Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Julai 2016

The Cipane Kö La Ihnimi Gufa i Iehova

The Cipane Kö La Ihnimi Gufa i Iehova

“Troa anyipicine la maca ka loi ne la ihnimi gufa i Akötesie.” ITE HULIWA 20:24.

NYIMA: 10184

1, 2. Nemene la aqane amamane Paulo la ole i angeic kowe la ihnimi gufa i Akötresie?

ÖNI Paulo aposetolo: ‘Hnene la ihnimi gufa i Akötresie ; nge ame la ihnimi gufa i nyidrëti theng, tre, tha gufa kö.’ (E jë la 1 Korinito 15:9, 10.) Angeic ekö la ketre atr ka axösisine la itre keresiano, matre ame koi angeic, tha ijije kö troa hane kepe angeic hnei Akötresie.

2 Ame ngöne la pune la mele i Paulo, öni angeic koi Timoteo: “Ini a ole koi Keriso Iesu Joxu shë, ate amenë ni, ke hnei nyidëti hna mekune laka ka nyipici ni mate hamë ni la huliwa.” (1 Timoteo 1:12-14) Nemene la huliwa hna qaja e celë? Öni Paulo kowe la itre qatre thup ne la ekalesia ne Efeso ka hape: “Tha ini kö a nyipi ewekëne la melenge mate nyipi koi ni, mate tro ni a umuthe la hna isasaqeng memine la qânge hnenge hna kapa qa thei Joxu Iesu, troa anyipicine la maca ka loi ne la ihnimi gufa i Akötesie.”—Ite Huliwa 20:24.

3. Nemene la huliwa ka ketre pengön hnei Paulo hna kapa? (Wange ju la pane iatr.)

 3 Nemene la “maca ka loi” hna cainöjën hnei Paulo ka amamane hnyawane la ihnimi gufa i Iehova? Öni Paulo kowe la itre keresiano ne Efeso ka hape: “Hna denge hnei nyipunie la qâng, ene la ihnimi gufa i Akötesie hna hamë ni thatraqai nyipunie.” (Efeso 3:1, 2) Hnei Iesu hna upi Paulo troa cainöjëne la maca ka loi kowe la angetre ethen. Ijije fe hë kowe la angetre ethen troa hane sine la Baselaia hna cilëne hnei Iesu. (E jë la Efeso 3:5-8.) Hnei Paulo hna catre cainöj me hamë tulu kowe la itre keresiano enehila. Matre hnei angeic hna amamane ka hape, “tha gufa kö” la ihnimi gufa i Akötresie koi angeic.

THANGANE LA IHNIMI GUFA I AKÖTRESIE

4, 5. Pine nemene matre qaja jë së ka hape, ame la “maca ka loi ne la baselaia” tre celë fe hi “maca ka loi ne la ihnimi gufa i Akötesie”?

4 Ame enehila ngöne la hneijine la pun, qa ne la itre hlue i Iehova troa “cainöjëne la maca ka loi [ . . . ] ne la baselaia e cailo fene nyine anyipicine kowe la nöjei nöj.” (Mataio 24:14) Ame la maca ka loi ne la Baselaia tre, celë fe hi “maca ka loi ne la ihnimi gufa i Akötesie.” Easë a qaja tune lai ke, ame asë hi la itre manathithi hne së hna kapa qa ngöne la Baselaia i Akötresie, tre itre thangane hi lai la ihnimi Iehova. (Efeso 1:3) Hnei Paulo hna amamane la ole i angeic kowe la ihnimi gufa i Iehova hnene la hna catre cainöj. Hapeu, epuni fe kö a hane xötrethenge la tulu i Paulo?—E jë la Roma 1:14-16.

5 Ame ngöne lo tane mekune ka ase hë, hne së lo hna ce wange la aqane kepe thangane hnene la itre atr ka ngazo la ihnimi gufa i Iehova. Tru la itre manathithi hne së hna kapa qa ngön, matre qa së troa qaja kowe la itre atr la aqane ihnimi Nyidrë, me aqane tro angatr a kepe thangane qa ngön. Nemene la aqane tro sa xatuane la itre atr troa hetre hni ne ole kowe la ihnimi gufa i Akötresie?

KETRE MACA KA LOI LA THUPENE MEL

6, 7. Nemene la aqane cainöjëne së la ihnimi gufa i Akötresie?

6 Ame enehila, tha itre atre kö a hmahmane la ngazo i angatr, matre tha trotrohnine kö angatre la enyipiewekëne lo thupene mel. Ame ngöne la ketre götran, ala nyimu la itre ka öhne laka, pëkö aliene la mele i angatr. Qëmekene tro angatr a ithanata memine la ketre atre Anyipici Iehova, thatre kö angatr la pengöne la ngazo me ethan eje koi angatr. Matre tha öhne kö angatr la enyipiewekëne la troa thepe angatr qa ngöne la ngazo. Ngo ame hë la angatr a trotrohnine la aliene la ngazo, haawe, tru la ole i angatr koi Iehova pine la hnei Nyidrëti hna upe la nekö i Nyidrë kowe la fen, matre troa thapa la atr qa ngöne la ngazo me mec. Hnene la ihnimi gufa i Nyidrë matre ujë jë Nyidrë tune lai.—1 Ioane 4:9, 10.

7 Hanawange la hna qaja hnei Paulo göne la Nekön hnimina i Iehova: “Hetenyi hë shë jëne [Iesu] la hna itö mele hnene la madra i nyidë, ene la shenge la ite ngazo, thenge la etrune la ihnimi gufa i [Iehova].” (Efeso 1:7) Thupene mel la hatrene ka sisitria ne la ihnimi Iehova koi së. Eje fe a amamane la  etrune la ihnimi gufa i Nyidrë. Kola keukawa la hni së troa atre ka hape, e hne së hna lapaune kowe la mele hna huujëne hnei Keriso, tro ha senge la itre ngazo së, nge tro fe a wië la mekuthethewe së. (Heberu 9:14) Drei la ketre maca ka loi troa qaja kowe la itre atr!

KETRE MACA KA LOI LA TROA IMELEKEU ME AKÖTRESIE

8. Pine nemene matre loi e tro la itre atr a iloi me Akötresie?

8 Iehova a goeëne la itre atr ceitu me itre ithupëjia me Nyidrë e tha lapaune kö angatr kowe la mele hna huujëne hnei Iesu. Haawe, qa së troa qaja koi angatr ka hape, ijiji angatr troa hane nyi sinee i Iehova. Öni Ioane aposetolo: “Hetenyi hë la mele ka tha ase palua kö hnene la ate lapaune kowe la Hupuna ; ngo tha tro kö a öhne la mele hnene la ate tha lapaune kö kowe la Hupuna ; ngo tro pala kö a të hui angeice la elëhni Akötesie.” (Ioane 3:36) Tru la madrine së laka, hnene la mele hna huujëne hnei Keriso hna aijiji së troa hane ce sinee me Akötresie. Hanawange la aqane qeje pengöne lai hnei Paulo: “Ite tenyiwa nyipunie ekö, me ithupëjia ngöne la hni hnene la ite huliwa ka ngazo, ngo hnei nyidëti hna ailoinekeune enehila, ngöne la ngönetei ne ate i nyidë hnene la [mec].”—Kolose 1:21, 22.

Qa së troa qaja kowe la itre atr ka hape, ijiji angatr troa hane nyi sinee i Iehova

9, 10. (a) Nemene la huliwa hna kapa hnene la itre hna iën qaathei Iesu? (b) Nemene la aqane xatua angatr hnene la “ite xa mamoe”?

9 Hnene la itre hna iëne hna kapa qaathei Keriso “la huliwa ne iloi.” Öni Paulo koi angatr: ‘Qaathei Akötresie la nöjei ewekë asëjëihë, atre ailoi së me nyidrë jëne Keriso, nge hna hamë huni la huliwa ne iloi ; Nge jëne Keriso, Akötresie a ailoine la fene hnengödrai me anganyidrë, tha kolo kö a amë la itre ngazo i angatre koi angatre kö, nge hna hamë huni la wesi ula ne iloi. Qa ngöne lai, itre maca i Keriso hun, kösë Akötresieti a iele nyipunie hne hun : eëhuni itre hna i Keriso a iele nyipunie troa iloi me Akötresie.”—2 Korinito 5:18-20.

10 Ketre manathithi ka tru kowe “la ite xa mamoe” troa xatuane la itre hna iën ngöne la huliwa cili. (Ioane 10:16) Tune la “ite maca” i Keriso, “ite xa mamoe” a xome la götrane gaa tru ne la huliwa ne cainöj. Angatre fe a inine la itre atr la nyipici me xatua angatr troa imelekeu hnyawa me Iehova. Celë hi lo “maca ka loi ne la ihnimi gufa i Akötesie.”

KETRE MACA KA LOI LA TROA THITH

11, 12. Pine nemene matre ketre maca ka loi kowe la itre atr troa atre ka hape, Iehova a drenge la itre thithi angatr?

11 Ala nyimu la itre atr ka thithi göne hi matre troa lolo la hni angatr. Ngo tha angatre kö a mejiune laka, tro Akötresieti a drei angatr. Matre nyipi ewekë tro angatr a atre ka hape, ame Iehova tre  “Ate shamatine [maine dreng] la thithi.” Öni Davita joxu: “Ate shamatine la thithi fe, tro nöjei ate asëjëihë a traqa koi cilie. Cate hunge la ite ewekë ka ngazo ; ame la ite hne huni hna shashaith, te, tro cilieti a köle tij.”—Salamo 65:2, 3.

Ame la easë a inine la itre atr troa thith, easë hi lai a xatua angatr troa nyi sinee i Iehova

12 Öni Iesu kowe la itretre drei nyidrë: “Maine tro nyipunie a sipone la kete ewekë ngöne ëjeng, tro ni a kuca.” (Ioane 14:14) Kolo lai a hape, loi e tro sa thith thatraqane “la kete ewekë” ka ihmeku memine la aja i Iehova. Öni Ioane: “Dei lola hni ka iahlë [maine ka xeci] hne shë hna hetenyi göi nyidë, laka e tro sha sipone kete ewekë thenge la aja i nyidë, nyidëti a dei shë.” (1 Ioane 5:14) Lolo catre la troa xatuane la itre atr troa trotrohnine ka hape, ame la thith, tre jëne troa easenyi kowe la “therone ne ihnimi gufa” i Iehova! (Heberu 4:16) Ame la easë a ini angatr la aqane troa thith koi Iehova, me itre ewekë nyine thithi fë, easë hi lai a xatua angatr troa nyi sinee i Iehova me öhnyi keukawa ngöne la ijine akötr.—Salamo 4:1; 145:18.

IHNIMI GUFA NGÖNE LA FENE KA HNYIPIXE

13, 14. (a) Nemene la hnëqa ka tru ne la itre hna iën elany? (b) Nemene la hnei angatr hna troa kuca thatraqane la itre atr?

13 Tro pala kö Iehova elanyi a amamane la ihnimi gufa i Nyidrë ngöne la “fene ka hnyipixe.” Ame kowe la ala 144 000, itre ka troa ce musi me Keriso, hetre hnëqa i angatr ka tru elany. Hnei Paulo hna qejepengöne lai me hape: “Akötesieti, la tene ihnimi atraqat, ngöne la ihnimi nyidëti atraqate lo hnei nyidëti hna hnimi shë, nge eëshë fe la hna meci ngöne la nöjei ngazo, ame hnei nyidëti hna ce amele shë me Keriso, (melë hë nyipunie hnene la ihnimi gufa) nge hna ce acilë shë hmaca jë, me ce alapaneju ngöne la nöjei hnë e hnengödrai thei Keriso Iesu ; mate amamanepi [“ngöne la fene ka hnyipixe la etrun,” MN] ne la ihnimi gufa i anganyidë lo ate thina ka loi koi shë göi Keriso Iesu.”—Efeso 2:4-7.

14 Nyipici laka, nango jole pi hë koi së troa mekune la itre manathithi ka tru hnei Iehova hna hnëkëne thatraqane la itre hna iën, itre ka troa ce musi me Keriso e hnengödrai. (Luka 22:28-30; Filipi 3:20, 21; 1 Ioane 3:2) E cili, tro ha ketre pengöne kö la aqane tro Iehova a amamane “la etrune la ihnimi gufa i anganyidë” koi angatr. Angatre hi elanyi la “Ierusalema ka hnyipixe,” ene la föi Keriso. (Hna Amamane 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Tro angatr a ce huliwa me Iesu göi troa “amelene la nöjei nöj,” ene la troa thepe angatr qa ngöne la ngazo me mec, matre pexeje pi angatr.—E jë la Hna Amamane 22:1, 2, 17.

15, 16. Nemene la aqane mama la ihnimi gufa i Iehova elanyi kowe la “ite xa mamoe”?

15 Öni Efeso 2:7, tro Akötresieti a amamane la ihnimi gufa i Nyidrë ngöne “la fene ka hnyipixe.” Ame ngöne la ijine  cili, tro la nöjei atr e celë fen a kepe thangane hnyawa “la etrune la ihnimi gufa i anganyidë.” (Luka 18:29, 30) Ame la ketre jëne ka sisitria ne la ihnimi gufa i Nyidrë elany, tre ene la troa amejëne la itre atr qa ngöne “la hua.” (Ioane 5:28, 29) Hetrenyi thene la itre ka mec la itre hlue i Iehova ka mele nyipici ekö qëmeke i Keriso, memine la itre trejin ka sine la “ite xa mamoe,” nge ka mele nyipici uti hë la mec ngöne la itre drai ne la pun. Tro hmaca a amele angatr elany, matre tro pala kö angatr a nyihlue i Iehova.

16 Hetrenyi fe la itre milio lao atr ka mec nge ka thatre Akötresieti kö, tro fe a amele angatre hmaca. Öni Ioane: “Hnenge hna goeëne la nöjei ka mec, ite ka tru me ka co a icilenyi qëmeke ne la theron ; ame hna sheluthe la ite tus ; nge hna sheluthe la kete tus, celë hi tusi ne mel ; ame hna hnyingëne la nöjei ka meci la nöjei ewekë hna cinyihane ngöne la ite tusi thenge la nöjei huliwa i angat. Nge hna hamëne hnei hnagejë la nöjei ka meci then’ ej ; nge meci me hedis a kete hamëne la nöjei ka meci thene lu’ ej ; ame hna isa hnyingë angate thenge la nöjei huliwa i angat.” (Hna Amamane 20:12, 13) Troa nue ijine kowe la itre hna amelene hmaca troa atrepengöi Iehova me hane kapa la musi Nyidrë. Tro angatr a inin e cili la itre trepene meköti Akötresie, memine la itre ithuemacanyi ka hnyipixe, ka mama ngöne la itre “tusi hna seluth,” me hane trongëne itre ej. Ame la itre ithuemacanyi  ka hnyipixe tre, ketre aqane amamane Iehova lai la ihnimi gufa i Nyidrë.

CATRE JË CAINÖJËNE LA MACA KA LOI

Huliwa jë ceitu me “itete thupëne aloine la ihnimi gufa ka nyimu pengö i Akötesie.”—1 Peteru 4:10 (Wange ju la paragarafe 17-19)

17. Nemene la nyine tro pala hi sa mekun ngöne la easë a cainöje trootro?

17 Calemi hë la pun, matre nyipi ewekë catre hmaca kö enehila troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia! (Mareko 13:10) Ame la aja së, tre ene la troa atrunyi Iehova. Matre, loi e tro pala hi së a mekune lai ngöne la easë a cainöj trootro. Haawe, e aja së troa atrunyi Iehova pala hi, nyipi ewekë tro sa qaja kowe la itre atr ka hape, ame asë hi la itre manathith hne së hna troa kapa ngöne la fene ka hnyipixe, tre tro lai a eatr elanyi hnene hmekuje hi la ihnimi gufa i Iehova.

18, 19. Nemene la aqane wang atrune së la ihnimi gufa i Iehova?

18 Ame la easë a cainöje kowe la itre atr, loi e tro sa amamane ka hape, fene la musi ne la Baselaia i Keriso elany, tro hë la nöjei atr a kapa la itre manathithi ka xulu qa ngöne la thupene mel. Nge tro hë angatr a pexeje trootro. Öni Tusi Hmitrötr: “Kola mejiune la tro ha nuamacane la itre atr qa ngöne la hna othe hnene la ka hnyeqetr, kowe la hna nue gufane ka hadrehadreu ne la itre nekö i Akötresie.” (Roma 8:21, MN) Tro lai a eatr elanyi hnene hmekuje hi la ihnimi gufa i Iehova.

19 Ketre manathithi koi së troa qaja amamane kowe la nöjei atr la itre hna thingehnaean ka mama ngöne la tusi Hna Amamane 21:4, 5, kola hape: “Tro [Akötresieti] a köle tije la nöjei tenge timida asëjëihë qa ngöne la ite lue meke i angat ; nge pa hmaca kö mec ; me hace hni me teij, me aköt ; ke patë hë la ite ewekë hnapan.” Nge öni Iehova, Atre lapa hune la therone ka hape: “Hana wang, tro ni a ahmadradrane [maine ahnyipixen] la nöjei ewekë asëjëihë.” Öni Nyidrëti fe: “Cinyihaneju ; ke nyipici me meköti la nöjei tenge ewekë cili.” Ame la easa catre cainöjëne la maca celë kowe la itre atr, easë hi lai a wang atrune la ihnimi gufa i Iehova!