Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Julai 2016

Hetre Ole i Epuni Kö Kowe La Ihnimi Gufa i Akötresie?

Hetre Ole i Epuni Kö Kowe La Ihnimi Gufa i Akötresie?

“Hetenyi asë hë shë . . . la ihnimi gufa qa ngöne la tiqa i nyidë.”IOANE 1:16.

NYIMA: 9513

1, 2. (a) Qeje pengöne jë la ceitune i Iesu göne la atre trene vin. (b) Nemene la lue thiina ka mama ngöne la ceitun?

KOLA tro e hmahmakanyi hnene la atre trene vin kowe la hna salem troa thele ka huliwa i nyidrë. Nyidrëti pë hë a qaja jë la thupe i angatr, ame hnei angatr hna kapa. Ngo tha ijije kö la etrune la itre ka huliwa, matre anyimua bëeke nyidrë kowe la hna salem troa thele atr. Hnei nyidrëti hna axeciëne troa ceitu la thupe i angatr asë. Pine laka, nyidrëti la maseta haawe, meköti koi nyidrë troa ujë tune lai. Ame la pune la drai, nyidrëti a icasinekeune jë la itre ka huliwa matre troa nyi thupe i angatr. Ketre atre hame catre nyidrë, ke, ca hawa ju hë maine ka huliwa ngöne la drai ka pexej, ngo casi hi la thupe i angatr asë. Ngo ame hë la kola eetr hnene la itre ka huliwa ngöne la drai ka pexej, önine la atre trene vin: “Qânge kö troa hamëne la hnapine cei tune me eö. Hape u, tha ijije kö koi ni troa kuca la ajange hnene la ite ewekëng ? Nge ngazo la inemeke  i ’ö ngöne laka ini la ate ham ?”—Mataio 20:1-15.

2 Hetre ini ka tru hna amamane hnene la ceitune i Iesu göne la “ihnimi gufa” i Iehova. (E jë la 2 Korinito 6:1.) Itre xan a mekune ka hape, loi e troa nyi thupene atrune la itre ka huliwa ngöne la drai ka pexej hune la itre xan. Ngo hnene la atre trene vin hna amamane la ihnimi gufa i nyidrë kowe la itre ka huliwa sine hi la drai. Hnene la ketre atre inamacan hna qejepengöne la hnëewekë “ihnimi gufa” e hnine la Tusi Hmitrötr, kola hape: “Ame la sipu aliene la hnëewekë cili, tre kola hape, ahnahna hna hamëne gufan, ngacama tha ijije kö troa kapa.”

AHNAHNA KA TRU QAATHEI IEHOVA

3, 4. Nemene la kepin me aqane amamane Iehova la ihnimi gufa i Nyidrë kowe la nöjei atr?

3 Öni Tusi Hmitrötr, “ahnahna” la ihnimi gufa i Akötresie. (Efeso 3:7) Pine laka, ka tha pexeje kö së, thatreine kö së troa drengethenge Iehova hnyawa. Matre, tha ijiji së kö troa kapa qaathei Iehova la itre loi, nge ketre, meci la edrö së. Öni Solomona joxu: “Pëkö ate ka meköti e celë fen, ate kuca la loi nge pë fe kö ngazo.” (Ate Cainöj 7:20) Öni Paulo fe: “Ngazo asë hë la nöjei ate, me tha traqa kowe la lolo i Akötesie,” nge “ame la thupene la ngazo, te, mec.”—Roma 3:23; 6:23a.

4 Hnene laka, tru catre la ihnimi Iehova kowe la atr, haawe, Nyidrëti a upe jë la “Nekö i nyidëti ka cas” troa meci thatraqa së. Drei lai hatrene ka sisitria ne la ihnimi gufa i Nyidrë! (Ioane 3:16) Öni Paulo e qeje Iesu ka hape: “Hna petëne hnene la lolo me atrun, ke hna xome la aköte ne la mec ; mate traqa koi nyidëti la meci thatraqane la nöjei ate asëjëihë hnene la ihnimi gufa i Akötesie.” (Heberu 2:9) Eje hi laka, “Ame la ahnahna i Akötesie, te, mele ka tha ase palua kö [jëne] Iesu Keriso Joxu shë.”—Roma 6:23b.

5, 6. Nemene la pune koi së e troa musinë së (a) hnei ngazo? (b) hnene la ihnimi gufa i Akötresie?

5 Pine nemene matre itre atr ka ngazo pi së me mec? Öni Tusi Hmitrötr: “Joxu la meci hnene la ca menu ne la ka ala cas.” Haawe, pine laka itre matra i Adamu së, edrö së pë hë la ngazo me mec. (Roma 5:12, 14, 17) Ngo, atreine hi së ketre sipu axeciën ka hape, tha tro kö a musinë së hnene la ngazo. Tro së lai a atrein, e hne së hna lapaune kowe la mele hna huujën hnei Keriso, ene lo thupene mel. Tro hë së e cili a kepe thangane la ihnimi gufa i Iehova. Öni Tusi Hmitrötr: “Ame la hna manapi la menu ngön, celë hi hna mana atrunyi pi la ihnimi gufa ; nge hnei ngazo hna musi uti hë la mec, tune lai tro la ihnimi gufa a musi hnene la thina ka meköt uti hë la mele ka tha ase palua kö, jëne Iesu Keriso.”—Roma 5:20, 21.

6 Maine nyipici laka, itre atr ka ngazo pala hi së, ngo tha tro pi kö la ngazo a musinë së. Haawe, e traqa jë së tria, canga qeje menu jë koi Iehova. Paulo a amamane hnyawa koi së ka hape: “Tha tro kö a musinë nyipunie hnei ngazo ; ke tha nyipunieti kö e fene la wathebo, ngo fene la ihnimi gufa.” (Roma 6:14) Ngo  nemene la aqane tro sa kepe thangane la ihnimi gufa i Akötresie? Öni Paulo: “Mama ha la ihnimi gufa i Akötesie . . . laka tro sha xelene la thina ka tha ijiji Akötesie me nöjei aja ne la fen, ngo tro [sa inamacan], me thina ka meköt, me thina ka ijiji Akötesie ngöne la mele celë.”—Tito 2:11, 12.

IHNIMI GUFA I AKÖTRESIE KA NYIMU PENGÖN

7, 8. Nemene la aliene la kola hape, ‘ka nyimu pengöne la ihnimi gufa i Iehova’? (Wange ju la pane iatr.)

7 Öni Peteru aposetolo: “Loi e tro nöjei ate a inyihluekeu thenge la hna kapa la ahnahna hnei angeic, tune la itete thupëne aloine la ihnimi gufa ka nyimu pengö i Akötesie. (1 Peteru 4:10) Nemene la aliene la kola hape, ‘ka nyimu pengöne la ihnimi gufa i Iehova’? Kolo lai a hape, nyimu pengöne ju hë la itre jole ka traqa koi së, ngo tro kö Iehova a hamëne la ka ijije koi së matre tro sa cile hut. (1 Peteru 1:6) Tro pala hi Nyidrëti a hamë së la hne së hna ajan, matre aijiji së troa elë hune la nöjei itupath.

Nyimu pengöne ju hë la itre jole ka traqa koi së, ngo tro kö Iehova a hamëne la ka ijije koi së matre tro sa cile hut

8 Öni Ioane aposetolo: “Hetrenyi asë hë së qa ngöne la tiqa i nyidrë la ihnimi gufa ka mana.” (Ioane 1:16, MN) Qa ngöne laka, nyimu pengöne aqane amamane Iehova la ihnimi gufa i Nyidrë, haawe, nyimu manathithi hne së hna kapa. Nemene la itre manathithi cili?

9. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro sa kepe thangane la ihnimi gufa i Iehova? Nemene la aqane tro sa amamane la ole së kowe la ahnahna cili?

9 Iehova a nue la itre ngazo së. Hnene la ihnimi gufa i Iehova koi së matre Nyidëti a nue la itre ngazo së. Ngo Nyidrëti hi a ujë tune lai, e hne së hna ietra me thele pala hi troa lepe trije la itre aja së ka ngazo. (E jë la 1 Ioane 1:8, 9.) Hnei Paulo hna qaja kowe la itre keresiano hna iëne ekö la aqane nue Iehova la itre ngazo ne la atr. Öni angeic: “[Akötresie] lo ate thepe shë qa ngöne la mene ne la jid, me ujë shë kowe la baselaia ne la Hupuna i anganyidëti hnimina ; [jëne] nyidëti hne shë hna hetenyi la hna itö mel, ene la troa nue tije la nöjei ngazo.” (Kolose 1:13, 14) Tru la ole së kowe la utipine i Iehova matre aja së troa atrunyi Nyidrë. Ketre, hetre itre xa manathithi hne së hna kapa qa ngöne la hnei Iehova hna nue la itre ngazo së.

10. Nemene la ketre manathithi hne së kapa qa ngöne la ihnimi gufa i Akötresie?

10 Lolo hë la aqane imelekeu së me Akötresie. Itre atre ka tha pexeje kö së, matre itre ithupëjia së me Akötresie qaane la kola hnaho së. Ngo öni Paulo: “Itre ithupëjia petre kö së me Akötresie, ngo loi hë së me Nyidrë jëne la hna meci hnene la Hupuna i Nyidrë.”  (Roma 5:10, MN) Matre ijije tro sa iloi me Akötresie jëne la thupene mel, kolo lai a hape, ijije hë tro sa imelekeu hnyawa me Nyidrë me ce sinee me Nyidrë. Celë hi mekune lai hna qaja hnei Paulo ngöne lo angeic a qeje pengöne la ihnimi gufa i Iehova. Öni angeic kowe la itre trejine me angeic hna iëne ka hape: “Tingetingë hë së me Akötresie jëne la joxu së, Iesu Keriso, hna jele meköti së hnene la lapaun ; jëne nyidrëti easë a kepe thangane la ihnimi gufa hnene la hna lapaun.” (Roma 5:1, 2, MN) Drei la ole së ka tru troa hane imelekeu hnyawa me Iehova!

Ka nyimu pengöne la ihnimi gufa i Akötresie: Ketre manathithi la troa drenge la maca ka loi (Wange ju la paragarafe 11)

11. Nemene la hna kuca hnene la itre hna iëne matre troa tro fë la “ite xa mamoe” kowe la thiina ka meköt?

11 Meköti hë së xajawa i Akötresie. Öni Daniela perofeta, ame ngöne la hneijine la pun, “tro la ite ka inamacan,” ene la itre hna iëne “a [tro fë] la ka ala nyimu kowe la thina ka meköt.” (E jë la Daniela 12:3.) Nemene la aqane eatrëne angatre lai? Angatr a cainöjëne la maca ka loi, me inine la “ite xa mamoe” la itre hna amekötine hnei Iehova. (Ioane 10:16) Angatr a xatua nyudren, matre troa hane jele meköti nyudreni hnei Akötresie. Troa traqa kow, jëne hmekuje hi la ihnimi gufa i Iehova. Öni Paulo: “Ketre ahnahna la kola jele meköti angatre hnene la ihnimi gufa i Akötresie, ke hna itö mele hnei Keriso Iesu.”—Roma 3:23, 24, MN.

Ketre manathithi la troa thith (Wange ju la paragarafe 12)

12. Nemene la aqane ce tro la thithi memine la ihnimi gufa i Akötresie?

12 Easë hë a easenyi Akötresie jëne la thith. Ijiji së hë troa hane thithi koi Iehova hnene la ihnimi gufa i Nyidrë.  Paulo a hëne la therone i Iehova ka hape, “therone ne ihnimi gufa,” nge angeic a upi së troa “tro cate” kowe ej. (Heberu 4:16a) Loi e tro sa catr thithi lapa koi Iehova jëne Iesu. Ketre manathithi lai ka tru! Öni Paulo: “Tha hnö hë së troa ewekë, me easenyi koi Iehova hnene la lapaune së koi Iesu.”—Efeso 3:12, MN.

Ixatua ngöne la nyipi ijin (Wange ju la paragarafe 13)

13. Hnene la ihnimi gufa i Akötresie hna xatua së tune kaa ngöne la nyipi ijin?

13 Tro hë sa kapa la ixatua ngöne la nyipi ijin. Ame ngöne la nöjei ijine easa aja ixatua, Paulo a upi së troa thithi koi Iehova, “mate troa hnimi shë, nge troa öhne la ihnimi gufa nyine ixatua ngöne la [nyipi] ijine.” (Heberu 4:16b) E traqa ju la ketre itupathi koi së, loi e tro sa sipone catrëne la ixatua i Iehova. Ngacama itre atr ka ngazo së, ngo Nyidrëti a sa la itre sipo së. Ame itre xa ijin, Nyidrëti a xatua së jëne la itre trejin, matre “ateine shë troa qaja catën, ka hape, ‘Joxu la ate xatua ni, tha tro kö ni a qou ; nemene la hna troa kuca koi ni hnei ate ?’ ”—Heberu 13:6.

14. Nemene la thangane la ihnimi gufa i Iehova kowe la itre hni së?

14 Keukawa ha la itre hni së. Ketre manathithi ka tru la Iehova a axapone la hni së ngöne la nöjei ijine easa thë fë hni. (Salamo 51:17) Ame la kola traqa la iakötrë kowe la itre keresiano ne Thesalonika, öni Paulo: “[Epi tro] la Joxu shë Iesu Keriso, me Akötesieti Keme shë, ate hnimi shë, me hamë shë la madine ka tha ase palua kö, memine la mejiune ka loi ngöne ihnimi gufa, a akeukawane la ite hni nyipunie, me acile hutine.” (2 Thesalonika 2:16, 17) Drei la kola akeukawanyi së la easë a atre ka hape, Iehova la ka hnimi së me ka thupë së!

15. Nemene la mejiune hne së hna kapa hnene la ihnimi gufa i Akötresie?

15 Hetre mejiune së hë, ene la mele ka tha ase palua kö. Hnene laka itre atre ka tha pexeje kö së, haawe pëkö mejiune së. (E jë la Salamo 49:7, 8.) Ngo, hetre ketre mejiune ka mingöminge catr hne së hna kapa qaathei Iehova. Öni Iesu: “Dei lola aja i Angakaka, laka tro nöjei ate asë angete goeëne la Nekön, me lapaune koi angeic’ a hetenyi la mele ka tha ase palua kö.” (Ioane 6:40) Haawe, hetrenyi hë së la mejiune troa mele palua hnene la ihnimi gufa i Iehova. Öni Paulo: “Mama ha la ihnimi gufa i Akötesie ate amelene la nöjei ate asëjëihë.”—Tito 2:11.

THE ELONE KÖ LA IHNIMI GUFA I AKÖTRESIE

16. Nemene la aqane elone ekö la ihnimi gufa i Akötresie hnene la hlue i Iehova?

16 Nyimutre la itre manathithi hne së hna kapa qa ngöne la ihnimi gufa i Iehova. Ngo tha tro pi kö sa elone la ihnimi gufa i Nyidrë me mekune ka hape tro Nyidrëti lai a kapa la itre ngazo hne së hna kuca. Hetrenyi ekö thene la itre pane keresiano la itre ka thele troa “ujëne la ihnimi gufa i Akötesie kowe la qene tratraij.” (Iuda 4) Ame koi angatr, kuca ju hë angatre la ngazo, ngo tro kö Iehova a nue la ngazo i angatr. Hnei angatr mina fe hna iaöne la itre trejine troa xötrethenge  angatre ngöne la itre huliwa i angatr. Ketre tune enehila, ame la atr ka ujë tune lai tre angeic a ‘thaipiëne la ua, qeqe ne la ihnimi gufa.’—Heberu 10:29.

17. Nemene la eamo ka catr hnei Peteru hna hamën?

17 Satana fe enehila a amenune la itre keresiano matre tro angatr a mekune ka hape, kuca ju hë angatr la ngazo, ngo tro pala hi Iehova a nue la ngazo i angatr. Nyipici laka, hetre aja i Iehova troa nue la ngazo ne la ka ietra, ngo aja i Nyidrëti fe tro sa catr lepe trije la itre aja së ka ngazo. Matre öni Peteru: “Ange hnimina fe, atre hë nyipunieti ekö. Wai nyipunieti kö, wanga amenu nyipunieti jë hnene la itre atre ka pë wathebone nge tha cile huti pi. Loi e kökötre pi nyipunie ngöne la ihnimi gufa, memine la wangatrehmekune la Joxu së, Atre amelen, ene Iesu Keriso.”—2 Peteru 3:17, 18, MN.

HETRE HNËQA SË

18. Nemene la hnëqa së qa ngöne la hna kapa la ihnimi gufa i Akötresie?

18 Tru la ole së kowe la ihnimi gufa i Iehova. Matre loi e tro sa atrunyi Iehova me xatuane la itre atr jëne la itre ahnahna së; hnëqa së hi lai! Nemene la aqane tro sa huliwane itre ej? Öni Paulo: “Hetrenyi hë së la itre ahnahna, ka isa pengöne kö thenge la ihnimi gufa hna hamë së, . . . maine atre trene hnëqa, eatrëne hnyawane jë; nge maine atre ini, inine jë ; nge maine atre ithuecatr, ithuecatre jë; . . . ame la atre nualoin, inualoine hnyawa ju.” (Roma 12:6-8, MN) Haawe, hnene laka hetrenyi së la ihnimi gufa i Iehova, qa së troa catre huliwa i Akötresie, me inine la Tusi Hmitrötr kowe la itre atr, me thuecatrene la itre trejin, me nue la tria ne la ka akötrë së.

19. Nemene la hnëqa ka eje the së hna troa ce wang ngöne la ketre tane mekun?

19 Hnene laka, hetre manathithi hne së hna kapa qa ngöne la ihnimi gufa i Iehova, haawe isine jë së “troa anyipicine la maca ka loi ne la ihnimi gufa i Akötesie.” (Ite Huliwa 20:24) Ame ngöne la tane mekune ka troa xulu tro sa ce wange la hnëqa cili.