Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Januare 2017

Hetrenyi e hnine la Ita Ne Thup la itre tane mekun göi 27 Febuare koi 2 Eiperem 2017.

“Mejiune Jë Koi Iehova, Nge Kuca Jë La Loi”

Madrine Iehova troa xatua së troa kuca la hne së hna thatrein. Ngo aja i Nyidrë tro sa kuca la hne së hna atrein. Kola xatua së tune kaa hnene la topik ne la macatre 2017 troa atreine tulu ewekë hnyawa?

Nyipiewekëne Jë La Ahnahna i Epun

Nemene la aliene la atreine troa ië ewekë, nge nemene la hna ini së hnei Tusi Hmitrötr göne lai? Nemene la aqane tro epuni a metrötrëne la aqane axecië mekune itre xan?

Kepine Matre Troa Atre La Itre Ifego Së

Nemene la aliene la atr ka atre la itre ifego i angeic? Pine nemene matre ka hni ka ipië la atr ka atre la itre ifego i angeic? Pine nemene matre nyipiewekë tro sa melën la thiina cili?

Thele Jë Troa Atre La Itre Ifego Së

Nemene la nyine tro sa kuca la kola saze la pengöne la mele së, me ngöne la kola qeje gele së, maine qaja aloinyi së pena, maine tha mama kö koi së la nyine kuca?

“Hamënepi Pena Lai Kowe La Nöjei Ate Ka Nyipici”

Hnene la itre trejin qatr hna xatuane tune kaa la itre trejin ka thupëtresij troa xome la itre xa hnëqa? Itre trejin ka thupëtresij a amamane tune kaa ka hape, ka tru koi angatr la itre ka elemekene la huliwa i Akötresie koi nyimu macatre hë enehila?

Atre fe hi nyipunie?

Ame ngöne la hneijin ekö, nemene la aqane xome trongëne ej qa ngöne la ketre götrane koi ketre?