Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Ezekiela mekene 37 a qaja la lue hnepe sinöe hna acasin. Nemene la aliene lai?

Jëne Ezekiela perofeta, hnei Iehova hna qaja amë hë ka hape, tro la nöje i Nyidrë a bëeke kowe la Nöje Hna Thingehnaean. Ketre, tro hmaca ha angatr a cas, ene la troa itre atrene la ca nöj. Hna perofetane fe ka hape, ame ngöne la itre drai ne la pun, troa casi la nöje i Iehova, lo itre ka nyihlue i Nyidrë.

Hnei Iehova hna upi Ezekiela troa cinyianyi hune la lue hnepe sinöe. Tro angeic a cinyihane hune la ketre ka hape, “Nyine thatraqai Iuda me ite nekö i Isaraela, ite sine i angeic,” nge ame hune la ketre, “Nyine thatraqai Iosefa, nene sinöe i Eferaima, me lapa i Isaraela asë, ite sine i angeic.” “Troa casi lu’ eje” ngöne la iwanakoime i Ezekiela.—Ezekiela 37:15-17.

 Nemene la aliene la kola hape, “Eferaima”? Ame la tribu i Eferaima, tre celë hi tribu ka hlemu catr ne lo 10 lao tribu ne la Baselaia ne Isaraela. Nge ame Ieroboama, pane joxu ne la baselaia cili, tre atre Eferaima. (Deuteronomi 33:13, 17; 1 Ite Joxu 11:26) Ka xulu la tribu celë qa ngöne la itre matra i Eferaima, nekö i Iosefa. (Numera 1:32, 33) Kola tro tune lai ke hnene lo edrö hna kapa ekö hnei Iosefa qaathei Iakobo, keme i angeic. Matre tha sesëkötre kö së laka, ame la “nene sinöe i Eferaima” tre, kola nyihatrene lo 10 lao tribu ne la baselaia ne kolopi, ene la baselaia ne Isaraela. Ame ngöne lo macatre 740 qëmeke i Keriso, hnene la angetre Asuria hna lepe apatrene la baselaia ne kolopi me xome la itre atren troa po. (2 Ite Joxu 17:6) Ame hë e thupen, hnene la angetre Babulona hna lepe la angetre Asuria. Matre ame hë la Ezekiela a cinyihane la hna perofetan göi lue hnepe sinöe, ala nyimu la itretre Isaraela ka mele ngöne la itre nöj asë hna musinën hnene la angetre Babulona.

Ame lo macatre 607 qëmeke i Keriso, hnene la angetre Babulona hna lepe la baselaia ne kolojë, lo lue tribu ne Iudra, me xome la itre atrene troa po e Babulona. Hnei angatre fe hna xome lo itre thelene la baselaia ne kolopi. Ame la itre joxu ne la baselaia ne kolojë tre itre ka xulu qa ngöne la tribu ne Iudra. Nge ame la itretre huuj, tre, itre ka mel e Iudra ke angatr a huliwa ngöne la ēnē e Ierusalema. (2 Aqane lapa ite Joxu 11:13, 14; 34:30) Matre trotrohnine hi së laka, ame la hnepe sinöe “nyine thatraqai Iuda” tre, kola nyihatrene la lue tribu ne la baselaia ne kolojë.

Eu la ijine kola acasine la lue hnepe sinöe? Hna eatre lai lo macatre 537 qëmeke i Keriso, lo kola ce bëeke qa hna po hnene la itre atrene la lue baselaia ne kolojë me kolopi a tro Ierusalema, matre troa xupe hmaca la ēnē. Ame hë e cili, tha isa baselaia hmaca kö, ngo casi hë! Angetre Isaraela hmaca ha a ce nyihlue i Iehova. (Ezekiela 37:21, 22) Hna perofetane fe la aqane casi cili hnene la lue perofeta, ene Isaia me Ieremia.—Isaia 11:12, 13; Ieremia 31:1, 6, 31.

Nemene la hna qaja amë hë hnei Ezekiela göne la hmi ka wië? Kola hape, tro Iehova a thele jën matre tro la nöje i Nyidrë “a casi.” (Ezekiela 37:18, 19) Hapeu, hna eatre kö la hna perofetan celë ngöne la hneijine së? Eje hi. Hna nyiqaane eatre lo 1919. Qëmekene la macatre cili, hnei Satana hna thele troa aisane la nöje i Iehova. Ngo ame hë lo 1919, hna nyiqaane eköthe ahnyipixene me acasine la nöje i Nyidrë.

Ame ngöne la ijine cili, ala nyimu la itre ka mejiune troa ce mele me Iesu e hnengödrai göi troa joxu me itretre huuj. (Hna Amamane 20:6) Ceitu i angatr me hnepe sinöe “nyine thatraqai Iuda.” Ngo xalaithe hi la itre ka mejiune troa mel e celë fen. Kolo pala hi a tro la itre drai, nge kolo fe a kökötre la etrune la itre ka mejiune fe kowe lai. (Zekaria 8:23) Ceitu i angatr me hnepe sinöe “nyine thatraqai Iosefa.”

Ame enehila, kola ce nyihlue i Iehova hnene la lue lapa cili. Casi hi la joxu i angatr, Iesu Keriso. Ame ngöne la hna perofetan hnei Ezekiela, hna hë nyidrë ka hape, “Davita hluenge.” (Ezekiela 37:24, 25) Hnei Iesu hna thithi fë la itretre dreng kowe la keme i nyidrë, kola hape: “Casi hi angate asëjëihë tui cilieti, Kakati, e kuhu hning, nge ini fe e kuhu hni cilie.” * (Wange ju la ithuemacany.) (Ioane 17:20, 21) Hnei Iesu fe hna qaja amë ka hape, tro la hnënge mamoe i nyidrë ka ala xalaith, ene la itre hna iën, a ‘ca hna axö mamoe’ memine “la ite xa mamoe,” nge “casi hi la ate thupën.” (Ioane 10:16) Tune la hna qaja ha hnei Iesu, ka casi la nöjei hlue i Iehova enehila, itre ka mejiune ju hë kowe la mele e hnengödrai maine e celë fen!

^ par. 10 Ame la Iesu a ahnithe la hatrene göi itre drai ne la pun kowe la itretre drei nyidrë, hetre itre ceitun hnei nyidrëti hna hamën. Kola mama laka, e cili hi la nyidrëti a pane ithanatane “la hlue ka nyipici me ka inamacan,” ene lo neköi lapa ne la itre hna iën ka troa elemekene la nöje i Iehova. (Mataio 24:45-47) Thupene lai, hnei nyidrëti hna hamëne la itre ceitun thatraqane la itre hna iën asë. (Mataio 25:1-30) Ame hë e thupen, nyidrëti a ithanatane la itre ka troa sajuëne la itre trejin me Keriso, nge ka troa mele palua e celë fen. (Mataio 25:31-46) Ketre tune mina fe, ame lo kola nyiqaane eatr la hna perofetan hnei Ezekiela ngöne la hneijine së, tre hna pane eatr kowe lo itre ka mejiune kowe la mel e koho hnengödrai. Ngacama tha majemine kö së drenge ka hape, kola nyihatrene la itre ka troa mel e celë fen hnene la 10 lao tribu, ngo ame la casi ka mama ngöne la hna perofetane celë, tre kola amekunë së la casi ka ej thene la itre ka mejiune troa mele palua e celë fen memine la itre hna iën.