Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Julai 2017

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Tro kö la keresiano a hetre sine kuqa maine kuqa, matre troa thupëne la mele i angeic?

Kola xötrethenge hnene la itre keresiano la itre trepene meköti Akötresie ngöne la angatr a thel troa thupëne la mele i angatr. Kola mama jëne la itre trepene meköti cili laka, tha tro kö la itre keresiano a xomi kuqa nyine thupë angatr. Tro sa ce wang la itre mekune celë:

Ame koi Iehova, ka hmitrötr la mele ne la atr. Öni Davita göi Iehova: “Thei enëtilai la qeqe ne mel.” (Salamo 36:9) Haawe, maine tro la keresiano a isin troa thupëne la mele i angeic, tro angeic a hmekën wanga neni pi la madra. Tha tro pi kö a mec la ketre atr hnei angeic.​—Deuteronomi 22:8; Salamo 51:14.

Maine nyipici laka, ijije hi troa anenine la madra hnei nöjei pengöne jia ne isi, ngo canga tro hi a meci la atr hna kuqan, hna thë ju hë maine tha hna thë pena. * (Wange ju la ithuemacany.) Ketre, e traqa ha la itre mekun ka ngazo thene la atr ka thele isi, me öhne la kuqa, tro hë lai a ihumuth me hetre ka mec.

Ame lo jidr tixenuë i Iesu e celë fen, hnei nyidrëti hna upe la itretre dreng troa hetre taua, ngo tha nyine tro kö a xome matre troa thupë angatr. (Luka 22:36, 38) Hetre ini pe hnei Iesu hna ajane tro angatr a xom: Tha tro kö la itretre drei nyidrë a isi, ngacama angatre ju hë a qëmeke kowe la ka ala nyim ka hetre jia ne isi. (Luka 22:52) Ame lo Peteru a thupa la hnangenyë ne lo hlue ne la tane i angetre huj, öni Iesu koi angeic: “Line hmaca ju la taua i ’ö kowe la tengen.” Thupene lai, Iesu a qaja jë la ketre trepene meköt hna xötrethenge hnene la itre keresiano enehila: “Ame angete xome la taua, te, tro ha meci hnei taua.”​—Mataio 26:51, 52.

Tune la hna qaja amë hë ngöne Mika 4:3, “tro [la itre hlue i Iehova] a lepelepe la ite taua i angate mate nyine uja dro pena, me ite jo i angate nyine hele ne xöte vin.” Kola hlemu hnene la itre keresiano ke, itre atr ka thele tingeting angatr. Angatr a trongëne la hna amekötine koi angatr hnei Akötresie jëne Paulo, lo kola hape, “The të kö la ngazo i kete ate hnei ngazo” nge “lapa loi ju me nöjei ate asë.” (Roma 12:17, 18) Ngacama hna akötrë Paulo ngöne la itre ijin, me qanangazo angeic “hnene la ite ate kë’ nö,” ngo tha hnei angeice pi kö hna ena la itre trepene meköti Akötresie göi troa thupëne la mele i angeic. (2 Korinito 11:26) Hnei angeice pe hna mejiune koi Akötresie, me lapa atre laka, “loi la [eamo ne la Tusi Hmitrötr] hune la ite eno ne ishi.”​—Ate Cainöj 9:​18.

Ka sisitria catre kö la mel kowe la keresiano hune la itre mo. Atre hnyawa hi së laka, “tha mele kö la ate hnene la etrune la nöjei ewekë hnei angeice hna heteny.” (Luka 12:15) Matre, e tro sa ithanata cememine la hni ka menyik kowe la atrekënö ka ati kuqa së, nge tha drei së kö, easa xötrethenge la eamo i Iesu, hna hape: “The icilekeu kö memine la atre ka ngazo.” Kolo lai a ­hape, tro sa nue angeic. (Mataio 5:​39, MN, 40; Luka 6:​29) * (Wange ju fe la ithuemacany.) Eje hi laka, tha ajane kö së troa nyi tha ne la itre ka ihumuth. Ketre, e tha pi mama fë kö së la itre mo së, nge e hne së hna xötrethenge la eamo ne la Tusi Hmitrötr, tha tro jë pi kö angatre lai a thel troa akötrë së. (1 Ioane 2:​16) Nge, hetre eloine koi së e hna atre së hnene la itre ka lapa easenyi së ka hape Itretre Anyipici Iehova, itre ka thele troa ce mele tingeting.​—Ite Edomë 18:10.

Itre keresiano a metrötrëne la mekuthetheu i itre xan. (Roma 14:21) Tro la itre trejin a thixötr e hna dreng ka hape, hetre kuqa ne la ketre trejin göi troa thupëne la mele i angeic. Nyipici laka, tha ngazo kö troa hetre kuqa, ngo pine laka, easa hnim la itre trejin, tha tro pi kö sa kuca la ketre ewekë ka troa athixötrë angatr.​—1 Korinito 10:32, 33; 13:​4, 5.

Itre keresiano a amamai tulu ka loi koi itre xan. (2 Korinito 4:2; 1 Peteru 5:​2, 3) Maine hetre kuqa ne la trejin göi troa thupëne la mele i angeic, tro la itre qatre thup a xom la itre eamo ne la Tusi Hmitrötr matre troa xatua angeic. Maine angeic a catre fë mekune troa lapa xomi kuqa, tha tulu kö lai ka loi koi itre xan. Thatreine hmaca kö tro angeic a xom la ketre hnëqa e hnine la ekalesia. Ceitune hi lai memine la keresiano laka, ame ngöne la huliwa i angeic, angeic a tro xomi kuqa. Loi e tro angeic a thele ketre huliwa. *​—Wange ju la ithuemacany.

Loi e tro la keresiano a ketre sipu axeciëne la nyine tro angeic a kuca matre troa thupëne la mele i angeic, me hnepe lapa i angeic, me itre ewekë i angeic, me hnë tro angeic a huliwa. Ngo, loi e tro angeic a axecië mekun thenge la itre trepene meköt ne la Tusi Hmitrötr. Hnei Iehova hna hamë së la itre trepene meköti cili ke, tru la ihnimi Nyidrë koi së. Celë hi kepin matre, ame la itre keresiano ka imelekeu hnyawa me Iehova, tha angatre kö a lapa fë kuqa matre troa thupëne la mele i angatr. Xecie hnyawa koi angatr laka, maine tro angatr a mejiune koi Akötresie, me xötrethenge la itre trepene meköt ngöne la mele i angatr, tha tro pi kö angatre lai a lapa xou epine palua.​—Salamo 97:10; Ite Edomë 1:​33; 2:​6, 7.

Ame ngöne la akötr atraqatr, tro la keresiano a mejiune koi Iehova, nge tha tro kö angeic a isine troa thupëne la mele i angeic

^ par. 3 Maine jë, tro la keresiano a mekun troa hetre kuqa göi troa kuqa öni hmekuj nyine öni, me thupë angeic qa ngöne la itre öni ka ses. Ngo, e tha mekune kö angeic troa huliwan, loi e tro angeic a huletrij la itre an, maine pena troa xom me amë acone ej ngöne la ketre götrane hna lokan. Ame ngöne la itre götrane nöj laka, hna wathebon troa hetre kuqa, maine nyipiewekë troa hetre pepa qaathei mus, haawe, loi e tro la itre keresiano a xötrethenge la itre hna amekötin hnei mus.​—Roma 13:1.

^ par. 6 Maine easa isine matre tha tro kö a xolouthi së, loi e tro sa wange la tane mekun “Aqane Troa Neëne La Ixolouth” ngöne la Réveillez-vous ! Ne 8 Maac 1993 qene Wiwi.

^ par. 2 Maine easa aja itre xa ithuemacanyi göne lai, wange ju la Ita Ne Thup qene Wiwi ne 1 Nofeba 2005, götrane 31; me 15 Okotropa 1983, götrane 25-26.