“Madinejë eö koi Iehova, nge tro nyidëti a hamë eö la ite hna sipone hnene la hni’ ö.”​—SALAMO 37:4.

NYIMA: 89, 140

1. Nemene la nyine tro la itre thöth a axeciën? Nemene la ka troa akeukawanyi angatr? (Wange ju la pane iatr.)

MAINE eö la ketre thöth, atre hnyawa hi eö laka, qëmekene troa tro ga nanyi troa ngenu, loi e troa pane hnëkë, me mekune la götran hnei eö hna troa tro ngön. Hna aceitunëne la mel memine la troa ngenu, nge ame la ijine troa hnëkë tre, kolo ijine eö a thöth. Nyipici laka, tha ka hmaloi kö troa hnëkën la mele i eö. Öni Heather, ketre nekö jajiny: “Tha ka hmaloi kö ke, tro eö lai a axeciëne la nyine tro eö a kuca ngöne la mele i eö.” Maine mekuna i eö fe hi lai, the thëthëhmine kö la hna qaja hnei Iehova ka hape: “The hlohlo kö, ke ini la Akötesi ’ö ; tro ni a aegöcatenyi ’ö ; he, tro ni a xatua eö.”​—Isaia 41:10.

2. Nemene la ka amamane koi së ka hape, aja i Iehova tro sa mele madrin elany?

2 Iehova a ithuecatre koi eö troa hnëkë hnyawa thatraqane la mele i eö elany. (Ate Cainöj 12:1; Mataio 6:​20) Aja i Nyidrë tro eö a mele madrin. Kola mama lai jëne la itre hnei eö hna goeën, me dreng, me tupath, ene lo itre hnei Nyidrëti hna xup. Hetre ketre aqane amamane Nyidrë la aja cili. Iehova a hamë së la itre eamo, me amamane koi së la aqane tro sa hetrenyi la mel ka lolo. Celë hi matre, ame la kola thipetrij hnene la itre atr la itre eamo i Nyidrë, tha madrine kö Nyidrë. Öni Nyidrë koi angatr: “[Hnei ­nyipunie hna] iëne la tha hnenge hna ajan . . . hana wang, tro la ite hluenge a madin, ngo tro pe nyipunie a hmahma ; hana wang, tro la ite hlueng’ a hë draië kola aciaci la hni.” (Isaia 65:12-​14) Ame la easa axecië mekune hnyawa ngöne la mele së, easë hi lai a amamane laka, easa atrunyi Iehova.​—Ite Edomë 27:11.

NEMENE LA KA TROA HAMË MADRIN?

3. Nemene la hnei Iehova hna thele thei eö?

3 Nemene la hnei Iehova hna thele thei eö? Maine eö a ajan troa mele madrin, nyipiewekë tro eö a atre Iehova, me nyihlue i Nyidrë. Celë hi kepine matre Nyidrëti a xupi eö. (Salamo 128:1; Mataio 5:3) Ame itre öni, itre ej a xen, me ij, me hnaho. Ngo, ame la aja i Iehova tre, troa hetre aliene la mele i eö, nge tro eö a mele madrin. Ame la Atre Xupi eö tre, “Akötesieti ne ihnimi” Nyidrë, nge ‘Akötesie ka madrin.’ Hnei Nyidrëti hna xup la atr “hnaiji nyidë.” (2 Korinito 13:11; 1 Timoteo 1:​11; Genese 1:​27) Maine tro eö a nyitipu Nyidrë, tro hë eö a madrin. Öni Tusi Hmitrötr: “Sisitia la manathithi e troa hame hune la troa kapa.” (Ite Huliwa 20:35) Nyipici kö lai? Eje hi. Trepene hi la mele lai. Haawe, Iehova a ajane tro eö a nyitrepene la mele i eö hnene la ihnimi eö koi Nyidrë, me koi itre xan.​—E jë la Mataio 22:36-​39.

E ajan eö troa mele madrin, loi e tro eö a atre Iehova, me nyihlue i Nyidrë

4, 5. Nemene la ka hamë madrine koi Iesu?

4 Iesu Keriso la tulu ka sisitria koi epun, itre thöth. Ame lo nyidrëti a nekönatr, ka elo me madrin nyidrë. Tune la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, hetre “ijine hnyima” me “ijine fiafia.” (Ate Cainöj 3:4) Hnene la hnei Iesu hna inine la itre Hna Cinyihan, haawe, hnei nyidrëti fe hna acatrene la aqane imelekeu i nyidrë me Iehova. Ame lo kola 12 lao macatre i nyidrë, nge nyidrë e hnine la ēnē, hna haine hnene la itretre ini la “inamacane memine la hna sa hnei nyidë.”​—Luka 2:​42, 46, 47.

5 Atraqatre la madrine i Iesu la kola thupëtresij. Ame la ka hamë madrine koi nyidrë tre, ene la troa kuca la aja i Iehova. Hnei Iehova hna upi Iesu “troa cainöjëne la maca ka loi koi ite pë ewekë” me “ahlëne la ite timek.” (Luka 4:​18) Kola mama ngöne Salamo 40:8 la ewekë ka ej e kuhu hni Iesu, kola hape: “Akötesingöti fe, madine ni troa kuca la aja i cilie.” Ka tru koi nyidrë troa qeje Iehova, Keme i nyidrë, kowe la itre atr. (E jë la Luka 10:21.) Thupene la hnei Iesu hna ithanata kowe la ketre föe, öni nyidrë kowe la itretre dreng: “Ange la tro ni a kuca la ajane la ate upi ni, me umuthe la huliwa i nyidë.” (Ioane 4:​31-​34) Hetre madrine i Iesu ke, hnei nyidrë hna amamane la ihnimi nyidrë koi Iehova, me kowe la itre atr. E tro eö a nyitipu nyidrë, tro fe eö lai a madrin.

6. Pine nemene matre ka loi e troa ithanatane la hnei eö hna ajan ngöne la mele i eö koi itre xan?

6 Nyimutre la itre keresiano ka xome la huliwa ne pionie lo angatr a thöth, matre atraqatre la madrin hnei angatr hna kapa qa ngön. Ce ithanatane jë me angatr la itre mekun hnei eö hna ajan troa traqa kow. “Tha nyipi ewekë la ite mekun’ e tha hna ithanatan ; ngo kola acaten’ it’ eje hnene la itete ithanata ka ala nyimu.” (Ite Edomë 15:22) Eje hi laka, tro angatre lai a qaja ka hape, ame la troa pionie tre, kola hnëkë eö thatraqane la mele i eö. Ame lo Iesu petre kö e koho hnengödrai, nyimutre la itre ini hnei nyidrëti hna kapa qaathene la Keme i nyidrë. Nge, ame ngöne lo nyidrëti a cainöj e celë fen, hetre ini pala hi hnei nyidrëti hna kapa. Hetre madrine i Iesu qa ngöne la hna ce thawa la maca ka loi memine la itre atr me qa ngöne la hna mele nyipici ngöne la itre itupath. (E jë la Isaia 50:4; Heberu 5:8; 12:2) Tro sa ce wang la itre xa igötranene la huliwa i Akötresie o drai ka hamë madrin.

KETRE HULIWA KA SISITRIA CATR

7. Pine nemene matre hetre aja thene la itre thöth troa inine la itre atr?

7 Hnei Iesu hna ahnithi koi së troa “inine la nöjei nöj’ asëjëihë.” (Mataio 28:19, 20) E tro eö a huliwane la mele i eö troa kuca la huliwa celë, tro hë eö a hetre madrin, nge tro fe eö a atrunyi Iehova. Tune la itre xa huliwa, nyipiewekë troa hetre ijine matre troa atre hnyawa la huliwa. Öni Timothy, ka xome la huliwa ne pionie lo kola thöth: “Ka tru koi ni la troa nyihlue i Iehova ngöne la drai ka pexej ke, aqane tro hi ni lai a amamane la ihniming koi Nyidrë. Ame ngöne la xötrei, pëkö hnenge hna ini Tusi memin. Ngo ame hë e thupen, hnenge hna fek kowe la ketre götran, tha ca treu ju kö, nge hetre hnenge hë hna ini Tus memin. Kolo fe a hane sine la itre icasikeu hnene la ketre. Thupene la lue treu ne sine eni la Ini Thatraqane La Itre Trejine Trahmanyi Ka Tha Faipoipo Kö, hna upi ni kowe la ketre götran. Ame e cili, hnenge hna ini Tus memine la ala foa. Ajang troa inine la itre atr ke, jëne tro hi ni lai a öhne la aqane tro la uati hmitrötr a saze la mele i angatr.” * (Wange ju la ithuemacany.)​—1 Thesalonika 2:​19.

8. Nemene la hna kuca hnene la itre xa thöth göi troa cainöj?

8 Nyimutre la itre thöth ka inine la ketre qene hlapa; Jacob qa Etazini götrane kolopi la ketre. Öni angeic: “Ame lo eni a 7 lao macatre, nyimutre la itre sine ining ka qene Vietnamien. Ajang troa qeje Iehova koi angatr, matre hnenge hna thel troa inine la qene hlapa cili. Hnenge hna ce xome la Ita Ne Thup qene Papale me qene Vietnamien, nge celë hi ka xatua ni catr. Ketre, hnenge hna nyisineene la itre xa trejin ne la ekalesia qene Vietnamien. Ame lo kola 18 lao macatreng, hnenge hna xome la huliwa ne pionie. Thupene lai, hnenge hna sine la Ini Thatraqane La Itre Trejine Trahmanyi Ka Tha Faipoipo Kö. Celë hi ka xatua ni catr ngöne la hnëqang ka hnyipixe, ene la troa qatre thup ngöne la ekalesia qene Vietnamien, nge eni casi pena hi la qatre thup. Kola haine hnene la itre Vietnamien laka, hnenge hna inine la qene hlapa i angatr. Matre, angatr a könë ni kowe la hnalapa i angatr, nge hetre itre xan e angatr ka hane ini Tusi e thupen. Nge, hetre itre xan e angatr ka xomi bapataiso.”​—Wange ju fe la Ite Huliwa 2:​7, 8.

9. Nemene la hne së hna atreine kuca jëne la hna inine la itre atr?

9 Ketre huliwa ka lolo catr, ene la troa inine la itre atr troa nyihlue i Iehova. Tro hë eö lai a majemine kuca la itre huliwa ka loi, me atreine ithanata kowe la itre atr, me maca. (Ite Edomë 21:5; 2 Timoteo 2:​24) Nge ketre easa madrine ke, atreine hë së anyipicine jëne la Tusi Hmitrötr la itre ini hne së hna lapaune kow. Easë mina fe a inine troa ce huliwa me Iehova.​—1 Korinito 3:9.

10. Tro sa hetre madrine tune kaa ngöne la huliwa ne cainöj?

10 Tro eö lai a madrin ngöne la huliwa cili, ngacama ala xalaithe hi la itre atr ka kapa la maca ka loi. Loi e tro la ekalesia asë a ce huliwa matre troa xatuane la itre atr troa nyihlue i Iehova. Maine nyipici laka, hnene la ca trejin hna öhne la ca atr, me xatua angeic troa nyihlue i Iehova, ngo ame pe, ka madrin asë hi së ke, hne së asë hi hna ce huliwa matre troa thele lai atr. Brandon, la ketre trejin ka pionie koi 9 lao macatre ngöne la ketre götrane ka ala xalaithe hi lao atr ka ini Tusi Hmitrötr. Öni angeic: “Ka tru koi eni la huliwa ne cainöj ke, celë hi huliwa hna upi së hnei Iehova troa kuca. Hnenge hna xome la huliwa ne pionie thupene ju hi la eni a ase ini. Hnenge hna majemine hamë ithuecatre kowe la itre trejin thöth ngöne la ekalesia, me goeëne madrine pala hi la aqane kökötre angatr ngöne la huliwa i Akötresie. Thupene lai, hnenge hna sine la Ini Thatraqane La Itre Trejine Trahmanyi Ka Tha Faipoipo Kö, me kapa la ketre hnëqa ka hnyipixe. Nyipici laka, pëkö atr ngöne la teritoar hnenge hna öhn, me xatuan troa nyihlue i Iehova, ngo hetre hna xatuane hnene la itre xa trejin. Ngo, tru la madrineng troa eatrëne hnyawa la huliwa celë, ene la troa pione.”​—Ate Cainöj 11:6.

THANGANE LA HNA AXECIË MEKUNE HNYAWA

11. Nemene la ketre aqane tro la thöth a huliwa i Iehova?

11 Nyimu aqane troa huliwa i Iehova. Ala nyimu la itre thöth ka ixatua ngöne la hna xupi uma. Hetre itre hadredr lao Uma Ne Baselaia nyine tro pala kö a xup. Itre hnë lai ka atrunyi Iehova, matre tro eö lai a hetre madrin troa hane ixatua e cili. Tro fe a hetre madrine i eö troa ce huliwa memine la itre trejin. Ketre, nyimu ewekë hnei eö hna inin e cili, ene la troa atreine huliwa, nge tha tro kö a hetre ethanyin. Nge tro fe eö lai a atreine ce huliwa memine la itre trejin ka ameköti huliwa.

Nyimu manathithi hna troa kapa hnene la itre ka troa huliwa i Akötresie o drai (Wange ju la paragarafe 11-13)

12. Nemene la itre xa eloin la troa pionie?

12 Öni Kevin: “Qaane lo eni a co, ka tru koi eni troa huliwa i Iehova o drai. Ame hë la eni a 19 lao macatre, eni ha pionie. Hnenge hna huliwane la ketre trejin ka xupi uma, sine hi la drai, göi troa thupëne la meleng. Hnenge hna inine ati hune uma, me ami mamala me qëhnelö. Ame hë e thupen, hnenge hna hane sine la ekip ne ixatua göi wene, me xupi Uma Ne Baselaia, me uma ne la itre trejin. Ame la eni a dreng laka, kola aja ixatua ngöne la xupi uma e Afrique du Sud, eni a nyialiene jë la pepa ne sipong, ame hna kapa me upi ni a tro cili. Ame hë e cili, hnenge hna fek trootro e nöjei wiik göi troa xupi Uma Ne Baselaia. Matre ame koi ni, kösë itre atrene la hnepe lapang la itre sine huliwang. Eahuni a ce mel, me ce ini Tusi Hmitrötr, me ce huliwa. Tru la madrinenge fe troa ce cainöj e nöjei wiik memine la itre trejin ne la nöj. Hnene la aja ka ej theng lo eni a nekönatr hna hamë madrine koi ni, nge tha ase kö ni mekun laka, troa eatr tune lai.”

“Hnene la aja ka ej theng lo eni a nekönatr hna thue madrineng, nge tha ase kö ni mekun troa eatr tune lai”

13. Pine nemene matre hetre madrinene la itre thöth troa huliwa ngöne la Bethela?

13 Hetrenyi la itre xa pionie ekö ka huliwa ha ngöne la Bethela enehila. Ketre pengöne mele lai ka lolo ke, thatraqai Iehova asë hi la nöjei ewekë hnei eö hna kuca e cili. Angatr a catre kuca la itre Tusi Hmitrötr, me itre itus ka aijijëne la itre atr troa atre la nyipici. Öni Dustin, ka huliwa ngöne la Bethela ka hape: “Ame lo eni a 9 lao macatre, hnenge hna axeciëne troa huliwa i Iehova o drai. Celë hi hnenge hna kuca lo eni a fenes qa hna ini. Ca macatre nge sin thupene lai, hna hë ni troa hane huliwa ngöne la Bethela. Hnenge hna inine huliwane la masin ne feja itus, nge thupene lai troa huliwa ordinatör. Ame la itre pane ithuemacanyi hna hamëne göne la aqane trongene la huliwa ne cainöj e cailo fen tre, hnenge hna atre ngöne la Bethela. Ka tru koi ni la huliwa e celë ke, eahuni a xatuane la itre atr troa easenyi catr koi Iehova.”

NEMENE LA HNEI EÖ HNA TROA KUCA?

14. Nemene la aqane tro eö a ketre hnëkë eö kö thatraqane la huliwa i Iehova o drai?

14 Nemene la aqane tro eö a ketre hnëkë eö kö thatraqane la huliwa i Iehova o drai? Nyipiewekë tro eö a melëne la itre thiina i Akötresie matre troa nyihlue i Iehova hnyawa. Inine lapane jë la Tusi Hmitrötr, me mekune ajuine ej, nge thele jë troa amamane la lapaune i eö ngöne la itre ijine icasikeu. Ame ngöne la itre macatre ne eö a ini, thele jë troa maca ngöne la aqane troa ce thawa la maca ka loi kowe la itre atr. Thele jë troa wangatrune la itre atr, ene la troa atreine hnyingëne la mekuna i angatr, me drei angatr. Ketre, hetre itre ewekë ka ijij tro eö a kuca ngöne la ekalesia, tune la troa nyidrawane me nyihnyawane la Uma Na Baselaia. Iehova a aijijëne la itre ka ipië, me ka hetre hni ne aja matre troa ixatua. (E jë la Salamo 110:3; Ite Huliwa 6:​1-3) Hnei Paulo aposetolo hna upi Timoteo troa hane mesinare ke “hna qaja aloinyi angeice hnei ange tejin.”​—Ite Huliwa 16:​1-5.

Ame ngöne la itre macatre ne eö a ini, thele jë troa maca ngöne la aqane troa ce thawa la maca ka loi kowe la itre atr

15. Nemene la hnei eö hna mekun troa kuca göi troa hetre huliwa me hane pionie?

15 Nyipiewekë tro la itre ka huliwa i Akötresie o drai a hetre huliwa. (Ite Huliwa 18:​2, 3) Loi e tro eö a iën la itre ini ka hopatre hi, nge ka hetre huliwan ngöne la nöj, matre aijijë eö troa huliwa sine la drai. Ce ithanatane jë la mekuna i eö memine la atre thupëne la sirkoskripsio, memine la itre xa pionie, nge sipo ixatua jë thei angatr. Thupene lai, tune la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, “Nuepi la nöjei huliwa i ’ö koi Iehova ; nge troa acatene la nöjei mekune i ’ö.”​—Ite Edomë 16:3; 20:18.

16. Nemene la aqane hnëkë eö hnene la huliwa i Iehova o drai göne la itre xa hnëqa elany?

16 Ame la aja i Iehova tro eö a “xölehuje la nyipi mel” elany. (E jë la 1 Timoteo 6:​18, 19.) Tro la huliwa i Akötresie o drai a aijijë eö troa macaj, me atreine ce huliwa memine la itre xa ka ce huliwa me Akötresie o drai. Ketre, alanyimu la ka öhne laka, hnene la hna huliwa i Akötresie o drai lo angatr a thöth, hna xatua angatr e thupen ngöne la mele ne trefën. Kola mama laka, ame lo itre ka pionie qëmekene troa faipoipo tre, angatr pala hi a ce pionie e thupen memine la föi angatr.​—Roma 16:​3, 4.

17, 18. Pine nemene matre ka ce tro la itre mekune hnei eö hna axeciën memine la hni eö?

17 Öni Salamo 20:4 göi Iehova: “Epi hamëne koi [eö] thenge la hni [eö], me aeaten’ asë la mekune i [eö].” Matre, ame la eö a hnëkë eö kö koi elany, mekune hnyawa ju la hnei eö hna ajan troa kuca ngöne la mele i eö. Mekune ju la itre hnei Iehova hna kuca enehila, me nyine tro eö a kuca ngöne la huliwa i Nyidrë. Thupene lai, hnëkëne amë jë la nyine kuca ka troa amadrinë Nyidrë.

18 E tro eö a nyihlue i Iehova hnyawa ngöne la mele i eö, me atrunyi Nyidrë, tro hë eö lai a hetre madrin. Nge tro ha eatr koi eö la hna qaja ka hape,“Madinejë eö koi Iehova, nge tro nyidëti a hamë eö la ite hna sipone hnene la hni ’ö.”​—Salamo 37:4.

^ par. 7 Hna nyihnan la ini cili hnene la Ini Koi Itre Ka Cainöj.