Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (NYINE ININ) Eiperem 2016

Hetrenyi e hnine la Ita Ne Thup la itre tane mekun göi 30 Mei koi 26 Juun 2016.

Nyipici Jë Koi Iehova Jëne Manathith

Nemene la itre ini hna troa xome hnene la itre keresiano qa ngöne la hna melëne hnei Iefetha me nekö i angeic jajiny?

“Loi e Huliwa Apexejene La Xomi Hni”

Nemene la mekun hna amejën la easa cile kowe la itupath? Drei la itre atr ka xomi hni hë nge ka ithuecatre koi së?

Kepin Matre Easa Itronyi Troa Icasikeu

Maine tro epuni a sine la itre icasikeu, tro lai a hetre thangane tune kaa koi epun, me koi itre trejin, me koi Iehova?

The Lö Hnine Pi Kö La Fen Ka Isazikeu!

Foa lao ewekë ka troa hnëkë së e traqa ju la itre ijine jol me itupath.

HNA MELËN

Ekö Itre Sörë, Enehila Kola Nyihlue i Iehova

Nemene la ka upi angatr troa tro trije la uma ne sörë me nue la hmi angatr?

Huliwa Ne Cainöj Me Wene Lepany—Nemene La Eceitunene Lue Ej?

Tune kaa la aqane tro la huliwa ne cainöj a menyik, me hamë trenge catr, me hamë mel kowe la itre atr?