Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Januare 2018

Drai Ne Amekunën—Kola Cas La Itre Hlue i Iehova

Drai Ne Amekunën—Kola Cas La Itre Hlue i Iehova

“Lolopi hë me sheminge pi hë la kola ce lapa.”—SALAMO 133:1.

NYIMA: 1814

1, 2. Nemene la ewekë hna troa kuca e 2018, ka troa acasi së? Pine nemen? (Wange ju la pane iatr.)

AME e drai 31 Maac 2018, kola troa sine la ketre icasikeu hnene itre milio lao atr e cailo fen, ngöne la drai ka cas ne la macatre. Thupene la kola lö la jö, tro la Itretre Anyipici Iehova me itre xan a ce atrune lo drai ne meci Iesu. E nöjei macatre, hnene la Drai Ne Amekunëne la Meci Keriso hna acasine la itre atr ne la fen asë. Pëkö ketre ewekë ka acasine tune lai la itre atr ka alanyim.

2 Atraqatre la madrine i Iehova me Iesu la kola öhne la itre milio lao atr a sine la ijine ka sisitria cili. Kola qeje angatr hnei Tusi Hmitrötr ka hape, “ka ala nyimu atraqat, lo ka tha ’teine kö kete ate e, qa ngöne la ite xöte nöj’ asë, me ite tribu, me nöjei ate, me ite qene lapa,” kola sue, me hape: “Ame la mele, te, qa thei Akötesi shë, ate [të hune] la theron, me qa thei Arenio.” (Hna Amamane 7:9, 10) Tha fene lolo kö la troa öhne la itre atr ka traqa e nöjei macatre kowe la Drai Ne Amekunën, matre troa atrunyi Iehova me Iesu!

3. Nemene la eke hnyinge hne së hna troa ce ithanatane ngöne la tane mekune celë?

 3 Ame ngöne la tane mekune celë, troa sa la eke hnyinge celë: (1) Nemene la aqane tro ni a hnëkë kowe la Drai Ne Amekunën matre troa hetre thangane koi ni? (2) Pine nemene matre qaja jë së ka hape, itre hlue i Iehova ngöne la fen asë a cas ngöne la Drai Ne Amekunën? (3) Nemene la nyine tro ni a kuca matre troa sajuëne la casi thene la itre hlue i Iehova? (4) Tro kö a hetre Drai Ne Amekunën tixenuë? Maine eje hi, eu?

HNËKË JË KOWE LA DRAI NE AMEKUNËN

4. Pine nemene matre ka nyipiewekë tro sa sine la Drai Ne Amekunën?

Mama catr koi Iehova me Iesu la aqane isine së troa sine la Drai Ne Amekunën

4 Pine nemene matre ka nyipiewekë tro sa sine la Drai Ne Amekunën? Ame la hnapane tre, easa atrunyi Iehova la easa sine la drai cili. Mama hnyawa hi koi Iehova me Iesu la trengecatr hne së hna isa kuca matre troa sine la icasikeu ka tru ne la macatre. Tro sa isine matre tro nyidroti a öhnyi së ngöne la icasikeu cili. Tro hi sa patr e ka eatre së, maine hetre ewekë ka traqa koi së, nge ka sewe së troa sine la drai cili. Ame la easa amamane koi Iehova laka, ka tru koi së la itre icasikeu, tro Nyidrëti lai a amë la ëje së ngöne la “tusi ne amekunëne.” Kola hëne fe la tusi cili ka hape,“ tusi ne mel.” E hnine ej la itre ëjene la itre atr asë ka troa kapa la mel ka tha ase palua kö qaathei Iehova.—Malaki 3:16; Hna Amamane 20:15.

5. Nemene la aqane tro eö a ‘thele e kuhu hni eö kö’ ka hape, ka catre palahi la lapaune i eö?

5 Ame ngöne la itre wiik qëmekene la Drai Ne Amekunën, loi e troa ami ijine matre troa thith, me waipengöne hnyawa la imelekeu i eö me Iehova. (E jë la 2 Korinito 13:5.) Öni Paulo aposetolo kowe la itre keresiano: “Thelejë e kuhu ite hni nyipunieti kö, hape u, nyipunieti hë ngöne la lapaun.” Maine easa ajan troa atre la pengöne la lapaune së, loi e tro sa isa thel ka hape: ‘Xecie kö koi ni laka, celë hi organizasio hnei Iehova hna iën troa kuca la aja i Nyidrë? Eni kö a kuca asë la hnenge hna atreine matre troa cainöjëne la maca ka loi, me inine la itre atr? Eni kö a amamane jëne la thiinang ka hape, easa melëne la itre drai tixenuë, nge easenyi hë la pun kowe la fene i Satana? Ka catre kö la mejiuneng koi Iehova me Iesu tune ekö lo eni xomi bapataiso?’ (Mataio 24:14; 2 Timoteo 3:1; Heberu 3:14) Jëne la aqane sa i eö la itre hnyinge celë, tro ha mama koi eö la sipu pengö i eö.

6. (a) Nemene la nyine tro sa kuca matre troa hetrenyi la mel ka tha ase palua kö? (b) Nemene la aqane hnëkën la Drai Ne Amekunën hnene la ketre qatre thup, nge tro sa nyitipu nyidrë tune kaa?

6 Ame la ketre aqane tro sa hnëkë së kö kowe la Drai Ne Amekunën tre, ene la troa e me mekun ajuin la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göne la drai cili ka mama ngöne la itre Ita Ne Thup me Réveillez-vous ! ka qejepengöne la drai cili. (E jë la Ioane 3:16; 17:3.) Tro sa kapa la mel ka tha ase palua, e hne së hna thel troa atrepengöi Iehova me mejiune koi Iesu, nekö  i Nyidrë. E aja së troa hnëkë kowe la drai cili, loi e tro sa inin la itre tane mekun ka troa aeasenyi së koi nyidro. Celë hi hna kuca hnene la ketre trejin ka xome la hnëqa ne qatre thup koi itre macatre. Hnei nyidrëti hna majemine xawan la itre tane mekun göne la Drai Ne Amekunën ka mama ngöne la itre Ita Ne Thup, nge ka qejepengöne la ihnimi Iehova me Iesu koi së. Nge, ame ngöne la itre wiik qëmekene la drai cili, nyidrëti a e hmaca la itre tane mekun cili, me mekun ajuine la aliene la drai cili. Ame itre xa ijin, nyidrëti a nyixane la cas maine lue xa tane mekun. Hnei nyidrëti fe hna e me mekun ajuine la itre xötre hna hnëkën thatraqane la Drai Ne Amekunën. Öni nyidrë, hetre itre ewekë ka hnyipixe hnei nyidrëti hna trotrohnine e nöjei macatre. Ngo, ame la ka nyipiewekë, kola kökötre la ihnimi nyidrë koi Iehova me Iesu. E hna hnëkë tune lai, tro fe ha kökötre la ihnim me hni ne ole i eö koi Iehova me Iesu. Matre, hetre thangane koi eö la hna hnëkë thatraqane la Drai Ne Amekunën.

DRAI NE AMEKUNËN A ACASI SË

7. (a) Nemene la aliene la thithi Iesu ngöne la kola acil la Pui Ne Xen Ne La Joxu? (b) Nemene la ka amamane ka hape, hnei Iehova hna sa la sipo i Iesu?

7 Ame lo hej ne Pui Ne Xen Ne La Joxu, hetre ketre ewekë ka tru hnei Iesu hna thithi fë. Hnei nyidrëti hna amexeje la aqane casi nyidrë memine la Keme i nyidrë. Matre, hnei nyidrëti hna sipo Iehova laka, tro la itretre drei nyidrë asë a hane casi tune la aqane casi nyidro. (E jë la Ioane 17:20, 21.) Hnei Iehova hna sa la thithi ne la nekö i Nyidrë. Kola mama hnyawa la casi ne la Itretre Anyipici Iehova ngöne la Drai Ne Amekunën. Ame ngöne la drai cili, hna icasikeu hnene la itre milio lao atr ngöne la itre nöj, nge ka isa hane ngönetrei ngöne la fen asë. Ka xecie hnyawa koi angatr laka, hnei Iehova hna up la nekö i Nyidrë. Ame ngöne la itre xa götran, tha ka ce hmi kö la itre atr ka isa hane ngönetrei kö. Nge, e ce icasikeu pena ha, kola ha igoeë me iqej. Tha aqane mekuna i Iehova kö lai me Iesu. Ame la aja i nyidro, lolo me sheming troa cas tune lai ngöne la Drai Ne Amekunën.

8. Nemene la maca hnei Iehova hna hamën koi Ezekiela?

8 Tha sesëkötre kö së la kola casi hne së enehila. Hnei Iehova hna qaja amë hë ekö lai jëne Ezekiela perofeta. Hnei Nyidrëti hna upi Ezekiela troa xome la lue hnepe sinöe, ketre “nyine thatraqai Iuda,” nge ketre “nyine thatraqai Iosefa.” Nge, tro Ezekiela a ixomekeun, me acasine lue ej. (E jë la Ezekiela 37:15-17.) Hnene la tane mekun, “Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e” ka mama ngöne la Ita Ne Thup ne Julai 2016 hna qejepengöne lai, me hape: “Jëne Ezekiela perofeta, hnei Iehova hna qaja amë hë ka hape, tro la nöje i Nyidrë a bëeke kowe la Nöje Hna Thingehnaean. Ketre, tro hmaca ha angatr a cas, ene la troa itre atrene la nöj ka cas. Hna perofetane fe ka hape, ame ngöne la itre drai ne la pun, troa casi la nöje i Iehova, lo itre ka nyihlue i Nyidrë.”

9. Ame ngöne la Drai Ne Amekunën, kola eatr tune kaa la hna perofetan hnei Ezekiela?

9 Ame la kola xejë la macatre 1919, hnei Iehova hna amekötine hmaca la huliwa ne la itre hna iën, me acasi angatr. Ceitu i angatr memine la hnepe sinöe “nyine thatraqai Iuda.” Ame la itre ka mejiun troa mel e celë fen, ceitu angatr memine  la hnepe sinöe “nyine thatraqai Iosefa.” Nge, öni Iehova lo, tro Nyidrëti a acasin la lue hnepe sinöe cili matre troa “ca nene sinöe hi” ngöne la ime i Nyidrë. Haawe, tro la itre ka mejiun troa mele palua e celë fen a casi memine la itre hna iën. (Ezekiela 37:19) Hnei Nyidrëti hna kuca matre “casi hi la hna axö mamoe,” ene la itre hna iën memine la “ite xa mamoe.” (Ioane 10:16; Zakaria 8:23) Ame enehila, kola ce nyihlue i Iehova hnene la lue lapa cili. Nge, casi hi la joxu i angatr, ene Iesu Keriso, lo hna hën hnei Iehova ngöne la hna perofetan hnei Ezekiela ka hape, “Davita hluenge.” (Ezekiela 37:24, 25) Kola mama hnyawa la cas ka ej thene la lue lapa cili ngöne la ijin easa sine la Drai Ne Amekunën e nöjei macatre. Ngo, nemene la nyine tro sa isa kuca matre tro pala hi sa cas?

AQANE TRO SA ISA SAJUËNE LA CAS THE SË

10. Nemene la aqane tro sa sajuëne la cas e hnine la nöje i Iehova?

10 Nemene la aqane tro sa sajuëne la cas e hnine la nöje i Iehova? Loi e tro palahi sa catr ipië. Ame lo Iesu e celë fen, hnei nyidrëti hna upe la itretre drei nyidrë troa hetrenyi la thiina ka ipië. (Mataio 23:12) Ame la itre atr enehila ngöne la fen tre, itre atr ka pi tru me pi draië. Ngo, e hetrenyi the së la thiina ka ipië, tro së lai a metrötrëne me drengethenge la itre trejin ka elemekene la ekalesia. Aqane tro la ekalesia lai a cas. Nge, ame  la ka sisitria, tro la thiina ka ipië the së a amadrinë Iehova ke, “Akötesie a thipe tije la itete pi tru, me hamëne la ihnimi gufa koi angete ipië.”—1 Peteru 5:5.

11. Nemene la hnaaluene ewekë nyine tro sa kuca matre troa sajuëne la cas the së?

11 Nemene la hnaaluene ewekë nyine tro sa kuca matre troa sajuëne la cas the së? Loi e tro sa mekun hnyawa la aliene la falawa me waina. Nyipiewekë tro sa kuca lai qëmekene la Drai Ne Amekunën, ngo ene mina fe ngöne la heji cili. (1 Korinito 11:23-25) Ame la falawa hna tha levenëne kö tre, kola nyihatrene la ngönetrei Iesu ka pë engazon, nge hnei nyidrëti hna huujën. Nge, ame la waina ka madra, kola nyihatrene la madra i nyidrë. Ngo, hetre ketre ewekë kö nyine tro sa trotrohnin. Jëne la thupene mel, ene la mel hna huujën hnei Iesu, kola mama la lue hatrene ihnimi ka tru celë: Hnei Iehova hna hamëne la nekö i Nyidrë thatraqa së, nge hnei Iesu hna nue la mele i nyidrë thatraqa së. E tro sa mekun la ejuine la ihnimi nyidro koi së, tro lai a upi së troa hnimi nyidroti fe. Nge, tro hë la ihnimi së koi Iehova a acatrene la casi së.

Easa sajuëne la cas la easa nue la ngazo i ketre (Wange ju la paragarafe 12, 13)

12. Nemene la aqane amamane Iesu laka, e tha nue kö së la ngazo hna kuca koi së, tha tro kö Iehova a nue la ngazo së?

12 Nemene la hnaakönin ewekë nyine tro sa kuca matre troa sajuëne la cas the së? Loi e tro sa nue la ngazo hna kuca koi së. Easë hi lai a amamane la hni ne ole së koi Iehova ke, hnei Nyidrëti hna nue la ngazo së jëne la mel hna huujën hnei Iesu. Hnei Iesu hna amamane la enyipiewekëne troa nue la ngazo i ketre, lo nyidrëti a amexeje la ketre ceitun ka qaja la joxu memine la itre hlue i angeic. E jë la Mataio 18:23-34, nge isa hnyinge jë ka hape: ‘Ajange kö troa trongëne la itre hna amekötine hnei Iesu? Eni kö a xomihnin me thel troa trotrohnine la itre trejin? Hmala kö ni troa nue la ngazo hna kuca koi ni?’ Nyipici laka, isapengöne catr la itre ngazo hna kuca. Nge, ame itre xa ngazo hna kuca koi së tre, jole pi hë troa nu. Ngo, kola mama jëne la ceitun hna hamën hnei Iesu la hnëqa së qaathei Iehova. (E jë la Mataio 18:35.) Öni Iesu, tha tro kö Iehova a nue la ngazo së, e tha nue kö së la ngazo ne la itre trejin ka ietra. Haawe, loi e tro sa mekune hnyawa lai. E aja së tro palahi sa cas, loi e tro sa nue la ngazo i ketre tune la aqane ini së hnei Iesu.

13. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro sa lapa tingeting me itre atr?

13 Ame la easa nue la ngazo i ketre, easë hi lai a thele troa lapa tingeting memine la itre trejin. Öni Paulo aposetolo, loi e tro sa isin tro palahi a cas me angatr, me lapa tingeting. (Efeso 4:3) Qëmekene la Drai Ne Amekunën me e thupen, ene mina fe lai heji cili, loi e tro sa isa mekun hnyawa la aqane ce mele së me itre atr. Matre, isa hnyinge jë ka hape: ‘Mama kö kowe la itre sineeng laka, tha ka lapa fë elëhni kö ni? Öhne kö la itre atr ka hape, eni a isin tro palahi a iloi, me cas?’ Nyipiewekë tro sa mekune hnyawa la lue hnyinge celë.

14. Nemene la aqane tro sa amamane ka hape, easa ‘isa xomihni ngöne la ihnim’?

14 Nemene la hnaaeken ewekë nyine tro sa kuca matre troa sajuëne la cas the së? Loi e tro sa nyitipune la aqane ihnimi Iehova. (1 Ioane 4:8) Tha tro pi kö sa qaja ka hape, “Eni hi a hnim la itre trejin, ngo tha kolo kö lai a hape, ka tru angatr koi eni.” E ujë jë së tune lai, tha  easë kö a trongëne lo eamo i Paulo, kola hape, ‘kola isa xomihni nyipunieti kö ngöne la ihnim.’ (Efeso 4:2) Tha hnei Paulo kö hna qaja ka hape “kola isa xomihni nyipunieti kö,” ngo öni angeic, “kola isa xomihni nyipunieti kö ngöne la ihnim.” Tha ceitune kö la aliene la lue hnëewekë celë. Isapengöne kö la itre trejin e hnine la ekalesia, ngo Iehova a isa easenyi koi angatr asë, isa ala cas. (Ioane 6:44) Nyimutre la itre kepin matre Nyidrëti a hnimi angatr. E kola hnimi angatr hnei Iehova, nga hnauëne laka, tha hnimi angatre kö hne së? Loi e tro sa catre hnimi angatr ke, aja i Akötresieti hi lai.—1 Ioane 4:20, 21.

EU LA DRAI NE AMEKUNËN TIXENUË?

15. Pine nemene matre qaja jë së ka hape, troa hetre Drai Ne Amekunën tixenuë?

15 Troa traqa la ijin laka, tro sa sine la Drai Ne Amekunën tixenuë. Pine nemene matre qaja jë së tune lai? Öni Paulo kowe la itre keresiano hna iën ka hape, ame la angatr a atrune la drai ne meci Iesu e nöjei macatre, angatre hi lai “a amamane la [mec] ne la Joxu uti hë e traqa ha nyidë.” (1 Korinito 11:26) Hnei Iesu fe hna hane qaja la ijine “traqa” i nyidrë ngöne la nyidrëti a perofetan la hneijine la pun. Öni nyidrë e qeje akötr atraqatr ka hape: “Ame hna mamapi e hnengödrai la hatene la Nekö i ate (kola qeje Iesu), ame hna iteijenyi la nöjei nöj’ e cailo fen, ke kola goeëne la Nekö i ate kola traqa hune la ite iawe ne hnengödrai ce memine la mene me lolo atraqat. Nge tro angeic’ a upe la nöjei angela i angeice fë la trutru ka sadrai, nge tro angat’a icasinekeunejë la nöjei iana i angeice qa ngöne la ite enyi ka ekete, qa ngöne la kete cane hnengödrai uti hë la kete cane hnengödrai.” (Mataio 24:29-31) Tro Iesu a “icasinekeunejë la nöjei iana i angeice,” ene la itre hna iën ka lapa pala kö e celë fen. Kola qaja lo ijine tro nyidrëti a xomi angatr a tro hnengödrai eë. Tro lai a traqa, e pane eatre pi lo pane götrane ne la akötr atraqatr, ngo qëmekene troa nyiqaane la isi Amagedo. Ame ngöne la isi cili, tro Iesu memine la ala 144 000 a isi memine la itre joxu ne la fen, me troa hun. (Hna Amamane 17:12-14) E “traqa” ha Iesu troa ‘icasinekeune’ la itre hna iën, kolo lai a hape, pë hmaca kö Drai Ne Amekunën hne së hna troa sin e thupen.

16. Pine nemene matre tro eö a isine troa sine la Drai Ne Amekunën e nöjei macatre?

16 Isine jë troa sine la Drai Ne Amekunën e 31 Maac 2018. Sipo Iehova jë troa xatua eö matre tro fe eö a cas memine la itre xa hlue i Nyidrë. (E jë la Salamo 133:1.) Troa traqa la ijin laka, tro sa sine la Drai Ne Amekunën tixenuë. Ngo qëmekene lai, catre jë së cas e nöjei macatre ngöne la Drai Ne Amekunën.