Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Eiperem 2017

Hetrenyi e hnine la Ita Ne Thup la itre tane mekun göi 29 Mei koi 2 Julai 2017.

‘Aeatrëne Jë La Hnei Eö Hna Sisiny’

Nemene la aliene la kola sisiny? Nemene la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göi itre ewekë hna sisinyi koi Akötresie?

Tune Kaa e Traqa Pi La Baselaia i Akötresie?

Öni Tusi Hmitrötr, “kola pate la fene hnengödrai.” Nemene la aliene lai kowe la fene celë?

“Atre Amekötine Ka Sisitria” a Kuca Pala Hi La Meköt

Pine nemene matre qaja jë së ka hape, thatreine kö tro Akötresie a kuca la itre ewekë ka tha meköti kö? Pine nemene matre ka nyipiewekë lai kowe la itre keresiano?

Xötrethenge Jë La Thiina Ka Meköti Iehova!

Nyipiewekë catre troa ipië, me nue la ngazo i ketre e aja së troa xötrethenge la thiina ka meköt i Akötresie. Pine nemen?

Atrunyi Iehova Jë Hnene La Aqane Nue Xanë Epuni Koi Nyidrë!

Akötresie Kapucatinasë a wangatrune la trengecatr hna nue hnene la itre hlue i Nyidrë matre troa ce huliwa me Nyidrë göi troa eatrëne la aja i Nyidrë, ngacama co ju hë la hna kuca.