Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Okotropa 2017

Hetrenyi e hnine la Ita Ne Thup la itre tane mekun göi 27 Nofeba koi 24 Diseba 2017.

Tro Sa “Ihnim . . . Hnene La Huliwa Me Nyipici”

Tro sa amamane tune kaa ka hape, ka nyipici la ihnimi së, nge ka pë thoi ngön?

Tha Nyipici Kö a Traqa Fë “La Tingeting, Ngo Taua Pe”

Nemene la “taua” hnei Iesu hna qaja ka hape, tro nyidrëti a traqa fë, nge kolo lai a ketri epun tune kaa?

Hna Meköle Goeën Hnei Zakaria​—Ini Koi Së

tusi hna ewath kola sesë, ketre föe hna thinge acatrene e hnine la efa, me lue föe a sesë thenge la eny. Pine nemen matre Akötresieti a amamane koi Zakaria la itre ewekë celë?

Itre Ikariota Memine La Korona a Isigöli Epun

Lue wetre kopa, ikariota hna hnëkën thatraqane la isi, me atre huuj hna acili joxun. Kola thuecatrene tune kaa la itre hlue i Iehova enehila hnene la hna meköle goeën tixenuë i Zakaria?

HNA MELËN

Manathithi Hna Kapa Qa Ngöne La Hna Kuca La Aja i Iehova

Ame lo 1952, hnei Olive Matthews me föi angeic hna kapa la ihë troa pionie e Irlande. Hnei Iehova hna amanathithi angatr tune kaa?

Ketre Hatrene La Hna Loihni

Hnene la ketre hatrene la hna loihni hna xatuan la ketre atre icilekeu troa kapa la nyipici?

Atre Fe Hi Nyipunie?

Nemene la hna majemin kuca hnei angetre Iudra matre jelengazone jë Iesu la troa sisiny?