Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu