Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Febuare 2017

Drei La Ka Elemekene La Nöje i Akötresie Enehila?

Drei La Ka Elemekene La Nöje i Akötresie Enehila?

“Mekuneju kowe la ite mekene i nyipunie.”HEBERU 13:7.

NYIMA: 12543

1, 2. Thupene la kola elë hnengödrai eë hnei Iesu, nemene jë la hna isa hnyingëne thele hnene la ange aposetolo?

KOLA cil hnene la angetre aposetolo hune la Wetr Elaio, me goeëne la kola elë hnengödrai eë hnei Iesu, maseta me sinee i angatr, me juetrë nyidrë hnene la ketre iaw. (Ite Huliwa 1:9, 10) Traqa koi lue macatre ne ini angatr, me thuecatre i angatr, me elemekene la huliwa i angatr. Ngo, patre hë nyidrëti enehila. Nemene pë hë la nyine tro angatr a kuca?

2 Qëmekene tro Iesu a elë hnengödrai eë, öni Iesu kowe la itretre dreng: “Tro nyipunie a anyipici ni e Ierusalema, me Iuda asë, me Samaria, nge uti hë la cane la fene hnengödrai.” (Ite Huliwa 1:8) Tro angatre lai a atreine eatrëne tune kaa la huliwa celë? Hnei Iesu hna ahnith ka hape, tro la uati hmitrötre i Akötresie a xatua angatr. (Ite Huliwa 1:5) Ngo, drei la ka troa elemekene la huliwa ne cainöje angatr e cailo fen, me hnëkëne lai? Atre hnyawa hi la angetre aposetolo ka hape, hnei Iehova pala hi hna elemeken la nöje i Isaraela ekö jëne la itre atr. Matre, angatre jë a isa hnyingëne thele ka hape, drei jë la hnei Iehova hna troa iëne enehila troa nyi mekene i angatr.

3. (a) Thupene la kola elë hnengödrai eë hnei Iesu, nemene la mekune ka tru hna axeciën hnene la ange aposetolo? (b) Nemene la itre hnying hne së hna troa sa ngöne la tane mekune celë?

3 Tha qea ju kö la kola elë hnengödrai eë hnei Iesu, hnene la itretre dreng hna thele ewekë e hnine la Tusi Hmitrötr, me sipo ixatua thei Iehova, ame hna ië Matathia troa nyihna i Iudra Isakariota, lo hna truelofen aposetolo. (Ite Huliwa 1:15-26) Pine nemene matre ka nyipiewekë catr la aqane iëne celë koi angatr, me koi Iehova fe? Trotrohnine hnyawa hi la itretre dreng ka hape, nyipiewekë koi angatr troa ala 12. * (Wange ju la ithuemacany.) Hnei Iesu hna iëne la ange aposetolo troa inine me hnëkë angatr thatraqane la hnëqa ka tru hnine la nöje i Akötresie. Nemene la hnëqa cili, nge tune kaa la aqane hnëkë angatr thatraqane lai hnei Iehova me Iesu? Nemene la hna amekötine enehila ka ceitu me ekö? Nge, nemene la aqane tro sa trotrohnine la kola hape, “mekuneju kowe la ite mekene i nyipunie,” ene mina fe la “hlue ka nyipici me ka inamacan”?Heberu 13:7; Mataio 24:45.

IESU LA KA ELEMEKENE LA LAPA NE XOMI MEKÖT

4. Nemene la hnëqa ne la ange aposetolo me itre qatre thup ekö e Ierusalema?

4 Hnene la ange aposetolo hna nyiqaane elemekene la ekalesia i keresiano lo Penetekos macatre 33. Öni Tusi Hmitrötr, “Peteru a ce cile memine la ala cako [maine, 11]” me tro fë la itre ini ne iamele kowe la ka ala nyimu. (Ite Huliwa 2:14, 15) Ala nyimu thei angatr la itre ka kapa la hmi keresiano. Thupene lai, hnene la itre ka xötrei lö hna “cate kowe la hna inine hnei ang’ aposetolo.” (Ite Huliwa 2:42) Ange aposetolo la atrekë hnëqane la troa musinëne la mani ne la ekalesia. (Ite Huliwa 4:34, 35) Angatre fe a inine la itre hlue i Akötresie, me thithi thatraqai angatr, me hape: “Tro pala kö huni a cate ngöne la thith, memine la huliwa ne la wesi ula.” (Ite Huliwa 6:4) Ketre, angatr a upe la itre keresiano ka atreine huliwa troa cainöj ngöne la itre götrane tha hna ketr pala kö. (Ite Huliwa 8:14, 15) Ame hë e thupen, kolo fe hë a nyixane la ange aposetolo hnene la itre xa qatre thup hna iën matre troa elemekene la ekalesia. Angatre hi lo lapa ne xomi meköt, nge ka elemekene la nöjei ekalesia asë.Ite Huliwa 15:2.

Xecie hnyawa kowe la itre keresiano ekö ka hape, Iehova la ka elemekene la lapa ne xomi meköt jëne Iesu

5, 6. (a) Nemene la aqane hamë trenge catrene la lapa ne xomi meköt hnene la uati hmitrötr? (Wange ju la pane iatr.) (b) Nemene la aqane xatuane la lapa ne xomi meköt hnene la itre angela? (c) Nemene la aqane xötrethenge la Wesi Ula i Akötresie hnene la lapa ne xomi meköt?

5 Xecie hnyawa kowe la itre keresiano ekö ka hape, Iehova la ka elemekene la lapa ne xomi meköt jëne Iesu. Pine nemene matre xecie jë koi angatr? Ame la pane kepin, hnene la uati hmitrötr hna hamë trenge catre kowe la lapa ne xomi meköt. (Ioane 16:13) Maine nyipici laka, hetrenyi asë hi thene la itre keresiano hna iëne la uati hmitrötr, ngo ange aposetolo hi memine lo itre qatre thup ne Ierusalema la ange hna hamë trenge catr kow, matre troa eatrëne hnyawa la hnëqa ne thupe i angatr. Ame lo macatre 49, hnene la uati hmitrötr hna xatuane la lapa ne xomi meköt troa axecië mekune göne la peritomon. Hnene la itre ekalesia hna xötrethenge la itre hna amekötine celë. Ame “hna acile hutine la nöjei ekalesia ngöne la lapaun, me nyi xane ju o drai.” (Ite Huliwa 16:4, 5) Jëne la tusi hna iupi fë kowe la itre ekalesia göi peritomon, kola mama laka, hetrenyi la uati hmitrötr thene la lapa ne xomi meköt, nge kolo fe a mama la ihnim me lapaun thei angatr.Ite Huliwa 15:11, 25-29; Galatia 5:22, 23.

6 Ame la hnaaluen, hnene la itre angela hna xatuane la lapa ne xomi meköt. Ame la ketre ijin, hnene la ketre angela hna upi Konelio troa thei Peteru aposetolo. Thupene hë la hna cainöj koi Konelio memine la lapa i angeic, kapa ju hi angatr e cili la uati hmitrötr, ngacama itre atr tha hna peritomone kö. Matre Konelio la pane atre ne ethen ka kapa la hmi keresiano. Ame hë la kola drenge lai hnene la ange aposetolo me itre xa trejin, kapa ju hi angatr la aja i Iehova, me kapa hnyawa la itretre ethen hna tha peritomon hnine la ekalesia. (Ite Huliwa 11:13-18) Kola mama laka, hnene la itre angela hna catre sajuëne la huliwa ne cainöj, lo hna elemeken hnene la lapa ne xomi meköt. (Ite Huliwa 5:19, 20) Ame la hnaakönin, hnene la lapa ne xomi meköt hna xötrethenge hnyawa la Wesi Ula i Akötresie. Hnei angatr hna axeciëne la itre mekune ka tru jëne la Wesi Ula i Akötresie, tune la itre ini nyine troa lapaune kow hnene la itre keresiano. Hnei angatre fe hna ujë tune lai göi troa elemekene la itre ekalesia.Ite Huliwa 1:20-22; 15:15-20.

7. Pine nemene matre qaja jë së ka hape, Iesu la ka elemekene ekö la ekalesia?

7 Maine nyipici laka, lapa ne xomi meköt la ka musi kowe la ekalesia, ngo atre hnyawa hi la itre atrene ka hape, Iesu Keriso la mekene i angatr. Trotrohnine hi së lai, ke öni Paulo aposetolo, Keriso la ka acile la “ite xane nyine aposetolo.” Öni angeice fe, Keriso la “hen,” maine mekene la ekalesia. (Efeso 4:11, 15) Matre, tha hnei angatre kö hna ati ëjene la hmi angatr hnene la ketre ëjene aposetolo. Ngo, hna ati ëjene pe la “angete deng, ka hape, Ite Kerisiano.” (Ite Huliwa 11:26) Atre hnyawa hi Paulo ka hape, ka nyipiewekë catr troa trongëne la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr hna hamën hnei ange aposetolo, me itre trejin ka elemekene la huliwa. Ngo, öni Paulo fe: “Ajange tro nyipunie a ate laka, Keriso la he ne la nöjei trahmany.” Kolo hi lai a qaja fe la itre atrene asë ne la lapa ne xomi meköt. Öni angeice hmaca jë: “Akötesieti la he i Keriso.” (1 Korinito 11:2, 3) Haawe, Iehova la ka acili Iesu Keriso nekö i Nyidrë, troa elemekene la ekalesia.

“THA HULIWA I ATRE KÖ LA”

8, 9. Nemene la huliwa ka tru hna kuca hnei Russell?

8 Qaane lo 1870, hnei Charles Russell me itre xa sinee i angeic hna thel matre tro angatr a nyihlue i Akötresie thenge la aqane amekötine hnei Tusi Hmitrötr, me xatuane la itre xa atr troa hane ujë tune lai. Kolo lai a hape, troa xatuane fe la itre atr ka qaja la itre xa qene hlapa. Matre hna acile la société (Zion’s Watch Tower Tract Society) qëmekei musi lo 1884, nge Russell la perezida. * (Wange ju la ithuemacany.) Hnei angeic hna thel troa atrepengöne hnyawa la Tusi Hmitrötr, nge tha xou i angeice kö troa qaja kowe la itre atr ka hape, patre kö e hnine la Tusi Hmitrötr la itre ini tune la A.I.U memine la u ka mele pe kö thupene la hna mec. Atre hë angeic laka, tha tro kö a mama hnei Iesu la kola bëeke hmaca hnei nyidrë, nge tro ha nyipune e 1914 “la ite ijine i angete ethen.” (Luka 21:24) Hnei Russell hna xome la traem, me trenge catr, me manie i angeic matre troa amamane la itre nyipici celë kowe la itre xa atr. Eje hi laka, Russell hi la atr hnei Iehova me Iesu hna iën, matre troa elemekene la huliwa ngöne la ijine ka tru cili.

9 Tha hnei Russell kö hna thel troa wangatrunyi angeic hnei atr. Ame lo 1896, hnei angeic hna cinyihane ka hape, tha ajane kö angeic me itre ka ce huliwa me angeic troa atrunyi angatr. Tha ajane kö angatr troa hë angatr hnene la itre xa pengöne ej ka tru. Ketre, tha ajane kö angatr troa ati ëjene la gurupe i angatr hnene la ëjene la ketre e angatr. Öni angeice pë hë e thupene ka hape: “Tha huliwa i atre kö la.”

Ame la “hlue ka nyipici me ka inamacan” tre, ketre hnepe lapa ka co ne la itre trejin hna iën, nge ka nyi atrene la Lapa Ne Xomi Meköt

10. (a) Eu la kola acil hnei Iesu la “hlue ka nyipici me ka inamacan”? (b) Qejepengöne jë la aqane mama trootro ka hape, isa kö la Lapa Ne Xomi Meköt memine la société Watch Tower.

10 Ame lo 1919, köni macatre thupene la kola meci hnei Russell, hnei Iesu hna acil la “hlue ka nyipici me ka inamacan.” Nemene la huliwa i angeic? Tro la hlue cili a “thewe xeni [kowe la itretre dreng] ngöne la nyipi ijin.” (Mataio 24:45) Ngo, ame mina fe ngöne la itre macatre cili, hnene la neköi lapa ne la itre trejin hna iën ngöne la hnalapa ne xomi meköt e Brooklyn (Neweyok), hna hamëne la xeni ne la u kowe la itretre drei Iesu. Matre nyiqaane mama pi hi la hnëewekë, “Lapa Ne Xomi Meköt” ngöne la itre itusi së thupene lo 1940. Ame ngöne la ijine cili, casi hi la Lapa Ne Xomi Meköt memine la itre ka cilëne la société (Watch Tower Bible and Tract Society). Ngo, ame hë lo 1971, mama ha laka, isa kö la Lapa Ne Xomi Meköt memine la société Watch Tower, atrekë hnëqane la itre huliwa göi mus. Qaane ju hi lai, itre trejin hna iën la ka nyi atrene la Lapa Ne Xomi Meköt, nge tha cilëne hë la hnëqa ne perezida ne la société. Tha ekö catre kö, hnene la itre trejin ka trene hnëqa thene la “ite xa mamoe” hna hane cilëne la hnëqa ne perezida ne la société, memine la itre xa asosiasio hna huliwane hnene la itre hlue i Akötresie. Matre, kolo pe hi a catre huliwa hnene la Lapa Ne Xomi Meköt göi troa hamëne la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr memine la itre hna amekötin. (Ioane 10:16; Ite Huliwa 6:4) Hna qejepengöne hnene la Ita Ne Thup ne 15 Julai 2013 ka hape, ame la “hlue ka nyipici me ka inamacan” tre, ketre hnepe lapa ka co ne la itre trejin hna iën, nge ka nyi atrene la Lapa Ne Xomi Meköt.

Lapa ne xomi meköti lo itre macatre 1950

11. Nemene la aqane axecië mekune hnene la Lapa Ne Xomi Mekun?

11 Hetre itre mekune ka tru hna axeciëne hnene la Lapa Ne Xomi Meköt ngöne la ijine angatr a icasikeu e nöjei wiik. Icasikeu lai ka aijijë angatr troa atreine ce huliwa, nge tro pala hi a cas. (Ite Edomë 20:18) Pëkö ketre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt ka sisitria kö hui ketre, matre e nöjei macatre, ketre trejin pena la ka iujine la icasikeu. (1 Peteru 5:1) Aqane kuca fe hi lai göne lo lai 6 lao komite ne la Lapa Ne Xomi Meköt. Pëkö ketre e angatr ka mekune ka hape, angeic la mekene la itre trejin. Angatr isa ala casi la itre atrene la “hnalapa,” nge kola kapa la xeni ne la u qaathene la hlue ka nyipici, me xötrethenge la itre hna amekötine hnei angeic.

Qaane la kola acile la hlue ka nyipici lo 1919, hna hnëkëne la xeni ne la u thatraqane la nöje i Akötresie (Wange ju la paragarafe 10, 11)

“E KA LA HLUE KA NYIPICI ME KA INAMACAN?”

12. Nemene la lue hnying nyine tro sa ce ithanatan?

12 Tha ka pexeje kö la Lapa Ne Xomi Meköt, nge tha qaathene kö la uati hmitrötr la itre mekuna i angatr. Tha ceitu i angatre kö memine lo itre ka cinyihane la Tusi Hmitrötr ekö. Tro fe lai a hane tria la aqane qejepengöne angatre la Tusi Hmitrötr, maine aqane elemekene la organizasio. Hetrenyi e hnine la Index des publications des Témoins de Jéhovah la tane mekun hna hape, “Compréhensions Affinées (Ini Hna Qejepengöne Hnyipixen).” Hna amë wengëne la itre ini hna saze ahnyipixen göi aqane troa trotrohnine hnyawane la Tusi Hmitrötr qaane lo 1870. Tha hnei Iesu kö hna qaja koi së ka hape, tro la hlue ka nyipici a hamëne la xeni ne la u ka pexej. Matre, nemene la aqane tro sa sa la hnyinge i Iesu lo kola hape: “E ka la hlue ka nyipici me ka inamacan”? (Mataio 24:45) Nemene la itre mekune ka anyipicine ka hape, hlue ka nyipici hi la Lapa Ne Xomi Meköt? Tro sa ce wange la köni ewekë ka anyipicine lai, nge ka xatuane fe la lapa ne xomi meköt ekö ngöne lo ijine i ange aposetolo.

13. Nemene la aqane xatuane la Lapa Ne Xomi Meköt hnene la uati hmitrötr?

13 Uati hmitrötr a xatuane la Lapa Ne Xomi Meköt. Hnene la uati hmitrötr hna aijijëne la Lapa Ne Xomi Meköt troa trotrohnine la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr, nge tha hna trotrohnine kö ekö. Tro sa pane ce wang la itre ini hna ahnyipixen, lo hna qaja e caha. Pëkö atr ka atreine troa trotrohnine me qejepengöne “la nöjei ewekë asë ga jui Akötesie” hnene la sipu inamacane i angeice kö. (E jë la 1 Korinito 2:10.) Ceitune hi la mekuna ne la Lapa Ne Xomi Meköt me Paulo aposetolo ekö, lo angeic a qaja ka hape: “Eëhuni a qaja la nöjei ewekë cili, tha ngöne kö la tenge ewekë hna inine hnei inamacane i ate, loi pe hnene la hna inine hnei [u]a.” (1 Korinito 2:13) Pine nemene matre canga saqe hi mama qaane lo 1919 la aqane tro sa trotrohnine la itre ini ne la Tusi Hmitrötr? Casi hi la kepine lai, ene la ixatua i Akötresie jëne la uati hmitrötre i Nyidrë!

14. Tune la hna qaja ngöne Hna Amamane 14:6, 7, nemene la aqane xatuane la Lapa Ne Xomi Meköt me itre hlue i Iehova enehila hnene la itre angela?

14 Itre angela a xatuane la Lapa Ne Xomi Meköt. Atraqatr la hnëqa ne la Lapa Ne Xomi Meköt, ene la troa elemekene la hna cainöj hnene la 8 milio lao trejin e cailo fen. Pine nemene matre ketre huliwa lai ka hetre thangane catr? Ame la pane kepin tre, hetrenyi la ixatua ne la itre angela. (E jë la Hna Amamane 14:6, 7.) Nyimu ijine laka, hnene la itre angela hna ea la itre ka cainöj kowe la ketre atr ke, hnei angeic hna thith, me sipo ixatua koi Akötresie. * (Wange ju la ithuemacany.) Ketre, kolo pala hi a kökötre trootro la huliwa ne cainöj, ene mina fe ngöne la itre götrane gaa icilekeu catr. Haawe, nyine tro fe lai a amamane ka hape, kola aijiji së troa cainöj ke, hna xatua së hnene la itre angela.

15. Nemene la eisapengönene la Lapa Ne Xomi Meköt memine la itre hene ne hmi? Qaja jë la ketre ceitun.

15 Lapa Ne Xomi Meköt a xötrethenge la hna qaja hnene la Wesi Ula i Akötresie. (E jë la Ioane 17:17.) Tro sa ce wange la ewekë ka traqa lo 1973. Hnene la Ita Ne Thup ne 1 Semitrepa hna amexeje la ketre mekune ka hape, “Ame la atr ka tha nue kö la sixa, ijiji angeice kö troa bapataiso?” Ame la mekune ka sa la hnyinge celë tre, hna nyi trepene hnene la itre trepene meköt, nge kola hape, ohea! Nyimutre la itre xötr hna amamane hnene la Ita Ne Thup, nge kola qaja la kepine matre, loi e troa upe trön eë la atr ka tha nue kö la sixa. (1 Korinito 5:7; 2 Korinito 7:1) Ej a qaja ka hape, ame la hna amekötine celë, tha qaathei atre kö, ngo “qaathei Akötresie ka qaja mekötine lai hnine la Wesi Ula i Nyidrë.” Celë pe hi la hmi lai ka mejiune hnyawa kowe la Wesi Ula i Akötresie, ngacama jole ju hë kowe la itre atrene troa xötrethenge. Önine la ketre itus ka hnyipixe, nge ka qeje hmi e Etazini ka hape: “Hnene la itre hene ne hmi hna majemine sazen ahnyipixen la aqane troa trotrohnine la itre ini hnei angatr hna hamën matre troa ihmeku memine la itre mekun, me hna lapaune kow hnene la itre atrene la hmi angatr, me itre atr asë. Angatr a ujë tune lai matre troa lapa catr la itre atr hnine la hmi.” Ame pena ha la Lapa Ne Xomi Meköt, tha angeice kö a kei thenge la aja ne la itre atr asë. Itre atrene eje pe a ­xötrethenge hnyawa la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, matre mama pi ka hape, Iehova hi la Atre Elemekene la nöje i Nyidrë enehila.

“MEKUNEJU KOWE LA ITE MEKENE I NYIPUNIE”

16. Nemene la ketre aqane tro sa mekune la Lapa Ne Xomi Meköt?

16 E jë la Heberu 13:7. Öni Tusi Hmitrötr loi e tro sa ‘mekun la itre mekene së.’ Ame la ketre aqane tro sa meku angatr tre, ene la troa thithi sane la Lapa Ne Xomi Meköt. (Efeso 6:18) Nyimutre la itre hnëqa i angatr, kola qaja la troa thawa la xeni ne la u, me elemekene la huliwa ne cainöj e cailo fen, me huliwane hnyawane la itre ahnahna hna hamën kowe la organizasio. Celë hi matre nyipiewekë tro sa thithi lapa thatraqai angatr!

17, 18. (a) Nemene la aqane xötrethengene së la itre hna amekötine hnene la Lapa Ne Xomi Meköt? (b) Nemene la aqane sajuëne së la Lapa Ne Xomi Meköt, me Iesu?

17 Easë fe a mekune la Lapa Ne Xomi Meköt ngöne la easa xötrethenge la itre hna amekötine hnene ej. Lapa Ne Xomi Meköt a ameköti së jëne la itre itusi së, me itre icasikeu, me itre asabele. Eje fe a acil la itretre thupëne la sirkoskripsio, lo itre ka acile pena la itre qatre thup. E tro la itretre thupëne la sirkoskripsio, me itre qatre thup a xötrethenge hnyawa la itre hna amekötin hnene ej, angatre hi lai a mekune la Lapa Ne Xomi Meköt. Ketre, easë mina fe a metrötrë Iesu, mekene së, la easa drengethenge la itre atr hnei nyidrëti hna acil enehila.Heberu 13:17.

18 Ame la ketre aqane tro sa mekun la Lapa Ne Xomi Meköt tre, ene la tro sa isine troa cainöje trootro. Heberu 13:7 a upe la itre keresiano troa xötrethenge la lapaune ne la itre mekene i angatr. Kola mama la etrune la lapaune ne la itre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt ngöne la angatr a catre cainöj, me thel matre troa haöthe la fen hnene la maca ka loi. Easë kö a sajuë angatr ngöne la huliwa ka tru cili? Maine celë hi lai hne së hna kuca, tro së elanyi lai a madrin la easa drei Iesu e qaja koi së ka hape: “Ame hi lo kuca hnei nyipunie kowe la kete e angate la ka co cate ka lue tejine me ini, te, nyipunieti hi a kuca koi ni.”Mataio 25:34-40.

19. Pine nemene matre xecie koi epuni troa xötrethenge Iesu, mekene i epun?

19 Ame la Iesu a bëeke hmaca hnengödrai eë, hnei nyidëti hna nue pe la itretre drei nyidrë. (Mataio 28:20) Xecie hnyawa koi nyidrë ka hape, hnene la uati hmitrötr, me itre angela, memine la Wesi Ula i Akötresie hna xatua nyidrë troa elemekene la huliwa i Akötresie ngöne lo nyidrë e celë fen. Nyidrëti mina fe a hamëne la itre ixatua celë enehila kowe la hlue ka nyipici. Lapa Ne Xomi Meköt pala hi a “xöte thenge la Arenio,” ene Iesu, ‘kowe la hnei nyidrëti hna tro kow.’ (Hna Amamane 14:4) Matre, e tro sa xötrethenge la itre hna amekötine hnene la lapa ne xomi meköt, easë hi lai a xötrethenge Iesu, mekene së. Easenyi hë matre tro xomi së jë hnei nyidrë kowe la mele ka tha ase palua kö. (Hna Amamane 7:14-17) Nge, pëkö ketre atr ka musi ka atreine troa axeciëne lai koi së!

^ par. 3 Eje hi laka, aja i Iehova tro la ala 12 lao aposetolo a nyi hatrene la “luako [maine, 12] la o tepen” ne la Ierusalema Ka Hnyipixe. (Hna Amamane 21:14) Celë hi matre, e meci pi la ketre aposetolo ka mele nyipici, tha nyipiewekë kö troa nyi hna i angeic.

^ par. 8 Qaane lo 1955, ka hlemu la asosiasio cili hna hëne ka hape, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ par. 14 Wange ju la itus hna hape, Rends pleinement témoignage au sujet du Royaume de Dieu, götrane 58-59.