Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Juun 2016

Hetrenyi e hnine la Ita Ne Thup la itre tane mekun göi 1-28 Ogas 2016.

Iehova La Atre Xupi Inege Ka Tru

Drei la hnei Iehova, Atre Xupi Inege Ka Tru, a xome amekötin? Pine nemene matre Nyidrëti a xome ameköti angatr? Nemene la aqane kuca i Nyidrë?

Nue Iehova Jë Troa Xome Ameköti Së

Nemene la itre thiina nyine tro sa melën matre tro pala hi Iehova a xome ameköti së?

“Ame Iehova Akötesi Shë, Te, Iehova Ka Cas”

Nemene la aliene la hna hape, “ka cas” Akötresie nge tune kaa la aqane tro sa thili koi Iehova?

Tro Kö Epuni a Thixötr?

Ame ekö hnene fe la itre hlue i Iehova hna akötrëne la itre xa keresiano. Matre nemene jë la ini koi së qa ngöne la itre hna melëne cili?

Sisitria Catre Kö Hune La Etë Ka Tru Alameken

Sisitria catre kö ej hune la etë ka tru alameken.

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Drei la ala cangemene (maine sikisi) lao atr ka xulu fë la ite “ewekë nyine ihumuth” memine lo atr ka “hetre ge ne cinyihane” hna meköle goeëne hnei Ezekiela?