Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Diseba 2016

Nue Pi Koi Iehova La Itre Hace i Epun

Nue Pi Koi Iehova La Itre Hace i Epun

“Nue pi koi Iehova la itre hace i nyipunie asëjëihë, ke Nyidrëti a meku nyipunie.” —1 PETERU 5:7, MN.

NYIMA: 6023

1, 2. (a) Pine nemene matre hleuhleue la mele së? (Wange ju la pane iatr.) (b) Nemene la hne së hna troa ce wange ngöne la tane mekune celë?

SATANA enehila “a tro agö, kösë liona a ho, kola thele tha i nyën.” (1 Peteru 5:8; Hna Amamane 12:17) Matre hleuhleue catre la mel, nge hna traqa fe hi lai kowe la itre hlue i Iehova. Hna hane traqa la itre ijine cili kowe la itre hlue i Nyidrë ekö. Öni Tusi Hmitrötr, tha lapa hnyawa kö la hni Davita Joxu. (Salamo 13:2) Ketre, hnei Paulo hna “polepolëne [maine, hnehengazone] göi ite ekalesia asë.” (2 Korinito 11:28) Ngo, nemene la nyine tro sa kuca e traqa ju së hnehengazo?

2 Hnei Iehova ekö hna axapone la hni ne la itre hlue i Nyidrë, nge aja i Nyidrëti fe troa ujë tune koi së enehila. Tusi Hmitrötr a thuecatre koi së me hape: “Nue pi koi Iehova la itre hace i nyipunie asëjëihë, ke Nyidrëti a meku nyipunie.” (1 Peteru 5:7, MN) Tro sa ce ithanatane la foa la aqane tro sa trongëne lai. Loi e troa (1) thith, (2) e me mekune ajuine la Wesi Ula i Akötresie, (3) nue pi la uati hmitrötre i Iehova troa xatua epun, me  (4) ce ithanatane la aliene la hni epuni memine la ketre atr hnei epuni hna mejiune kow. Ame la easa ce wange itre ej, isa thele jë ngöne la itre götrane la mele së la nyine tro sa huliwan.

“NUEPI KOI IEHOVA LA EHNEFE I EÖ”

3. Nemene la aqane tro sa ‘nue koi Iehova la ehnefe së’?

3 Ame la ketre aqane tro sa nue koi Iehova la itre hace së tre, ene la troa thith. Aja i Iehova, Keme së la tro sa hane fe la hni së koi Nyidrë ngöne la ijine easa hnehengazo. Öni Davita e sipo iele Iehova ka hape: “Akötesieti fe, hnashamatineju kowe [maine, drenge ju] la thithing.” Öni Davita hmaca jë: “Nuepi koi Iehova la ehnefe i eö.” (Salamo 55:1, 22, MN) E hne së hë hna kuca asë la hne së hna atreine troa nyinyine la jol, tro pë hë la thithi a xatua së matre tha tro kö së a hnehengazo menu. Ngo, tro lai a hetre thangane tune kaa koi së la thith?—Salamo 94:18, 19.

4. Pine nemene matre ka nyipi ewekë catre la thith, e traqa ju së hnehengazo?

4 E jë la Filipi 4:6, 7Nemene la aqane sa Iehova la itre thithi hne së hna qaja lapan? Kola atingetingëne la hni së, matre tha tro kö a traqa koi së la itre mekune ka iajolë. Iehova a xatua së matre troa tingetinge la hni së, nge matre tha tro kö sa hnehengazo menu me xou. Ala nyimu catre la itre trejin ka melëne la tingetinge celë; matre ijiji së fe troa hane melën. Tro “la tingetinge ka sisitia qa thei Akötesie” a xatua së troa cile kowe la nöjei pengöne jol! Loi e tro fe sa mejiune hnyawa kowe la hna sisinyi hnei Iehova. Öni Nyidrë: “The hlohlo [maine, the hnehengazo] kö, ke ini la Akötesi ’ö ; tro ni a aegöcatenyi ’ö ; he, tro ni a xatua eö.”—Isaia 41:10.

TINGETINGE LA HNI HNENE LA WESI ULA I AKÖTRESIE

5. Nemene la aqane xatua epuni hnene la Wesi Ula i Akötresie troa hetrenyi la tingeting?

5 Ame la ketre aqane troa hetrenyi la tingeting tre, ene la troa e me mekune ajuine la itre xa xötre ne la Tusi Hmitrötr. Ka nyipi ewekë catre lai ke, Wesi Ula i Akötresieti hi la Tusi Hmitrötr. Hetrenyi e hnine ej la itre eamo ka lolo qaathene la Atre Xupi së. Matre, e traqa ju hë koi së la hnehengazo maine xou, loi e tro sa thele ajuine la itre mekuna i Akötresie. Nge, e hne së hna thele troa trongëne la itre eamo i Nyidrë, tro lai a acatrene la lapaune së, nge tro fe ha patre la xou the së. Hnei Iehova hna amamane hnyawa ka hape, ka ce tro la troa e la Wesi Ula i Nyidrë memine la lue hna ithanata celë, lo kola hape, “catejë, nge nyipi iahlëpi,” me, “the qou kö, nge the hmengöhmengöne kö.”—Iosua 1:7-9.

Tro la lapaune së koi Iehova a xatua së troa mejiune ka hape, tro Nyidrëti a hamë së la ka ijij kowe la mele së

6. Nemene la thangane koi së la aqane ewekë i Iesu?

6 Easa öhne e hnine la Wesi Ula i Akötresie la aqane ithanata Iesu kowe la itre atr. Pi tro catre angatr a drei nyidrë ke, ka keukawa la aqane ewekë i nyidrë koi angatr, me koi angetre kucakuca mina fe. (E jë la Mataio 11:28-30.) Hnei Iesu hna wange atrune la aliene hni ne la itre atr. (Mareko 6:30-32)  Tune la aqane sisinyi nyidrë troa xatuane la ange aposetolo ka ce tro me nyidrë, tro fe nyidrëti lai a hane xatua së enehila. Maine nyipici laka, tha ce nyidrëti hmaca kö me easë e celë fen, ngo ame pe, joxu hë nyidrëti e hnengödrai matre nyidrëti pala hi a amamane la ihnimi nyidrë koi së. Haawe, e traqa ju koi së la hnehengazo, tha tro kö sa luelu laka, tro kö nyidrëti a xatua së ngöne la nyipi ijin. Iesu a thue mejiune së me thuecatre së, matre tha tro kö sa hnehengazo menu.—Heberu 2:17, 18; 4:16.

THIINA QA NGÖNE LA UA

7. Nemene la aqane tro sa kepe thangane qa ngöne la uati hmitrötre i Akötresie?

7 Hnei Iesu hna qaja axeciëne ka hape, e tro sa sipone la uati hmitrötr kowe la Keme së, tro Nyidrëti lai a hamën. (Luka 11:10-13) Celë hi hnaakönine ixatua lai matre tha tro kö sa hnehengazo menu. Kola xatua së hnene la uati hmitrötre i Akötresie, ene la mene i Nyidrë troa melëne la itre thiina i Nyidrë, Akötresie Kapucatinasë. (Kolose 3:10) Hna hëne la itre thiina cili e hnine la Tusi Hmitrötr ka hape, “wene la [u]a.” (E jë la Galatia 5:22, 23, MN) [1] (Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.) E hne së hna thel troa melëne la itre thiina celë, tro ha lolo la aqane imelekeu së me itre xa atr. Ketre, tro fe a trianyi së hnene la itre ewekë ka troa ahacene la hni së. Tro sa ce wange la aqane troa xatua së hnene la wene ne la ua.

8-12. Nemene la aqane xatua së hnene la wene ne la ua?

8 “Ihnim, madrin, tingeting.” E hne së hna imetrötrekeu, tha tro hë së lai a hnehengazo menu. Celë hi ka troa xatua së troa ihnimi trejin me iatruny. Tro hë së e cili a neëne la itre ewekë ka troa aehlëhni së, me ahleuhleunyi la hni së. Matre, tha jole hë koi së troa mele tingetinge me itre trejin.—Roma 12:10.

 E hne së hna melëne la itre thiina ka loi, tro ha lolo la aqane imelekeu së me itre atr

9 “Xomihni ahoeany, hni ka lolo, thiina ka loi.” Öni Tusi Hmitrötr: “Ihnimi ipitö ju nyipinue, nge iutipinekeuneju, kola inu’ aloinekeun.” (Efeso 4:32) E hne së hna xötrethenge la eamo celë, tro ha tingetinge la aqane imelekeu së me itre xan. Ketre, tro ha trianyi së hnene la itre ewekë ka ahacene la itre hni së. Nge tha jole hë koi së troa cile kowe la itre jole ka troa traqa pine laka itre atr ka tha pexeje kö së.

10 “Lapaun.” Ame enehila, easa hnehengazo pi mani me itre mo. (Ite Edomë 18:11) Nemene la nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa hnehengazo menu göne lai? Loi e tro sa xötrethenge la eamo i Paulo, ene la troa ‘mejihnine la itre ewekë hna hetreny.’ Tro la lapaun a xatua së troa mejiune ka hape, tro kö Nyidrëti a hamëne koi së la ka nyipi ewekë kowe la mele së. Hnei Nyidrë hna ahnith ka hape: “Tha trojë kö ni a nue eö, nge tha trojë kö ni a tiji ’ö.” Matre, loi e tro sa qaja tui Paulo ka hape: “Joxu [Iehova] la ate xatua ni, tha tro kö ni a qou ; nemene la hna troa kuca koi ni hnei ate ?”—Heberu 13:5, 6.

11 “Thiina ka menyik, me xomehnöth.” Pane mekune jë la eloine koi së e tro sa thiina ka menyik me atreine xomehnöth. Tro la lue thiina celë a xatua së matre tha tro hë së  a kuca maine qaja la itre ewekë ka troa angazone la hni së. Ketre, tha tro hë së a qaja “la tenge ka haite asë, me iwesitë, me elëhni, me kakaeo, me nyi tru.”—Efeso 4:31.

12 Nyipi ewekë la thiina ka ipië matre troa mejiune kowe la “ime ka mene i Akötesie” me ‘nue koi Nyidrë’ la itre hace së. (1 Peteru 5:6, 7) Maine ka hni ka ipië epun, tro Iehova a xatua epun me thupë epun. Eje hi laka, ame la epuni a atre la hnei epuni hna atreine kuca, me thatreine kuca, tha epuni kö a qale kowe la sipu inamacane i epun. Matre tha epuni hë lai a hnehengazo menu ke, epuni hë a qale catr koi Akötresie.—Mika 6:8.

“THE KUKE HNINE KÖ”

13. Nemene la aliene la ithanata i Iesu lo kola hape: “The kuke hnine kö”?

13 Ame ngöne Mataio 6:34 (e jë), kola mama la eamo i Iesu, kola hape: “The kuke hnine [maine, hnehengazo] kö.” Tro së lai a mekune ka hape, thatreine kö së trongën. Ngo, nemene la aliene la ithanata i Iesu? Atre hë së lo ka hape, hnei Davita me Paulo hna hane hnehengazo e itre xa ijin. Tha Iesu kö a qaja ka hape, tha tro jë kö a hnehengazo hnene la ketre hlue i Akötresie. Iesu pe a xatuane la itretre drei nyidrë troa trotrohnine ka hape, pëkö eloine lai koi së e tro sa hnehengazo menu. Eje hi laka, tro pala hi së lai a cile kowe la itre jol e nöjei drai, matre easë lai a nyixane la itre jole cili e hne së hna lapa mekune la itre hna kuca ha ekö, maine itre jol ka troa traqa. Matre, hetre ixatua koi së e tro sa trongëne la eamo i Iesu.

14. Nemene la nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa hnehengazo menu?

14 Ame itre xa ijin, itre atr a hace pine la itre ngazo hnei angatr hna kuca ekö. Matre angatr pala hi a hace pine la itre huliwa hnei angatr hna kuca, ngacama nyimu macatre hë enehila. Hnei Davita joxu fe hna hane hace fë la itre ngazo hnei angeice hna kuca. Öni angeic: “Ini a hoköte ke gomegomë hë la hning.” (Salamo 38:3, 4, 8, 18) Ame e cili, hetre ewekë ka loi hna kuca hnei Davita. Xecie hnyawa koi angeic ka hape, ka utipine Iehova, nge ka senge la ngazo. Matre, tru la madrine i Davita troa atre ka hape, hnei Akötresie hna nue la ngazo i angeic.—E jë la Salamo 32:1-3, 5.

15. (a) Nemene la ketre ini hne së hna xome qaathei Davita? (b) Nemene la nyine tro sa kuca matre tha tro kö sa hnehengazo menu? (Wange ju la itre mekune hna eköhagen, “ Aqane Cile Kowe La Kola Hnehengazo Menu.”)

15 Ame itre xa ijin, easa xouene la itre ewekë  ka traqa enehila hi. Ame la Davita a cinyianyine la Salamo 55 tre, ijine angeic a xou wanga humuthi angeice pi. (Salamo 55:2-5) Ngo, tha hnei angeice kö hna nue la xou cili troa angazone la mejiune i angeic koi Iehova. Hnei Davita hna sipo iele Iehova troa xatua angeic ngöne la itre jol hnei angeic hna cile kow, ngo atre hi angeic laka, ka nyipi ewekë catre fe troa ujë thenge la hnei angeice hna sipon. (2 Samuela 15:30-34) Ketre ini lai koi epun. The hnehengazo menu kö, isine jë troa nyinyine la jol, nge mejiune ju laka, tro kö Iehova a thupëne la mele i epun.

16. Nemene la aqane acatrene la lapaune së hnene la aliene la ëje i Akötresie?

16 Ame la itre xa keresiano, angatr a hnehengazone menune la itre ewekë ka troa traqa elany. Ngo, tha loi kö e tro sa ujë tune lai, pine laka, ame lo itre ewekë hne së hna hnehengazone tre, tha traqa ju kö. Ketre, tha tro kö sa thëthëhmine laka, pëkö jol hna thatreine nyinyine hnei Akötresie. Atre hi së lo la aliene la ëje i Nyidrë kola hape, “Ka Aejëne Nyidrë.” (Esodo 3:14) Haawe, tha qanyi së kö troa hnehengazone la itre drai elany, ke kola mama ngöne la ëje i Akötresie ka hape, tro ha eatr la nöjei mekuna i Nyidrë thatraqane la itre atr. Tha luelue kö së laka, tro Iehova elanyi a amanathithine la itre hlue i Nyidrë. Nge, tha tro hmaca kö sa hnehengazone menune göi itre ewekë hna kuca ekö, me enehila, me itre drai elany.

ITHANATA JË ME KETRE ATR HNA MEJIUNE KOW

17, 18. Nemene la aqane troa xatua epuni hnene la hna fe la hni epun?

17 Loi e tro sa fe la hni së kowe la ketre atr hne së hna mejiune kow. Celë hi hnaafoane ixatua lai matre tha tro kö sa hnehengazo menu. Tro la föi epun, maine enehmu i epun, maine ketre qatre thup a thele jëne matre tro epuni a trotrohnine la jol ka ej thei epun. Öni Tusi Hmitrötr: “Ame la hleuhleu e kuhu hni ne la ate, te, ate agenyin ; ngo ate amadinën’ eje la tenge ewekë ka loi.” (Ite Edomë 12:25) Tusi Hmitrötr fe a qaja ka hape: “Tha nyipi ewekë la ite mekun’ e tha hna ithanatan ; ngo kola acaten’ it’ eje hnene la itete ithanata ka ala nyimu.”—Ite Edomë 15:22.

18 Ketre ixatua fe koi së la itre icasikeu, matre tha tro kö së a hnehengazo menu. E nöjei wiik, easa icasikeu memine la itre trejin, nge itre ijine lai easa ce porotrik. Nge celë hi itre atr lai ka nyipi ewekë së, me ka  thuecatre koi së. (Heberu 10:24, 25) Jëne la itre ithuecatre cili, kola acatrene la lapaune së, nge tha tro hë së lai a hnehengazo menu.—Roma 1:12.

IXATUA KA TRU LA IMELEKEU SË ME IEHOVA

19. Nemene la aqane thuecatre së hnene la aqane imelekeu së me Iehova?

19 Hnene la ketre qatre thup ne Canada hna wangatrehmekune la enyipiewekëne troa nue koi Iehova la itre hace së. Ka hamë ini nyidrë ngöne la hna ini, nge hetre ketre hnëqa i nyidrëti kö e cili, matre hace pi hë la huliwa i nyidrë. Ketre, hetre sine meci nyidrë matre tha lapa hnyawa kö la hni nyidrë. Nemene la ka ithuecatre koi nyidrë? Ame la pane ewekë, hnei nyidrëti hna isine troa acatrene la aqane imelekeu i nyidrë me Iehova. Hnene fe la itre enehmu i nyidrë hna xatua nyidrë ngöne la itre ijine jol. Ketre, hnei nyidrëti hna fe la hni nyidrë kowe la föi nyidrë. Hetrenyi fe la ixatua qaathene la itre qatre thup, memine la atre thupëne la sirkoskripsio ka aijijë nyidrë troa waipengöi nyidrëti kö xajawa i Iehova. Hnene fe la droketre hna xatua nyidrë troa trotrohnine la meci nyidrë, ame hnei nyidrë hna saze la porogarame i nyidrë matre troa hetre ijine mano me enijëne la ngönetrei nyidrë. Kola tro la itre drai, nge atreine hë nyidrë melëne la meci nyidrë, me lepetrij la itre mekuna i nyidrë ka iajolë. E hetre ewekë mina ha hna thatreine nyinyin, nyidrëti a qale catr koi Iehova troa xatua nyidrë.

20. (a) Nemene la nyine tro sa kuca matre troa nue koi Iehova la itre hace së? (b) Nemene la hne së hna troa ce ithanatane ngöne la tane mekune ka troa xulu?

20 Hne së hna ce wang ngöne la tane mekune celë la enyipiewekëne la troa nue koi Iehova la itre hace së. Easa ujë tune lai ngöne la easa thithi koi Iehova, me e la Wesi Ula i Nyidrë, me mekune ajuine ej. Hne së fe hna ce wang la enyipiewekëne troa nue la uati hmitrötre i Iehova troa xatua së, me ithanata kowe la ketre atr hne së hna mejiune kow, me sine pala hi la itre icasikeu. Ame ngöne la tane mekune ka troa xulu, tro sa ce wang la aqane xatua së hnei Iehova, la kola thue mejiune koi së, ene la tro sa kapa la edrö së qaathei Nyidrë.—Heberu 11:6.

[Ithueamacany]

^ [1] (paragarafe 7) Galatia 5 :22, 23, MN: “Ame la wene ne la ua, tre, ihnim, me madrin, me tingeting, me xomihni ahoeany, hni ka lolo, thiina ka loi, me lapaun, me thiina ka menyik, me xomehnöth ; pëkö wathebo sane itre ej.”