Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Mei 2017

Hetrenyi e hnine la Ita Ne Thup la itre tane mekun göi 3-30 Julai 2017.

Xatuane Jë La Itre Trenyiwa Troa Nyihlue i Iehova

Nemene la aqane tro sa cainöjëne la maca ka loi kowe la itre ka po ka thatre Iehova kö?

Keme Me Thine Fe Ka Mele “Trenyiwa”—Xatuane Jë La Itre Nekö i Epun

Maine kem me thin ka mele trenyiwa epun, nemene la aqane tro epuni a xatuane la nekö i epun troa imelekeu me Iehova? Nemene la aqane tro la itre xan a xatua nyën?

The Nue Pi Kö La Ihnimi Nyipunie Troa Nanazij

Hetre itre xane thene la itre pane keresiano ka nuetriji la ihnimi angatr hnapan. Nemene la ka troa xatua së troa acatrene pala hi la ihnimi së koi Iehova?

“Eö a Hnimi Ni Hui Angate La?”

Hnei Iesu hna hamëne la ketre ini ka tru koi Peteru göne troa amë panëne ngöne la mel. Hapeu, ijije kö sa trongëne la ini celë ngöne la mele së enehila?

Madrine Hna Ahmaloeëne La Mel

Nemene la ka upe la lue trefën troa ahmaloeëne la mele i nyidro? Nemene la hnei nyidroti hna kuca? Pine nemene matre tru la madrine i nyidro qa ngöne la hna axecië mekun?

HNA MELËN

Ka Simi Ni Ngo Ka Hamë Ini

Ka sim Walter Markin, ngo hetre madrine ka tru hnei nyidrëti hna kapa qa ngöne la huliwa i Iehova.