Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Mei 2016

Hetrenyi e hnine la Ita Ne Thup la itre tane mekun göi 27 Juun koi 31 Julai 2016.

Thele Jë Troa Iloi

Nemene la hne së hna thel ngöne la easë a iloi? Easë kö a thele kepin, maine isi ithanata, maine ketre ewekë ju kö?

“Trojë Nyipunie a Inine La Nöjei Nöj’ Asëjëihë”

Tro la aqane sa la foa lao hnyingë a xatua së troa atre ka hape, drei la itre ka eatrëne lo hna perofetane hnei Iesu.

Aqane Troa Isa Axecië Mekun

Nemene la nyine tro sa kuca e pëkö hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göne la ketre jole ka traqa koi së?

Thele Jë Troa Wenë Ameköti Së!

Ketre atre anyipici Iehova a majemine isi ekö, me ufi sixa, me hmo hnei ka haitr. Ngo hnei angeice hna saze göi troa xomi bapataiso. Ngo hetre ketre ewekë kö ka jole catre kö troa saze.

Aqane Troa Huliwane Hnyawane La Itre Hnei Iehova Hna Hnëkën

Nemene la nyine tro sa thupëne matre tha tro kö sa triane la ketre ini qaathei Iehova?