Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Febuare 2018

Hetrenyi e hnine la Ita Ne Thup la itre tane mekun göi 2-29 Eiperem 2018.

Xötrethenge Jë La Lapaun, Me Aqane Idrengethenge i Noa, me Daniela, me Iobu

Ceitune hi la itre jol hnei angatr hna qëmeke kow memine la itre jole së enehila. Nemene la ka xatua angatr troa mele nyipici?

Atrepengöi Iehova Kö Hnei Eö Tui Noa, Me Daniela, Me Iobu?

Nemene la aqane atrepengöi Akötresie hnei angatr? Nemene la aqane kepe thangane angatr, nge tro sa hetrenyi tune kaa la lapaun tui angatr?

Pengöne La “Ate Ne u”

Tusi Hmitrötr a amamane la eisapengönene la atre ne u memine la “ate ne ngönetei.”

Thele Jë Troa Ce Mekun Me Iehova!

Tha hnene kö laka, atrepengöne hnyawa hi së la Tusi Hmitrötr matre easë fe hi lai a ce mekun me Akötresie. Nemene la nyine tro fe sa hetrenyi memine lai?

Madrin​—A Thiina Hne Së Hna Kapa Qaathei Akötresie

Maine epuni a öhne laka, kola apëne la madrine i epun hnene la itre jol hnei epuni hna cile kow e nöjei drai, nemene la nyine tro epuni a kuca?

Itre Hnyinge Ne La Itre Ka e

Hapeu, itre neköne haetra kö ekö la itre xötrapan ne la Mesia?