Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Nofeba 2017

Nyima Madrine Jë!

Nyima Madrine Jë!

“Loi la troa nyima kowe la Akötesi shë.”—SALAMO 147:1.

NYIMA: 9, 138

1. Nemene la hna aijijë së troa kuca jëne la itre nyima?

HNENE la ketre atre sili nyima ka hlemu hna qaja ka hape: “Itre nyima a aijiji së troa qaja la itre mekune ka ketre la hni.” Jëne la itre nyima së, easa atrunyi Iehova Keme së, me amamane la ihnimi së koi Nyidrë. Haawe, tha sesëkötre kö së laka, nyima casi ju hë së, maine ce nyima pena memine la itre trejin, ngo ame la nyima, tre ketre igötranene ka tru ne la hmi ka wië.

2, 3. (a) Nemene la mekuna ne la itre xan göi troa nyima catr ngöne la ekalesia? (b) Nemene la itre hnying nyine tro sa ce ithanatane ngöne la tane mekun celë?

2 Nge tune kaa göi troa ce nyima catr memine la ekalesia? Epuni kö a hmahma? Ame ngöne la itre xa götran, tha majemine kö la itre trahmanyi troa nyima qëmekene la itre atr. Nge, the qaja palaha e tro la itre qatre thup a cile hnö troa nyima, maine kuca la itre xa jol ngöne la ijine cili. Tro hë lai a hetre ethan kowe la ekalesia.—Salamo 30:12.

3 Ame la troa nyima tre, ketre igötranene ka tru ne la hmi së koi Iehova. Tha tro pi kö sa mejë qa ngöne la isa göhne së, maine triane la ijine cili. Matre, loi e tro sa isa hnying ka  hape: ‘Nemene la aqane goeëne ni la troa nyima ngöne la itre icasikeu? Nemene la nyine tro ni a kuca matre tha tro kö ni a cile hnö troa nyima qëmekene la itre xa atr? Nge, nemene la nyine tro ni a kuca matre mama pi la aliene hning la eni a nyima?’

KETRE IGÖTRANENE LA HMI LA TROA NYIMA

4, 5. Nemene la itre hna amekötine göi troa nyima ngöne la uma ne hmi ekö?

4 Qaane ekö, hnene la itre hlue i Iehova hna nyima göi troa atrunyi Nyidrë. Kola mama laka, e hna kuca la aja i Iehova hnene la angetre Isaraela, haawe, ka tru la troa nyima koi Akötresie ngöne la angatr a hmi koi Nyidrë. Ame lo Davita a hnëkë göi troa xupe la uma ne hmi Iehova, hnei angeic hna acile la 4 000 lao itretre huuj matre troa atrunyi Iehova jëne la itre nyima. Nge, 288 thei angatr la “ite hna inine troa nyima koi Iehova, ite ka inamacan’ angat’ asë.”—1 Aqane lapa ite Joxu 23:5; 25:7.

5 Ame ngöne la ijine kola xötrei löthe la uma ne hmi i Iehova ekö, ketre igötranene ka nyipiewekë catre la troa elo miuzik me nyima. Öni Tusi Hmitrötr: “Itete ufi trutru me itete nyima a cas, nge hna denge kösë casi la aqane ewekë kola atrune me ole koi Iehova, nge angat’ a ewekë draië hnene la ite trutru, me simebalo, me ite inyima, me atrunyi Iehova . . . tiqa ha la ēnē i Akötesie hnene la lolo i Iehova.” Ketre ijine lai ka acatrene la lapaune ne la angetre Isaraela!—2 Aqane lapa ite Joxu 5:13, 14; 7:6.

6. Nemene la hna kuca hnei Nehemia lo ijine angeic a gavena e Ierusalema?

6 Ame lo ijine kola xupe hmaca la ngöne hag hnene la angetre Isaraela, hnei Nehemia hna acile la itretre huuj matre troa nyima me elo miuzik. Celë hi matre, ame lo ijine kola xötrei löth la ngöne hag, tha nyine qaja kö la madrine ka ej ngöne la ijine cili. Hnei Nehemia hna iëne la “lue xöte ka tru troa ole.” Lue xötr a të hune la hag, nge kola isa tro kanothe ej uti hë la troa itronyi qëmekene la uma ne hmi. Kola ce mexemi asë la itre nine i angatr, matre kola drei mejene qa ga nany. (Nehemia 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Nyipici laka, atraqatre la madrine i Iehova troa dreng la itre hlue i Nyidrë a nyima catr troa atrunyi Nyidrë.

7. Nemene la aqane amamane Iesu ka hape, ka nyipiewekë catr la nyima ngöne la hmi ne la itre keresiano?

7 Ame ngöne la ijine i Iesu, ketre igötranene ka nyipiewekë catre la troa nyima. Pane mekune ju lo ijin Iesu a acile lo Pui Ne Xen Ne La Joxu memine la itretre drei nyidrë. Hnei angatr asë e cili hna ce thinge la itre nyima nyine atrunyi Iehova. Celë hi ijine lai ka tru aliene kowe la itre atr asë.—E jë la Mataio 26:30.

8. Nemene la aqane amamai tulu hnene la itre pane keresiano göi nyima?

8 Itre pane keresiano la tulu ka lolo göi troa atrunyi Iehova jëne la itre nyima. Tha angatre kö a itronyi ngöne la uma ne hmi matre troa atrunyi Iehova, tune lo angetre Isaraela ekö. Angatr a icasikeu ngöne la itre hnalapa. Tha itre uma ka tru kö tune lo uma ne hmi ne la angetre Isaraela ekö, ngo eje hi laka, angatr a catr nyima e cili. Öni Paulo aposetolo kowe la itre keresiano: “Loi e lapa huti la Wesi Ula i Keriso e kuhu itre hni nyipunie memine la inamacane asë ; nge kola  ini me ihajikeu hnene la nöjei salamo, me nöjei nyima koi Akötresie, me nöjei nyima ne hmi fë la trenge ole, kola nyima koi Iehova qa kuhu itre hni nyipunie.” (Kolose 3:16, MN) Matre, loi e tro la itre nyima së enehila a amamane “la trenge ole” së. Ame la itre nyima tre, celë fe hi lai ‘xeni ngöne la nyipi ijin’ hna hamëne hnene la “hlue ka nyipici me ka inamacan.”—Mataio 24:45.

THE CILE HNÖ KÖ TROA NYIMA

9. (a) Pine nemene matre kola cile hnö hnei itre xan troa nyima catr ngöne la itre icasikeu maine ijine asabele? (b) Nemene la aqane tro sa atrunyi Iehova jëne la nyima, nge drei la itre ka troa amamai tulu? (Wange ju la pane iatr.)

9 Pine nemene matre easa cile hnö troa nyima? Maine jë, tha ka majemine kö la itre atr ngöne la götrane i epun troa nyima, maine pena tha ewekë kö lai hnei epuni hna kuca memine la hnepe lapa i epun. Ketre, epuni a lapa dreng la itre ka hlemu a nyima ngöne ipos, maine ngöne tele, matre epuni a hmahma ke, mingöminge pala ha la nine i angatr hui epun. Ngo, qa së asë hi troa atrunyi Iehova jëne la nyima. Haawe, xome draiëne jë la tusi ne nyima i epun, gala jë, nge nyima madrine jë! (Ezera 3:11; e jë la Salamo 147:1.) Ame ngöne la itre xa Uma Ne Baselaia enehila, kola amamane atrune la itre trengewekë ne nyima (ngöne écran) nyine xatua së troa nyima. Ketre, ame la troa thinge la itre nyima ne Baselaia tre, ketre igötranene la ini hna hamëne kowe la itre qatre thup hna hën ka hape, Ini Ne Cainöjëne La Baselaia. Kolo hi lai a amamane la enyipiewekëne kowe la itre qatre thup troa amamai tulu ngöne la itre icasikeu göi troa nyima.

10. Nemene la nyine tro sa mekune hnyawa e ka cile hnö së troa nyima catr?

10 Alanyimu la itre ka cile hnö troa nyima catr ke, ame koi angatr, tha ka  mingöminge kö la nine i angatr, maine ka draië pala ha. Ngo, pane mekune ju! “Menu hë shë asë ngone la ite ewekë ka nyimute,” ene mina fe la easa ithanata. Ngo, tha hne së kö hna cile troa ithanata. (Iakobo 3:2) Haawe, tro kö sa cil troa nyima me atrunyi Iehova ke, tha nyipi loi kö la nine së?

11, 12. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro sa atreine nyima hnyawa?

11 Ame itre xa ijin, easa xou troa nyima ke, thatre kö së la nyima. Ngo, hetre itre ewekë ka ijij nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa cile troa nyima. *—Wange ju la ithuemacany.

12 Tro epuni a atreine nyima catr, e tro epuni a atreine tuluthe la aqane mano i epun. Tirisite la ka hamë trengecatrene la lam. Ceitune hi lai memine la aqane mano, celë hi ka hamë trengecatrene la nine i epun la epuni a ithanata, maine nyima. Loi e troa draië catre kö la nine nyima i epun hune la nine ithanata. * (Wange ju la ithuemacany.) Ame itre xa ijin, hnei Tusi Hmitrötr hna thuecatrene la itre hlue i Iehova troa ‘nyima madrin’ la angatr a atrunyi Nyidrë.—Salamo 33:1-3.

13. Nemene la aqane tro epuni a nyima catr?

13 Ame la epuni a hmi hnepe lapa, maine ini Tusi casi pena, iëne jë la ketre nyima ne la Baselaia hnei epuni hna ajan troa nyiman. Nge, e catrëne jë la itre trengewekë. Thupene lai, aca qaja asë pi la ca xötre hnëewekë, nge nyimane jë hë, ngo the saze pi kö la nine i epun. (Isaia 24:14) Tro la aqane nyima i epun a mexem, nge ka lolo hnyawa hi lai. The xou kö, maine hmahma!

14. (a) Nemene la ketre nyine tro epuni a kuca matre troa nyima catr? (Wange ju la hna eköhagen “Aqane Troa Nyima.”) (b) Nemene la ixatua hna hamën göne lai?

14 E aja i epun troa nyima catr, fe catrëne pi la që i epun. Loi e troa draië catre kö la nine i epun hune la kola ithanata. Ngo, nemene la nyine tro epuni a kuca e ame koi epun, pëkö nine i epun, maine pena ka ho draië la nine i epun? Hetre ixatua hna hamën ngöne lo hna eköhagen hna hape, “Quelques problèmes particuliers  à surmonter,” ngöne la itus Tirez profit de l’École du ministère théocratique, götrane 184.

NYIMA JË KOI IEHOVA QA KUHU HNI NYIPUNIE

15. (a) Nemene la thuemacanyi hne së hna kapa thupene lo icasikeu ka tru ne la macatre 2016? (b) Pine nemene matre hna ahnyipixene la itre nyima?

15 Atraqatre la madrine ne la itre ka sine la icasikeu ka tru ne la macatre 2016. Hnei Stephen Lett, ketre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt hna thuemacanyi së laka, hetre itusi ne nyima ka hnyipixe hna hape, Nyima Madrine Jë” koi Iehova. Öni Stephen Lett, ame la ketre kepin matre eköthe jë la ketre itus ne nyima tre, hna ahnyipixene la Tusi Hmitrötr qene Papale (Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau). Hna saze la itre trengewekë ka tha mama ha ngöne lo Traduction du monde nouveau. Ketre, hna amë la itre xa nyima ka qeje huliwa ne cainöj, me thupene mel. Nge, pine laka, ketre igötranene la hmi la troa nyima, hnene la Lapa Ne Xomi Meköt hna thele troa alolone hmaca la itre nyima. Celë hi kepin matre ame la icetröne ej, ceitune hi memine la icetröne la Traduction du monde nouveau.

16, 17. Nemene la itre ewekë ka saze ngöne la itre nyima?

16 Hna ce amë la itre nyima thenge la isa aliene itre ej, matre tha jole kö troa  thel. Ame lo truelof lao pane nyima, kola qeje Iehova. Nge ame lo eitr lao nyima thupen, kola qeje Iesu, me thupene mel. Ame ngöne la qaane la itusi ne nyima, hetre index ka troa xatuane la trejin trahmanyi troa iëne la nyima thatraqane la cainöje i angeic.

17 Hna saze la itre xa trengewekë matre hmaloi troa trotrohnine la maca hna tro fë hnene la nyima, nge matre tro sa nyima qa kuhu itre hni së. Hna pane mekune hnyawa matre sazene pi lo nyima hna hape, “Thupëne Ju La Hni Nyipunie” koi “Loi e Troa Thupëne La Hni Së.” Pine nemen? Pine laka, ame la kola thinge ekö la nyima cili hnei ketre, kösë angeice hi lai a köjan koi angatr la nyine kuca. Matre, nango jole pi hë kowe la itre ka xötrei traqa, maine itre ka ajan, maine itre thöth, maine itre trejine föe pena ka sine la itre icasikeu troa nyiman. Celë hi kepin matre saze pi la itre xa tane nyima, me trengewekën.

Thinge jë la itre nyima ngöne la ijine hmi hnepe lapa (Wange ju la paragarafe 18)

18. Pine nemene matre loi e tro sa majem kowe la itre nyima ka hnyipixe? (Wange ju la ithuemacany.)

18 Ame itre xa nyima ngöne la itus “Nyima Madrine Jë” Koi Iehova tre, itre thith. Jëne itre ej, epuni a qaja amamane la aliene hni epuni koi Iehova. Nge, ame itre xan, kola thuecatrenyi së troa “ihnimi me [kuca la] ite huliwa ka loi.” (Heberu 10:24) Matre loi e tro sa majem kowe la miuzik, me aqane nyiman, me trengewekën. Ketre, loi e tro sa dreng la aqane nyima ne la itre trejin ngöne la site së. Ame la epuni a nyima ngöne la hnalapa i epun, thele jë troa nyima catr, me nyima qa kuhu hni epun. *—Wange ju la ithuemacany.

19. Nemene la aqane tro la ekalesia a atrunyi Iehova?

19 The thëthëhmine kö laka, ame la troa nyima tre, ketre igötranene la hmi së. Nge, aqane tro hi së lai a amamane la ihnimi së koi Iehova, memine la hni ne ole së kowe la itre ewekë hnei Nyidrëti hna kuca. (E jë la Isaia 12:5.) Ame la easa nyima cememine la madrin, easë hi lai a thuecatre kowe la itre xan troa hane nyima catr. Loi e tro la ekalesia asë, ene la itre thöth, me itre qatr, memine fe la itre ka xötrei bapataiso a atrunyi Iehova jëne la nyima. Haawe, the cile kö troa nyima qa kuhu hni nyipunie. Xötrethenge jë la hna qaja hnene la atre cinyihane la Salamo ka hape: “Nyimajë koi Iehova.” Nyima madrine jë!—Salamo 96:1.

^ par. 11 Maine epuni a aja itre xa ithuemacanyi göi aqane troa nyima hnyawa, wange ju la JW Broadcasting ne Diseba 2014 qene Wiwi (video ngöne la götrane hna hape, DEPUIS NOTRE STUDIO).

^ par. 12 Wange ju la mekune nyine ixatua hnine la itus Tirez profit de l’École du ministère théocratique, götrane 181 koi 184, fene lo hna hape, “Huliwane hnyawa jë la hnamano i epun.”

^ par. 18 Ame la kola nyiqaane la itre asabele së, hmakanyi me hnaipajö, tre, 10 lao menetr ne troa ahone la miuzik. Tro lai a akökötrene the së la ajan troa nyima, me hnëkë së kowe la porogaram. Haawe, ame la kola nyiqaane la miuzik, loi e tro sa isa lapa göhnen, me dreng hnyawa lai miuzik.