Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Julai 2017

Hetrenyi e hnine la Ita Ne Thup la itre tane mekun göi 28 Ogas koi 24 Semitrepa 2017.

Thele Jë La Itre Nyipi Mo

Nemene la aqane tro epuni a huliwane la itre ewekë i epun matre troa acatrene la aqane imelekeu i epun me Iehova?

“Ce Teijejë Me Angete Teij”

Ekaa la hnë öhnyi keukawa hnene la atr ka meci sineen? Nemene la aqane tro epuni a xatua angeic?

“Atrunyi Ia Jë”—Pine Nemen?

Salamo 147 a amekunë së la itre kepine matre loi e tro sa atrun, me olene kowe la Atre Xupi së.

“Epi . . . Aeaten’ Asë La Mekune i Nyipë”

Tro la itre thöth a axeciëne la aqane tro angatr a huliwane la mele i angatr elany. Tha ka hmaloi kö troa axeciëne lai, ngo tro kö iehova a amanathithine la itre ka trongëne la eamo i Nyidrë.

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Tro kö la keresiano a hetre sine kuqa maine kuqa, matre troa thupëne la mele i angeic?

Catre Pi Ngöne La Isi

Hnei Satana hna nyiqaane tro fë la itre ithuemacanyi ka thoi. Nemene la aqane tro epuni a cil kowe lai?