Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

‘Ka Men La Wesi Ula i Akötresie’

‘Ka Men La Wesi Ula i Akötresie’

“Ke mele la wesi ula i Akötesie, me men.”—HEBERU 4:12.

NYIMA: 114, 113

1. Nemene la ka anyipicine koi epun laka, ka hetre menen la Wesi Ula i Akötresie? (Wange ju la pane iatr.)

AME kowe la itre hlue i Iehova, ka mele me men la Wesi Ula Nyidrë, ene la maca i Nyidrë kowe la itre atr. (Heberu 4:12) Hne së hna öhne la menen la Tusi Hmitrötr ngöne la mele së, me ngöne la mele ne la itre xan. Qëmekene tro sa nyihlue i Iehova, ame itre xan e easë, tre itre ka atrekënö, me itre ka xomi dorog, me itre ka kuci ngazo. Ame itre xan, itre ka hlemu ekö, ngo pëkö aliene la mele i angatr. (Ate Cainöj 2:3-11) Eloine pe, hetre mejiun, nge hetre aliene hë la mele ne la ka alanyim. Kolo itre atr ekö laka, tha tingetinge kö la mele i angatr. Hna mama e hnine la Ita Ne Thup, la itre xa hna melën ka tune lai ngöne la itre tane mekun hna hape, “Saze Hë La Mel Hnei Tusi Hmitrötr.” Nge, thupene la hna xomi bapataiso, angatre pala hi a isin, jëne la ixatua ne la Tusi Hmitrötr, troa acatrene la aqane imelekeu i angatr me Iehova.

2. Nemene la thangane la menen la Wesi Ula i Akötresie kowe la itre atr ekö?

2 Tha sesëkötre kö së laka, alanyimu la itre atr ka saze ngöne la angatre a atre la nyipici. Ame la itre pane keresiano ekö ka mejiune  kowe la mel e koho hnengödrai, hnei angatr hna saze la mele i angatr. (E jë la 1 Korinito 6:9-11.) Hnei Paulo hna qaja koi angatr la pengöne atr ka tha tro kö a hane sine la Baselaia i Akötresie. Öni angeice hmaca jë: “Hna tune lai ite xan’ e nyipunie.” Hnene la Wesi Ula i Akötresie memine la uati hmitrötre i Nyidrë hna xatua angatr troa saze. Ngo, thupene hë la hna xomi bapataiso, hnei itre xan e angatr hna kei hmaca kowe la ngazo, matre hna ananyi angatr qaathei Iehova. Hnene la Tusi Hmitrötr hna qaja la hna melën hnene la ketre trejin hna iën, nge hna upetröneën. Ame hë e thupen, hnei angeic hna saze, ame hna kepe angeice hmaca hnene la ekalesia. (1 Korinito 5:1-5; 2 Korinito 2:5-8) Kola thuecatre së la easa goeën la kola saze la itre trejin hnene la menen la Wesi Ula i Akötresie.

3. Nemene la hne së hna troa ce ithanatan?

3 Ka hetre menen catr la Wesi Ula i Akötresie. Pine laka, hne së hna kapa ej qaathei Nyidrë, haawe, easa ajane troa huliwan hnyawan ej. (2 Timoteo 2: 15) Troa amamane hnene la tane mekune celë la nyine tro sa kuca matre troa hetre menen la Tusi Hmitrötr (1) ngöne la mele së, (2) ngöne la easa cainöje trootro, me (3) ngöne la kola hamë ini qa ngöne la ita ne cainöj. Tro la itre ini hne së hna kapa e celë, a upi së troa amamane la ihnimi së me ole së kowe la Keme së e koho hnengödrai, Atre ini së matre tro sa kepe loi qa ngön.—Isaia 48:17.

NGÖNE LA MELE SË

4. (a) Nemene la nyine tro sa kuca matre troa hetre menen la Wesi Ula i Akötresie kowe la mele së? (b) Nemene la aqane tro epuni a xomi ijin matre troa e la Tusi Hmitrötr?

4 Maine easa ajane troa hetre menen la Wesi Ula i Akötresie kowe la mele së, nyipiewekë tro sa e lapan ej. Loi e tro sa e ej e nöjei drai. (Iosua 1:8) Nyipici laka, tru catre la itre jole së enehila. Ngo tha tro pi kö sa nue la ketre ewekë memine fe la itre hnëqa së troa sewe së troa e la Tusi Hmitrötr. (E jë la Efeso 5:15, 16.) Hetre itre trejin ka e e hmahmakany, itre xan ngöne la ketre hnepe ijine ne la drai, nge itre xan a e e jidri catre hë. Casi hi la mekuna i angatr memine la hna qaja hnene la atre cinyihane la Salamo, kola hape: “Atraqate la ajange kowe la wathebo i cilie, ini a mekune kow’ ej’ o drai.”—Salamo 119:97.

Tha tro pi kö sa nue la ketre ewekë, memine la itre hnëqa së troa sewe së troa e la Tusi Hmitrötr

5, 6. (a) Pine nemen matre nyipiewekë tro sa lapa mekune la hne së hna e? (b) Nemene la nyine tro sa kuca matre tro lai a hetre thangan? (c) Nemene la itre eloine hnei epuni hna kapa qa ngöne la hna e Tusi Hmitrötr me lapa mekun ej?

5 Nyipici laka, nyipiewekë tro sa e la Tusi Hmitrötr. Ngo, loi e tro fe sa lapa mekun ej, maine thel ajuin la hne së hna e. (Salamo 1:1-3) Tro hë së a hetrenyi la inamacan qa hnine la Tusi Hmitrötr, me mele thenge ej. Matre, e ju hë së la Tusi Hmitrötr ngöne ipepa, maine ngöne tablet maine itre xa aparei ju kö, ngo ame la aja së, tre tro la Wesi Ula i Akötresie a ketr la hni së.

6 Nemene la nyine tro sa kuca matre troa hetre thangane la hne së hna lapa mekun? Ame la easa e Tusi Hmitrötr, loi e tro sa pane cil, me isa thele ka hape: ‘Nemene la hnenge hna inine göi Iehova? Tro ni a trongëne tune kaa la mekune hnenge hna e? Nemene la nyine tro  pala kö ni a amekötine ngöne la meleng?’ E tro sa thele ajuine la Wesi Ula i Akötresie me amexeje la itre hne së hna e ngöne la itre thithi së, tro lai a hetre aja së fe troa trongën. Tro ha hetre menen e cili la Tusi Hmitrötr ngöne la mele së.—2 Korinito 10:4, 5.

NGÖNE LA HULIWA NE CAINÖJ

7. Nemene la aqane tro sa huliwane hnyawane la Wesi Ula i Akötresie?

7 Nyipiewekë tro sa amamane pala hi la Wesi Ula i Akötresie ngöne la easa cainöje trootro me ngöne la easa hamë ini. Önine la ketre trejin, “Maine eö ju a ce cainöje me Iehova ngöne la itre hnalapa trootro, tro hi eö a ithanata hmekuj, maine nue Nyidrë troa hane ithanata?” Ame la easa e la Tusi Hmitrötr kowe la ketre atr, easë hi lai a nue Iehova troa ithanata koi angeic. Ka hetre menen catre kö la ketre xötre hna iën hnyawa hune la itre ithanata hne së hna troa qaja. (1 Thesalonika 2:13) Ame la epuni a cainöje trootro, epuni kö a thele troa e la Tusi Hmitrötr kowe la itre atr?

Ame la easa e la Tusi Hmitrötr kowe la atr, easë hi lai a nue Iehova troa ithanata koi angeic

8. Pine nemen matre tha tro hmekuje kö a e la itre xötr ne Tusi Hmitrötr kowe la itre atr ngöne la hna cainöje trootro?

8 Maine nyipici laka, easa e la Tusi Hmitrötr kowe la itre atr hne së hna cainöje kow, ngo ame pe, tru la ka thatre la alien ej. Celë fe hi pengöne la itre atr ekö lai ngöne lo hneijine lo itre pane keresiano, nge ka eje fe enehila. (Roma 10:2) Tha tro kö sa mekune laka, trotrohnine hi la atr la xötre hna e koi angeic. Loi e tro sa amexeje hmaca la itre hnaewekë maine mekun ka tru ne lai xötr, me qejepengöne la alien. Aqane tro hi së lai a ketr la hni me mekune ne la itre atr.—E jë la Luka 24:32.

9. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro la itre atr a wangatrune la Tusi Hmitrötr? Qaja jë la ketre ceitun.

9 Ame la itre ithanata hne së hna qaja qëmekene tro sa amamane la ketre xötr, tre, tro fe lai a xatuane la atr troa wangatrune la Tusi Hmitrötr. Maine jë, tro sa qaja ka hape: “Pane goeëne ju la hna qaja hnene la Atre xupi së göne lai.” Maine easa ithanata kowe la ketre atr ka tha hmi kö koi Akötresie, loi e tro sa qaja ka hape: “Pane goeën la hna qaja koi së hnene la Itre Hna Cinyihan, maine Tusi Hmitrötr.” Maine easa öhne la ketre atr ka tha nyipiewekëne kö la hmi, loi e tro sa qaja ka hape: “Ase fe hë epun hane drenge la trengewekë celë ka hekö?” Loi e troa mama pala hi koi së laka, isapengön asë hi la itre atr, nge isa hetre ini kö hnei angatr hna mejiune kow. Tro hë së e cili a hnëkën hnyawa la aqane tro sa nyiqaane la itre ithanata së matre troa pi drei së hnei angatr.—1 Korinito 9:22, 23.

10. (a) Nemene la ewekë ka traqa kowe la ketre trejin? (b) Hane kö epuni öhne la menene la Tusi Hmitrötr ngöne la hna cainöj?

10 Alanyim la itre ka öhne la emenene la Tusi Hmitrötr la kola huliwane ej ngöne la hna cainöje trootro. Hnene la ketre trejin trahmanyi hna majemine wange la ketre qatr ka xome lapane la itre zonale së, a traqa ha koi nyimu macatre. Ame ju hi la ketre drai, lo angeic a tro fë mina la Ita Ne Thup ka hnyipixe, mekune jë hi angeic troa e la ketre xötr koi nyidrë. Hnei angeic hna e la 2 Korinito 1: 3, 4, kola hape: “Tetetroti ka ihnimi me Akötesieti ate akeukawan’ asë ; lo ate akeukawa  huni ngöne la aköte huni asë.” Hna ketri nyidrëti hnyawa hnene la lue xötre celë, ame hnei nyidrëti hna sipone la trejin troa e hmaca lue ej. Nyidrëti a qaja jë kowe la trejin ka hape, celë hnyawa hi la hnei nyidrë me föi nyidrëti hna ajan. Hnene la lue xötre cili, matre hetre aja i nyidrëti jë troa kapa la itre xa ithuemacanyi qa hnine la Tusi Hmitrötr. Hetre menene catr la troa huliwane la Tusi Hmitrötr ngöne la hna cainöje trootro!—Ite Huliwa 19:20.

NGÖNE LA KOLA HAMË INI QA NGÖNE LA ITA NE CAINÖJ

11. Nemene la hnëqa ne la itre trejin trahmanyi ka hamë ini qa ngöne la ita ne cainöj?

11 Ka tru koi së la troa sine la itre icasikeu me itre asabele. Ame la sipu kepine matre easa sine itre ej tre, göi troa atrunyi Iehova. Hetre ini fe hne së hna kapa e cili. Matre, ketre hnëqa ka tru kowe la itre trejin la troa hamë ini qa ngöne la ita ne cainöj. (Iakobo 3:1) Loi e troa nyitrepene la itre ini hnei angatr hna hamën hnene la Wesi Ula i Akötresie. Maine ej thei epuni la hnëqa cili, nemene la aqane tro epuni a nue la menene la Tusi Hmitrötr troa ketr la hni ne la itre atrene la icasikeu?

12. Nemene la aqane tro la trejin ka cile fë cainöj a nyitrepene la cainöje i angeic hnene la Tusi Hmitrötr?

12 Nyipiewekë troa mama hnyawa la Tusi Hmitrötr ngöne la itre cainöj hna tro fë. (Ioane 7:16) Loi e troa thupëne hnyawa la aqane tro fë epun la cainöj, me itre hna melën  me itre ceitun hna hamën. E hna qaja atrune pala ha itre ej, tha mama hnyawa ha la itre ini hna hamëne hnene la itre xötr. Ketre, the thëthëhmine kö laka, tha ceitu kö la troa e la Tusi Hmitrötr memine la troa hamë ini qa ngön. Maine tru pala ha la itre xötr hna e, tro la itre atr lai a thëthëhmin. Haawe, iëne hnyawa jë la itre xötr hnei epuni hna mekun troa xom. Xomi ijine jë troa e, me qejepengön, me hamë ceitun, me hamë ini. (Nehemia 8:8) Maine epuni a xötrethenge la ketre tulu ne cainöj, loi e tro epuni a waipengöne hnyawa ej memine fe la itre xötr ka mama. Thele jë troa trotrohnine la aqane ce tro la itre mekun ka tru memine la itre xötr. Thupene lai, iëne jë la itre xötr matre troa amamane hnyawa la itre mekun ka tru ne lai cainöj. (Hetrenyi la itre mekun nyine ixatua ngöne la itre ini 21 koi 23 ngöne la itus Tirez profit de l’École du ministère théocratique.) Nge, ame la ka nyipiewekë catr tre, ene la troa sipo ixatua koi Iehova matre tro epuni a atreine thawa la itre mekune ka tru qa hnine la Tusi Hmitrötr.—E jë la Ezera 7:10; Ite Edomë 3:13, 14.

13. (a) Hna ketr tune kaa la hni ne la trejine föe ngöne la ketre icasikeu? (b) Nemene la aqane ketri epun hnene la hna e la Tusi Hmitrötr ngöne la itre icasikeu?

13 Hanawange la hna melën hnene la ketre trejine föe ne Australie. Ame lo eahlo a nekönatr, nyimu ewekë ka traqa koi eahlo matre hleuhleu catre la mele i eahlo. Ngacama ka nyihlue i Iehova ha eahlo, ngo, tha mama hnyawa kö koi eahlo ka hape, hna hnimi  eahlo hnei Iehova. Ame ngöne la ketre icasikeu, hnei eahlo hna drenge la kola e la ketre xötr, nge hna ketri eahlo. Hnei eahlo hna mekun ajuin ej, me ithel, ene pe öhne ju hi eahlo la itre xa xötr ne la Tusi Hmitrötr. Haawe, xecie hnyawa ha koi eahlo e cili laka, ka tru eahlo koi Iehova. * (Wange ju la ithuemacany.) Hapeu, hane fe hë ketri epuni hnene la hna drenge la ketre xötr ngöne la ketre icasikeu, maine asabele pena?—Nehemia 8:12.

14. Tro sa amamane tune kaa ka hape, ka tru koi së la Tusi Hmitrötr?

14 Hapeu, hetre hni ne ole së kö kowe la Wesi Ula i Iehova, ene la Tusi Hmitrötr? Hnei Nyidrëti hë hna qaja amë ka hape, tro ej a cile hut, nge hnei Nyidrëti hna aeatrën la trengewekë i Nyidrë. (1 Peteru 1:24, 25) Haawe, loi e tro sa e lapane la Tusi Hmitrötr, me trongën ngöne la mele së, me xome ej matre troa xatuane la itre atr. E tro sa kuca tune lai, easë hi lai a amamane ka hape, ka tru koi së la ahnahna cili, nge ka tru catre kö koi së la atrekë ewekën, ene Iehova Akötresie.

^ par. 13 Wange ju la itre mekune hna eköhagen, “Ewekë Ka Saze La Meleng.”