Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Julai 2017

Thele Jë La Itre Nyipi Mo

Thele Jë La Itre Nyipi Mo

“Nyi sine i nyipunie hnene la tenga mo ka tha meköti kö.”​LUKA 16:9.

NYIMA: 32, 154

1, 2. Ame ngöne la fene celë, pine nemen matre tro pala hi a hetrenyi la itre atr ka pë ewekë?

AME ngöne la fen enehila, ka iakötrë catr nge tha ka meköti kö la aqane huliwa ne salem. Jole pi hë kowe la itre thöth troa hetre huliwa. Hnene la itre atr hna nue mel matre troa fek kowe la nöj gaa hetre mo. Nge, ame pena ngöne la itre nöj ka trenamo, nyimutre catre hë hnei itre atr ka pë ewekë. Ame ngöne la fen, kolo pala hi a tru catr hnei mo ne la itre trenamo, nge kolo jë petre hi ka hape, pë jë mo ne la itre ka pë ewekë. Kola mama ngöne la itre rapor laka, ame la etrune la itre mo ne la itre trenamo ka ala xalaithe hi tre, ceitune hi memine la etrune la manie ne la itre atr asë ne la fen. Ame la etrune la manie ne la itre trenamo tre, ijije hi troa thupëne la mele ne la itre xötre nekö i angatr ka nyimutre. Nge ame pë hë ngöne la ketre götran, itre miliar pe kö la etrune la itre atr ka pë ewekë. Celë hi hna amamane hnei Iesu lo nyidrëti a qaja ka hape: “Celë pala kö thei nyipunie la ange pë ewekë.” (Mareko 14:7) Pine nemene matre hetrenyi jë la ewekë celë ka tha meköti kö?

2 Atre hnyawa hi Iesu laka, Baselaia i Akötresie hmekuje hi la ka troa sazen la aqane huliwa ne salem ne la fen. Öni Tusi Hmitrötr, ame la “angete itö,” ene la huliwa ne salem, me kuci politik, me itre hmi tre, itre igötranene la fene i Satana. (Hna Amamane 18:3) Itre hlue i Iehova a lapa ananyine la kuci politik me itre hmi. Ngo, thatreine kö tro angatr a lapa ananyine la huliwa ne salem, ene la ketre igötranene la fene i Satana.

3. Nemene la itre hnying nyine troa ce ithanatan?

3 Nyipiewekë tro së, itre keresiano, a waipengöne la aqane goeëne së la huliwa ne saleme i fen. Celë hi matre loi e tro sa isa waipengö së me hape: ‘Tro ni a huliwane tune kaa la itre mong matre troa amamane ka hape, ka nyipici ni koi Iehova? Tro ni a tuluthe tune kaa la aqane troa löhnine la fen ka salem? Nemene la itre hna melën ka anyipicine laka, ka catre la mejiune ne la itre hlue i Iehova enehila koi Nyidrë?’

CEITUNE GÖNE LA HLUE KA THA MEKÖTI KÖ

4, 5. (a) Nemene la ewekë ka traqa kowe la hlue ne la ceitune i Iesu? (b) Nemene la eamo hnei Iesu hna hamën kowe la itretre drei nyidrë?

4 E jë la Luka 16:​1-9. Tro la ceitune i Iesu göi hlue ka tha meköti kö a upi së troa pane cil me mekun. Hna upezöne lai hlue pine huliwane menun lai mani, ame hna upi angeice pi hnene la maseta. * (Wange ju la ithuemacany.) Ngo, ka “inamacan” la hlue. Qëmekene tro angeic a tro, hnei angeic hna nyisineene la itre atr ka troa xatua angeic elany. Tha Iesu kö a qaja la ceitune celë matre tro la itretre drei nyidrë a xome la itre aqane ujë ka tha meköti kö, matre troa hetre thupene a i angatr. Celë hi hna kuca hnene la itre atrene la fene celë. Ngo Iesu pe a qaja la ceitune celë matre troa hamëne la ketre ini ka tru.

5 Atre hnyawa hi Iesu laka, tune la hlue, tro fe a jole kowe la itretre drei nyidrë troa huliwa thupene a i angatr ngöne la fene ka ngazo celë. Matre öni nyidrë koi angatr: “Nyi sine i nyipunie [jë] hnene la tenga mo ka tha meköti kö.” Pine nemen? Pine laka, ame la kola patre la itre trengamo cili, tro la lue sinee i epun, ene Iehova me Iesu, a “kepe nyipunie kowe la ite uma i [nyidro] ka epine palua.” Nemene la ini hne së hna xom qa ngöne la eamo i Iesu?

6. Nemene la ka amamane ka hape, tha aja i Iehova kö ekö la huliwa ne salem?

6 Tha hnei Iesu kö hna qaja la kepin matre hëne jë nyidrë la itre mo ka hape, “itre ka tha meköti kö.” Ngo eje hi laka, Tusi Hmitrötr a amamane hnyawa ka hape, tha aja i Iehova fe kö la huliwa ne salem. Hnei Iehova lo hna hamëne gufane la nöjei ewekë hnei Adamu me Eva hna ajan ngöne la hlapa e Edena, nge munë ju pe kö. (Genese 2:​15, 16) Ame hë e thupen, lo Iehova a nenge la uati hmitrötre i Nyidrë kowe la itre hna iën, “tha qaja kö hnei kete e angat, ka hape, ewekë i angeice kö la hnei angeice hna heten ; ngo ce ewekë i angate hi.” (Ite Huliwa 4:​32) Öni Isaia perofeta, troa hetre ijin tro la nöjei atr a madrin qa ngöne la kola mana me ham la ihnadro. (Isaia 25:​6-9; 65:21, 22) Ngo, qëmekene troa traqa kowe la ijine cili, nyipiewekë troa hetrenyi la “inamacan” thene la itretre drei Iesu. Tro angatre a huliwane la itre mo ne la fene celë matre troa hetre thupene a i angatr, ngo tro fe angatr e cili a thele troa amadrinë Iehova.

AQANE HULIWAN INAMACANËN LA ITRE MO KA THA MEKÖTI KÖ

7. Nemene la eamo hnei Iesu hna hamëne ngöne Luka 16:​10-​13?

7 E jë la Luka 16:​10-​13. Hnene la hlue ne la ceitune i Iesu hna nyisineene la itre atr thatraqai angeic. Ngo, ame la aja i Iesu, tro la itretre drei nyidrë a nyisineene la itre atr e hnengödrai, ngo tha göi thupene kö. Nge, tro fe angatr a trotrohnine laka, tro angatr a nyipici koi Akötresie e hnei angatr hna huliwane hnyawane la itre mo i angatr ka tha meköti kö.

8, 9. Qaja jë la aqane huliwane hnyawane hnene la itre trejin la itre mo i angatr.

8 Ame la ketre aqane tro sa huliwane hnyawane la itre mo së tre, ene la troa kuië ahnahna thatraqane la huliwa ne cainöj e cailo fen, huliwa hna qaja amë hë ekö, nge ka eatr enehila. (Mataio 24:14) Hetrenyi thene la nekönatre jajinyi ne Inde la ketre trengene mani, nge hnei angeice pala hi hna nyialiene hnene la itre neköi pies. Tha itöne hë angeic la itre neköi nyimo göne troa nyialiene lai. Ame hë la kola tiqa la trengene mani, angeice hë lai a nu asë la manie hnei angeic hna amë acon thatraqane la huliwa ne cainöj. Hnene la ketre trejin ne Inde, trene hnëngenu, hna hamë ono kowe la hnë ujë qene hlapa e Malayalam. Ame koi angeic, ka nyipiewekë kö la ahnahna celë hune la troa hamë manie ke, angatr pala hi a itö ono. Celë hi “inamacane” lai. Ketre tune mina fe, itre trejin ne Grèce a hamë oel, me fromage, me itre xa xeni ju kö kowe la Bethela.

9 Hnene la ketre trejin ne Sri Lanka hna nue la uma me hnepadro i angeic matre hnë icasikeu, me hnë asabele, nge hnë mele fe hnene la itre trejin ka huliwa i Akötresie o drai. Ketre jëne manie lai ka tru pi hë hna nu, ngo ketre ixatua ka tru kowe la itre trejin e cili ka tha trene manie kö. Ame ngöne la ketre nöj hna wathebon troa cainöj, itre trejin a nue la itre uma i angatr matre nyi Uma Ne Baselaia. Celë hi ka aijijëne la itre pionie me itre xane ju kö ka tha trene manie kö troa ­hetre hnë icasikeu, nge pëkö nyine nyithupen.

Itre hlue i Iehova a huliwane la itre mo i angatr koi itre xan

10. Nemene la itre eloine hne së hna kapa e tro sa ham?

10 Kola amamane hnene la itre hna melën celë ka hape, ame la itre hlue i Iehova, tre itre “ate nyipici kowe la ewekë ka co cat.” (Luka 16:10) Angatr a huliwane la itre mo i angatr koi itre xan. Nemene la ka ej e kuhu hni ne la itre sinee i Iehova la angatr a nue la itre mo i angatre tune lai? Tru la madrine i angatr troa atre laka, ame la angatr a ham, angatre hi lai a kapa la itre “nyipi” mo e hnengödrai. (Luka 16:11) Hnene la ketre trejine föe hna kuië manie lapa thatraqane la huliwa ne la Baselaia. Öni angeic: “Hetre ketre ewekë hnenge hna melëne ngöne la itre macatre ka ase hë. Ame la eni a nue la itre mong, ketre kolo fe hi a ahmalane la hnying troa ­catre ham koi itre atr. Nge ketre, saqe hi ni hmalahnine troa nue la ngazo i ketre, me ­xomihnine la itre atr, me elë hune la itre ihmönyinyi, me kapa la itre ihaji.” Ala nyimu la itre ka öhne laka, ka hetre eloine catr koi së isa ala cas la troa ham.​—Salamo 112:5; Ite Edomë 22:9.

11. (a) Kola mama tune kaa la “inamacane” jëne la hna ham? (b) Nemene la ewekë ka traqa ngöne la nöje i Iehova enehila? (Wange ju la pane iatr.)

11 Hetre ketre aqane amamane së la “inamacane” ngöne la easa huliwane la itre mo së göi troa xatuane la itre trejin ngöne la huliwa ne cainöj. Haawe, maine tha ijiji së kö troa huliwa i Akötresie o drai, maine fek kowe la ketre götrane ka aja ixatua pena, hetre loi nyine tro fe sa kuca kowe la itre trejin. (Ite Edomë 19:17) Ame la itre ahnahna hne së hna kuiëne tre, nyine troa kuca la itre itus, me sajuëne la huliwa ne cainöj ngöne la itre götrane gaa pë ewekë. Matre, ala nyimu e cili la itre ka lö kowe la nyipici hnene lai. Ame ngöne la itre nöj tune e Congo, me Madagascar, me Rwanda, ka tru thupene catr la Tusi Hmitrötr. Ame itre xa ijin, ceitune hi la thupene ej memine la etrune la hna kapa hnene la atr ka huliwa i maseta ngöne la treu. Ngöne la itre macatre ka nyimutre, hnene la itre xa trejin hna axeciëne troa itö Tusi Hmitrötr hune la troa itö xen. Ngo, hnene la itre ahnahna hna hamën hnene la ka ala nyim, matre “cei tune” asë. Celë hi ka aijijëne la organizasio i Iehova troa ujën me hamëne gufan la Tusi Hmitrötr kowe la nöjei atrene la hnepe lapa, me itre ka ini Tus. (E jë la 2 Korinito 8:​13-​15.) Matre, itre sinee i Iehova la itre ka ham memine la itre ka kapa.

TROA TULUTH LA AQANE TROA LÖ HNINE LA FEN KA SALEM

12. Nemene la ka amamane laka, ka mejiune Aberahama koi Akötresie?

12 Ketre, tro hi sa tuluth la aqane tro sa lö hnine la fen ka salem, me thele pe la itre “nyipi” mo. Aqane tro hi së lai a ce sinee me Iehova. Celë hi hna kuca hnei Aberahama, ketre atr ka mele nyipici koi Iehova. Hnei angeic hna drengethenge Akötresie, me trotrije Ure, traon trenamo matre troa mel ngöne la itre uma mano. Ame la aja i angeic tre, ene la troa nyi sinee i Iehova. (Heberu 11:​8-​10) Ka catre pala hi la mejiune i angeic koi Akötresie, nge co pë hë koi angeic la itre mo. (Genese 14:22, 23) Hnei Iesu hna xatuane la itre atr troa xötrethenge la lapaune ka tune lai. Ame la ketre ijin, öni nyidrë kowe la ketre thupëtresij ka trenamo: “Maine aja i ’ö troa meköt, troja [salemën] la ite ewekë i ’ö, me hamëne kowe la ange pë ewekë, nge tro eö a hete tenga mo e hnengödrai ; nge trojë fe ma xöte thenge ni.” (Mataio 19:21) Patre kö thene la thupëtresij la lapaune i Aberahama. Ngo, hetre itre xa atr ka mejiune koi Akötresie.

13. (a) Nemene la eamo hna hamëne hnei Paulo koi Timoteo? (b) Tro sa trongëne tune kaa la eamo i Paulo enehila?

13 Timoteo la ketre thupëtresij ka lapaun. Thupene la hna qeje Timoteo ka hape, “ate ishi ka loi Keriso Iesu,” öni Paulo koi angeic: “Pëkö ate ishi a nyi jolenyi angeice kö hnene la ite ewekë ne la mele celë ; ke tro angeic’ a amadi nyidë lo ate ië angeice nyine ate ishi.” (2 Timoteo 2:​3, 4) Hnene la itre hlue i Iehova ka huliwa i Nyidrë o drai enehila hna isine troa trongëne la eamo i Paulo; ala 1 milio nge sine angatr. Angatr a ujë trije la itre mo hna mama fë hnene la fene celë. Angatr a lapa mekune lo trepene meköt, kola hape: “Tro la ate pane sipo ewekë a nyi hlue ne la ate pane hamë ewekë.” (Ite Edomë 22:7) Ame la aja i Satana, tro sa nue asë la traeme së, me trengecatre së, matre tro sa nyihluene la fen ka salem. Ame itre xan, tru catr la itre gufa i angatr göi uma, me loto, me ini, me faipoipo. Maine tha hmeke kö së, tro së lai a lapa fë gufa koi nyimu macatre. Matre, easë lai a inamacane la easa ahmaloeëne la mele së, me neëne la itre gufa, me tuluth la aqane itö. Tha tro hë së lai a nyihluene la fen ka salem enehila, nge pë hë ka sewe së troa nyihlue i Iehova hnyawa.​—1 Timoteo 6:​10.

14. Nemene la ka xeci e kuhu hni së troa kuca? Qaja jë la itre hna melën.

14 Nyipiewekë tro sa amë panëne la Baselaia i Akötresie göi troa ahmaloeëne la mele së. Hetre sosiete ne la ketre trejin me föi angeic, nge ka tro loi hnyawa. Hetre aja i nyidroti hmaca troa huliwa i Akötresie o drai. Matre hnei nyidroti hna salemëne la sosiete, me he, me itre xa mo i nyidroti ju kö. Thupene lai, nyidroti ha ixatua jë ngöne la hna xupi uma e Warwick (Neweyok), lo Hnalapa Ne Xomi Meköt. Ketre ijine ka tru lai koi nyidro ke, nyidroti a huliwa ngöne la Bethela memine la nekö i nyidro jajinyi me föi angeic koi nyimu wiik. Hnei angatr hna ce huliwa memine la keme me thine ne lai trahmany. Hnene la ketre föe ka pionie e Colorado (Etazini) hna öhne la ketre huliwa ngöne bak, nge sine hi la drai ne huliwa. Madrine catr la itre maseta i angeic kowe la aqane huliwa i angeic matre, hnei angatr hna hamëne la ketre göhnë ka tru troa huliwa ngöne la drai ka pexej. Nge, troa elë la thupe i angeic, aköni jë kö la thupe i angeic hnapan. Ngo, pine laka, tha ijiji angeice kö elanyi troa catre cainöje trootro, haawe, hnei angeic hna thipën. Itre hna melëne lai ka amamane la hna catr hnene la itre trejin ka ala nyim. E ka xeci e kuhu hni së troa amë panëne la Baselaia ngöne la mele së, tro lai a mama laka, ka tru koi së la aqane imelekeu së me Iehova. Ketre, troa mama laka, ka tru catre kö koi së la itre nyipi mo hune la itre mo ne fen.

E PATRE HË LA ITRE MO

15. Nemene pengöne mo la ka hamë nyipi madrin?

15 E hetre mo së, tha kolo kö lai a hape, kola kepe së hnei Iehova. Iehova a amanathithine la itre ka “mana ngöne la nöjei huliwa ka loi.” (E jë la 1 Timoteo 6:​17-​19.) Hnei Lucia, ketre trejin föe, hna atre laka, kola aja ka cainöj e Albanie. * (Wange ju la ithuemacany.) Angeic a feke jë qa Italie lo 1993. Pëkö huliwa i angeic, ngo ka catre la mejiune i angeic laka, tro Iehova a hamëne la ka ijij koi angeic. Hnei angeic hna inine la qene Albanie, me xatuane la ala 60 nge sine lao atr troa nue la mele i angatr koi Iehova. Maine jë, tha traqa kö së kowe la hnei angeic hna eatrën. Ngo, ame la nöjei ewekë hne së hna kuca matre tro la itre atr a atre Iehova, me hane nyi sinee i Nyidrë tre, itre ewekë lai ka troa lapa e kuhu hni së epine palua.​—Mataio 6:​20.

Tro la hne së hna kuca koi Iehova me kowe la Baselaia i Nyidrë a hamë së la nyipi madrin

16. (a) Nemene la ewekë ka troa traqa kowe la fene ka salem? (b) Nemene la thangane lai kowe la aqane goeëne së la itre mo?

16 Hnei Iesu hna amamane hnyawa ka hape, troa nyipune la fen ka salem. Öni nyidrë, ‘E traqa la pun ne la itre mo ka tha meköti kö,’ ngo tha hna qaja kö ka hape, ‘e maine traqa pi la pune la itre mo cili.’ (Luka 16:9) Ame ngöne la itre drai tixenuë celë, kola pë manie ne la itre baak, nge kola jol la huliwa ne salem ne la itre xa nöj. Nge, easenyi catre hë matre ngazo catre jë la mele ne la atr. Tro ha patre la itre igötranene la fene i Satana, ene la kuci politik, me itre hmi, memine la huliwa ne salem. Hna qaja amë hë hnei Ezekiela me Zefania ka hape, pëhë enyipiewekëne la gol me sileva, lue ewekë lai hna nyipiewekëne pala hi ngöne la fen ka salem. (Ezekiela 7:​19; Zefania 1:​18) Tune kaa elany e traqa ha së kowe la itre macatre nge easenyi hë tro sa mec? Nge, easa mekun e cili laka, hne së hna isine troa hetrenyi la itre mo ne la fene celë, me nue pë hë la itre nyipi mo. Tro së lai a hleuhleu tune la atr ka huliwa mec göi troa trene mani, ngo kolo pë hë a öhn e thupen laka, tha nyipi manie kö. (Ite edomë 18:11) Tro ha patr la itre mo ne la fene celë. Matre, ame la ka troa hamë së la nyipi madrin, tre, ene la itre huliwa hne së hna kuca koi Iehova me kowe la Baselaia i Nyidrë.

17, 18. Nemene la hna lapa treqen hnene la itre sinee i Iehova?

17 Ame hë fene la musi ne la Baselaia i Akötresie, pë hmaca kö nyine troa nyithupen, maine trene gufa pena. Tro ha mana, me pë thupene la xen, nge tha nyipiewekë fe hë troa nyithupe i droketre me drösinöe. Tro la itre sinee i Iehova a kapa madrine la kola wawene la ihnadro. Tro angatr a xome la gol, me sileva, me itre xa etë mo nyine amingömingönyi angatre pë hë, ngo tha nyine tro hmaca kö a atrenamon. Tro angatr a xupe la itre uma i angatr ka mingöming hnene la nyipi sinöe me nyipi etë, me fao ka catr. Tro lai a xatua së hnene la itre sinee së, ngo tha göi thupene kö. Ame e cili, tro asë hi së a ce thawa la wene ne la ihnadro.

18 Itre hnepe götrane hi lai ne la itre manathith hna kapa hnene la itre ka nyi sinee i Iehova me Iesu e koho hnengödrai. Tro la itre hlue i Iehova e celë fen a sue hnei madrin la angatr a dreng elanyi la Iesu a qaja ka hape: “Trohemi, nyipunie ange hna amanathithine hnei Kaka, hetenyiju la baselaia hna hnëkëne thatraqai nyipunie qane la hna ami tepene la fen.”​—Mataio 25:34.

^ par. 4 Tha Iesu kö e celë a amamane ka hape, ka nyipici maine ka thoi la hna “qeje” angeic maine upezö angeic. Ame la hnaewekë “qeje” ngöne Luka 16:1, tre kolo fe a hape, hna silitrengathoine la hlue hnene la ketre atr pine huliwane menun la mani. Ngo, Iesu pe e celë a qaja atrune la aqane ujë i angeic, ngo pëkö hna qaja göne la itre kepine matre upi angeice pi hnei maseta.

^ par. 15 Kola mama la hna melëne hnei Lucia Moussanett ngöne la Réveillez-vous! ne 22 Juun 2003, götrane 18-22.