Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Ogas 2017

Catre Jë Xetrën La Atr Ka Hnyipixe

Catre Jë Xetrën La Atr Ka Hnyipixe

“Xetrëne jë la atre ka hnyipixe.”​—KOLOSE 3:10, MN.

NYIMA: 43, 106

1, 2. (a) Nemene la ka amamane koi së laka, ijije hi tro sa xetrën la atr ka hnyipixe? (b) Nemene la itre thiina ka ej thene la atr ka hnyipixe ngöne Kolose 3:​10-​13, MN?

ALUA mama la hnaewekë, “ate ka hnyipixe” e hnine la Tusi Hmitrötr qene Heleni. (Efeso 4:24; Kolose 3:10) Kolo lai a qaja la thiina ne la atr “[“hna xupe thenge la aja i Akötresie,” MN].” Hapeu, ijije kö tro sa xetrën la atr ka hnyipixe? Eje hi. Hnei Iehova hna xupe la atr hnaiji Nyidrë, matre ijiji së hi troa melëne la itre thiina i Nyidrë ka lolo.​—Genese 1:26, 27; Efeso 5:1.

2 Pine laka, itre atr ka tha pexeje kö së, tro lai a traqa koi së la itre aja ka ngazo. Hetre thangane fe koi së la nöjei ewekë asë ka ketr la mele së. Ngo, jëne la utipine i Iehova, me ixatua i Nyidrë, ijije hi tro sa traqa kowe la pengön atr hnei Nyidrëti hna ajan. Tro sa ce ithanatane la itre thiina ka ej thene la atr ka hnyipixe, matre atreine së troa traqa kowe la pengöne atr ka amadrinë Iehova. (E jë la Kolose 3:10-13, MN.) * (Wange ju la ithuemacany.) Thupene lai, tro sa ce wange la aqane troa melën la itre thiina cili ngöne la hna cainöje trootro.

“CASI HI NYIPUNIE ASË HË”

3. Nemene la ketre thiina ka ej thene la atr ka hnyipixe?

3 Öni Paulo, ame la ketre thiina ka ej thene la atr ka hnyipixe, tre ene la thiina ka tha iwangatrehmekunyi atr kö. Ame e cili, pëhë ‘atre Heleni me atre Iuda, nge hna peritomone me tha hna peritomone kö, me atre ethen, me atre Sekuthia, me hlu, me atr hna nuegufan.’ * (Wange ju la ithuemacany.) Ame ngöne la ekalesia, tha tro kö ketre a mekune ka hape, ka sisitria kö angeic hui ketre pine la hane ngönetrei angeic, maine pine la nöje i angeic, maine pine pena la hnëqa i angeic ngöne la nöj. Ame easë, itre ka xötrethenge Keriso, “casi hi [së] asë.”​—Kolose 3:​11, MN; Galatia 3:28.

Easa metrötrën me atrune la nöjei atr, ka isa hane ngönetrei ju hë, maine aqane mele pena

4. (a) Nemene la aqane tro la itre hlue i Iehova a ujë kowe la itre xan? (b) Nemene la ewekë ka ajolëne la cas ka ej thene la itre kereisano?

4 Ame la easa xetrën la atr ka hnyipixe, easa metrötrën me atrune la nöjei atr, ngacama ka isa hane ngönetrei ju hë me easë, maine aqane mele pena. (Roma 2:11) Ame ngöne la itre xa nöj, jole pi hë troa ujë tune lai. Ame ekö, e Afrique du Sud, hnei musi hna hnëkën amë hë la itre götran hna troa isa mele ngön hnene la itre atr ka ca hane ngönetrei. Angatre pala hi a mele tune lai enehila, ene mina fe la Itretre Anyipici Iehova. Matre, ame hë lo Okotropa 2013, hetre ewekë hna axeciën nge hna kapa hnei Lapa Ne Xomi Meköt. Hna axeciëne lai matre tro la itre trejin ka isa hane ngönetrei kö a ‘atrune’ trongëne la ihnimi angatr me hane imajemikeu.​—2 Korinito 6:13.

5, 6. (a) Nemene la hna axeciën hnene la itre trejin ne la ketre nöj matre troa cas la itre hlue i Iehova e cili? (Wange ju la pane iatr.) (b) Nemene hë la thangane lai?

5 Hetre itre hna axeciën hnene la itre trejin matre tro angatr a itrony me ce kuca la itre huliwa. Matre, ame itre xa mecixeni me sabath, hnene la lue ekalesia ka isa qene hlapa kö me isa hane ngönetrei kö a itronyi göi troa cainöje trootro, me ce icasikeu, me tro kowe la hnalapa i ketre me ketre. Traqa koi itre hadredre lao ekalesia ka trongëne la hna axeciëne cili, nge nyimu mekune ka lolo hna kapa hnene la filial qa ngöne lai. Hna hane ketr fe la itre atr ka tha anyipici Iehova kö. Hnene la ketre hene ne hmi hna qaja ka hape: “Tha Atre Anyipici Iehova kö ni, ngo mama catr laka, lolo catr la aqane trongene la huliwa ne cainöj, nge hetrenyi la cas thei epun ngacama isa hane ngönetrei epuni kö.” Nemene la mekuna ne la itre trejin göne la hna axeciën?

6 Ame ngöne la xötrei, jole catr koi Noma, ketre trejine föe ka qene Xhosa troa könën la itre trejin ne la ekalesia ka qene Papale, ke, tha uma ka loi kö la uma i angeic. Ngo, ame hë la angeic a ce cainöje memine la itre trejin ka madra, me tro kowe la itre uma i angatr, kösë tha xou i angeice hë. Öni angeic: “Itre atr hi tui së!” Haawe, ame la kola traqa hnene la itre trejin ne la ekalesia ka qene Papale troa ce cainöj memine la ekalesia ka qene Xhosa, hnei Noma hna könëne la itre xan e angatr troa xen ngöne la hnalapa i angeic. Angeic a sesëkötr laka, madrine pi hë la ketre qatre thup me föi nyidrë troa lapa të hune la neköi keesi ka co. Jëne la hna axeciëne cili, tru la madrinene la itre trejin troa hetre itre xa sinee i angatr, me troa atre la itre xa trejin ka isa aqane mele kö me angatr.

XETRËNE JË LA UTIPIN ME THIINA KA LOI

7. Pine nemene matre nyipiewekë tro sa hetrenyi la utipin?

7 Tro pala hi lai a traqa la itre itupath kowe la itre hlue i Iehova utihë la pune la fene i Satana. Troa ketri së asë hnene la itre itupath, tune la pë huliwa, me itre meci ka tru, me itre iakötrë, me itre hulö, me tune la kola atrekënö la itre mo së, me itre xa itupathi ju kö. Nyipiewekë tro sa hetrenyi la utipin matre troa itö ixatua ngöne la itre ijine cili. Tro la utipin a upi së troa thiina ka loi kowe la itre atr. (Efeso 4:32) Lue thiina lai ka ej thene la atr ka hnyipixe. Tro lue eje lai a xatua së troa nyitipu Akötresie, me akeukawane la itre atr.​—2 Korinito 1:3, 4.

8. Nemene la thangane la utipin me thiina ka loi kowe la itre atren asë la ekalesia? Qaja jë la ketre hna melën.

8 Nemene la aqane tro sa thiina ka loi kowe la itre trejin ka fek qa ngöne la ketre nöj, maine ka sinatr pena? Hetre aja së troa kepe angatr hnyawa, me nyisinee angatr, me nyipiewekë angatr. (1 Korinito 12:22, 25) Hnei Dannykarl hna fek qa Filipin a tro Zapo. Pine laka, trenyiwa angeic, tha hna xome ceitunë angeice kö memine la itre xa sine huliwa i angeic. Ame hë e thupen, hnei angeic hna sine la ketre icasikeu ne la Itretre Anyipici Iehova. Öni Dannykarl: “Hna kepe ni hnyawa hnene la itre atren asë, kösë ekö hë ni thei angatr.” Hnene la thiina ka loi ne la itre trejin hna xatua angeice pala hi troa easenyi catr koi Iehova. Ame hë e thupen, hnei Dannykarl hna xomi bapataiso, nge ketre qatre thup hë enehila. Tru la madrinene la itre qatre thup ne la ekalesia laka, angeic me föi angeic a hane sine la ekalesia. Öni angatr: “Lue ka pionie asë hi nyidro, nge hmaloi la mele i nyidro, nge kola amamai tulu ka loi göi troa thele panëne la Baselaia.”​—Luka 12:31.

9, 10. Qaja jë la itre thangane ka loi hna kapa qa ngöne la hna hetre utipin ngöne la hna cainöje trootro.

9 Hetre ijine së troa “kuca la loi kowe la nöjei ate asëjëihë,” ene lo ijine easa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia. (Galatia 6:​10) Nyimu trejin ka hetre utipin kowe la itre ka fek qa ngöne la itre nöje i angatr, me thele troa inine la qene hlapa i angatr. (1 Korinito 9:23) Tru la eloine hna kapa qa ngön. Hnei Tiffany, ketre trejine föe ne Australie hna inine la qene Swahili matre troa xatuane la ekalesia qene Swahili ngöne la traon ne Brisbane. Maine eje hi laka, jole pi hë troa inine la ketre qene hlapa, ngo hetre thangane catr kowe la mele i angeic. Öni angeic: “Maine epuni a ajane troa hane öhne la itre xa madrine ngöne la huliwa ne cainöj, ce huliwa jë memine la ketre ekalesia ka qaja la ketre qene hlapa kö. Kösë easa ngenu ngöne la ketre nöj, ngo tha feke pe së qa ngöne la nöje së. Easa melëne la ihnim ka ej thene la lapa ne la itre trejin e cailo fen, nge kola mama hnyawa koi së la casi së, ketre iamamanyikeu lai.”

Nemene la ka upe la itre keresiano troa xatuane la itre atr ka fek qa ngöne la nöje i angatr? (Wange ju la paragarafe 10)

10 Celë fe la hna kuca hnene la ketre hnepe lapa ne Zapo. Öni Sakiko, la neköne jajiny ka hape: “Hne huni hna öhne pala hi ngöne la hna cainöje trootro, la itre atr ne Brésil ka fek qa ngöne la nöje i angatr troa mel e celë. Ame la eahuni a amamane koi angatr la itre xötr qene Portugais, tune la Hna Amamane 21:3, 4 maine Salamo 37:10, 11, 29, angatr a drenge hnyawa, nge ame itre xa ijin, kola xölaxöla la trenge timidra i angatr.” Hetre utipine la hnepe lapa kowe la itre atr cili, me hetre ajane troa xatua angatr troa atre la nyipici. Ame hë e cili, hnene la hnepe lapa hna mekune troa inine la qene Portugais. Ame hë e thupen, hnei angatre hna hamëne la ixatua i angatr göi troa eköthe la ketre ekalesia ka qaja la qene Portugais. Ame ngöne la itre macatre, alanyimu catre la itre trenyiwa hnei angatre hna xatuane troa nyihlue i Iehova. Öni Sakiko: “Tru catre la ejolene troa inine la qene Portugais, ngo ka sisitria catre kö la itre manathith hune la itre trengecatr hna kuca. Tru la ole hun koi Iehova!”​—E jë la Ite Huliwa 10:34, 35.

XETRËNE JË LA THIINA KA IPIË

11, 12. (a) Nemene la sipu kepin matre tro sa xetrën la atr ka hnyipixe? (b) Nemene la ka troa xatua së tro pala hi a hetrenyi la thiina ka ipië?

11 Ame la sipu kepin matre easa xetrën la atr ka hnyipixe, tre ene la troa atrunyi Iehova, ngo tha ene kö la troa atrunyi së hnei itre xan. Hna kei kowe la ngazo hnene la ketre angela ka pexej, ke hna traqa koi angeic la pi tru. (Wange ju fe la Ezekiela 28:17.) Haawe, tro pala hi lai a fetra the së la thiina cili, ke, itre atr ka tha pexeje kö së. Matre, loi e tro sa xetrën la thiina ka ipië. Nemene la ka troa xatua së troa eatrëne lai?

12 Ame la ketre ewekë ka troa xatua së troa hetrenyi la ipië, tre, ene la troa e la Wesi Ula i Akötresie o drai, me mekune ajuine la hne së hna e. (Deuteronomi 17:18-20) Loi e tro sa mekune ajuine la hna ini së hnei Iesu, me tulu ne ipië hnei nyidrëti hna amë pe. (Mataio 20:28) Hnene laka hetrenyi Iesu la ipië, hnei nyidrëti hna köle la lue ca ne la itre aposetolo. (Ioane 13:12-17) Ame la ketre ewekë nyine tro sa kuca, tre, ene la troa sipo Iehova la uati hmitrötre i Nyidrë ngöne la thith. Tro la uati hmitrötre i Nyidrë a xatua së troa lepetrije la thiina ka pi tru, ene la troa mekun ka hape, ka sisitria kö së hui itre xan.​—Galatia 6:3, 4; Filipi 2:3.

E hetrenyi së la thiina ka ipië, tro ha tingetinge me cas la ekalesia

13. Nemene la itre manathith hna kapa qa ngöne la hna ipië?

13 E jë la Ite Edomë 22:4. Aja i Iehova troa hetrenyi la thiina ka ipië. Nyimutre la itre manathith hna kapa qa ngöne la hna thiina ka ipië. E hetrenyi së la thiina celë, tro ha tingetinge me cas la ekalesia. Ketre, tro sa kepe thangane la ihnimi gufa i Nyidrë. Öni Peteru aposetolo: “Nyipunie asëjëihë oteëneju la thina ka ipië hnei kete me kete ; ke Akötesie a thipe tije la itete pi tru, me hamëne la ihnimi gufa koi angete ipië.”​—1 Peteru 5:5.

XETRËNE JË LA THIINA KA MENYIK ME ATREINE XOMIHNI

14. Drei la tulu ka sisitria göi thiina ka menyik me atreine xomihni?

14 Ame ngöne la fene enehila, e ka menyik la thiina ne la atr nge ka atreine xomihni, tro itre xane lai a mekune ka hape, tha trahmanyi kö angeic; ngo tha eje kö lai. Qaathei Iehova la itre thiina cili, lo Atr ka sisitria catr e koho la hnengödrai me e celë fen. Nyidrëti hi la tulu ka sisitria göi troa thiina ka menyik me atreine xomihni. (2 Peteru 3:9) Pane mekune ju la aqane xomihni Iehova lo Nyidrëti a sa koi Aberahama me Lota jëne la itre angela. (Genese 18:22-33; 19:18-21) Nge the qaja kö la aqane xomihnine Iehova la angetre Isaraela. Traqa koi 1 500 lao macatre nge sin ne tha idrei angatr.​—Ezekiela 33:11.

15. Nemene la tulu hna hamën hnei Iesu göi troa menyik, me atreine xomihni?

15 Ka “menyike” Iesu. (Mataio 11:29) Hnei nyidrëti hna xomihnine la itre ngazo ne la itretre drei nyidrë. Ame ngöne lo nyidrëti e celë fen, hna qaja angazo nyidrë me siliewekë nyidrë. Ngo, hnei nyidrëti pala hi hna thiina ka menyik me xomihni utihë la meci nyidrë. Ame lo nyidrëti akötr hune la sinöe ne iaxösisi, nyidrëti a sipone la Keme i nyidrë troa nue la ngazo ne la itre atr ka thele troa humuthi nyidrë. Öni nyidrë: “Tha ’te kö angate la hnei angate hna kuca.” (Luka 23:34) Ketre tulu lai ka tru göi troa menyik, me atreine xomihni ngöne la itre itupath ka tru.​—E jë la 1 Peteru 2:21-23.

16. Nemene la aqane tro sa amamane la thiina ka menyik memine la atreine xomihni?

16 Hetre ketre aqane tro sa amamane la thiina ka menyik memine la atreine xomihni. Öni Paulo: “Loi e ixomihninekeune me nue la ngazo i ketre me ketre, maine hetre gele i ketre atre koi ketre ; hna nue nyipunie hnei Iehova, ketre tro nyipunie a tun.” (Kolose 3:13, MN) Nyipiewekë tro sa hetrenyi la thiina ka menyik me atreine xomihni matre troa nue la ngazo i ketre. Tro lai a acatrene la cas ka ej e hnine la ekalesia.

17. Pine nemene matre ka nyipiewekë catr la thiina ka menyik, me atreine xomihni?

17 Aja i Iehova tro sa menyik me atreine xomihnine la itre atr. Lue thiina lai ka aijiji së troa mele elanyi ngöne la fene ka hnyipixe. (Mataio 5:5; Iakobo 1:21) E ka menyike së me atreine xomihni, easë hi lai a atrunyi Iehova me xatuane la itre atr troa ujë tun.​—Galatia 6:1; 2 Timoteo 2:24, 25.

XETRËNE JË LA IHNIM

18. Pine nemene matre ka ce tro la ihnim memine la thiina ka tha ië hna hnim?

18 Ame la itre thiina hne së hë hna ce wang, tre itre ka ce tro memine ihnim. Hnei Iakobo, ketre atre dreng, hna hajine la itre trejin, ke, hnei angatr hna wangatrune pala ha la itre trenamo, nge wangacone pë hë la itre ka pë ewekë. Öni angeic, tha ka ihmeku kö la aqane ujë cili memine la hna amekötin hnei Akötresie, lo kola hape, “Tro eö a hnime la ate lapa eashenyi ’ö tui eö hi.” Öni angeice hmaca jë: “Maine nyipunie a iwangate hmekunyi ate [maine ië hna hnim], nyipunie a kuca la ngazo.” (Iakobo 2:8, 9) Maine ka hnime së la itre atr, tha tro pi kö së lai a ië hna hnim, ngacama isa ini ju hë hne së hna kapa qaathei mus, maine isa hane ngönetrei së pena, maine isa aqane mele së ju hë. Tha tro pi kö sa ië hna hnim, nge loi e troa ej e kuhu hni së la thiina cili.

19. Pine nemene matre nyipiewekë catr tro sa xetrëne la ihnim?

19 “Ihnimi la atre xomihnin me thiina ka loi” nge “tha atre pi tru kö.” (1 Korinito 13:4, MN) Nyipiewekë tro sa atreine xomihni, me thiina ka loi, me thiina ka ipië, matre tro pala hi sa catre cainöjëne la maca ka loi kowe la itre atr. (Mataio 28:19) Ketre, jëne la itre thiina cili, lolo catr la aqane imelekeu së memine la itre trejin asë ne la ekalesia. E ka mama the së la ihnimi celë, tro hë la ekalesia a cas, nge tro lai a atrunyi Iehova. Nge tro fe a mama la casi cili kowe la itre xa atr me hane e angatr kowe la nyipici. Haawe, trotrohnine hi së la kepine matre qaja jë Tusi Hmitrötr ngöne Kolose 3:14, ka hape: “Ihnimi e hune la nöjei ewekë celë asë, celë hi otene ka nyipi loi.”

‘AHNYIPIXE NYIPUNIETI JË’

20. (a) Nemene la itre hnying nyine tro sa isa mekun? Pine nemen? (b) Nemene la pengöne la mel elanyi hne së hna trengeneun?

20 Loi e tro sa isa waipengö së me hape, ‘Nemene la itre nyine tro ni a amekötin ngöne la meleng matre troa unatrije la atr ka hekö?’ Nyipiewekë tro sa thithi iele Iehova matre troa xatua së. Loi e tro fe sa isin troa amekötine la itre mekun maine aqane ujë së matre troa hane “hetenyi la baselaia i Akötesie.” (Galatia 5:19-21) Loi e tro fe sa isa thel me hape, ‘Hapeu, eni pala hi a wenë amekötine la itre aqane mekuneng matre troa amadrinë Iehova?’ (Efeso 4:23, 24) Itre atr ka tha pexeje kö së, matre, nyipiewekë tro pala hi sa isin troa xetrën la atr ka hnyipixe. Ketre ewekë lai nyine tro pala hi a kuca. Lolo catre hë la mel elanyi e tro la nöjei atr ka mel a xetrën la atr ka hnyipixe, me melëne hnyawa la itre thiina i Akötresie.

^ par. 2 Kolose 3:10-13, MN: “Ase hë nyipunie xetrëne la atre ka hnyipixe hna ahnyipixene ngöne la inamacane thenge la hnaiji ne la atre xupi angeic; nge ngöne lai, tre, tha atre Heleni nge atre Iuda, nge hna peritomone nge tha hna peritomone kö, nge ethen, nge atre Sekuthia, nge hlu, nge atr hna nuegufan, ngo Keriso la nöjei ewekë asëjëihë me ngön’ asë ; qa ngöne lai xetrëne ju nyipunie la ihnimi ka tru, me utipin, me thiina ka loi, me hni ka ipië, me thiina ka menyik, me atreine xomihni, tui ange hna iëne hnei Akötresie ange ka hmitrötre me hnimina ; loi e ixomihninekeune me nue la ngazo i ketre me ketre, maine hetre gele i ketre atre koi ketre ; hna nue nyipunie hnei Iehova, ketre tro nyipunie a tun.”

^ par. 3 Ame ngöne la itre drai ekö, hna xele ma wange la itretre Sekuthia, ke, itre ka iakötrë nge itre ka pë hni.