Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Januare 2014

Kola amamane hnene la zonale celë ka hape, ka musi pala hi Iehova. Kolo fe a akökötrene la ole së kowe la Baselaia ne la Mesia, memine la hna kuca hnene ej.

Itre Ka Sipu Saene—E Afrique Götrane Kuë

Pine nemene matre mejë jë la itre atr ne Europe troa tro Afrique götrane Kuë, nge nemene ju hë la thangane koi angatr?

Thili Jë Koi Iehova, La Joxu Ka Epine Palua

Wange ju la aqane amamane Iehova laka, ketre keme me ketre Joxu hne së hna troa pi easenyi kow.

100 Lao Macatre Hë Ne Mus La Baselaia—Nemene Hë La Thangane Lai Koi Epun?

Nemene la aqane tro sa kepe thangane qa ngöne la musi ne la Baselaia? Wange ju la aqane huliwane Iesu la Baselaia matre troa nyidrawan, me inin, me hnëkëne la itre hlue i Akötresie e celë fen.

Inamacane Pi La Aqane Ië Ewekë e Kola Thöth

Nyimutre la itre thöth Keresiano ka melëne la itre ewekë ka tru ngöne la kola xatuane la itre atr. Nemene la aqane tro epuni hetre mele ka loi ngöne la huliwa i Iehova?

Catre Pi Nyihlue Iehova e Patre Petre Kö La Itre Drai Ka Ngazo

Nemene la itre aqane tro la itre Keresiano ka qatre hë a huliwa atrunyi koi Iehova?

‘Epi Traqa Pi La Baselaia i Cilie’—Eue Jë?

Kola anyipicine hnene la itre hna perofetane hnei Tusi Hmitrötre ka hape, easenyi catre hë la pune la fene ka ngazo celë. Hne së hna atre tune kaa?

Mekunange Lo Eni a Nekönatr

Hna mekune hnene la ketre nekönatre qaa Columbus, Ohio, Etazini troa inine la qene Cambodge. Pine nemen? Nemene la thangane la mekune cili kowe la mele i angeic?