Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Febuare 2014

Aciaci Jë Me Madrine La Faipoipo Ne La Arenio!

Aciaci Jë Me Madrine La Faipoipo Ne La Arenio!

“Loi e tro sha madine me aciac . . . ke traqa ha la troa faipoipo la Arenio.”HNA AMA. 19:7.

1, 2. (a) Nemene la faipoipo ka troa hamëne la madrine atraqatre e hnengödrai? (b) Nemene la itre hnyinge hne së troa ithanatan?

QEA la ijine troa hnëkë faipoipo. Ngo tro së enehila a ithanatane la faipoipo ne la Joxu lo hna hnëkëne qaane ekö, traqa ha enehila koi 2 000 lao macatre! Tha hmitre kö matre traqa pi la ijine troa faipoipo la lue trefën. Kola mexemi la miuzik qa ngöne la hnalapa i Joxu, nge itre nine qaa hnengödrai a nyima me hape: “Haleluya ! ke Joxu Akötesi shë Ka pucatinasë a mus. Loi e tro sha madine me aciac, me atrunyi nyidë ; ke traqa ha la troa faipoipo la Arenio ; nge ase hë la tepu i nyidë hnëkë angeice kö.”—Hna ama. 19:6, 7.

2 Iesu Keriso la “Arenio” hna qaja e celë ngöne la xötr. (Ioane 1:29) Madrine atraqatr elanyi e hnengödrai e faipopo jë nyidrë. Ka tune kaa la hna heetre i nyidrë kowe la faipoipo? Drei la föi nyidrë? Nemene la aqane hnëkë i nyiidro kowe la faipoipo? Troa faipoipo eu? Eje hi laka, madrine atraqatr elanyi la ijine faipoipo e hnengödrai, ngo hapeu, tro fe kö a hane madrine hnene la angetre mejiune troa mele palua e celë fen? Maine aja së fe troa hane atre la aqane troa sa la itre hnyinge celë, haawe, loi e tro sa sisedrëne la ini së ngöne la Salamo 45.

 PUI LOLO LA HNA HEETRE I NYIDRË

3, 4. (a) Nemene la aqane qeje pengöne hnene la atre cinyihane la salamo la ixetre ne la Atre faipoipo? Hnei nemene matre madrine catre jë la Joxu? (b) Drei “la ite nekö jajinyi ne la nöjei joxu” memine “la ishola” ka ce madrine me Joxu, Atre faipoipo?

3 E jë la Salamo 45:8, 9Iesu Keriso, atre faipoipo, a heetrëne la ixetre ne faipoipo thatraqane la Joxu. Ame la hna heetre i nyidrë, tre, ka pupui “ite sinöe ka pui loi ka nyipi ewekë,” tune la muro, me Kesia, kolo itre ka punepune hna hane ithuenyiköne memine lo wakacu ne sië Joxu e Isaraela.—Eso. 30:23-25.

4 Ame la miuzik ka mexemi qaa hnengödrai ngöne la hnalapa ne la Atre Faipoipo, tre, kola amadrinë nyidrëti catr, ke, easenyi hë matre traqa pi hë kowe la ijine faipoipo. Ceitu hi la aqane madrine i nyidrë me “ishola,” ene la götrane ka tha mama kö ne la organizasio i Akötresie, kola e fe e celë “la ite nekö jajinyi ne la nöjei joxu,” ene la itre angela i Akötresie. Kola mexemi qaa hnengödrai la itre ithanata celë: “Loi e tro sha madine me aciac. . . ke traqa ha la troa faipoipo la Arenio.”

JAJINYI HNA HNËKËNE GÖI FAIPOIPO

5. Drei la jajinyi hna troa faipoipo memin?

5 E jë la Salamo 45:10, 11. Atre hë së ka hape, drei la Trahmanyi ka faipoipo, ngo drei lai jajinyi hna troa faipoipo memin? Tha nyipi föe kö, ngo kolo pe lo ka nyihatrene la lapa ka pexeje ne la ala 144 000 lao Keresiano hna iën. Iesu la he ne lai ekalesia ne la itre hna iën. (E jë la Efeso 5:23, 24.) Tro la itre hna iëne cili a ce musi me Keriso ngöne la Baselaia ne la Mesia e hnengödrai. (Luka 12:32) Angatre fe “lai itete xöte thenge la Arenio kowe la hnei nyidëti hna jötëti köw.” (Hna ama. 14:1-4) Angatre hi lai hna hape, “jajinyi tepu ne la Arenio,” nge angetre xötrethenge nyidrë kowe la hnalapa i nyidrë e hnengödrai.—Hna ama. 21:9; Ioane 14:2, 3.

6. Pine nemene matre hëne jë la itre hna iëne ka hape, “nekö ne la joxu jajiny,” nge pine nemene matre ahnithe jë koi angatre troa thëthëhmine la nöje i angatr?

6 Ame la jajinyi ka troa faipoipo, tre hna hëne ka hape, “jajinyi,” maine “nekö ne la joxu jajiny.” (Sal. 45:13) Drei lai “joxu”? Iehova hi. Hnei Nyidrëti hna xome troa “nyi kukun” la itre Keresiano hna iën. (Rom. 8:15-17) Hanawange la hna ahnithe kowe la itre hna iën: “Thëthëhminepi la nöje i ’ö, me hnalapa ne la keme i ’ö.” Pine laka, angatre la ka troa faipoipo e hnengödrai, haawe, nyipi ewekë tro la itre hna iëne a hnine ‘la nöjei ewekë e koho, ngo tha tro pe a hnine la nöjei ewekë e celë fen.’—Kol. 3:1-4.

7. (a) Nemene la aqane hnëkëne Keriso la jajinyi nyine troa faipoipo memin? (b) Nemene la aqane kapa nyiidro la Trahmanyi hna troa föen?

7 Qaane hë ekö, a itre hadredre lao macatre, hnei Keriso hna hnëkëne la jajinyi göi troa faipoipo memin e hnengödrai. Hnei Paulo aposetolo hna cinyihane ka hape, hnei Keriso “hna hnime la ekalesia, me hamë nyidëti kö thatraqan’ ej ; Mate ahmitötëne me nyihnyawane hnene la kola hnea ngöne la timi hnene la tenge ewekë, mate tro nyidëti a xome koi nyidëti kö la ekalesia ka lolo, ka pë ethan, me tha finyewa, me kete ewekë ka tun ; ngo tro ej’ a hmitöte me pë engazon.” (Efe. 5:25-27) Öni Paulo ekö kowe la itre Keresiano ne Korinito: “Ini a saxolo [zalu] nyipunie hnene la aqane isaxolo i Akötesie ; ke hnenge hna hamë nyipunie kowe la trahmanyi ka cas, mate tro ni a tro sai nyipunie koi Keriso kösë jajinyi xeti mek [maine, nyipi jajiny].” (2 Kor. 11:2) Mingöminge la aqane goeëne la jajiny hnei Iesu Keriso Joxu, ke wië la aqane atrunyi Akötresie hnei nyiidro, nge hna kepe nyiidro hnei Akötresie. Kola thile hnene la jajiny kowe la trahmanyi ka troa xomi nyiidro, me kepe nyidrë ceitu me “joxu” i nyiidro.

KOLA “TRO SAI [FÖE] KOI JOXU”

8. Pine nemene matre qaja jë ka hape, “mingömingö” catre la föe?

8 E jë la Salamo 45:13, 14a. “Hna thaipine [la jajinyi] thatraqane la fö’ i angeic,” nge “mingöngö” e troa goeën kowe la faipoipo i Joxu. Ame ngöne la Hna Amamane 21:2, hna aceitunëne la föe memine la ketre traon, ene Ierusalema Ka  Hnyipixe. Kola hudrume e hnengödrai la traone cili ngöne “la lolo i Akötesie,” nge “kösë etë nyipi mo, me kösë etë ka iasepi ka lualai.” (Hna ama. 21:10, 11) Ka mingöminge catre la aqane qeje pengöne la Ierusalema Ka Hnyipixe ngöne la itusi Hna Amamane. (Hna ama. 21:18-21) Hane petre hi la ketre föe ka “mingöngö”! Tha sesëkötre kö së laka, tro hi a tro tune lai la faipoipo i Joxu e hnengödrai.

9. Kola tro sai föe koi drei? Nemene la aqane heetre i nyiidro?

9 Hna tro fë la jajinyi ka troa faipoipo kowe la Trahmanyi, ene la Joxu Mesia. Hnei nyidrëti hna hnëkë nyiidro me awië nyiidro “hnene la tenge ewekë,” matre “hmitöte me pë engazon.” (Efe. 5:26, 27) Tro fe la föe a hnëkë hnyawa la hnei angeice hna heetre kowe la ijine cili. Celë hi hnei angeice hna kuca! “Hna alolone hnei gole la ite ixete i angeic,” nge “tro ha tro sai angeice koi joxu fë la ite ixete ka isa pengöne kö.” Ame göi faipoipo ne la Arenio, tre, “hna nue koi angeice troa xetëne la mano lino ka hadehadeu me pë ethan ; nge ame la mano lino, celë hi thina ka meköti ne la ite ka hmitöt.”—Hna ama. 19:8.

IJINE FAIPOIPO HË

10. Eue la kola faipoipo hnene la Arenio?

10 E jë la Hna Amamane 19:7. Eue la kola faipoipo hnene la Arenio? Ngacama kola qaja ngöne la Hna Amamane 19:7 ka hape, “ase hë la tepu i nyidë hnëkë angeice kö” kowe la faipoipo, ngo ame ngöne la itre xötre thupen, tre, tha kolo hmaca kö a qeje faipoipo. Ame pe la hna qeje pengön, tre, ene la ewekë tixenuë ne la akötre atraqatr. (Hna ama. 19:11-21) Kolo jë kö lai a hape, troa faipoipo hnene la Joxu qëmekene troa nyipune la hune i nyidrë? Ohea. Ame lai itre ewekë ka traqa hna qaja amë ngöne la tusi Hna Amamane, tre, tha hna cinyihane kö ceitu me itre ewekë ka ce tro iwengë. Ame ngöne Salamo 45, tre, Iesu Keriso Joxu a athipi göne la taua i nyidrë, me ngaane la itre ithupëjia me nyidrë, nge thupene lai, kola faipoipo.—Sal. 45:3, 4.

11. Nemene la hna troa kuca hnei Keriso qëmekene troa faipoipo?

11 Haawe, easa atre jëne la Tusi Hmitrötre la aqane troa traqa iwengëne la itre ewekë celë: Ame la hnapan, troa lepe apatrene la “föe ne gojenyi ka sisitia,” Babulona Atraqatr, ene la itre hmi ka thoi asë. (Hna ama. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2) Thupene lai, tro Keriso a lepe apatrene la thelene la fene ka ngazo i Satana e Amagedo, kolo “ishi ngöne la drai atraqate i Akötesie kapucatinasë.” (Hna ama. 16:14-16; 19:19-21) Nge, tro ha umuthe la hune i Joxu ngöne la kola kuië Satana me itre dremoni hnine la hnaope ka thatrehmekun, ame e cili, thatreine hmaca kö angatre troa kuca la ketre ewekë nyine angazone la atr. Kösë ceitu i angatre hë me itre ka mec.—Hna ama. 20:1-3.

12, 13. (a) Eue la troa faipoipo hnene la Arenio? (b) Drei e hnengödrai la ka troa madrine la kola faipoipo la Arenio?

12 Ame ngöne la itre drai ne la pun, troa amelene hmaca hnengödrai eë la itre Keresiano hna iën ka mele nyipici uti hë la mec. Hetre ketre ijin, thupene la hna apatrenyi Babulona Atraqatr, ngo qëmekene pe e Amagedo, tro Keriso a umuthe la huliwa i nyidrë, ene la troa icasinekeune asë la ala 144 000 lao Keresiano hna iën matre ce me nyidrë e hnengödrai. (1 Thes. 4:16, 17) Haawe, thupene hë e Amagedo, kola faipoipo hnene la Arenio. Ketre ijine madrine ka tru elanyi la faipoipo cili! Hna Amamane 19:9 a qaja ka hape: “Manathithi hë angat’ ange hna hëne kowe la pui ne xeni ne la faipoipo i Arenio.” Eje hi, atraqatre la madrine ne la föe. Madrine atraqatre fe la Joxu la kola kapa e hnengödrai la itre hna iën asë, itre trejine me nyidrë. (Luka 22:18, 28-30) Ngo, tha lue ka xötrei faipoipo hmekuje kö la ka troa madrin.

13 Tune lo aqane wange së, tro la itre nine nyima qaa hnengödrai a hape: “Loi e tro sha madine me aciac, me atrunyi nyidë ; ke traqa ha la troa faipoipo la Arenio ; nge ase hë la tepu i nyidë hnëkë angeice kö.” (Hna ama. 19:6, 7) Tune  kaa fe la itre hlue i Iehova e celë fen? Tro fe kö angatr a hane ce thinge la nyima ne iatrunyi celë?

“TROA TRO SAI ANGATE MEMINE LA MADINE”

14. Tune la hna cinyihane ngöne Salamo 45, drei lo “ite jajinyi gufa, ite sine” ne la föe?

14 E jë la Salamo 45:12, 14b, 15. Hnei perofeta Zakaria hna qaja amë göne la itre drai ne la pun ka hape, tro la nöjei atr ngöne la fene hnengödrai asë ka hetre hni ne ole a ce nyihlue i Iehova memine la thelene la itre hna iën. Öni nyidrë: “Ngöne la ite drai cili troa xölehuje hnene la ala luepi [treen] qa ngöne la ite qene hlapa asë, nge tro angat’ a xölehuje la pune la ixete ne la ate Iuda, me hape, Tro huni a ce tro me nyipunie, ke ate hë huni laka thei nyipunie la Akötesie.” (Zaka. 8:23) Ame ngöne Salamo 45:12, hna nyihatrene la “ala treen” hnene “la nekö jajinyi ne Turo” memine la “ite tene mo.” Angatr a tro troa ce huliwa memine la itre hna iën, me mejiune ka hape, tro angatre a hetre ixatua qaathene la itre trejine cili. Qaane la 1935, hnene la thelene la itre hna iën hna tro xome la itre milio lae atr kowe “la thina ka meköt,” kola hape, hna inine la itre milio lao atr cili troa atre Iehova. (Dan. 12:3) Ame lai “ala treen,” tre, itre sine ce huliwa nyipici ne la itre hna iën, itre ka nyidrawane qa ngöne la mele i angatre la itre ini ne la hmi thoi. Celë hi kepine matre hë angatre jë ka hape, “ite jajinyi gufa, ite sine i angeic.” Hnei angatre hna nue la mele i angatre koi Iehova, me anyipicine ka hape, angatre la itre nyipi jini ne la Joxu, Iesu Keriso.

15. Hnene la “ite jajinyi gufa, ite sine” hna ce huliwa tune kaa memine la thelene la itre hna iën?

15 Tru la hni ne ole ne la thelene la itre hna iëne kowe la “ite jajinyi gufa, ite sine” celë pine la ixatua i angatre ngöne la hna huliwa ne cainöjëne “la maca ka loi [. . .] ne la baselaia”  ngöne la fene hnengödrai asë. (Mat. 24:14) Tha ua hmekuje kö me tepu i Iesu la ka qaja ka hape, “Trohemi,” ngo itre ka drenge fe a hane qaja ka hape: “Trohemi.” (Hna ama. 22:17) Kolo lai a hape, hnene “la ite xa mamoe” hna hane fe drenge la itre hna iën a qaja ka hape: “Trohemi,” ame hnei angatre hna ce qaja memine la itre hna iëne kowe la nöjei atr e cailo fen ka hape: “Trohemi.”—Ioane 10:16.

16. Nemene la hnei Iehova hna aijijëne kowe la itre xa mamoe?

16 Tru la ihnimine la thelene la itre hna iën kowe la itre xa mamoe. Ka madrine fe la itre hna iën pine laka, hnei Iehova hna aijijëne la itre xa mamoe troa ce madrine me angatre ngöne la kola faipoipo. Tune lo hna perofetane göne la itre xa mamoe, ene la “ite jajinyi gufa, ite sine,” ka hape, “troa tro sai angate memine la madine me aciacin ; tro angat’ a lö kowe la ēnē i joxu,” ene la ēnē i Akötresie ngöne la u, ketre ewekë lai hna hnëkëne hnei Iehova thatraqane la hmi ka wië. Eje hi laka, tro la lapa ka cahae i Iehova e hnengödrai me e celë fen a ce madrin la kola faipoipo elanyi la Arenio e hnengödrai. Kola qeje pengöne hnene la itus Hna Amamane “la ka ala nyimu atraqat,” angatre a atrunyi Iehova e celë fen, “kola cile qëmeke ne la theron, me qëmeke ne la Arenio.” Angatr a nyihlue i Iehova ngöne la hnahag, ene lo ketre götranen ne la ēnē i Nyidrë ngöne la u, e celë fen.—Hna ama. 7:9, 15.

Troa hane madrine la “ite jajinyi gufa, ite sine” ne la föe la kola faipoipo la Arenio (Wange ju la paragarafe 16)

“TRO ITE NEKÖ I CILIE A HNA I ITE KEME I CILIE”

17, 18. Nemene la loi hna troa kapa elanyi qa ngöne la faipoipo ne la Arenio? Drei la hnei Keriso hna troa nyi kemen ngöne la itre macatre ka ca thauzan?

17 E jë la Salamo 45:16. Tro ha atraqatre catre la madrine ne la “ite jajinyi gufa, ite sine” ne la föi Keriso e hnengödrai la angatr a goeëne la itre manathith hna kapa hnene la fene ka hnyipixe qa ngöne la hna faipoipo. Tro Iesu Keriso Joxu elanyi a amelene hmaca lo itre “keme” i nyidrë e celë fen. Pine laka, Keriso la atre troa amele angatre hmaca, haawe, tro hmaca pena la itre “keme” cili a itre “nekö” i nyidrë. (Ioane 5:25-29; Heb. 11:35) Tro Keriso a iëne la itre xa “nekö” i nyidrë cili matre troa “acili joxu angat’ e celë fene hnengödrai asë.” Tha tro kö së a sesëkötre elanyi la kola troa iëne la itre xa qatre thupe ka mele nyipici matre itre tan, angetre troa amekötine ngöne la fene ka hnyipixe, ceitu me itre “joxu.”—Is. 32:1.

18 Ame ngöne la 1 000 lao macatre Ne Musi Keriso, tre, tro fe nyidrëti a nyi keme ne la itre xa atr asë. Nemene la aliene lai? Ame la itre ka lapaune asë kowe la thupene mel, lo mele hna huujëne hnei Iesu, tre tro angatr a mele epine palua e celë fen. (Ioane 3:16) Haawe, tro hë Keriso lai a “Keme ka epine palua.”—Is. 9:6, 7.

AHLEMUNE JË LA ATRESIWA I JOXU

19, 20. Nemene la thangane la itre ewekë ka tru hna cinyihane ngöne Salamo 45 kowe la itre nyipi Keresiano enehila?

19 E jë la Salamo 45:1, 17. Qa ne la nöjei Keresiano asë troa nyipiewekëne la itre ewekë hna qaja ngöne la Salamo 45. Kola elitrauje la madrine ne la itre hna iëne e celë fen la angatre a atre ka hape, tha hmitre kö matre icasinekeu angatre jë e hnengödrai memine la itre trejine me angatr, me Iesu Keriso, la hnei angatre hna troa faipoipo memin. Ame itre xa mamoe, ka tru pala hi la aja i angatre troa drengethenge catrëne la itre hna amekötine hnene la Joxu ka hlemu loi. Ka tru fe la hni ne ole i angatre troa ce huliwa memine la thelene la itre atr ka nyiatrene la föe ne la Joxu e celë fen. Atraqatre catre la itre manathith hnei Keriso me föi nyidrë hna troa hamëne kowe la itre atr thupene la hna faipoipo, a thatreine kö së troa qeje pengön!—Hna ama. 7:17; 21:1-4.

20 Eje hi laka, ame la easa lapa treqene troa eatre la itre hna perofetane göi Joxu Mesia, tru la aja së lai troa ahlemune la atresiwa i nyidrë. Epi tro sa catre atrune la Joxu “epin’ epine palua.”