Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Atrunyi Keriso Jë—Joxu Ka Hlemu Loi!

Atrunyi Keriso Jë—Joxu Ka Hlemu Loi!

“Ngöne la etrune la musi cilie, tro fë jë la hune i cilie.”—SAL. 45:4, MN.

1, 2. Pine nemene matre loi e tro sa nyipiewekëne la Salamo 45?

KOLA nyenyape hune hos la joxu ka hlemu troa isigöline la nyipici me meköt. Ame hnei nyidrëti hna ngaane la itre ithupëjia me nyidrë, nge thupene la hnei nyidrëti hna hun, nyidrëti a faipoipo ju. Itre huliwa i nyidrëti la tha nyine tro pi kö sa thëthëhmin, nge tro fe a atrunyi nyidrë epine palua. Hna qaja la itre xa huliwa celë ngöne la Salamo 45.

2 Ngacama ka lolo catre la aqane nyipune la Salamo 45, ngo ame la itre ewekë hna qaja e celë, tre, itre ka nyipi ewekë koi së, ke, hetre thangane kowe la mele së enehila, memine fe la mele së elany. Celë hi matre, nyipi ewekë tro sa ce wange hnyawa la salamo celë.

“NUA HA LA EWEKË KA LOI QA NGÖNE LA HNING”

3, 4. (a) Nemene la “ewekë ka loi” hna cinyihane hnene la atre cinyihane la salamo, nge nemene la thangane lai kowe la hni së? (b) Nemene la maca “thatraqane la joxu” hne së hna cainöjën? Hnei nemene matre qaja jë ka hape, itre sesepeneqë së a tune la peni ne la ate cinyihan?

3 E jë la Salamo 45:1. * Ame la “ewekë ka loi” hna qaja ka hape, “nua ha” qa ngöne la hni ne la atre cinyihane la tusi salamo, tre, ene la maca ka qaja la ketre joxu. Thatreine hë lapa hnyawa hnene la atre cinyihane  la salamo la angeic a drenge la maca celë, matre kösë eë e kuhu hni angeic, nge elitrauje hë la madrine i angeic. Ketre, ame hë la sesepeneqë i angeic, tre tune la “peni ne la ate cinyihane nyimenyimën.”

4 Nemene la aliene lai koi së? Ame la maca ka loi ne la Baselaia ne la Mesia, tre, ewekë ka loi ka huliwane la hni së. Qaane lo 1914, “ewekë ka loi” hnyawa ha la maca ne la Baselaia. Pine nemen? Pine laka, qaane la macatre cili, tha kolo hmaca kö a treqene la Baselaia. Ngo kolo pe a qaja ka hape, cile hë la musi ne la Baselaia e hnengödrai. Celë hi “maca ka loi [. . .] ne la baselaia” hne së hna cainöjëne “e cailo fene nyine anyipicine kowe la nöjei nöj.” (Mat. 24:14) Kolo kö a “nua,” maine elitrauje qa ngöne la hni së la maca ne la Baselaia? Hapeu, easë kö a cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia cememine la hni ka madrin? Tune la atre cinyihane la salamo, easë fe a nyimane “thatraqane la joxu.” Ame la maca hne së hna cainöjën, tre, kola qeje Iesu laka, Joxu hë nyidrë ngöne la Baselaia ne la Mesia e hnengödrai. Easa könëne asë la nöjei atr, memine fe la itre tixe ne la fen, troa hane kapa la Baselaia i Iesu. (Sal. 2:1, 2, 4-12) Nge tro fe la itre sesepeneqë së a tune “la peni ne la ate cinyihane nyimenyimën” la easa huliwane la Tusi Hmitrötre ngöne la hna cainöje trootro.

Tru la madrine së troa cainöjëne la maca ka loi göi Iesu Keriso Joxu

“ASE HË NENGE LA WESI ULA NE IHNIMI KOWE LA ULA I CILIE”

5. (a) Hnei nemene matre qaja jë ka hape ka “lolo,” maine mingöminge Iesu? (b) Nemene la ka amamane ka hape, ka ihnimi Iesu ngöne la aqane cainöje i nyidrë, nge nemene fe la aqane tro sa xötrethenge la tulu i nyidrë?

5 E jë la Salamo 45:2. * Tha hna qaja asë kö la pengö i Iesu hnene la Tusi Hmitrötr. Pine laka ka pexeje nyidrë, ma ketre thupëtresije ka “lolo,” maine ka mingöming. Ngo ame la elolo i nyidrë, tre qa ngöne la hni ka meköti me mele nyipici nyidrë koi Iehova. Hnei Iesu fe hna xome “la nöjei wesi ula ne ihnimi” ngöne la kola cainöjëne la maca ne la Baselaia. (Luka 4:22; Ioane 7:46) Hnei epuni kö hna kuca asë la hnei epuni hna atreine troa nyitipu Iesu ngöne la hna cainöje trootro?—Kol. 4:6.

6. Nemene la manathithi ka “epine palua” hnei Iesu hna kapa qaathei Akötresie?

6 Qa ngöne la aqane mele nyipici Iesu me ejuine la ihnimi nyidrë kowe la Tretretro i nyidrë, hnei Iehova hna amanathithine la huliwa i nyidrë e celë fen me nyi june koi nyidrë, thupene la hnei nyidrëti hna huujëne la mele i nyidrë. Hnei Paulo aposetolo hna cinyihane göi Iesu me hape: “Ame hnei nyidëti hna aipië nyidëti kö, me denge thenge uti hë la mec, ene la meci ne satauro [“hune la sinöe ne iaxösisi” MN], Qa ngöne lai ase hë Akötesie nyipi atrunyi nyidëti jë draië, me hamë nyidëti la atesieti ka sisitia hune la nöjei ëjen’ asëjëihë ; mate troa sa watingöneca asëjëihë kowe la atesi Iesu hnei angete hnengödrai, me fene hnengödrai, me fene la fene hnengödrai ; nge mate amamanepi hnene la nöjei sesepeneqë asëjëihë, laka Iesu Keriso la Joxu, nyine atrunyi Akötesie Tetetro.” (Fil. 2:8-11) Hnei Iehova hna hamëne koi Iesu la manathithi ka “epine palua,” hna amele nyidrëti hmaca matre tha tro hmaca kö nyidëti a mec.—Rom. 6:9.

HNA ADRAIËNE LA JOXU HUNE LA ITRE “SINE” I NYIDRË

7. Nemene la aliene la kola hape, hnei Akötresie hna sië Iesu “la wakacu ne madine” hune la itre “sine” i nyidrë?

7 E jë la Salamo 45:6, 7. * Pine laka ka hnine Iesu la meköt, me sisine la nöjei ewekë ka adrone la Tretretro i nyidrë, Hnei Iehova hna ië Iesu nyine  Joxu ne la Baselaia ne la Mesia. Hna sië Iesu “la wakacu ne madine” hune la itre “sine” i nyidrë, ene la itre joxu ne Iudra, itre matra i Davita. Nemene la aliene lai? Ame la ewekë hnapan, tre, Iehova kö la ka sipu ië Iesu. Ame la hnaaluen, hnei Iehova hna ië Iesu troa Joxu, atre mus, me Atre Huuje Ka Sisitria. (Sal. 2:2; Heb. 5:5, 6) Ame la hnaakönin, tha hna sië Iesu kö hnei wakacu tune lo itre joxu ne Isaraela, ngo hnene la uati hmitrötr. Nge ame la hnapin, nyidrëti a mus qaa hnengödrai, ngo tha qa kö la fen.

8. Pine nemene matre ka xecie hnyawa koi së ka hape, ka meköti la mus i Iesu? Nemene la aliene la kola hape, “Akötresieti la therone” i Iesu?

8 Ame lo 1914, hnei Iehova hna acile la Hupuna i Nyidrë matre Joxu Mesia e hnengödrai. Ame la “tö” ne la mus i Iesu, tre “tö ka meköti,” celë hi matre xecie hnyawa koi së ka hape, ame la mus i nyidrë, tre, ka tro pala hi elanyi a meköt, nge ka pë thoi e hnin. Nyidrëti hi la ka ijije troa Joxu, ke, Akötresieti la therone i nyidrë, kola hape, hnei Iehova hna acili nyidrëti troa Joxu. Ka troa hut “epin’ epine palua” la therone i Iesu. Ketre madrine ka tru koi së troa nyihlue i Iehova fene la musi ne la Joxu hnei Nyidrëti hna acil!

JOXU ATRE ATHIPI GÖNE LA TAUA I NYIDRË

9, 10. (a) Eue la Keriso a athipi göne la taua i nyidrë, nge hna huliwane eje tune kaa? (b) Tro Keriso a huliwane tune kaa la taua i nyidrë elany?

9 E jë la Salamo 45:3. Iehova a qaja kowe la Joxu troa athipi göne la taua i nyidrë. Kolo lai a hape, Nyidrëti lai a upi Iesu troa isi me lepe apatrene la angetre icilekeu memine la mus i Akötresie. (Sal. 110:2) Pine laka Keriso la Atre Isi, nge Joxu ka pëkö atre atreine troa ngaan, haawe, hna hë nyidrë ka hape, “Ate cate.” Hnei nyidrëti hna athipi göne la taua i nyidrë lo 1914, lo nyidrëti a ngaa Satana, memine la itre dremoni, me helë angatr qa hnengödrai kowe la fen.—Hna ama. 12:7-9.

10 Kolo petre hi la a nyiqaane nyenyape la Joxu hune la hose i nyidrë göi troa catr. Tro pala kö nyidrë a “tropi kola cate me troa cat.” (Hna ama. 6:2) Ase hë amekötine hnei Iehova ka hape, troa apatrene trije asë la nöjei götranen la fene i Satana, memine la emenene la huliwa i Satana me itre dremoni i angeic. Ame la hna pane apatren, tre, Babulona Atraqatr, lo itre hmi ka thoi asë e cailo fen. Tro Iehova a nyi jëne la itre hene politik matre troa lepe apatrene la “föe ne gojeny.” (Hna ama. 17:16, 17) Thupene lai, tro Keriso a lepe apatrene asë la nöjei musi ne la fene i Satana. E thupene hë, tro Iesu, lo hna hëne ka hape, “angela ne la hnaope ka tha’te hmekun,” a umuthe la catre i nyidrë, ene la troa kuië Satana me itre dremoni hnine la hnaope ka thatrehmekun. (Hna ama. 9:1, 11; 20:1-3) Tro sa ce wange la aqane trongene la itre ewekë ka tru celë hna qaja amë hë ngöne Salamo 45.

JOXU ATRE ‘NYINYAPE FË LA NYIPICI’

11. Nemene la aqane nyenyape Keriso troa isigöline la “nyipici”?

11 E jë la Salamo 45:4. * Ame lai Joxu, tre, tha ka isi kö göi troa thepe dro maine tro pena a xome la itre atr nyine thahluën. Hetre sipu kepine matre nyidrëti a isi. Nyidrëti a nyenyape göi troa isigöline “la nyipici, me ipië me meköt.” Iehova hmekuje hi la ka ijije troa mus ngöne la hnengödrai me fen. “Nyipici” hi lai ka sisitria nyine troa isigölin. Ame la kola pi tru hnei Satana, kösë angeice hi lai a qaja ka hape, tha ijiji Iehova kö troa mus. Qaane ju hi lai, hnene la itre dremoni me itre atr hna nyi engazon memine la nyipici cili. Traqa ha la ijine tro la Joxu hna iëne hnei Iehova a nyenyape troa isi, me anyipicine ka hape, Iehova hmekuje hi la ka ijije troa mus.

12. Nemene la aqane nyenyape Keriso troa isigöline la “ipië”?

12 Kolo fe a nyenyape la Joxu troa isigöline la “ipië.” Iesu pala hi la tulu ka sisitria göi troa amamane la aqane troa ipië me drengethenge la Tretretro i nyidrë. (Is. 50:4, 5; Ioane 5:19) Haawe, nyipi ewekë tro la nöjei nyipi jini ne la Joxu a xötrethenge la tulu i nyidrë, me aqane ipië i nyidrë ngöne la angatr a drengethenge Iehova ngöne  la nöjei götrane la mele i angatr. Tro hmekuje hi la itre atr ka trongëne la itre ewekë celë a mele ngöne la fene ka hnyipixe i Akötresie.—Zaka. 14:16, 17.

13. Nemene la aqane nyenyape Keriso troa isigöline la “meköt”?

13 Kolo fe a nyenyape hnei Keriso troa isigöline la “meköt.” Ame la meköti cili, tre “thina ka meköti Akötesie,” maine pena itre trepene meköti Iehova ka amamane la loi me ngazo. (Rom. 3:21; Deu. 32:4) Hnei Isaia hna perofetane göi Iesu Keriso me hape: “Tro la joxu a musi aloin [mus thatraqane la meköt].” (Is. 32:1) Fene la mus i Iesu, tro nyidrëti a axulune la “hnengödrai ka hnyipixe” me “fene hnengödrai ka hnyipixe,” nge e cili tro la nöjei atr asë a kuca la meköt. (2 Pet. 3:13) Kolo lai a hape, tro asë la nöjei atr elanyi ngöne la fene ka hnyipixe a melëne la itre trepene meköti Iehova ka amamai angatre la loi me ngazo.—Is. 11:1-5.

JOXU ATRE KUCA LA “ITRE HULIWA NYINE AQOUN”

14. Nemene la aqane eatrëne hnene la ime maca i Keriso “la ite huliwa nyine aqoun”? (Wange ju la pane iatr.)

14 Hnene la atre cinyihane la salamo hna qaja ka hape, Joxu a athipi göne la taua i nyidrë. (Sal. 45:3) Thupene lai, nyidrëti a cile fë ju la taua ngöne la ime maca i nyidrë göi troa nyiqaane huliwan. Hnene la atre cinyihane la salamo hna perofetane göi Iesu ka hape: “Tro la themie maca i cilie a e cilie kowe la ite huliwa nyine aqoun.” (Sal. 45:4) Ame la Iesu Keriso a nyenyape ne troa lepe apatrene la fene i Satana e Amagedo, nyidrëti hi lai a troa eatrëne “la ite huliwa nyine aqoun” kowe la itre ithupëjia me nyidrë. Thatre pengöne hnyawa pala kö la aqane tro la Joxu a apatrene la fene i Satana. Ngo ame la hne së hna atre, tre, tro nyidrëti elanyi a axouenyi angetre tha drengethenge la itre ithuemacanyi Akötresie me angetre xele ma kapa la musi ne la Joxu. (E jë la Salamo 2:11, 12.) Ame ngöne la hnei Iesu hna perofetane göne la pun, tre, hnei nyidrëti hna qaja ka hape, “Tro ha coköte la nöjei ate hnei qou, me hnëkë teqene la nöjei ewekë cili troa traqa kowe la fen ; ke tro ha jumejume la ite mene la hnengödrai.” Öni nyidrëti hmaca jë: “Tro ha angat’ a öhne la Nekö i ate kola uti hune la iawe ce memine la mene me lolo atraqat.”—Luka 21:26, 27.

15, 16. Drei e hnine la itre trongene isi e hnengödrai ka troa xötrethenge Keriso göi troa isi?

15 Ame la traqa ne la Joxu “ce memine la mene me lolo atraqat” göi troa ngaane la itre ithupëjia me Akötresie, tre hna qaja amë hë ngöne la tusi Hna Amamane. Kola hape: “Öhnë hë ni la hnengödrai hna thawa nge hana wang, la hose ka wië ; nge Meköti me Nyipici la lue ëjene la ate tithi nyën ; nge nyidëti a hnyingëne me ishi ngöne la thina ka meköt. Nge ame hna xöte thenge nyidëti hnene la ite ishi ne hnengödrai hna tithi ite hose ka wië, hna xetëne la mano lino ka wië me pë ethan. Nge kola xulu qa ngöne la ineula i nyidëti la taua ka idei, mate tro nyidëti a lepe la nöjei etheni hnen’ ej ; nge tro nyidëti a musinë angate hnene la wameuce fao ; nge nyidëti a wajawaja ngöne la hna wejewenevine ne la tenge elëhni atraqate i Akötesie Kapucatinasë.”—Hna ama. 19:11, 14, 15.

16 Drei e hnengödrai la “ite ishi” ka xötrethenge Iesu göi troa isi? Hnene la itre angela hna ce xöle me Iesu ngöne la isi ngöne lo nyidrëti a pane athipi göne la taua i nyidrë, me helëne triji Satana me itre dremoni angeic qaa hnengödrai. (Hna ama. 12:7-9) Haawe, celë hi matre kola amamane hnyawa koi së ka hape, ame e Amagedo, itre angela fe e hnine la itre trongene isi i Keriso. Hapeu, hetre itre xa ka tro fe kö elanyi a hane lö hnine la itre trongene isi i Keriso? Hane hi la hna thingehnaeane hnei Iesu kowe la itre trejine me nyidrë, itre hna iën: “Ame la ate cate, me trongëne la ite huliwange uti hë la pun, tro ni a hamë angeice la musi hune la ite nöj ; nge tro angeic’ a musinë angate hnene la wameuce fao, tune la ite inege dro hna amudromudron ; tune lo hnenge hna kapa qa thei Tetetrongö.” (Hna ama. 2:26, 27) Haawe, tro fe la itre trejine me Keriso, itre hna troa amelene hmaca e hnengödrai a hane sine la trongene isi i nyidrë e hnengödrai. Tro la itre hna  iëne elanyi a ce xöle me Iesu la nyidrëti a eatrëne “la ite huliwa nyine aqoun” göi troa lepe apatrene asë la itre nöj.

JOXU ATRE NYENYAPE NE TROA UMUTHE LA CATRE I NYIDRË

17. (a) Nemene la hna nyihatrene hnene la hos ka wië hna tithe hnei Keriso? (b) Nemene la hna nyihatrene hnene la taua me tane pehna?

17 E jë la Salamo 45:5. Hna Amamane 6:2 a qaja ka hape: “Ini a goeën, nge hana wang, la hose ka wië ; nge hete tane pehna thei angeice ate tith ; ame hna hamë angeice jë la korona ; ame hnei angeice hna tropi kola cate me troa cat.” Ame la hos ka wië hna tithe hnene la Joxu, tre, kola nyihatrene la isi ka meköt, nge hna kapa hnei Akötresie. (Hna ama. 19:11) Tha taua hmekuje kö la hnei Joxu hna cile fë, hetrenyi fe thei nyidrë la tane pehna. Ame la taua me tane pehna, tre lue hatrene la hnei Keriso hna troa kuca elany, ene la troa apatrene trije la itre ithupëjia me nyidrë.

Hna hëne la itre waco troa nyihnyawane la ihnadro (Wange ju la paragarafe 18)

18. Nemene la ewekë ka troa traqa, la Iesu a xome la “tane pehna” i nyidrë troa isi?

18 Hnene la atre cinyihane la salamo hna perofetane göi Joxu, kösë hna sili nyiman me hape: “Jo mekene cate la ite pehna i cilie a lö hni ne la ite ithupëjia i joxu ; tro la ite nöj’ a kei fe i cilie.” Tro ha apatrene la itre atr ngöne la fene asë. Hna perofetane hnei Ieremia me hape: “Ngöne la drai cili tro la ite tha i Iehova a eje ngöne la kete cane la fene uti hë la kete cane la fen.” (Iere. 25:33) Hnene la ketre hna perofetane hna qaja pala hi la ijine cili me hape: “Hnenge hna goeëne la kete angela kola cile hune la jö ; nge nyidëti a qaja catën, kola hape kowe la nöjei öni asë ka sheshë e caha nyipin, Trojë fe, troa icasikeu kowe la pui ne xeni Akötesie ka sisitia ; mate tro nyipunie a önine la ite ngönetei ne la nöjei joxu, me ite ngönetei ne la nöjei tane ishi, me ite ngönetei ne la nöjei ate cat, me ite ngönetei ne la nöjei hos, me angete tith’ it’ ej, me ite ngönetei ne la nöjei ate asëjëihë, nöjei ka gufa, me nöjei hlu, nge ite ka co me ka tru.”—Hna ama. 19:17, 18.

19. Tro Keriso a nyipune tune kaa la hune i nyidrë?

19 Thupene la hna lepe apatrene la fene ka ngazo i Satana, tro Iesu Keriso Joxu ka hlemu loi, a sisedrëne troa “tro fë la hune” i nyidrë. (Sal. 45:4) Tro nyidrëti a nyipune la hune i nyidrë hnene la hna kuië Satana me itre dremoni i angeic hnine la hnaope ka thatrehmekun. Troa umë angatr e cili uti hë la pune la itre macatre ka Ca Thauzan Ne Mus i Iesu me ala 144 000. (Hna ama. 20:2, 3) Ame ngöne la kola umë Diabolo me itre dremoni i angeic hnine la hnaope ka thatrehmekun, tre, kösë itre ka meci angatr, ke, thatreine hmaca kö angatr troa kuca la ketre ewekë nyine angazone la atr. Tro la nöjei atr ka mele e celë fen a mele madrine fene la musi ne la Joxu, ke, pë hë mene i Satana me itre dremoni i angeic. Qëmekene troa paradraiso la fen, hetre ketre kepine matre tro sa mele madrine fene la musi ne la Joxu memine la ala 144 000. Tro sa ce wange la ewekë ka tru cili ngöne la tane mekune ka troa xulu.

[Ithueamacany]

^ par. 3 Salamo 45:1, MN: “Nua ha la ewekë ka loi qa ngöne la hning ; ini a qaja la ite huliwange thatraqane la joxu ; sesepeneqenge la peni ne la ate cinyihane nyimenyimën.”

^ par. 5 Salamo 45:2, MN: “Lolopi hë cilie hune la ite nekö i at ; ase hë nenge la wesi ula ne ihnimi kowe la ula i cilie ; qa ngöne lai ase hë Akötesieti amanathithi cilie epine palua.”

^ par. 7 Salamo 45:6, 7, MN: “Akötresieti la therone i cilie [Iesu] epin’ epine palua ; tö ka meköti la tö ne la Baselaia i cilie. Hnei cilieti hna nyipine la thina ka meköt, me sisine la thina ka ngazo ; qa ngöne lai hnei Akötresie, ene la Akötresi cilie, hna sië cilie la wakacu ne madrine hune la ite sinee i cilie.”

^ par. 11 Salamo 45:4, MN: “Ngöne la etrune la musi cilie, tro fë jë la hune i cilie, nyinyape jë fë la nyipici, me ipië me meköt.”