“Ini Iehova Akötesi ’ö, ate ini ’ö troa hete thangan, ate e eö ngöne la gojenyi tro eö a trongën.”ISAIA 48:17.

NYIMA: 117114

AME koi së Itretre Anyipici Iehova, tre ketre mo ka tru alamekene la Tusi Hmitrötr. Ame la itre ini hnene ej hna hamën, tre nyine troa mejiune kow. Ketre, kola akeukawanyi së, me thue mejiune së. (Roma 15:4) Nge ame la tusi cili tre, tha ketre tusi menu kö, ke ej a qatrenge la “wesi ula i Akötesie.”—1 Thesalonika 2:13.

1, 2. (a) Nemene la aqane goeëne la Tusi Hmitrötr hnene la Itretre Anyipici Iehova? (b) Nemene tus la hnei epun hna pi e hnine la Tusi Hmitrötr?

2 Nyipici laka, hetre götrane tus hne së hna isa pi e hnine la Tusi Hmitrötr. Matre, hetre itre trejin ka pi e la itre evangelia, ke kola qejepengöne hnyawa la mele i Iesu. (Ioane 14:9) Itre xan a ajane la itre hna perofetan, tune la tusi Hna Amamane, ke kola amamane la ‘nöjei ewekë ka troa canga traqa.’ (Hna Amamane 1:1) Nge ame itre xan, kola akeukawanyi angatr hnene la tusi Salamo, nge itre xane pena a kepe ixatua qa ngöne la tusi Ite Edomë. Kolo hi lai a amamane hnyawa laka, thatraqane la nöjei atr asë la Tusi Hmitrötr.

3, 4. (a) Nemene la aqane goeëne epuni la itre itusi së? (b) Nemene la itre xa ewekë hna hnëkën hnei Iehova thatraqane la itre xan e easë?

 3 Easë fe a nyipi ewekëne la itre itusi së, ke hna nyi trepene itre ej hnene la Tusi Hmitrötr. Nge ame asë hi la itre itus, me itre boroshür, me itre zonal, me itre xa itusi së, tre, itre ahnahna lai qaathei Iehova. Nge itre ej a a xatua së troa lapa qale catre koi Iehova, me acatrene catrëne la aqane imelekeu së me Nyidrë.—Tito 2:2.

4 Hna hnëkëne la itre itusi së thatraqane la Itretre Anyipici Iehova asë. Nge hetre itre xa itus hna hnëkëne mekötine kowe la itre xan e easë, tune la hna kuca kowe la itre thöth me itre keme me thin. Nge ame la itre xa zonal, memine la site së, tre hna kuca thatraqane la itre xa atre kö. Ame la easë a goeëne la etrune la itre ewekë hnei Iehova hna hnëkëne thatraqai së, tre kolo hi lai a eatrëne lo hnei Nyidrëti hna thingehnaean ka hape, tro ha inine la nöjei nöj asë.—Isaia 25:6.

5. Nemene la ka amadrinë Iehova?

5 Aja së asë hi troa hetre traeme göi troa e hnyawane la Tusi Hmitrötr, me itre itusi së. Eje hi laka, tha ijiji së kö troa inine hnyawane la nöjei itus hne së hna kapa. Ngo ame la ka amadrinë Iehova, tre ene la troa ami ijine troa e me inine la Tusi Hmitrötr me itre xa itusi së. (Efeso 5:15, 16) Ame e cili, nemene la ewekë nyine tro sa hmekëne hnyawa?

6. Nemene la nyine tro sa thupëne hnyawa matre tro sa kepe thangane la itre ini qaathei Iehova?

6 Maine tha thupëne kö së, tro hë sa mekune laka, ame la itre xa ini qa hnine la Tusi Hmitrötr me ngöne la itre itus së, tre tha thatraqai së kö. Maine jë, ame la ngöne la ketre hna melën hne së hna e hnine la Tusi Hmitrötr, tro së a mekune laka, thatraqai itre xan pë hë. Maine hna kuca mekötine la ketre zonal kowe la itre xan e easë, maine jë tha tro kö së lai a e, maine pena tro së lai a e nyimenyimën. E tro së a ujë tune lai, tro hë sa triane la itre xa ini ka nyipi ewekë koi së. Nemene la nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa mekune tune lai? The thëthëhmine kö së laka, qaathei Iehova la nöjei ithuemacanyi ka mama ngöne la itre itusi së. Ketre, öni Tusi Hmitrötr: “Ini Iehova Akötesi ’ö, ate ini ’ö troa hete thangan.” (Isaia 48:17) Haawe, tro sa ce wange la köni aqane tro sa kepe thangane la itre ewekë hnei Iehova hna hnëkëne koi së.

NYINE KUCA MATRE TROA HETRE THANGANE LA HNE SË HNA E

7. Pine nemene matre loi e tro sa thele troa atrepengöne hnyawa la hne së hna e?

7 Thele jë troa atrepengöne hnyawa la hna e. Maine nyipici laka, hetre itre götrane la Tusi Hmitrötr hna cinyihane thatraqane la itre xan e hnine la ekalesia, ngo öni Tusi Hmitrötr, “Qa thene la [u]a i Akötesie la hna cinyihan’ asë, nge nyipi ewekë.” (2 Timoteo 3:16) Celë hi matre, loi e tro sa thele troa atrepengöne hnyawa la hne së hna e ngöne la Tusi Hmitrötr. Hnene la ketre trejin hna majemine thele la nöjei ini nyine tro angeic a kapa qa ngöne la ketre hna melën hnine la Tusi Hmitrötr. Celë hi ka aijijë angeic troa öhne la itre ini ka tha canga mama kö. Haawe, qëmekene tro sa e la Tusi Hmitrötr, loi e tro sa pane sipone koi Iehova troa atrepengöne hnyawa la hne së hna e, me hetrenyi la inamacan matre tro sa öhne me trotrohnine la itre ini qaathei Nyidrë.—Ezera 7:10; E jë la Iakobo 1:5.

Epuni kö a thele matre troa hetre thangane la hnei epuni hna e la Tusi Hmitrötr? (Wange ju la paragarafe 7)

8, 9. (a) Nemene la itre hnying nyine tro sa isa mekune thel? (b) Nemene la hna ini së göi Iehova qa ngöne la itre hna amekötin thatraqane la itre qatre thup?

 8 Isa hnyingëne thele jë. Ame la easa e Tusi Hmitrötr, loi e tro sa pane cil me isa thele ka hape: ‘Nemene la hnenge hna inine göi Iehova? Tro ni a trongëne tune kaa la ini cili? Nemene la aqane tro lai a xatuane la itre atr?’ E hne së hna majemine kuca lai, tro hë a hetre thangane la hne së hna e. Pane mekune jë: Hetrenyi e hnine la Tusi Hmitrötr la itre hna amekötine thatraqane la itre qatre thup. (E jë la 1 Timoteo 3:2-7.) Qa ngöne laka, ala xalaithe hi la itre qatre thup e hnine la ekalesia, tro së lai a mekune ka hape, tha koi së fe kö la itre hna amekötine cili. Ngo e hne së hna huliwane la köni hnying hna qaja e caha hun, tro hë sa öhne la itre ini koi së.

9 “Nemene la hnenge hna inine göi Iehova?” Iehova a hamëne e hnine la Tusi Hmitrötr la itre thiina hna thele thene la itre qatre thup. Itre thiina lai ka nyipi ewekë göi troa thupëne hnyawa la ekalesia. Kolo hi lai a amamane laka, ka tru catre la ekalesia koi Iehova. Nge öni Tusi Hmitrötr ka hape, hnei “Nyidrëti hna itöne [la ekalesia] thupene la madra ne la Hupuna i Nyidrëti ka cas.” (Ite Huliwa 20:28, MN) Nyipi ewekë tro la itre qatre thup a thupëne hnyawa la ekalesia me amamai tulu ka loi kowe la itre atren, ke celë hi aja i Iehova, nge tro fe angatre lai a  isa qeje thiinan xajawa i Nyidrë. (Isaia 32:1, 2) Haawe, ame la easa e la itre hna amekötin thatraqane la itre qatre thup, easë fe a atrehmekune la etrune la ihnimi Nyidrëti koi së.

Aja i Iehova tro sa atreine tulu ewekë, me inamacan

10, 11. (a) Nemene la aqane tro sa trongëne la itre hna amekötin thatraqane la itre qatre thup? (b) Nemene la aqane tro sa xatuane la itre atr jëne la itre hna amekötine cili?

10 “Tro ni a trongëne tune kaa la ini cili?” Maine ketre qatre thup epun, loi e tro epuni a e hmaca la itre hna amekötine cili, me isa waipengö i epun. Nge maine epuni la ketre trejin ka ‘ajane la hnëqa ne la atre thup,’ thele jë troa melëne la itre thiina hnei Iehova hna thele thei angatr. (1 Timoteo 3:1) Ngo eje hi laka, itre thiina fe lai ka nyipi ewekë kowe la nöjei keresiano asë. Kola tune la thiina ka “menyik,” ene la troa atreine tulu ewekë, me troa inamacan. (Filipi 4:5; 1 Peteru 4:7) Haawe, ame la kola amamai “tulu [ka loi kowe] la hnënge mamoe” hnene la itre qatre thup, angatre hi lai a thuecatrene la itre trejin troa ‘nyi tupune la lapaune i angatr.’—1 Peteru 5:3; Heberu 13:7.

11 “Nemene la aqane tro lai a xatuane la itre atr?” Loi e tro sa amamane la itre hna amekötine cili kowe la itre ka ini Tusi me easë matre tro angatr a öhne la eisapengönene la itre qatre thup memine la itre hene ne hmi. Ketre, ame la easa waipengöne hnyawa la itre hna amekötine cili, kola mama hnyawa koi së la etrune la huliwa hna kuca hnene la itre qatre thup e hnine la ekalesia. Matre e mekune mina ha së, kola akökötrene la aja së troa metrötrë angatr. (1 Thesalonika 5:12) E hne së hna majemine kuca tune lai, tro ha hmaloi koi angatr troa eatrëne la hnëqa i angatr.—Heberu 13:17.

12, 13. (a) Nemene la nyine tro sa thele ngöne la itre itusi së? (b) Hamëne jë la ketre ceitun ka amamane la aqane troa ithel ngöne la itre itusi së.

12 Ithele jë ngöne la itre itusi së. Ame la easë a e la Tusi Hmitrötr, loi e tro sa isa thele troa sa la itre hnyinge celë:

  • Drei la atre cinyihane la tusi celë?

  • Eue nge ekaa la hna cinyihan?

  • Nemene la ewekë ka tru ka traqa lo ijine kola cinyihane ej?

Tro lai a xatua së troa öhne la itre xa ini ka tha canga mama kö.

13 Hanawange la aqane troa ithel ngöne la itre itusi së: Kola qaja ngöne Ezekiela 14:13, 14 ka hape: “E thina ka ngazo la nöje koi ni me kuca atrune la ngazo, tro ni a xejë la imenge hun’ ej, me axeciëne la tö xeni ne ej, me upe kow’ eje la jin, me thupa tije qa ngön’ eje la ate me öni. Maine ej’ e cili la ala köni ce, ene Noa, me Daniela, me Iobu, tro angat a isa amele angate kö hnene la thina ka meköti angat, öni Joxu Iehova.” Kola mama jëne la hne së hna ithel laka, hnei Ezekiela hna cinyihane la tusi angeic lo macatre 612 qëmeke i Keriso. Ame Noa me Iobu, ekö hë nyidroti mec, ngo tha thëthëhmi nyidroti kö hnei Iehova. Ame pena Daniela, 20 lao macatre i angeic ngöne la ijine cili, nge hna ce qeje angeic me Iobu me Noa, itre ka mele nyipici koi Iehova. Nemene la hna ini së göi Iehova? Nyidrëti a wange atrune la huliwa hna kuca hnene la itre hlue i Nyidrë, ene mina fe la itre thöth.—Salamo 148:12-14.

 ELOINE LA ITRE ITUSI SË

14. Nemene la aqane xatuane la itre thöth hnene la itre itus hna hnëkëne thatraqai angatr, nge nemene fe la eloine kowe la itre xa trejin? (Wange ju la pane iatr.)

14 Itre itus thatraqane la itre thöth. Hne së hë hna ce wang ka hape, hetre ini pala hi hne së hna kapa qa ngöne la itre hna cinyihan asë e hnine la Tusi hmitrötr. Nge ka nyipici fe lai kowe la nöjei itusi së: Ame ngöne la itre macatre ka ase hë, hnei Iehova hna hnëkëne la itre xa itus thatraqane la itre thöth. [1] (Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.) Hnene la itre ithuemacanyi cili hna xatua angatr troa cile catr ngöne la itre itupath, me xatua angatr ngöne la angatr a tru trootro. Ngo nemene la eloine la itre itusi cili kowe la itre xa trejin? Kola xatua angatr troa atrepengöne hnyawa la itre jol ka traqa kowe la itre thöth, me hane hamëne la ixatua ka ijije koi nyudren.

Tha tro pi kö la itre xötre ka tru e hnine la ekalesia a mekune ka hape, tha thatraqai angatre kö la itre itus hna kuca kowe la itre thöth

15. Pine nemene matre tro la itre ka tru a nyipi ewekëne la itre itusi thatraqane la itre thöth?

15 Tha tro pi kö la itre xötre ka tru e hnine la ekalesia a mekune ka hape, tha thatraqai angatre kö la hna qaja ngöne la itre itusi cili. Ame hnine itre ej, kolo fe a ithanatane la itre jole ka ketr la nöjei keresiano asë. Kola qaja la enyipiewekën koi së troa isigöline la lapaune së, me thupëne la hni së, me aqane troa cile catr ngöne la itre itupath, me aqane troa iëne la itre sinee së, me itre nyine iamadrinë. Haawe, ngacama hna hnëkëne la itre itusi celë thatraqane la itre thöth, ngo ame asë hi la itre ithuemacanyi e hnin, tre, nyine loi fe koi së asë.

16. Nemene la ixatua hna hamëne kowe la itre thöth jëne la itre itusi së?

16 Maine nyipici laka, hnene la itre itusi thatraqane itre thöth hna xatua angatr ngöne la itre jole ka traqa koi angatr, ngo hna xatua angatre fe troa acatrene la aqane imelekeu i angatr me Iehova. (E jë la Ate Cainöj 12:1, 13.) Ketre, hna xatuane fe la itre xötre ka tru hnene la itre itusi cili. Hetrenyi e hnine la Réveillez-vous ! ne Eiperem 2009 la ketre tane mekun hna hape, “Les jeunes s’interrogent. Comment trouver du plaisir à lire la Bible ?” Kola mama e cili la itre ixatua kowe la itre thöth, me itre mekune hna eköhagen nyine tro angatr a amë acon, me huliwan ngöne la ijine angatr a ini Tusi cas. Ngo nemene la aqane tro lai a xatuane la itre xötre ka tru? Önine la ketre thin, jole pi hë koi angeic troa inine la Tusi Hmitrötr. Ngo hnene laka, hnei angeic hna trongëne la itre mekun ka ej e hnine lai zonal matre, ame hë enehila tru catre hë la aja i angeic troa e la Tusi hmitrötr. Nge mama cile fe hë koi angeic la aqane ce tro la itre mekun ka ej ngöne la itre tusi asë ne la Tusi Hmitrötr. Öni angeice fe: “Pi tro catre ni a e ej o drai!”

17, 18. Nemene la itre thangane koi së qa ngöne la itre ewekë hna hnëkën thatraqane la ka ala nyim? Hamëne jë la ketre ceitun.

17 Itre hna hnëkëne thatraqane la ka ala nyim. Ame lo macatre 2008, hne së hna kapa la Ita Ne Thup nyine inin. Hna hnëkëne lai thatraqane la Itretre Anyipici Iehova. Ngo hetre itre itusi së fe, me itre xa ewekë ju  kö hna hnëkëne thatraqane la ka ala nyim. Hetre eloine fe kö lai koi së? Eje hi! Maine jë, tru la madrine i epuni la kola traqa kowe la icasikeu hnene la atr hnei epuni hna könën. Nge ame la kola cainöj, canga meku angeice jë hi hnei epun. Epuni a mekune la aqane troa ketr la hni angeic memine la thangane kowe la mele i angeic. Ame e cili, tru la hni ne ole i epuni kowe la cainöj hna hnëkëne thatraqane la ka ala nyim.

18 Ketre, ame la Ita Ne Thup hne së hna tro fë trongën ngöne la hna cainöj, memine la itre tane mekun hna amë ngöne la site së, tre hna ahmaloeën. Matre ame la easa e itre ej, canga trotrohnine hi së nge easë fe a hnine catrëne la itre ini hne së hna kapa ha. Ketre, kola mama la itre xa aqane tro sa isigöline la lapaune së. Hnene mina fe la Reveillez-vous ! hna catre anyipicine laka, hetre Atre Xup, me amamane fe la aqane tro sa isigöline la itre ini hne së hna lapaune kow. (E jë la 1 Peteru 3:15.) Haawe, tru fe la hni ne ole së kowe la itre zonal hna hnëkën thatraqane la ka ala nyim.

19. Tro sa amamane tune kaa la hni ne ole së koi Iehova?

19 Mama hnyawa hi laka, Iehova pala hi a hamë ini koi së matre tro sa kepe thangane qa ngön. (Mataio 5:3) Epi tro pala hi sa nyipi ewekëne la itre ini qaathei Nyidrë, me trongëne itre ej. E hne së hna ujë tune lai, tro hë sa kepe thangane qa ngön, nge tro fe hë së a amamane la hni ne ole së koi Iehova pine la itre ewekë hnei Nyidrëti hna hnëkën.—Isaia 48:17.

^ [1] (Wange ju la paragarafe 14) Kola qaja la lue itus, Les jeunes s’interrogent — Réponses pratiques, volume 1 me 2, memine la itre tane mekun, “Les jeunes s’interrogent” ka mama hmekuje hi ngöne la site së.