Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Januare 2017

Nyipiewekëne Jë La Ahnahna i Epun

Nyipiewekëne Jë La Ahnahna i Epun

“Ame la hnei ua i Iehova hna hne ngön, tre, e cili hi la atr hna nue gufan.”—2 KORINITO 3:17, MN.

NYIMA: 6265

1, 2. (a) Nemene la eisapengönene la aqane goeëne la itre atr la ahnahna celë, ene la atreine troa isa ië ewekë? (b) Nemene la ini hna hamëne hnei Tusi Hmitrötr göne lai, nge nemene la itre hnyinge hne së hna troa ce ithanatane?

AME la kola axecië mekun, önine jë hi la ketre föe kowe la sinee i angeic: “The upi ni kö troa ketre sipu mekun, qaja jë pe koi ni la nyine tro ni a kuca. Ka hmaloi kö lai koi ni.” Tha ajane kö angeic troa huliwane la ahnahna ka ej thei angeic, ahnahna qaathei Iehova, ene la atreine troa ië ewekë. Nge tune kaa fe epun? Aja i epuni kö troa ketre axecië mekun, maine pena tro ketre a axecië mekun koi epun? Nemene la mekuna i epuni göne la atreine troa ië ewekë?

2 Isapengöne kö la aqane mekune ne la itre atr göi troa isa ië ewekë. Itre xan a mekune ka hape, thatreine kö së isa ië ewekë ke, ase hë Akötresie amekötine la aqane tro sa mel. Nge ame koi itre xan, patre kö the së la atreine troa isa ië ewekë ke, ka hetre ifegone hi la atr hna nue gufan. Ngo ame pe, Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, hna xupi së memine la atreine tro sa isa ië ewekë hnyawa. (E jë la Iosua 24:15.) Tusi Hmitrötr fe a sa la itre hnyinge ka  hape: Ka hetre ifegone kö la ahnahna celë, ene la troa isa ië ewekë? Nemene la aqane tro sa huliwane hnyawane la atreine cili, ene la hna nue gufa së troa isa axecië mekun? Nemene la aqane mama la ejuine la ihnimi së koi Iehova la easa axecië mekun? Nemene la aqane tro sa metrötrëne la aqane axecië mekune i itre xan?

INI KOI SË QAATHEI IEHOVA ME IESU

3. Nemene la aqane tuluth Iehova la Nyidrëti a ië ewekë?

3 Pëkö ca ifego i Iehova, nge loi e tro sa xomi ini qaathei Nyidrë ke, hnei Nyidrëti hna tuluth la aqane ië ewekë i Nyidrë. Hnei Nyidrëti hna iëne la nöje i Isaraela matre troa nöje i Nyidrë, me “atu ka co i nyidë.” (Deuteronomi 7:6-8) Hetre kepine matre ië angatre jë hnei Iehova. Aja i Nyidrë troa eatrëne la hnei Nyidrëti hna isisinyikeu me Aberahama, enehmu i Nyidrë. (Genese 22:15-18) Ketre, ka ihnimi Iehova, nge ka meköti pala hi la aqane ië ewekë i Nyidrë. Kola mama lai ngöne la Nyidrëti a amekötine la angetre Isaraela la angatr a tha idrei. Ngo ame la angatr a ujë qa ngöne la ngazo i angatr, Nyidrëti a amamane la ihnimi Nyidrë, me kepe angatr hmaca. Öni Nyidrë: “Tro ni a aloine la hna hmaca tiji ni hnei angat ; tro ni a hnime gufa angat.” (Hosea 14:4) Iehova la tulu ka lolo koi së göi troa tuluth la aqane tro sa ië ewekë matre xatuane la itre atr!

Ame lo Iesu e koho hnengödrai, hnei nyidrë hna iëne troa mele nyipici koi Iehova; tha hna xötrethenge Satana kö me itre sinexöle i angeic

4, 5. (a) Drei la ka pane kapa la ahnahna, ene la atreine ië ewekë, nge tune kaa la aqane ië ewekë hnyawa hnei nyidrë? (b) Nemene la hnying nyine tro sa isa mekun?

4 Hnei Iehova hna iëne troa xup la itre angela, me itre atr cememine la atreine troa isa ië ewekë. Iesu la hna pane xup. Nge hna xupi nyidrë hnaiji Akötresie memine la atreine troa ië ewekë. (Kolose 1:15) Tune kaa la aqane huliwane Iesu la atreine cili? Ame lo ijine Iesu a mel ekö e koho hnengödrai, hnei nyidrë hna iëne troa mele nyipici koi Iehova, nge tha hna xötrethenge Satana kö me itre sinexöle i angeic. Ame hë la nyidrëti e celë fen, hna tupathi nyidrë hnei Satana, ame hnei nyidrëti hna sipu thipetrij la kola iaö nyidrë hnei Satana. (Mataio 4:10) Nge ame lo jidr qëmekene tro nyidrëti a mec, hnei nyidrëti hna qaja amamane kowe la Keme i nyidrë la aja i nyidrë troa kuca la aja i Iehova. Öni Iesu: “Kakati fe, maine aja i Cilie, xome trije pi la inege celë qaatheng ; ngo loi e aja i Cilieti la nyine troa eatrën, ngo tha ajange pe.” (Luka 22:42, MN.) Hapeu, ijiji së kö troa nyitipu Iesu me ketre sipu axeciëne troa atrunyi Iehova me kuca la aja i Nyidrë?

5 Eje hi laka, ijiji së fe troa nyitipu Iesu ke, hna xupi së fe hnaiji Akötresie. (Genese 1:26) Ngo ame pe, tha ceitu së kö me Iehova, hetre ifego së. Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, hna ami ifegone la hna nue gufa së hnei Akötresie, nge tha aja i Nyidrëti kö tro sa sasaith la itre ifego cili. Ame ngöne la itre hnepe lapa, tro la föe a drengethenge la föi angeic, nge tro la itre nekönatr a drengethenge la keme me thin. (Efeso 5:22; 6:1) Nemene la thangane la itre ifego cili ngöne la epuni a isa ië ewekë? Tro sa hetrenyi elanyi la mel ka tha ase palua thenge la aqane sa hne së la hnyinge celë.

 KETRE AHNAHNA LA TROA ISA IË EWEKË

6. Qejepengöne jë la ketre ceitune ka amamane la enyipiewekëne la troa hetre ifego.

6 Hapeu, maine hetre ifego së, tro kö sa qaja ka hape, itre atr së hna nue gufan? Eje hi! Pine nemen? Pine laka, kola hmekë së hnene la itre ifego cili. Pane mekune jë laka, epuni a xomi loto uti hë la traqa epuni ngöne la ketre nöj ga nany. Nge ame e cili, pëkö wathebo hna acile göi aqane troa nyinyapëne la gojeny, matre kola isa nyinyape catr la itre atr, me isa xomi gojenyi menu. Tro kö epuni lai a nyinyapëne lai gojeny? Ohea. Haawe, nyipi ewekë la itre ifego hna amë göne matre tro la nöjei atr a isa kepe eloin la hna nue gufa angatr. Tro sa ce wang la itre xa tulu hnine la Tusi Hmitrötr ka troa amamane la itre eloine hne së hna kapa qa ngöne la itre ifego hna amë hnei Iehova.

7. (a) Nemene la eisapengöi Adamu me la itre öni? (b) Qejepengöne jë la aqane huliwa hnyawane Adamu la atreine ië ewekë i angeic.

7 Ame lo Iehova a xup la pane atr, ene Adamu, hetrenyi fe thei angeic la ahnahna, ene la atreine troa ië ewekë. Nge ame la ahnahna cili, tha hna hamëne kö kowe la itre öni. Matre nemene la aqane huliwane hnyawane Adamu la ahnahna cili? Hnei Iehova hna athip koi Adamu la ketre huliwa ka tru, ene la troa ati ëjene la itre öni. Ame hnei Akötresie hna ‘tro sai nyudreni koi Adamu matre troa wange la aqane tro angeic a ati ëje i nyudren.’ Hnei Adamu hna goeëne nyudreni hnyawa, ame hnei angeic hna isa ati ëje hmeku i nyudren. Nge, tha hnei Iehova pi kö hna saze la itre ëj hna atë hnei Adamu. Matre, “ame la hnei Adamu hna ati ëjene la ite öni ka mel’ asë, celë hi ite ëje i nyuden.”—Genese 2:19.

8. Nemene la hnei Adamu hna kuca matre mama pi ka hape, tha nyipi ewekëne kö angeic la ahnahna, nge nemene la thangane lai?

8 Hnei Iehova hna ahnithe fe koi Adamu la ketre huliwa ka tru, ene la troa aparadraisone la fen. Öni Nyidrë: “Manapi me hate, me atiqane la fene hnengödrai, me xom’ acon’ ej ; nge musinënejë la ite i e kuhu hnagejë, me ite öni ka sheshë e caha nyipin, me ite öni asë ka wewë e celë fen.” (Genese 1:28) Ngo hnei Adamu hna xen la wene sinöe hna wathebon, matre mama pi hi ka hape, tha metrötrëne kö angeic la itre ifego hna amë hnei Iehova. Pine laka, tha hnei Adamu kö hna nyipiewekëne la ahnahna, ene la troa ië ewekë hnyawa, haawe, itre thauzane lao macatre ne akötr la mele ne la atr. (Roma 5:12) Tro sa ce wang la itre ethane kowe la mele së hnene la aqane ië ewekë i Adamu. Nge, tro lai a xatua së matre tro sa ië ewekë hnyawa, me metrötrëne la itre ifego së.

Hnene la angetre Isaraela hna iëne troa nöje i Iehova, me kapa la itre ifego hna amë hnei Nyidrë

9. Nemene la ewekë nyine tro la nöje i Isaraela a iën, nge nemene la hnei angatr hna sisiny?

9 Ngazo me mec la edrö së asë qaathei Adamu me Eva. Ngo, hna aijijë së pala hi troa huliwane la ahnahna, ene la troa isa ië ewekë. Kola mama lai jëne la aqane ujë i Akötresie kowe la nöje i Isaraela. Hnei Iehova hna aijijë angatr troa iën, ene la troa nöje ‘atu ka co’ i Nyidrë. (Esodo 19:3-6) Matre hnene la angetre Isaraela hna iëne troa nöje i Akötresie, me kapa la itre ifego hna amë hnei Nyidrë. Öni angatr: “Tro nyihunie a kuca la nöjei ewekë asë hnei Iehova hna ulatin.” (Esodo 19:8) Ngazo pe, hnei angatr hna thë la isisinyikeu i angatr me Iehova. Haawe, ketre ini lai nyine  tro sa xom qa ngön. Loi e tro pala hi sa nyipiewekëne la ahnahna, ene la troa isa ië ewekë, me qale catre pala hi koi Iehova, me trongëne la itre wathebo Nyidrë.—1 Korinito 10:11.

10. Drei la itre tulu ka mama ngöne Heberu mekene 11, nge ka huliwane hnyawane la ahnahna i angatr matre troa nyihlue i Iehova? (Wange ju la pane iatr.)

10 Ame ngöne Heberu mekene 11, easa e wengëne la 16 lao ëj ne la itre hlue i Akötresie ka metrötrëne la itre ifego hna amë hnei Iehova. Ame la thangane lai, hna amanathithi angatr hnei Nyidrë, nge hetre mejiune hnei angatr hna kapa qaathei Nyidrë. Noa la ketre atr ka catr lapaun, hnei angeice hna thele troa eatrëne hnyawane la itre hna amekötine hnei Akötresie göne la aqane troa cane la aka, matre hnei angeice hna amelene la hnepe lapa i angeic, memine la itre xötre atr e thupen. (Heberu 11:7) Hnei Aberahama me Sara fe hna drengethenge Akötresie, me feke kowe la ketre nöj hnei Nyidrëti hna sisinyi troa hamë nyidro. Nge maine nyidroti ju a mekune hmaca la nöje Ure, haawe, “ateine [nyidro] troa hmaca kow,” ngo hnei nyidroti hna goeëne catrëne la itre hna thingehnaeane hnei Akötresie. Öni Tusi Hmitrötr, “[nyidro] a ajane la kete hlapa ka sisitia la loi.” (Heberu 11:8, 13, 15, 16) Ketre, Mose fe la ketre atre lapaun, nge ka thipetrij la itre mo ne Aigupito, me “ajane troa ce xome la ngazo memine la nöje i Akötesie, hune la troa madine fë la ngazo ka canga pat.” (Heberu 11:24-26) Loi e tro pala hi së a nyitipune la itre hlue i Akötresie ka catre huliwa i Nyidrë, me huliwane hnyawane la ahnahna, ene la troa ië ewekë hnyawa, matre kuca pala hi la aja i Akötresie.

11. (a) Nemene la ketre manathithi ka tru ka xulu qa ngöne la ketre sipu axecië ewekë? (b) Nemene la itre ewekë ka upi së troa ië ewekë hnyawa?

11 Itre xan a mekune ka hape, loi e tro ketre atr a axecië mekune koi angatr, ngo e tro angatr a ujë tune lai, tro ha trianyi angatr hnene la itre manathithi ka tru qa ngöne la atreine i angatr troa ië ewekë. Tusi Hmitrötr a qejepengöne lai ngöne Deuteronomi 30:19, 20. (E jë.) Ame ngöne la xötr 19, Iehova a nue la angetre Isaraela troa ketre axecië ewekë. Nge ame ngöne la xötr 20, Iehova a aijijë angatr troa amamane la ejuine la ihnimi angatr koi Nyidrë. Loi e tro fe sa axeciëne troa nyihlue i Iehova. Celë hi lai aqane ië ewekë hnyawa matre troa atrunyi Iehova. Nge ketre, aqane tro fe hi së lai a amamane la ejuine la ihnimi së koi Nyidrë!

WANGE KÖ LA AQANE IË EWEKË

12. Nemene la nyine tro sa thupëne ngöne la easa ië ewekë?

12 Pane mekune jë laka, epuni a hamëne la ketre ahnahna ka tru kowe la enehmu i epun. Tune kaa e tha nyipiewekëne kö angeice la ahnahna maine xome pena troa akötrë itre xan? Tro epuni lai a akötr. Hnei Iehova hna hamëne koi së la ketre ahnahna, ene la troa ië ewekë. Matre, ame la Nyidrëti a öhne la itre atr e huliwane menune la ahnahna cili, me thele troa akötrë itre xan, kola akötr la hni Nyidrë. Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, ame ngöne la “ite drai hnapin,” pëkö ‘hni ne ole’ thene la itre atr. (2 Timoteo 3:1, 2) Matre, tro sa amamane tune kaa la hni ne ole së kowe la ahnahna ka tru qaathei Iehova? Nge nemene la nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa huliwane menune ej?

13. Nemene la nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa ië ewekë menu?

13 Easë asë hi a iëne la itre enehmu së, me aqane tro sa heetr me isej, memine la itre nyine iamadrinë. Ngo ame pe, ame itre xa ijin, hnene la hna nue gufa së, ene pe mekune jë hi së troa kuca la itre ewekë hna xelen hnei Akötresie, maine pena troa xötrethenge la itre  ewekë hna majemine kuca hnene la itre atrene fen. (E jë la 1 Peteru 2:16, MN.) *(Wange ju la ithuemacany.) Haawe, loi e tro sa ië ewekë hnyawa matre troa ‘kuca asë la nyine atrunyi Akötesie.’—1 Korinito 10:31; Galatia 5:13.

14. Pine nemene matre loi e tro sa mejiune koi Iehova ngöne la easa axecië mekune hnyawa?

14 Öni Iehova: “Ini Iehova Akötesi ’ö, ate ini ’ö troa hete thangan, ate e eö ngöne la gojenyi tro eö a trongën.” (Isaia 48:17) Loi e tro sa mejiune koi Iehova me metrötrëne la itre ifego hnei Nyidrëti hna amë, matre tro pala hi sa axecië mekune hnyawa. Ketre, atre hnyawa hi së ka hape, “tha qâ i ate kö la jë i angeic ; tha qâ i ate troa amekötine la ite hna feke ca hnei angeic.” (Ieremia 10:23) Hnei Adamu memine la angetre Isaraela hna sipu axeciën troa sasaith la itre ifego hna amë hnei Iehova, me qale kowe la sipu inamacane i angatre kö. Loi e tro sa xomi ini matre tha tro kö sa xötrethenge la itre tulu ka ngazo celë. The qale kö kowe la sipu inamacane i epun, ngo “lapauneju koi Iehova hnene la hni [epun] ka pexej.”—Ite Edomë 3:5.

METRÖTRËNE JË LA AQANE IË EWEKË NE LA ITRE TREJIN

15. Nemene la ini hne së hna xome qa ngöne la Galatia 6:5?

15 Loi e tro fe sa metrötrëne la aqane axecië mekune hnene la itre trejin. Pine nemen? Pine laka, hetrenyi së asë la atreine troa ië ewekë, ngo tha kolo kö lai a hape, troa ca mekune hna axeciëne pala hi hnene la lue keresiano. Ka nyipici fe hi lai ngöne la aqane ujë së, memine la aqane nyihlue i Iehova  së. The thëthëhmine kö la hna qaja ngöne Galatia 6:5. (E jë.) E trotrohnine hi së ka hape, tro kö sa isa kepe thangane la hne së hna axecië mekun, haawe, tro hë së lai a metrötrëne la aqane ië ewekë ne la itre trejin.

Loi e tro sa isa axecië mekun, ngo the tro kö sa ukune la itre trejin troa ujë tu së (Wange ju la paragarafe 15)

16, 17. (a) Nemene la ewekë ka isazikeu thene la itre keresiano ne Korinito? (b)  Nemene la aqane xatuane Paulo la itre keresiano troa nyinyine la jole cili, nge nemene la ini hne së hna kapa qa ngön?

16 Loi e tro fe sa ce wang la itre tulu ne la Tusi Hmitrötr ka amamane la enyipiewekëne tro sa metrötrëne la aqane axecië mekun ne la itre trejin. Kola isazikeu la itre mekune ne la itre keresiano ne Korinito ekö göne la mitr hna huujëne koi idrola, nge hna salemën e thupen ngöne la hna maketr. Tha jole kö kowe la itre xa keresiano troa öni ke, ame koi angatr, tha ka nyipi ewekë kö la itre idrola. Ngo ame kowe la itre keresiano ka majemine thili ekö koi idrola ke, ame la troa öni la mitre cili tre, kolo pala hi lai a hmi koi itre idrola. (1 Korinito 8:4, 7) Ketre jole ka tru lai, nge ka aisane la itre trejin. Nemene la aqane xatuane Paulo la itre keresiano troa nyinyine la jole cili?

17 Hnei Paulo hna pane amekunë angatr ka hape, tha itre göxene kö la ka troa acatrene la aqane imelekeu së me Iehova. (1 Korinito 8:8) Ngacama “meköti angatr troa isa ië ewekë,” ngo Paulo a hmekë angatr matre tha tro kö angatr a huliwane la meköt i angatr troa athixötrëne la itre ka kucakuca. (1 Korinito 8:9, MN) Nge ketre, hnei angeice fe hna upe la itre ka kucakuca mekuthetheune ka hape, tha tro kö angatr a qaja angazone la itre ka öni la itre mitre cili. (1 Korinito 10:25, 29, 30) Matre ame ngöne la itre ijine troa axeciëne la itre mekune ka tru göi troa atrunyi Iehova, nyipi ewekë tro la itre keresiano a isa axecië mekun. Haawe, loi e tro fe sa metrötrëne la aqane axecië mekune hnene la itre trejin ngöne la itre götrane ka co ne la mele i angatr.—1 Korinito 10:32, 33.

18. Pine nemene matre loi e tro sa wange atrune la ahnahna, ene la troa isa ië ewekë?

18 Hnei Iehova hna aijijëne la atr troa ketre sipu axecië mekun, celë hi atr lai hna nue gufan. (2 Korinito 3:17) Loi e tro sa wang atrune la ahnahna celë ke, ej a aijijë së troa axecië mekune hnyawa, me aijijë së fe troa amamane la ejuine la ihnimi së koi Iehova. Matre, loi e tro pala hi sa ië ewekë hnyawa matre troa atrunyi Iehova, me metrötrëne la aqane ië ewekë i itre xan.