Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Mei 2017

The Nue Pi Kö La Ihnimi Nyipunie Troa Nanazij

The Nue Pi Kö La Ihnimi Nyipunie Troa Nanazij

“Tro ha nanazije la ihnimi ne la ka ala nyimu ngöne laka troa mana la ngazo.”—MATAIO 24:12.

NYIMA: 60, 135

1, 2. (a) Hna pane eatr hui drei la hna qaja hnei Iesu ngöne Mataio 24:12? (b) Nemene la ka amamane ka hape, hnene la itre keresiano hna acatrene la ihnimi angatr koi Iehova? (Wange ju la pane iatr.)

AME lo Iesu e celë fen, hnei nyidrëti hna amamane la aqane tro la itre atr a atrehmekune la “hneijin ne kola troa nyipune la fen.” Hnei nyidrëti hna perofetan e cili ka hape: “Tro ha nanazije la ihnimi ne la ka ala nyimu.” (Mataio 24:3, MN, 12) Hnene la angetre Iudra ngöne la ijine cili hna selëne ka hape, itre hlue i Akötresieti angatr, ngo hnei angatre pe hna thel matre nanazije pi la ihnimi angatr koi Nyidrë.

2 Ngo, ame la itre keresiano, hnei angatr hna catr “cainöjë Iesu Keriso,” me amamane la ihnimi angatr koi Iehova, me kowe la itre trejin, memine fe la itre ka thatre petre kö la nyipici. Hnei angatre pala hi hna thel troa acatrene la ihnimi angatr koi Iehova. (Ite Huliwa 2:44-47; 5:42) Ngo ame pe, hetrenyi la itre keresiano ekö ka thel matre nanazije pi la ihnimi angatr koi Nyidrë. Pine nemene matre qaja jë së tune lai?

3. Pine nemene matre nanazije jë la ihnim ne la itre keresiano ekö?

 3 Öni Iesu kowe la itre keresiano ne Efeso ekö ka hape: “Hnei ’ö hna nue tije la [ihnim] i ’ö hnapan.” (Hna Amamane 2:4) Kola mekune laka, hna löth la itre keresiano ne Efeso hnene la aqane mele ne la itre atr ka lapa xötreithi angatr, itre ka nyinyape thele la sipu aja i angatre kö. (Efeso 2:2, 3) Efeso la ketre traon trenamo, nge itre atr a wangatrune la itre mo ka troa hamëne koi angatr la mele ka lolo. Ketre, ala nyimu e cili la itre ka kuca la thiina ka sis, nge pëkö ca metrötr kowe la itre wathebo i Akötresie. Angatr a sikusikune troa eatrëne la sipu aja i angatre kö, nge co pë hë la ihnimi angatr koi Iehova me kowe la itre atr.

4. (a) Pine nemene matre nanazije jë la ihnim ne la itre atr enehila? (b) Nemene la köni götrane nyine tro sa ce ithanatan?

4 Kolo fe a eatr la trengewekë i Iesu ngöne la hneijine së enehila. Kola ae trootro la ihnim ne la itre atr koi Akötresie. Tha mejiune kö angatr koi Nyidrë göi troa nyinyine la itre jol ne la fen, ngo angatr a mejiune kowe la itre organizasio hna cilën hnei atr. Matre kolo pala hi a nanazij trootro la ihnim ka ej thei angatr. Nge, kolo fe a nanazij la ihnimi ne la itre hlue i Iehova, tune la itre keresiano ekö ne Efeso. Maine easa ajane matre tro pala hi a catr la ihnimi së, loi e tro sa ce ithanatane la köni götrane celë: (1) Catre jë së hnimi Iehova, (2) Hnine jë la itre nyipici ne la Tusi Hmitrötr, me (3) Catre jë së hnim la itre trejin.

CATRE JË SË HNIMI IEHOVA

5. Pine nemene matre nyipiewekë tro sa hnimi Iehova Akötresie?

5 Drei la hne së hna troa hnime catrën? Öni Iesu: “Tro eö a [hnimi] Joxu Akötesi ’ö hnene la hni’ö ka pexej, me u i ’ö ka pexej, me mekune i ’ö ka pexej. Celë hi wathebo ka tru nge hnapan.” (Mataio 22:37, 38) Ihnimi së koi Iehova la ka upi së troa drengethenge la itre wathebo i Nyidrë, me cile hut, me sisine la ngazo. (E jë la Salamo 97:10.) Ngo Satana me fene i angeic a thel troa ananazijën, me apatrene trij la ihnimi së koi Iehova.

6. Nemene la ewekë ka traqa e pë hë ihnimi ne la atr koi Akötresie?

6 Ka tria la aqane goeëne la ihnim hnene la fen. Ala nyimu la itre atr enehila ka “hnimi angate kö,” ngo tha hnimi Akötresieti kö. (2 Timoteo 3:2) Kola lapane la hni angatr hnene la “meciunyi ewekë i ngönetei, memine la meciune ne la lue mek, memine la nyi döne la mele celë.” (1 Ioane 2:16) Paulo aposetolo a hmekë së göne la itre aja ne ngönetrei. Öni angeic: “E hnine la ngönetei, meci hë.” Pine nemen? Pine laka, ame la itre atr ka ujë tune lai tre, ithupëjia hë angatr me Akötresie. (Roma 8:6, 7) Ketre, tru la hleuhleu ne la itre atr ka nyinyape thele mani, me aja i ngönetrei ngöne la mele i angatr.—1 Korinito 6:18; 1 Timoteo 6:9, 10.

7. Nemene la nyine troa thupën hnene la keresiano enehila?

7 Ala nyimu la itre ka qaja ka hape, pëkö Akötresie, nge hetrenyi fe la itre ka luelu. Nge hetre itre xan ka lapaune kowe la ini évolution. Angatr asë hi a sawa la itre atr troa hnimi Akötresie, me troa mekune ka hape, ka mele Nyidrë. Ame koi angatr, itre hmo, me ka thatre tus la itre ka mejiune kowe la Atre Xup. Ketre, ala nyim la ka atrune catrëne la itre ka ini sias hune la Atre Xup. (Roma 1:25) Tro fe lai a löth la keresiano hnene la  itre mekune cili. Nge, tro fe ha nanazij la aqane imelekeu së me Iehova, memine la ihnimi së koi Nyidrë.—Heberu 3:12.

8. (a) Nemene la itre jol ka troa akucakucane la itre hlue i Iehova? (b) Nemene la aqane akeukawanyi së hnene la hna qaja ngöne Salamo 136?

8 Pine laka, easa melëne la fene i Satana ka ngazo, haawe, nyimu kepine matre easa kucakuca e itre xa ijin. (1 Ioane 5:19) Ngo, e tha hmekëne kö së, tro ha nanazije la lapaun, me ihnimi së koi Iehova. Hetrenyi la itre jol ka traqa koi së, ke easa qatre trootro, maine hetre sine meci së, maine hnene la itre jole göi mani. Maine jë, easa hleuhleu ke, tha kuca ha së la itre ewekë tune lo hne së hna mekun. Maine pena, haitr la mele së, ke, tha tro loi kö la mele së thenge lo hne së hna ajan. Traqa ju hë koi së la itre jol ka nyimutre, ngo tha tro pi kö sa mekune ka hape, hnei Iehova hna nuetriji së. Mekune ju la itre ithanata ka akeukawanyi së ngöne Salamo 136:23: “Lo ate meku shë ngöne la hna aipië shë ; ke epine palua la ihnimi nyidë.” Tha luelue kö së laka, Iehova a drenge la itre xëwe së, nge tro kö Nyidrëti lai a eatrëne itre ej.—Salamo 116:1; 136:24-26.

9. Nemene la ka xatua Paulo matre tro pala hi a catre la ihnimi angeic koi Iehova?

9 Paulo la ketre hlue i Akötresie, ka lapa mekune la aqane xatua angeic hnei Iehova, nge celë hi ka acatrene la lapaune i angeic. Öni angeic: “[Iehova] la ate xatua ni, tha tro kö ni a qou; nemene la hna troa kuca koi ni hnei ate?” (Heberu 13:6) Hnene la mejiune i Paulo hna xatua angeic troa cile kowe la itre ejolene la mel. Tha ae kö la mejiune cili ngöne la kola traqa koi angeic la itre jole ka tru. Hnei angeic hna thuecatrene la itre trejin jëne la itre tus hna cinyihane kowe la itre ekalesia, ngöne lo angeic a lapa kalabus. (Efeso 4:1; Filipi 1:7; Filemona 1) Traqa ju hë koi Paulo la itre jole ka nyimutre, ngo ka catre pala hi la ihnimi angeic koi Iehova. Xecie hnyawa koi angeic ka hape, “Akötesieti ate akeukawan’ asë; Lo ate akeukawa huni ngöne la aköte huni asë.” (2 Korinito 1:3, 4) Tro sa nyitipu Paulo tune kaa?

Amamane jë la ihnimi së koi Iehova (Wange ju la paragarafe 10)

10. Nemene la aqane tro sa acatrene la ihnimi së koi Iehova?

 10 Hetre ketre nyine tro sa kuca matre tro pala hi a catre la ihnimi së koi Iehova. Öni Paulo: “Thithijë the mano kö.” Öni angeice fe: “Thithi iele jë.” (1 Thesalonika 5:17; Roma 12:12) Ame la easa thith, easë hi lai a ithanata koi Iehova. Nge, celë hi ka aijijë së troa imelekeu hnyawa me Nyidrë. (Salamo 86:3) Ame la easa fe kowe la Keme së la itre mekun, me aliene hni së, easë hi lai a easenyi catr koi Nyidrë. (Salamo 65:2) Ketre, ame la easa öhne la aqane sa Nyidrë la itre thithi së, kolo fe lai a kökötre la ihnimi së koi Nyidrë. Ka xecie hnyawa koi së ka hape, ka “eashenyi Iehova koi angat’ asë angete hë nyidë.” (Salamo 145:18) Tro la mejiune së kowe la ihnim, me ixatua i Iehova a aijiji së troa nyinyin la nöjei jol ka traqa koi së enehila me elany.

HNINE JË LA ITRE NYIPICI NE LA TUSI HMITRÖTR

11, 12. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro sa hnine catrëne la itre nyipici ne la Tusi Hmitrötr?

11 Ame easë itre keresiano, easa hnine la nyipici. Nge ej e hnine la Wesi Ula i Akötresie la nyipici. Öni Iesu kowe la Keme i nyidrë: “Wesi Ula i cilie la nyipici.” (Ioane 17:17) Nyipiewekë tro sa atre la hna qaja e hnine la Tusi Hmitrötr matre tro sa hnine la itre nyipici e hnin ej. (Kolose 1:10) Ngo hetre ketre ewekë kö nyine tro sa kuca. Hanawange la hna qaja hnene la atre cinyihane la Salamo 119. (E jë la Salamo 119:97-100.) Nyipiewekë tro sa lapa mekun, me sine thel la hne së hna e Tusi Hmitrötr o drai. E hne së hna mekun ajuine la itre eloine e troa trongëne la itre nyipici ne la Tusi Hmitrötr ngöne la mele së, tro hë sa hnine catrën itre ej.

12 Önine fe la atre cinyihane la Salamo ka hape: “Hnyapapi hë kowe la göpeneqeng’ ene la qenge la ite wesi ula i cilie, hune la hani.” (Salamo 119:103) Ame la itre itus hna hnëkën hnene la organizasio i Iehova tre, ceitun itre ej me xen. Ame la easa xen la itre xen hne së hna ajan, hetre hnepe ijin easa pane lapa, me drenge la ehnyapane itre ej. Ketre tune mina fe, easa ajane troa ami ijin troa ini Tus. Tro hë së e cili a kapa madrine la itre hnaewekë ka lolo qa ngöne la Wesi Ula i Akötresie. Nge, tro fe hë së a xolouthe la itre mekune hne së hna e me ce thawa me itre xan.—Ate Cainöj 12:10.

13. Nemene la ka xatua Ieremia troa hnine la itre trengewekë i Akötresie? Nemene la thangane lai koi angeic?

13 Hnei Ieremia perofeta hna hnine la itre trengewekë i Akötresie. Öni angeic: “Hna öhne la ite wesi ula i enëtilai, ame hnenge hna xeni it’ ej, nge nyine amadine me aciacine la hninge la wesi ula i enëtilai ; ke hna ati ëjenge la atesiwa i enëtilai, Iehova Akötesi ne sabaoth.” (Ieremia 15:16) Hnei Ieremia hna mekune ajuine la itre hnaewekë ka lolo ne la Wesi Ula i Akötresie, ame hnei angeic hna hnin itre ej. Matre, tru la madrine i angeic troa nyitrengewekë i Iehova, me tro fë la maca i Nyidrë. E hne së hna hnine la itre nyipici ne la Tusi Hmitrötr, tro fe së a hane trotrohnine la enyipiewekëne la troa anyipici Iehova, me cainöjëne la Baselaia ngöne la itre drai tixenuë celë.

Hnine jë la itre nyipici ne la Tusi Hmitrötr (Wange ju la paragarafe 14)

14. Nemene la nyine tro fe sa kuca matre troa hnine catrëne la itre nyipici ne la Tusi Hmitrötr?

14 Nemene la nyine tro fe sa kuca matre troa hnine catrëne la itre nyipici ne la Tusi Hmitrötr? Nyipiewekë tro sa sine lapane la itre icasikeu ke, e cili hi la Iehova a ini së. Jëne ini ka sisitria qaathei Iehova la ini Ita Ne  Thup e nöjei wiik. Nyipiewekë tro sa isa hnëkë hnyawa, matre tro sa kepe thangane la icasikeu cili. Loi e tro sa thel la nöjei xötr asë ka mama. Ala nyimu enehila la ka e, maine ka télécharger la Ita Ne Thup ngöne la mobilis maine tablet ke, hetrenyi la zonale cili ngöne la itre qene hlapa ka nyimutre ka mama ngöne la site së, jw.org, maine ngöne la JW Library. Matre nyimenyime hi së öhne la itre xötr. Ngo, loi e tro sa inine la itre tane mekun asë. E tro sa e hnyawane la itre xötr, me mekun ajuine itre ej, tro hë sa hnine catrëne la itre nyipici ne la Tusi Hmitrötr.—E jë la Salamo 1:2.

CATRE JË SË HNIM LA ITRE TREJIN

15, 16. (a) Nemene la wathebo hna hamëne hnei Iesu? (b) Pine nemene matre ka ce tro hi la troa hnine la Tusi Hmitrötr memine la ihnimi së koi Akötresie me kowe la itre trejin?

15 Ame ngöne la jidr tixenuë i Iesu e celë fen, öni nyidrë kowe la itretre dreng: “Ini a hamë nyipunie la wathebo, ka hnyipixe, laka tro nyipunieti a ihnimikeun ; tro nyipunie a ihnimikeune tune la hnenge hna hnimi nyipunie. Celë hi mate tro nöjei ate asëjëihë a wangate hmekune laka itete dei ni nyipunie, e tro nyipunie a ihnimikeu.”—Ioane 13:34, 35.

16 Ka ce tro hi la ihnimi së koi Iehova memine la troa hnim la itre trejin. E tha hnimi Akötresieti kö së, thatreine kö tro sa hnim la itre trejin me easë. Nge, e tha hnime kö së la itre trejin, thatreine kö së troa hnimi Akötresie. Öni Ioane aposetolo: “Ame la ate tha hnime kö la tejine me angeice hnei angeice hna goeën, tha ’teine kö angeice troa [hnimi] Akötesie lo hnei angeice hna tha goeën.” (1 Ioane 4:20) Ketre, ka ce tro lue eje lai memine la troa hnine la nyipici. E hne së hna hnine la hne së hna inin qa hnine la Tusi Hmitrötr, tro së lai a thel troa drengethenge la itre wathebo e hnine ej. Nge tro fe hë së a hnimi Akötresie memine la itre trejin.—1 Peteru 1:22; 1 Ioane 4:21.

Amamane jë la ihnimi së kowe la itre trejin (Wange ju la paragarafe 17)

17. Nemene la itre ixatua nyine tro sa hamëne matre troa amamane la ihnimi së?

17 E jë la 1 Thesalonika 4:9, 10. Nemene  la itre ixatua nyine tro sa hamëne matre troa amamane la ihnimi së kowe la itre trejin ne la ekalesia? Hetrenyi la itre qatre trahmanyi maine föe ka ajane troa ati angatr kowe la itre icasikeu, me trothei angatr. Hetrenyi fe la itre sine föe ka ajane troa kuca hnyawane la ketre ewekë ngöne la hnalapa i eahlo. (Iakobo 1:27) Hetre itre trejine fe ka kucakuca, me hacehni, me ka cil kowe la itre xa jole ju kö. Angatr a ajan troa wangatrunyi angatr, me thuecatre i angatr, me akeukawanyi angatr. (Itre Edomë 12:25; Kolose 4:11) Haawe, easa amamane ka hape, ka hnime së la “nöjei ate ne la lapa i angete lapaun” jëne la itre ithanata së, me itre huliwa së.—Galatia 6:10.

18. Nemene la ka troa xatua së troa elë hune la itre isazikeu ka ej the së me itre trejin?

18 Öni Tusi Hmitrötr, ame ngöne la itre drai tixenuë ne la fene celë, ala nyimu la itre atr ka troa meku angatre kö, me meciu ewekë. (2 Timoteo 3:1, 2) Matre nyipiewekë tro së itre keresiano a isine matre tro pala hi a kökötr la ihnimi së koi Iehova, me hnine catrëne la Wesi Ula i Nyidrë me ihnimikeu. Ame itre xa ijin, troa isazikeu la itre mekuna së memine la itre trejin ke, itre atr ka tha pexeje kö së. Ngo, pine laka easa ihnimikeu, tro së lai a thel troa canga nyinyine la itre jol ka tune lai. (Efeso 4:32; Kolose 3:14) Tha tro pi kö sa nue la ihnimi së troa nanazij! Catre pi pe së hnimi Iehova memine la itre trejin, me hnin la Wesi Ula i Nyidrë.