Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Julai 2017

Hetrenyi e hnine la Ita Ne Thup la itre tane mekun göi 28 Ogas koi 24 Semitrepa 2017.

Thele Jë La Itre Nyipi Mo

Nemene la aqane tro epuni a huliwane la itre ewekë i epun matre troa acatrene la aqane imelekeu i epun me Iehova?

“Ce Teijejë Me Angete Teij”

Ekaa la hnë öhnyi keukawa hnene la atr ka meci sineen? Nemene la aqane tro epuni a xatua angeic?

“Atrunyi Ia Jë”—Pine Nemen?

Salamo 147 a amekunë së la itre kepine matre loi e tro sa atrun, me olene kowe la Atre Xupi së.

“Epi . . . Aeaten’ Asë La Mekune i Nyipë”

Tro la itre thöth a axeciëne la aqane tro angatr a huliwane la mele i angatr elany. Tha ka hmaloi kö troa axeciëne lai, ngo tro kö iehova a amanathithine la itre ka trongëne la eamo i Nyidrë.

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Tro kö la keresiano a hetre sine kuqa maine kuqa, matre troa thupëne la mele i angeic?

Catre Pi Ngöne La Isi

Hnei Satana hna nyiqaane tro fë la itre ithuemacanyi ka thoi. Nemene la aqane tro epuni a cil kowe lai?