Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

“Eö a Hnimi Ni Hui Angate La?”

“Eö a Hnimi Ni Hui Angate La?”

“Simona i Iona, eö a hnimi ni hui angate la?” —IOANE 21:15.

NYIMA: 128, 45

1, 2. Nemene la ini hna xome hnei Peteru thupene la hna nyi ie ngöne la ketre jidr ka pexej?

SEVENE lao itretre drei Iesu a nyi i e jidr ngöne la Hneopegejë ne Galilaia. Ngo, pë ca tha i angatr. Hmakanyi hë, nge Iesu, lo mele hmaca ha nyidrë, a cile ngöne la ngöne gejë, me goeë angatr. Öni nyidrëti jë hi koi angatr ka hape: “Thingepi la eöte ngöne la götrane maca ne he, nge tro nyipunie a öhn. Ame hnei angate hna thingepi, nge enehila tha ’teine kö angate hule la eöt, ke nyimute palua la ite i.”—Ioane 21:1-6.

2 Hnei Iesu hna hnëkëne la itre i hna dreuth me falawa thatraqane la itretre dreng. Nyidrëti a ujë jë koi Simona Peteru me hape: “Simona i Iona, eö a hnimi ni hui angate la?” Atre hnyawa hi Iesu laka, ka pi nyi ie catr Peteru. Kösë Iesu a hnyingë angeic ka hape, ‘Hapeu, ka tru kö la ihnimi eö koi ni memine la itre ini hnenge hna hamën hune la huliwa i eö?’ Öni Peteru e sa koi Iesu ka hape: “Joxu ; atre hi nyipëti lai laka, eni a hnimi  nyipë.” (Ioane 21:15, MN) Qaane ju hi la ijine cili, tha ase kö angeic triane la trengewekë i angeic. Hnei angeic hna catre cainöje trootro, nge ka mama angeic ngöne la ekalesia. Celë hi aqane amaman angeic la ihnimi angeic koi Keriso.

3. Nemene la nyine tro la itre keresiano a thupën?

3 Nemene la ini hne së hna xome qangöne la itre ithanata i Iesu koi Peteru? Tro sa thupën matre tha tro kö a nanazij la ihnimi së koi Keriso. Tha sihngödri kö koi Iesu laka, tro lai a hace la mele së hnene la fene celë, nge troa traqa koi së la seseu, me itre jol. Ame ngöne la ceitune i nyidrë göne lo atre eëny, öni Iesu, tro la itre atr a kapa “la tenge ewekë ne la baselaia,” nge ame ngöne la xötrei, tro angatre lai a hetrenyi la aja ka catr. Ngo ame hë e thupen, tro ha “cia thahe eje hnene la ite jolene la fen, me ite iaö ne la tenga mo.” Nge tro ha ae trootro lo trenge aja i angatr. (Mataio 13:19-22; Mareko 4:19) Maine tha hmeke kö së, tro la itre ejolene la mel a sewe së troa kuca la huliwa i Iehova. Matre, Iesu a hmekën la itretre drei nyidrë ka hape: “Wange kö nyipunie, wanga hacepi la ite hni nyipunie hnene la hna xeni atrun, me hna iji atrun, me kuke hnine kowe la mele celë.”—Luka 21:34.

4. Nemene la ka troa amamane koi së ka hape, ka catre la ihnimi së koi Keriso? (Wange ju la pane iatr.)

4 Loi e tro fe sa amamane la ihnimi së koi Keriso, ene la troa tro pa la huliwa ne cainöj ngöne la mele së. Nemene la ka troa anyipicine ka hape, easë pala hi a kuca la huliwa cili? Loi e tro sa isa waipengö së, me hape: ‘Nemene la ewekë ka tru ngöne la meleng? Hapeu, ka hetre madrinenge kö qa ngöne la huliwa i Iehova maine qa ngöne la itre xa huliwa kö?’ E aja së troa sa la lue hnyinge celë, tro sa ce wange la köni ewekë ka troa ananazijëne la ihnimi së koi Keriso: huliwa i maseta, itre nyine iamadrinë, me itre mo.

AMË JU LA HULIWA I MASETA NGÖNE LA SIPU GÖHNEN EJ

5. Nemene la hnëqa ne la itre he ne hnepe lapa?

5 Maine nyipici laka, ame la nyi ie koi Peteru tre, ketre ewekë lai ka tru koi angeic, ngo jëne tro fe angeice lai a huliwa thatraqane la hnepe lapa i angeic. Ame enehila, hna kapa fe hnene la itre he ne la hnepe lapa la hnëqa qaathei Iehova troa huliwa thatraqane la lapa i angatr. (1 Timoteo 5:8) Nyipiewekë tro angatr a isine troa eatrëne lai. Ngo, ame ngöne la hneijine celë, tru pi hë la itre ejolene la hna huliwa i maseta.

6. Pine nemene matre hetre ejolene la troa hetre huliwa?

6 Ala nyimu catr enehila la itre atr ka isin troa hetre huliwa ke, tru catr hnei itre ka thel, nge co hi la huliwa. Ame koi itre xan, loi e tro angatr a huliwa atruny, ngacama tha nyithupei angatr hnyawa kö. Nge, ame itre société, itre ej a thele pala hi troa kuca atrun la itre mo, nge xalaithe hi la itre ka huliwa. Matre kola ajolëne la mele ne la itre ka huliwa; angatr a kucakuca, me wezipo. Ketre, ala nyimu la itre ka kapa pala hi la hna ajane hnene la maseta ke, angatr a xouene wanga pë pi huliwa i angatr.

Ka tru koi së troa nyipici koi Iehova hune la troa nyipici koi ketre

7, 8. (a) Drei la nyine tro sa nyipici kow? (b) Nemene la ini hne së hna xom qa ngöne la hna melën hnene la ketre trejin?

 7 Ame easë itre keresiano, ka tru koi së troa nyipici koi Iehova hune la troa nyipici koi ketre, tune mina fe la maseta së. (Luka 10:27) Ame la huliwa i maseta tre, jëne tro së lai a thupëne la mele së, me xatua së troa cainöje trootro. Ngo, e tha hmeke kö së, tro lai a hetre ethane kowe la aqane nyihlue i Iehova së. Hetre ini hne së hna xom qa ngöne la hna melën hnene la ketre trejin e Thaïlande. Öni angeic: “Ame la huliwang tre, ene la troa nyihnyawane la itre ordinatör. Ka lolo catr, ngo ame pe, tru la itre hawa ne huliwa ni. Matre, pëhë ijineng thatraqane la itre huliwa i Akötresie. Eni ha trotrohnine e cili ka hape, e ajane ni troa tro pa la Baselaia ngöne la meleng, loi e tro ni a saze huliwa.” Nemene hë la hna kuca hnei angeic?

8 Öni angeic, “Thupene hë la ca macatre ne hnëkë ni, eni a mekune jë troa salemë sobe e cahu gojeny. Ame ngöne la xötrei, eni a isi me itre jole göi mani, nge kucakuca pi hë ni. E öhnyi ni mina ha hnene la itre sine huliwang ekö, angatr a hnyimasai ni me hnyingëne thel ka hape, nemene la eloine koi eni la troa salemë sobe hune la troa nyihnyawa ordinatör ngöne la gaa menyik. Eni e cili a thithi koi Iehova, me sipo ixatua koi Nyidrë, matre troa eatrëne la ajang, ene la troa hetre traemeng troa kuca la itre huliwa i Nyidrë. Tha qea ju kö, nge kolo ha lolo la meleng. Atre hë ni la itre aja ne la itre ka itö theng, nge maca ha ni troa salemë sobe. Eni a salemëne asë la itre sobeng ngöne la drai. Ame enehila, tru kö la manieng hune lo eni ekö a huliwa ordinatör. Tru catre hë la madrineng ke, pëhë mekune ka ajolëne la meleng tune lo eni a huliwa ekö. Nge, ame la ka sisitria, lolo hë la aqane imelekeung me Iehova enehila.”—E jë la Mataio 5:3, 6.

Eni kö a wangatrune la huliwang, nge co pë hë la huliwa i Iehova?

9. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro pala hi a meköt la aqane goeëne së la huliwa i maseta?

9 Tru la madrine i Iehova la easa isine troa huliwa. Nge ka hetre thangane la hna catre huliwa. (Ite Edomë 12:14) Ngo loi e tro sa thupën matre tha tro kö a tru koi së la huliwa i maseta, nge co pë hë la huliwa i Iehova. Öni Iesu göne la itre aja së ngöne la götrane ngönetrei ka hape: “Pane thelejë nyipunie la baselaia i Akötesie, me thina ka meköti anganyidë ; nge troa hamëne fe koi nyipunie la nöjei ewekë cili.” (Mataio 6:33) Nemene la ka troa amamane ka hape, ka meköt la aqane goeëne së la huliwa i maseta? Tro sa isa waipengö së me hape, ‘Eni kö a wangatrune la huliwang, nge kolo pë hë a ihuline la troa huliwa i Iehova?’ E tro sa thele troa sa la hnyinge celë, tro lai a mama hnyawa koi së la hne së hna hnine catrën ngöne la mele së.

10. Nemene la ini ka tru hna hamën hnei Iesu?

10 Hnei Iesu hna amamane koi së la nyine tro sa amë panën ngöne la mele së. Ame la ketre ijin, hnei nyidrëti hna pane tro troa iöhnyi me Maria me Maretha. Maretha e cili a canga hnëkëne jë la xen thatraqai nyidrë, ngo Maria pe kö a lapa ezi Iesu me drei nyidrëti e hamë ini. Matre Maretha a eetr, ke  tha xatua angeice kö hnei Maria. Öni Iesu koi Maretha: “Ase hë Maria iëne la götrane ka loi lo ka tha tro hmaca kö a xome qa thei angeic.” (Luka 10:38-42) Hetre ini ka tru e celë hnei Iesu hna hamën. Nyipiewekë tro sa iëne la “götrane ka loi,” ene la troa amë panëne la huliwa i Akötresie ngöne la mele së. Tha tro kö e cili a ajolë së hnene la itre hna ajan thatraqane la mele së, nge tro hë sa amamane la ihnimi së koi Keriso.

AQANE GOEËNE SË LA ITRE NYINE IAMADRINË

11. Nemene la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göi ijine mano me kuci madrin?

11 Tru la jole së ngöne la mele së, matre ame itre xa ijin, nyipiewekë tro sa hetre ijine mano me ijine madrin. Öni Tusi Hmitrötr: “Hane hi la ewekë ka lolo kowe la atr, ene la tro angeic a xeni me ij, me troa madrine ngöne la hni nyëne la loi qa ngöne la itre huliwa i nyën.” (Ate Cainöj 2:24, MN) Atre hnyawa hi Iesu laka, ka nyipiewekë catr kowe la itretre drei nyidrë troa hane mano. Ame la ketre ijin, hna catre cainöje trootro hnene la itretre dreng, matre öni Iesu koi angatr: “Trojë fe nyipunie kowe la ga pa ate troa pane mano.”—Mareko 6:31, 32.

12. Pine nemene matre loi e tro sa thupëne hnyawa la ijine mano së me ijine kuci madrin? Qaja jë la ketre hna melën.

12 Ka hetre eloine koi së la itre ijine mano me itre ijine kuci madrin. Ngo loi e tro sa thupën wanga xome jë la mele së hnene itre ej. Hanawange la aqane ujë ne la ka ala nyimu ekö lo hneijine la itre pane keresiano: “Tro sha xeni me iji, ke elanyi la tro sha mec.” (1 Korinito 15:32) Aqane ujë ne fe hi la itre atr enehila. Hnene la ketre thupëtresij hna nyiqaane sine la itre icasikeu e Erop. Ngo, catre pala ha la aja i angeic troa kuci madrin, matre hmaca ju hi angeic ce hmi memine la Itretre Anyipici Iehova. Ngo ame hë e thupen, angeic a trotrohnine laka, nyimutre la itre jole ka xulu qa ngöne la hna amë panëne la itre nyine iamadrinë ngöne la mel. Angeic a inine hmaca jë la Tusi Hmitrötr, nge thupene lai, angeice hë a hane cainöjëne la maca ka loi. Öni angeic e thupene la hna xomi bapataiso, ka hape: “Ame la mekune ka hace koi ni tre, trotrohnine pë hë ni laka, atraqatre kö la madrin e troa nyihlue i Iehova hune la troa nyinyape thele la itre nyine iamadrinë ne la fen, nge tru catre hë la traem hnenge hna aluzin.”

13. (a) Pine nemene matre tha loi kö troa sasaithi tulu ngöne la kuci madrin? (b) Nemene la nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa sasaithi tulu ngöne la kuci madrin?

13 Nyipici laka, tro la itre ijine mano me itre ijine kuci madrin a hamë trengecatre së hmaca. Ngo, nemene la etrune la traem nyine tro sa xome thatraqane lai? Pane mekune ju la ewekë celë: Ala nyimu la itre atr ka xeni ka hnyapa, tune la itre gato, me bobo. Ngo, e tro sa xeni lapa, tro lai a hetre ethan kowe la mele së. Haawe, loi e tro sa xen la itre xeni ka loi koi së matre tro pala hi sa egöcatr. Ketre tune mina fe, e tru menu hë la traem hne së hna troa kuci madrin, tro lai a hetre ethan kowe la aqane imelekeu së me Iehova. Nemene la ka troa xatua së matre tha tro kö sa sasaithi tulu ngöne la kuci madrin? Ame la ketre nyine kuca tre, ene la troa iëne la ketre wiik me fejane la etrune la itre hawa hne së hna xome thatraqane la itre huliwa i Iehova, tune la itre icasikeu, me cainöje trootro, me ini Tusi Hmitrötr. Thupene lai, fejane ju la etrune la traem hne së hna xom göi kuci madrin, tune la kuci elo, maine  goeë tele, maine elo video, ngöne pala hi la wiike cili. Nemene hë la ka mama koi së e cili? Hetre nyine tro kö sa amekötin?—E jë Efeso 5:15, 16.

14. Nemene la ka troa xatua së troa axecië mekun göi nyine iamadrinë?

14 Iehova a nue së troa isa iëne la itre nyine iamadrinë, matre qa ne la he ne hnepe lapa troa iëne la nyine iamadrinë thatraqane la hnepe lapa i angeic. Iehova a hamë së la itre trepene meköt jëne la Tusi Hmitrötr matre troa amamane koi së la mekuna i Nyidrë. Tro lai a xatua së troa axecië mekune hnyawa. * (Wange ju la ithuemacany.) Ketre “ahnahna i Akötesie” la itre ijine iamadrinë ka lolo. (Ate Cainöj 3:12, 13) Isa pengöne kö la itre nyine iamadrinë ne la itre atr. (Galatia 6:4, 5) Matre, e tro sa iëne la ketre nyine iamadrinë, nyipiewekë tro pala hi sa thupëne hnyawa. Öni Iesu: “Ame la hna amë la tenge nyi ’ö ngön, te, eje fe hi la hni ’ö.” (Mataio 6:21) E ka hnimi Iesu së, tro lai a mama jëne la aqane mekune së, me aqane ithanata së, me aqane ujë së laka, ka tru kö koi së la Baselaia hune la ketre ewekë.—Filipi 1:9, 10.

AQANE ELË HUNE LA AJA MO

15, 16. (a) Tro sa kei tune kaa kowe la aja mo? (b) Nemene la eamo hna hamëne hnei Iesu göne la itre mo?

15 Ka nyipiewekë catr kowe la ka ala nyimu enehila troa hetrenyi la itre iheetr, me itre  mobilis, me itre ordinatör, me itre xa ewekë ju kö ka xötrei mama. Hna löthi angatr hnene la aja mo, aqane mele lai laka, kola wangatrune catrëne la mo me mani. Ngo, ame easë itre keresiano, nemene la ka nyipiewekë ngöne la mele së? Isa waipengöi epuni jë me hape: ‘Hapeu, tru kö la traem hnenge hna xom matre troa thel la itre loto, maine itre iheetr ka xötrei mama, hune la traem hnenge hna xom göi troa hnëkëne la itre icasikeu? Hapeu, tru catre pala ha la joleng e nöjei drai matre, pë hë ijineng troa thith me e Tusi Hmitrötr?’ Maine tha hmeke kö së, tro ha tro pa la itre mo ngöne la mele së hune la ihnimi së koi Keriso. Loi e tro sa lapa mekun la trengewekë i Iesu, kola hape: “Thupë nyipunie, ke meciunejë.” (Luka 12:15) Pine nemene matre qaja jë nyidrëti tune lai?

Thatreine kö tro sa hamëne koi Iehova la ka sisitria, me isine göi troa hetre mo

16 Öni Iesu, “pëkö ate ateine troa nyi hlue ne la lue joxu.” Öni nyidrëti hmaca jë: “Tha ’teine kö nyipunie troa nyi hlue i Akötesieti me mamona.” Thatreine kö tro sa hamëne koi Iehova la ka sisitria, me isine catr mina fe troa hetre mo. Öni Iesu, tro së lai a “xelene la kete, me hanyine la kete” maine pena “troa fede kowe la kete, me [methinëne] la kete.” (Mataio 6:24) Pine laka itre atr ka tha pexeje kö së, nyipiewekë tro pala hi sa isi memine la “ite aja i ngönetei shë,” ene mina fe la aja mo.—Efeso 2:3.

17. (a) Pine nemene matre tha meköti hë la aqane goeëne la itre mo hnene la itre atr? (b) Nemene la ka troa xatua së troa lepetrij la aja mo?

17 Hnene laka itre atr a nyinyape thel la itre sipu aja i angatr, me itre nyine iamadrinë, haawe, tha meköti hë la aqane goeëne angatr la itre mo. (E jë la 1 Korinito 2:14.) Matre, tha mama ha koi angatr la loi me ngazo. (Heberu 5:11-14) Nge, kolo pala hi a kökötre trootro la aja i angatr kowe la itre mo. Angatr pala hi a hetreny, nge angatr pala hi a ajan. (Ate Cainöj 5:10) Ngo, hetre ewekë nyine tro sa kuca matre tro sa lepetrij la aqane waiewekë cili. Loi e tro pala hi sa e la Wesi Ula i Akötresie matre troa acatrene la lapaune së, me elë hune la aja mo. (1 Peteru 2:2) Hnei Iesu hna mekun ajuine la inamacane i Iehova, nge celë hi ka xatua nyidrë troa elë hune la itre itupathi Diabolo. (Mataio 4:8-10) Maine easë fe enehila a ajane troa elë hune la aja mo, loi e tro sa ujë thenge la inamacane i Iehova. Aqane tro hi së lai a amamane ka hape, ka tru Iesu koi së hune la itre mo.

Nemene la ewekë ka tru ngöne la mele së? (Wange ju la paragarafe 18)

18. Nemene la aja ka catre the së?

18 Ame lo Iesu a hnying ka hape, “Eö a hnimi ni hui angate la?,” nyidrëti hi lai a amamane koi Peteru ka hape, ame la troa huliwa i Iehova, celë hi ewekë nyine tro angeic a wangatrune ngöne la mele i angeic. Ame la ëje i Peteru, kola hape, “Sine Etë.” Matre kola aceitunëne la itre thiina ka lolo i Peteru memine la etë. (Ite Huliwa 4:5-20) Hetre aja së fe enehila troa acatrene la ihnimi së koi Keriso. Haawe, thele jë së matre tro pala hi a amë la huliwa i maseta, me itre nyine iamadrinë, me itre mo ngöne la sipu göhnen itre ej. Ame hë e cili, tro hë sa qaja tui Peteru ka hape: “Joxu ; atre hi nyipëti lai laka, eni a hnimi nyipë.”

^ par. 14 Wange ju la tane mekun “Comment se détendre sainement?” ngöne la Ita Ne Thup ne 15 Okotropa 2011, götrane 9-12, paragarafe 6-15.