Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Febuare 2014

Kola qeje pengöne hnene la zonale celë la itre ewekë ka tru ngöne Salamo 45. Eje fe a xatua së troa hetre hni ne ole koi Iehova Akötresie, Atre thue ewekë së, me Atre thupë së, me Enehmu së ka sisitria.

Atrunyi Keriso Jë—Joxu Ka Hlemu Loi!

Nemene la aqane ketri së enehila hnene la itre ewekë ka tru hna qaja ngöne la Salamo 45?

Aciaci Jë Me Madrine La Faipoipo Ne La Arenio!

Drei la föe ngöne la kola faipoipo la Arenio, nge nemene la aqane hnëkë nyiidro hnei Keriso kowe la faipoipo? Drei la ka troa hane madrine ngöne la kola faipoipo?

Thupene Kowe La Sine Föe Ne Sarepeta Thenge La Lapaune i Eahlo

Ame la melehmaca ne lai nekönatr, tre, celë ketre ewekë ka tru lai ka traqa kowe la mele i eahlo ka acatrene la lapaune i eahlo. Nemene la itre nyine tro sa xome qaathei eahlo?

Iehova—Atre Thue Ewekë Së, Me Atre Thupë Së

Wangatrunyi Iehova Akötesieti ceitu me Tretretro së e hnengödrai. Wange ju la aqane troa acatrene la imelekeu i epuni me Akötresie, Atre thue ewekë së, me Atre thupë së.

Iehova—Enehmu Ka Sisitria

Wange ju la tulu i Aberahama me Gideona, lue treme enehmune me Iehova Akötresie. Nemene la itre hna amekötine nyine tro sa trongëne göi troa enehmu Iehova?

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Nemene la itre kepine matre “treqene” jë la Mesia hnene la itretre Iudra?

‘Goeëne Jë La Lolo i Iehova’

Davita Joxu a hnine la itre hna kuca hnei Iehova göi troa atrunyi Nyidrë. Nemene la aqane tro së enehila a ajane catrëne la nyipi hmi?

Ketre Film Hna Hain a 100 Hë Lao Macatre

Traqa kowe la 100 lao macatre thupene lo hna xötrei mama lo ‘ Photo-Drame de la Création ’ nyine troa acatrene la lapaun ne la atr kowe la Tusi Hmitrötr, ene la Wesi Ula i Akötresie.