Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Januare 2018

Hetrenyi e hnine la Ita Ne Thup la itre tane mekun göi 26 Febuare koi 1 Eiperem 2018.

“Nyidëti a Thue Egöcatene La Ka Kucakuca”

Pine laka, easenyi hë la pune la fene celë, troa elë catre la itre jol. Tro la topik ne la macatre 2018 a amekunë së laka, tro kö Iehova a aegöcatrenyi së.

Drai Ne Amekunën—Kola Cas La Itre Hlue i Iehova

Nemene la aqane acatrene la casi ne la nöje i Akötresie hnene la Drai Ne Amekunën? Uti hë eu la tro sa sine la Drai Ne Amekunën?

Kepin Matre Kola Hamën Kowe La Atre Hetrenyi Asë

Ame la ketre aqane tro sa amamane la ihnimi së koi Akötresie tre, ene la troa ham koi Nyidrë. Nemene la thangane koi së e tro sa atrunyi Iehova hnene la itre hne së hna hetreny?

Ihnimi Së Koi Akötresie—Jëne Madrin

Nemene la aqane mama la eisapengönene la ihnim hnei Akötresie hna ajan, memine la ihnim hna qaja ngöne 2 Timoteo 3:​2-4? Tro la aqane sa la hnyinge celë a hamëne koi së la nyipi madrin.

Isapengöne Kö La Hlue i Iehova Memine La Ka Tha Nyihlue i Nyidrë

Nemene la aqane mama la eisapengönene la itre atr ne fen memine la itre hlue i Akötresie enehila?