Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Mei 2017

Madrine Hna Ahmaloeëne La Mel

Madrine Hna Ahmaloeëne La Mel

KOLA faipoipo Daniel me Miriam lo Semitrepa 2000, nge lolo la mele i nyidro e Barcelone (Espagne). Öni Daniel: “Hnene laka, ka lolo la huliwa i nyio, matre hnei nyio pala hi hna xen ngöne la itre hnë xen ka lolo, me ngenu ngöne la itre xa nöj, me itö iheetr ka tru thupen. Hnei nyio fe hna cainöje lapa.” Ngo hetre ewekë ka traqa.

Ame lo asabele ka tru lo 2006, hnei Daniel hna dreng la ketre cainöj, kola hnying ka hape: “Easë kö a isine troa xatuane la ‘angete ewë hna troa humuth’ matre tro angatr a xome la gojenyi ne mel?” (Ite Edomë 24:11) Kola qaja ka hape, hetre hnëqa së, ene la troa cainöjëne la maca qa hnine la Tusi Hmitrötr ke, jëne mele hi lai kowe la itre atr. (Ite Huliwa 20:26, 27) Öni Daniel, “Kösë Iehova hi lai a ithanata koi ni.” Kolo fe a qaja ka hape, tru catre kö la madrine së e tro sa catre kuca la huliwa i Iehova. Tha sihngödri kö lai koi Daniel ke, kola öhne la madrine i Miriam ka xome hë la huliwa ne pionie.

Hnene la cainöje celë hna ketri Daniel matre mekune jë hi angeic troa amekötine la mele i angeic. Angeic a nyiqaane huliwa jë koi itre hawa ka xalaith, me hane xome la huliwa ne pionie. Nge, angeice fe hë a lapa mekune la madrine ka troa ej thei angeic me Miriam e tro nyidroti a ce huliwa i Iehova ngöne la ketre götrane ka aja ka cainöj.

HNA PANE LA ITRE JOL —ITRE MACA KA LOLO E THUPEN

Ame lo Mei 2007, hnei Daniel me Miriam hna isa nue la huliwa i nyidro, me fek a tro Panama, ketre nöj hnei nyidroti hna ihamë ngön. Ame la teritoare i nyidro tre, ka nyimu hnapet hna hën ka hape, Bocas del Toro ngöne la hneopegejë ne Caraîbes. Ame la itre atr ne la nöje cili tre, hna hëne ka hape, angetre Guaymi. Ame koi Daniel me Miriam, tro hi nyidro a lapa e Panama koi 8 lao treu thenge la mani hnei nyidroti hë hna amë acon.

Hnei nyidroti hna ti botre trootro kowe la itre hnapet, me ti velo. Tha thëthëhmine kö nyidro la nyidroti a xötrei ti velo koi 30 lao kilomet, me elëne la itre wetr ngöne la ijine hedredrei. Kucakuca catre Daniel, xönë hi tro angeic a menumenu. Ame hna kepe nyidroti hnyawa hnene la itre hnepe lapa ne Guaymi hnei nyidroti hna iöhnyi memin. Ngo eloine pe, hetre hnepe ithanata hnei nyidroti hë hna atre ngöne la qene hlapa i angatr. Tha qea ju kö, nge 23 lao ka ini Tusi me nyidro.

Tune kaa ju hë lo kola pë lo lai manie i nyidro? Öni Daniel: “Nyio a nyiqaane mekun la ijine tro nyio a bëek a tro Espagne, nge kola xölaxöla la trenge timidra i nyio. Hace catre la hni nyio troa nue pe la itre ka ini Tusi me nyio.” Ngo, thupene la ca treu, nyio a kapa la ketre maca ka lolo. Öni Miriam: “Hna sipo nyio troa pionie hut. Atraqatre la madrine i nyio troa lapa hmaca!”

MADRINE KA TRU CATRE HMACA KÖ

Pine laka, hetre ewekë hna saze hnene la organizasio, hna hmaca lo 2015 la huliwa ne pionie huti Daniel me Miriam. Nemene la hnei nyidro hna troa kuca e cili? Hnei nyidroti hna mejiune kowe la hna qaja ngöne Salamo 37:5: “Nuepi la jë i ’ö koi Iehova ; nge lapaunejë koi nyidë, nge tro nyidëti a kuca.” Hnei nyidroti hna thele huliwa matre tro nyidroti a thupëne la mele i nyidro, me xome la huliwa ne pionie lapa. Nge, ame hë enehila, nyidroti a huliwa ngöne la ekalesia ne Veraguas (Panama).

Öni Daniel: “Qëmekene tro nyio a feke qa Espagne, tha nyipi mama kö koi nyio ka hape, tro jë kö nyio elanyi a atreine mel memine hi la ka ijij e cili. Nyio hi la a melëne enehila, pëkö hna pë thei nyio.” Nemene la madrine ka tru thei nyidro? Öni nyidro: “Tha nyine qaja kö la madrine troa xatuane la itre atr ka ipië troa atre Iehova!”