Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Mei 2018

Hetrenyi e hnine la Ita Ne Thup la itre tane mekun göi 9 Julai koi 5 Ogas 2018.

Iehova a Hnim La Itre ‘Ka Wa Wene Ngöne La Xomihni’

Tro së lai a kucakuca e tro sa cainöj ngöne la ketre teritoar laka, pëkö ka drei së. Ngo, ijiji së asë hi troa kepe eloin qa ngöne la hne së hna cainöj.

Kepine Matre Easa “Wa Atrun”

Nyipiewekë troa mama hnyawa koi së la itre kepin matre easa cainöj.

Atre Jë La Ithupëjia Me Epun!

Atre hnyawa hi së la itre nyinyithiina i Satana, memine la aqane musinëne angeic la fen.

Itre Thöthi Fe​—Thipetriji Diabolo Pi

Easë asë hi a troa cile kowe la ketre isi ngöne la götrane la u. Kösë ka puje hnine hi la itre thöth, ngo ijiji angatre hi troa hun ngöne la isi cili.

HNA MELËN

Pë Ewekë La Qan​—Manathithi La Pun

Kola tru hnei Samuel Herd, nge ka pë ewekë nyidrë, ngo ame enehila, tru catre hë la itre ewekë hnei nyidrë hna kapa ngöne la huliwa i Iehova