Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

“Atrunyi Ia Jë”—Pine Nemen?

“Atrunyi Ia Jë”—Pine Nemen?

“Atrunyi Ia jë . . . ke hnyapa, nge ijije troa atrun.”​—SALAMO 147:1.

NYIMA: 104, 152

1-3. (a) Eue la kola cinyihane la Salamo 147? (b) Nemene la ka mama qa ngöne la hna waipengöne la Salamo 147?

HNE së hna majemine atrune la ketre atr hnene la itre ithanata maine itre huliwa i angeic. Haawe, sisitria catre kö tro sa atrunyi Iehova Akötresie! Easa atrunyi Nyidrë ke, atraqatre la mene i Nyidrë. Kola mama lai ngöne la itre ewekë ka mingöming hnei Nyidrëti hna xup. Easë mina fe a atrunyi Nyidrë ke, atraqatre la ihnimi Nyidrë koi së. Kola mama jëne la thupene mel, ene la mel hna huujën hnene la sipu nekö i Nyidrë.

2 Kola mama hnyawa ngöne Salamo 147 la trenge aja ne la atr cinyihane ej troa atrunyi Iehova. Angeice fe a thuecatrene la itre xan troa ce atrunyi Iehova me angeic.​—E jë la Salamo 147:​1, 7, 12.

3 Thatre kö së la atre cinyihan la Salamo 147. Ngo, eje hi laka, ka mel angeic ngöne la ijine kola bëeke a tro Ierusalema hnene la angetre Isaraela, lo kola thepe angatr hnei Iehova qa Babulona. (Salamo 147:2) Hnene la atre cinyihane la Salamo hna atrunyi Iehova, ke, tro hmaca ha la nöje a nyihlue i Nyidrë ngöne la sipu nöje i angatr. Angeic a qaja jë la itre kepine matre troa atrunyi Iehova. Nemene la itre kepine cili? Nge nemene la ka aijijë së troa qaja catrëne ka hape: “Atrunyi Ia jë”?​—Salamo 147:1.

IEHOVA A AXAPONE LA ITRE KA THË FË HNI

4. Nemene la pengöi angetre Isaraela la kola thepe angatr hnei Koreso, nge pine nemen?

4 Pane mekune jë së la hleuhleu ka ej thene la angetre Isaraela la angatr a mele trenyiwa e Babulona. Kola hnyimasai angatr hnene la itre ka musinë angatr e Babulona, ka hape: “Nyimanejë koi huni la kete nyima ne Ziona.” Ngo, tha pi nyima kö hnei angetre Iudra, ke, hna lep apatrene la jëne madrine i angatr, ene Ierusalema. (Salamo 137:​1-3, 6) Kola akötr la itre hni angatr, nge angatr a ajan troa akeukawanyi angatr. Matre, hnei Iehova hna xatua angatr, tune lo aqane qaja amë hë hnene la Wesi Ula i Iehova. Hnei Koreso ne Peresi hna ngaa Babulona me qeje Iehova ka hape: “Hnei nyidëti hna upi ni troa xupe la uma i nyidëti e Ierusalema.” Öni angeice mina fe kowe la angetre Isaraela:“Dei e nyipunie sine la nöjei ate i nyidë asë ? Tro Iehova Akötesi angeic’ a ce me angeic ; nge trojë angeic.” (2 Aqane lapa ite Joxu 36:23) Ketre ewekë lai ka akeukawane la hni ne la angetre Isaraela e Babulona!

5. Nemene la hna qaja hnene la atre cinyihane la Salamo göne la mene i Iehova troa axapone la hni së?

5 Hnei Iehova hna akeukawane la nöje Isaraela, ngo memine fe la isa atrene ej. Nge Nyidrëti fe a ujë tun enehila. Önine la atre cinyihane la Salamo göi Akötresie ka hape, “Ate axapone la angete thë fë hni, me atuthe la ite eate i angat.” (Salamo 147:3) E hetre sine meci së, maine ka hace la hni së, tha luelue kö së laka, Iehova a wangatrunyi së. Tru la aja i Nyidrë troa akeukawan me axapone la hni së. (Salamo 34:18; Isaia 57:15) Nyidrëti a hamë së la inamacan me trengecatr matre tro sa atreine cile kowe la nöjei jol ka traqa koi së.​—Iakobo 1:5.

Tru la aja i Nyidrë troa akeukawanyi së me axapone la hni së

6. Nemene la thangane koi së qa ngöne la hna e la Salamo 147:4? (Wange la pane iatr.)

6 Thupene lai, hnene la atre cinyihane la Salamo hna goeëne la hnengödrai, öni angeic, Iehova “a e la ite wëtesij me “ati ëjen’ asë it’ ej.” (Salamo 147:4) Öhne hi angeic la itre wëtresij, ngo thatre kö angeic la etrune itre ej. Atre hë la itre ka kuci sias enehila laka, hetrenyi la itre miliar lao wëtresij ngöne la galaxie së (maine fini wëtresij). Nge hetrenyi la itre miliar lao fini wëtresij e koho hnengödrai! Thatreine kö la atr troa e asë la itre wëtresij, ngo Atre xupi së hmekuje hi. Atrepengöne hnyawa kö Nyidrë la itre wëtresij, itre ej isa ala cas, ame hnei nyidrëti hna isa ati ëjen itre ej. (1 Korinito 15:41) Atre hnyawa hi Iehova la isa göhnen itre ej; ketre tun, atre eö hnyawa hi hnei Nyidrë, ene la hne i eö, me hni eö, me itre aja i eö!

7, 8. (a) Nemene la hnei Iehova hna atre göi së? (b) Qaja jë la ketre hna melën ka amamane la utipine i Iehova.

7 Atrepengöne hnyawa hi Iehova la hace ka ej thei epun, nge hetre mene me aja i Nyidrë troa xatua epun. (E jë la Salamo 147:5.) Maine jë, jole catre pala ha koi epun troa xomihnin la itupath. Atre hnyawa hi Iehova la itre ifego së, me “mekune laka so ne hnadro shë.” (Salamo 103:14) Pine laka, itre atr ka tha pexeje kö së, ene pe casi pala hi la itre tria së, matre tro lai akucakucane la hni së. Maine pena, easa hace pine la itre ithanata hne së hna qaja, maine hnene la itre aja së ka ngazo, maine hnene laka, hetre hne së hna zalu pin. Maine eje hi laka, ka pexeje Iehova, ngo ame pe atrepengö së kö hnei Nyidrë, “tha nune ate kö la inamacane i nyidë.”​—Isaia 40:28.

8 Hapeu, hnei epuni hë hna öhne la lue ime i Iehova ka catr, me thepe epun qa ngöne la itupath? (Isaia 41:10, 13) Celë hi ewekë lai hna öhne hnei Kyoko, ketre pionie föe. Hnei angeic hna kucakuca la angeic a traqa kowe la götran hna upi angeic ngön. Ngo, nemen la ka amamane koi angeic ka hape, trotrohnine hi Iehova la jol ka ej thei angeic? Ame ngöne la ekalesia i angeic ka hnyipixe, ala nyimu la itre atr ka trotrohni angeic. Matre, ame koi angeic, kösë Iehova a qaja ka hape: “Ka tru eö koi ni, tha hnene kö laka ka pionie eö, ngo pine laka neköng eö, nge hnei eö hna nue la mele i eö koi ni. Eni a ajan tro eö a hetre madrine troa anyipici ni!” Hnei Iehova hna amamane tune kaa ka hape, “tha nune e kö la hna trotrohnine hnei anganyidë”?

IEHOVA A HAMË SË LA KA IJIJ

9, 10. Nemene la ixatua ka sisitria hne së hna kapa qaathei Iehova? Qaja jë la ketre hna melën.

9 Easë asë hi a ajan troa xen, me heetr, me hetre uma. Maine jë, epuni a seseune laka, tha ijije kö la xen. Ngo, hnei Iehova hna xupe la ihnadro matre troa hetre xen koi nöjei atr, me kowe fe “la ite nekö i oreba a ho.” (E jë la Salamo 147:​8, 9.) Maine Iehova a thuane la itre oreba, tha luelue kö së laka, tro Nyidrëti lai a hamën koi së la ka nyipiewekë kowe la mele së.​—Salamo 37:25.

10 Ame la ixatua ka sisitria hnei Iehova hna hamën koi së, tre, ene la troa acatrene la lapaune së. Nyidrëti a hamë së “la tingetinge qaathei Akötesie ka sisitia kö hune la nöjei mekun asë.” (Filipi 4:​6, 7, MN) Mama hnyawa hi koi Mutsuo, ketre trejin trahmany, me föi angeic la aqane xatua nyidro. Ame la kola lep la nöj Zapo hnene la gejë madra lo 2011, xönë hi tro nyidroti a mec. Hnei nyidroti hna elë e koho hune la uma i nyidro. Luzi asë hë la nöjei ewekë i nyidro ngöne la ijine cili. Ca jidr ka pexej ne lapa nyidro ngöne la hnahag e koho, nge ka mit me ka lepany. Ame e hmakany, nyidroti a thele ixatua qaathei Iehova. Öhne ju hi nyidro la itus Annuaire 2006 des Témoins de Jéhovah. Ame la Mutsuo a fe la itus, mama ju hi la tan hna hape, “Ketre Gejë Madra Hna Mecin” (qene Faras). Kola qejepengöne la sa ka traqa e Sumatra lo 2004, nge pëkö sa hna mecine ka tune lai. Kola treije hnei Mutsuo me föi angeic la nyidroti a e la hna melën hnene la itre trejin e cili. Ame koi nyidro, celë hi ixatua lai hnei nyidroti hna kapa mekötin qaathei Iehova. Hetre itre xa aqane xatua nyidroti fe hnei Iehova. Hnene la itre trejin hna iupifë xen me iheetr qa ngöne la nöjei götran ne Zapo. Ngo, ame la ka acatrene catrën la lapaune i nyidro, tre, ene la hna wange la ekalesia hnene la itre trejin hna upe hnene la organizasio i Iehova. Öni Mutsuo: “Ame koi ni, Iehova hi ngöne isa ezi së, nge Nyidrëti a thupë së. Ketre ewekë lai ka akeukawanyi ni!” Eje hi laka, ame la ixatua hne së hna pane kapa qaathei Iehova, tre, ene la troa acatrene la lapaune së, nge thupene lai, nyidrëti hamën la ka ijij kowe la mele së.

KOLA KAPA LA IXATUA I IEHOVA

11. Nemene la nyine tro sa kuca matre troa kapa la ixatua i Nyidrë?

11 “Iehova a adraiëne la ange ka ipië.” Tru la ihnimi Nyidrëti koi së, nge hetre aja i Nyidrëti pala hi troa xatua së. (Salamo 147:6a) Nemene la nyine tro sa kuca matre troa kapa la ixatua i Nyidrë? Nyipiewekë tro sa imelekeu hnyawa me Nyidrë. Ngo loi e tro sa hetre hni ne ipië. (Zefania 2:3) Ame la atr ka ipië, ka mejiune angeic, laka, tro kö Iehova a amekötin, e hna kuca koi angeic la ewekë ka tha meköti kö, nge tro fe a xatua angeic ngöne la akötre i angeic. Nge Iehova a madrine la aqane ujë i angeic.

12, 13. (a) Nemene la nyine tro sa neën matre tro sa kapa la ixatua i Iehova? (b) Drei la hnei Iehova hna madrine kow?

12 Iehova a “ukapiëne hnadro eë la nöjei ka ngazo.” (Salamo 147:6b) Tha ajane kö së troa kuca tun koi së! Easë pe a ajane tro Nyidrëti a hnimi së me nyipici koi së. Matre, nyipiewekë tro sa sisine la hnei Nyidrëti hna sisin. (Salamo 97:10) Tro sa sisin la kuci ngazo. Kola hape, tro sa neëne la nöjei ewekë ka troa tro xomi së kowe ej, ene mina fe la itre iatr ka sis. (Salamo 119:37; Mataio 5:​28) Nyipici laka, tro së lai a isi memine la itre aja së ka ngazo, ngo nyipiewekë tro sa catr matre troa amadrinë Iehova.

13 Tha ijiji së kö troa isi cas. Nyipiewekë tro sa qale koi Iehova. Hapeu, tro kö Nyidrëti lai a madrin e tro sa qale kowe la hna atreine kuca hnei atr? Ohea, “tha madine kö [Iehova] la cate i hos.” Hapeu, tro kö sa qale kowe la sipu trengecatre së maine kowe la ketre atr? Ohea, “tha madine kö nyidëti la lue ca i ate.” (Salamo 147:10) Loi e tro pe sa catre thith koi Iehova matre tro Nyidrëti a xatua së, me sipo iele Nyidrë troa thepe së qa ngöne la itre hna majemine ka ngazo. Tha tro pi kö Iehova lai a tha drenge la itre thith ka tune lai. “Iehova a madi angete qoue nyidë, angete mejiune la ihnimi nyidë.” (Salamo 147:11) Hnene laka, ka nyipici Nyidrë, nge ka hnimi së, haawe, tro pala kö Nyidrëti lai a xatua së troa atreine lepetrije la itre aja së ka ngazo.

14. Nemene la ka xecie kowe la atre cinyihane la Salamo?

14 Iehova a thuecatre koi së me amamane ka hape, tro kö Nyidrëti a xatua së ngöne la kola traqa koi së la itre jol. Ame la kola bëeke hnei angetre Isaraela Ierusalema eë, hnene la atre cinyihane la Salamo hna mekune la aqane xatua angatr hnei Iehova. Öni angeic e nyimane ka hape: “Hnei nyidëti hna acatene la ite eni ne la ite qanahage i ’ö ; hnei nyidëti hna amanathithine la ite nekö i ’ö ngöne nyipi ’ö. Nyidëti la ate celohmëne la ifego i ’ö mate tingeting.” (Salamo 147:13, 14) Hnene laka, hnei Iehova hna acatrene la itre qanahage ne la traon, ame hna lapa hnyawa pi la hni ne la atre cinyihane la Salamo. Matre xecie hnyawa koi angeic ka hape, Iehova a thupëne la nöje i Nyidrë.

Wesi Ula i Iehova a xatua së tune kaa ngöne la ijine easa hace fë la ketre jol? (Wange ju la paragarafe 15-​17)

15-17. (a) Nemene la pengö së la kola traqa koi së la itre jol, ngo nemene la aqane xatua së hnei Iehova jëne la Wesi Ula i Nyidrë? (b) Qaja jë la ketre hna melën ka amamane la aqane “xöte nyimenyime la wesi ula i [Iehova]” troa xatua së.

15 Maine nyipici laka, easa hace fë la ketre jol ka traqa koi së, ngo tro kö Iehova a hamën la inamacan koi së matre tro sa atreine elë hun ej. Önine la atre cinyihane la Salamo, Iehova “la ate upe la wathebo i nyidëti kowe la fene hnengödrai ; kola xöte nyimenyime la wesi ula [maine trengewekë] i nyidë.” ­Thupene lai, angeic a qaja la kiona (neige), me wene lepany ka catr, me wene manie ka catr, me hnyinge ka hape: “Dei la ate troa cile qëmeke ne la hnöte i nyidë?” Öni angeice jë hi, “Nyidëti a upe la wesi ula i nyidë, ame hna hmupi it’ ej.” (Salamo 147:15-​18) Iehova Akötresie la ka atrepengöne nge ka atreine kuca la nöjei ewekë, me musinën la wene manie ka catr memine la wene lepany ka catr. Haawe, tha jole kö koi Nyidrëti troa xatua së matre atreine së troa cile kowe la nöjei jol ka traqa koi së.

Öhne kö epun ngöne la mele i epun la aqane nyimenyime Iehova xatua epun?

16 Ame enehila, Iehova a xatua së jëne la Wesi Ula i Nyidrë, ene la Tusi Hmitrötr. Önine la atre cinyihane la Salamo, “kola xöte nyimenyime la wesi ula i nyidë [maine trengewekë i Nyidrë]” matre troa xatua së. Iehova a xatua së thenge la aja i Nyidrë nge ngöne la nyipi ijin. Pane mekune jë së la ixatua hne së hna kapa qa hnine la Tusi Hmitrötr, me qa ngöne la itre itusi ne “la hlue ka nyipici me ka inamacan,” me qa ngöne la JW Télédiffusion, me site së jw.org, me qaathene la itre qatre thup, me qaathene la itre trejin. (Mataio 24:45) Öhne kö epun ngöne la mele i epun la aqane nyimenyime Iehova xatua epun?

17 Hnei Simone, ketre trejin föe, hna öhne la aqane xatua angeic hnene la Wesi Ula i Iehova. Ame koi angeic, pëkö eloi angeic, nge tha kepe angeice kö hnei Iehova. Ngo, ame ngöne la ijine angeic a kucakuca, tha mano kö angeic thith koi Iehova me sipo ielen la ixatua i Nyidrë. Nge ketre, angeice pala hi a inine la Tusi Hmitrötr. Öni Simone: “Pëkö ketre hnepe ijin ne tha mama koi ni la trengecatr me ixatua i Iehova.” Celë hi ka xatua angeic matre tro pala hi a hetrenyi la aqane waiewekë ka loi.

18. Nemene la manathith ka tru ka ej the së enehila, nge nemene la ka upi së troa “atrunyi Ia”?

18 Atre hnyawa la atre cinyihane la Salamo laka, hnei Iehova hna iën la nöje Isaraela ekö qa ngöne la nöjei nöj ne la fen matre troa nöje i Nyidrë. Angatre hmekuje hi la nöje ka kapa la “wesi ula” i Nyidrë memine la “itre wathebo” i Nyidrë. (E jë la Salamo 147:19, 20.) Ketre manathith ka tru fe koi së enehila troa hane hë së hnene la ëje i Akötresie. Tru la madrine së laka, easa atre Nyidrë, nge hetrenyi së la Wesi Ula i Nyidrë matre troa xatua së. Ketre, easa imelekeu hnyawa me Nyidrë. Tune la atre cinyihane la Salamo 147, nyimu kepine matre tro sa “atrunyi Ia,” me xatuane la itre atr troa hane ujë tune lai.