itre xa ijin, kola saze la ijine hmi hnepe lapa pine laka, hetre itre xa huliwa i Akötresie nyine troa kuca.

Loi e eje e kuhu hni së ka hape, tha tro kö a triane ngöne la wiik la hmi hnepe lapa. Celë hi hna mekune hnei Loïs qaa Togo, ka 11 lao macatre, öni angeic: “Ngacama ame itre xa ijin, hnei eahuni hna nyiqaane hmitrëne la hmi hnepe lapa, ke, hetre ewekë ka traqa koi hun ngöne la drai, ngo tha triane pi kö hun la hmi hnepe lapa.” Haawe, trotrohnine hi së la kepine matre itre xa hnepe lapa a kuca la hmi hnepe lapa i angatre e mekene la wiik. Matre, e hetre ketre ewekë ju ka traqa, ijije pala hi troa kuca la hmi ne la hnepe lapa ngöne la ketre drai thupen.

Ame la kola hape, “hmi hnepe lapa,” tre, kola amamane la ketre götranene hi la hmi së lai koi Iehova. Epi tro la nöjei atrene la hnepe lapa së a hamëne koi Iehova e nöjei wiik la “ite huje ne ineqe.” (Hos. 14:2) Nge epi tro fe la ijine cili a ithue madrine së, isa ala cas ngöne la hnepe lapa, ene la “madine qa thei Iehova, te, egöcate [së] lai.”—Neh. 8:9, 10.