“Hna hnine la . . . ite ewekë ne la ua hnei angetre xötrethenge la ua.”—ROMA 8:5, MN.

NYIMA: 5752

1, 2. Pine nemene matre kola nyipiewekëne la Roma mekene 8 hnene la itre keresiano hna iën?

HNEI epuni hë hna drenge la kola e la Roma 8:15-17 ngöne la Drai Ne Amekunën la meci Iesu. Itre xötre celë a amamane la aqane atre la itre keresiano ka hape, hetrenyi angatr la mejiune troa mele epine palua e koho hnengödrai. Roma 8:1 a qaja la itre trejin hna iën ka hape, “[“itretre xötrethenge Keriso,” MN] .” Ngo, hapeu, thatraqane hmekuje hi la itre keresiano hna iën la hna qaja ngöne Roma mekene 8? Tro fe kö lai a hane xatuane la itre ka mejiune troa mele epine palua e celë fen?

2 Hna cinyihane la Roma mekene 8 thatraqane la itre hna iën. Angatr a kapa la ‘ua,’ me treqene la troa nyi kuku angatr, ene la troa amele angatr qa ngöne la itre ngönetrei angatr. (Roma 8:23) Tro angatr elany a itre nekö i Akötresie e hnengödrai. Hnene la thupene mel matre Iehova a senge la  itre ngazo i angatr. Nyidrëti a jele meköti angatr matre troa nyi kuku angatr.—Roma 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Pine nemene matre loi e tro fe la itre ka mejiune kowe la mel epine palua e celë fen a waipengöne hnyawa la hna qaja ngöne Roma mekene 8?

3 Ngo ame ngöne la qaane la tusi Roma, Paulo a qaja la ketre trahmany ka tha hna iëne kö, ngo hna qaja ka hape, ka meköt xajawa i Iehova, kola qeje Aberahama. Hnei nyidrëti hna mel ekö catre qëmekene tro Iesu a nue la mele i nyidrë nyine thupene mel. (E jë la Roma 4:20-22.) Iehova mina fe enehila a goeëne la itre keresiano ka lapaun nge ka mejiune troa mel epine palua e celë fen ceitu me itre ka meköt. Tro fe angatr a hane kepe thangane la itre eamo hna hamën ngöne Roma mekene 8.

4. E tro sa e la Roma 8:21, nemene la hnyinge nyine tro sa isa mekun?

4 Ame ngöne Roma 8:21, kola mama la aqane anyipicine Iehova laka, tro ha traqa la fene ka hnyipixe nge tro ha nue gufane maine thapa la itre atr qa ngöne la ngazo me mec. Kola qaja hnene la xötr ka hape, tro angatr a melën “la hna nue gufane ka hadehadeu ne la ite nekö i Akötesie.” Hapeu, eö kö a hane mekun la mele i eö ngöne la fene ka hnyipixe? Tro sa ce ithanatane la nyine tro sa kuca matre tro sa mele elanyi ngöne la fene ka hnyipixe.

“HNINE LA NGÖNETEI”

5. Nemene la pengöne la itre keresiano ka mama ngöne Roma 8:4-13?

5 E jë la Roma 8:4-13. Ame ngöne la mekene  8 ne la tusi Roma, Paulo a qejepengöne la lue pengöne atr. Kola qaja la itre ka “xöte thenge la ngönetei,” me itre ka “xötrethenge la [“ua,” MN].” Itre xan a mekune ka hape, Paulo a amamane e celë la pengöne la itre keresiano, memine la itre ka tha hmi kö. Ngo ame e celë, Paulo a cinyihane kowe la itre keresiano, lo itre “hna hëne nyine ite ka hmitöt.” (Roma 1:7) Haawe, itre keresiano asë hi lo itre ka “xöte thenge la ngönetei” me itre ka ‘xötrethenge la ua.’ Ngo nemene la eisapengönene lue ej?

6, 7. (a) Nemene la itre xa aliene la hna hape, “ngönetei” e hnine la Tusi Hmitrötr? (b) Nemene la aqane qejepengöne la hna hape, “ngönetei” ngöne Roma 8:4-13?

6 Ame la Tusi Hmitrötr a qaja la “ngönetei,” tre ka nyimu aliene. Ame itre xa ijine kola qaja la itrei ne la atr. (Roma 2:28; 1 Korinito 15:39, 50) Ngo, eje fe a qaja la itre lapa laka, itre sine la madra. Tusi Hmitrötr a qeje Iesu ka hape, ka xulu nyidrë “qa ngöne la matra i Davita, thenge la ngönetei.” Nge Paulo fe a hën la angetre Iudra ka hape, “ite sinenge thenge la ngönetei.”—Roma 1:3; 9:3.

7 Matre nemene la aliene la ithanata i Paulo ka hape, kola “xöte thenge la ngönetei” ngöne Roma 8:4-13? Loi e tro sa e la Roma 7:5. Öni Paulo: “Eëshë pete kö ite ate ne ngönetei, ame hnei ite aja ka ngazo qa ngöne la wathebo hna huliwane ngöne la ite hnepe ngönetei shë.” Paulo a qaja e celë ka hape, ame lo itre atr ka “xöte thenge la ngönetei” tre, itre ka wange atrune la itre aja i  angatr ka ngazo, me melën itre ej, me kuca la sipu aja i angatre kö.

8. Pine nemene matre Paulo a hmekëne la itre keresiano hna iën qa ngöne la “xöte thenge la ngönetei”?

8 Pine nemene matre Paulo a hmekëne la itre keresiano hna iën qa ngöne la “xöte thenge la ngönetei”? Pine nemene matre ka nyipi ewekë enehila kowe la nöjei keresiano asë la ithuemacanyi celë? Pine laka, ijije hi tro la hlue i Iehova a amë panëne la itre sipu aja i angeice kö ngöne la mele i angeic. Ame la Paulo a cinyihane kowe la itre trejine ne Roma, öni nyidrë, angatr a nyihluene la “ite hni angate kö.” Kolo lai a hape, tro fe la kuci ngazo, me xen, me itre xa nyine madrine ju kö a xome la gaa tru ne la mele i angatr. (Roma 16:17, 18; Filipi 3:18, 19; Iuda 4, 8, 12) Hetrenyi la ketre ewekë ka traqa ekö ngöne la ekalesia ne Korinito laka, hna ce meköle trefën hnene la ketre trejin memine la “ifënekö ne la keme i angeic.” (1 Korinito 5:1) Matre, trotrohnine hi së laka, nyipi ewekë kowe la itre pane keresiano ekö troa kapa la ithuemacanyi qaathei Paulo.—Roma 8:5, 6.

9. Nemene la hna ithanatan ngöne Roma 8:6?

9 Ame la Paulo a hmekëne la itre keresiano hna iëne qa ngöne la “xöte thenge la ngönetei” tre, thatraqai së fe enehila. Tro fe lai a hane traqa kowe la atr ka nyihlue i Iehova koi nyimu macatre hë. Matre tune kaa, Paulo kö a qaja ka hape, tha tro pi kö sa mekune göi xen, maine huliwa i maseta, maine nyine iamadrinë, maine pi iatre me ketre? Ohea. Itre ewekë lai hne së hna melën. Ketre, hetre madrine Iesu fe troa hane xen, me thue a i itre xan. Ketre, öhne fe hi nyidrëti laka, nyipi ewekë fe tro nyidrëti a mano. Nge öni Paulo, ka nyipi ewekë catr la troa ce meköle trefën e hnine la faipoipo.

Nemene la hna qajaqaja hnene la itre porotrike së? (Wange ju la itre paragarafe 10, 11)

10. Nemene la aliene la kola hape, ‘hnine’?

10 Nemene la aliene la ithanata i Paulo la kola hape, “hnine”? Ame la qene Heleni ne la hnaewekë “hnine,” tre kola hape, kola xome asë la mekuna së hnene la ketre ewekë hne së hna ajan troa eatrën. Hnene la ketre atr ka inamacan hna qaja göne lai atr ka hape, “ka tru koi angeic [la ewekë cili], nge kolo pala hi a ithanatane lapan.” Ketre, angeic a wange atrune la itre sipu aja i angeice kö. Itre aja cili la ka amekötine la mele i angeic.

Nemene la ewekë ka tru ngöne la mele së?

11. Nemene la itre ewekë ka troa xome la mele së?

11 Nyipi ewekë tro la itre keresiano ne Roma a sipu waipengöi angatre kö, me thele la itre ewekë hnei angatre hna hnin catrën. Hapeu, “ite ewekë [kö] ne la ngönetei”? Loi e tro fe së enehila a mekune la ewekë ka tru koi së. Nemene la hne së hna pi ithanatane lapan? Nemene la hne së hna kuca lapan? Itre xan a öhne ka hape, angatre pala hi a mekune troa tupath la itre pengöne waina, me amingömingöi uma, me itö iheetr ka hnyipixe, me huliwane la mani, me hnëkëne la itre ijine mano. Tha itre ewekë kö lai ka ngazo. Itre ewekë hi lai hne së hna melën. Hnei Iesu lo hna kuca matre hetre waina jë ngöne la ijine faipoipo. Nge hnei Paulo fe hna upi Timoteo troa nango  iji waina thatraqane la meci angeic. (1 Timoteo 5:23; Ioane 2:3-11) Ngo, tha waina kö la götrane gaa tru ne la mele i nyidro. Nge, tune kaa fe së? Nemene la ewekë ka tru ngöne la mele së?

12, 13. Pine nemene matre loi e tro sa thupëne hnyawa la ewekë hne së hna wange atrune ngöne la mele së?

12 Öni Paulo e hmekë së ka hape: “E hnine la ngönetei, meci hë.” (Roma 8:6) Nemene la aliene la ithanata i angeic? Maine hne së hna “xöte thenge la ngönetei,” tro së lai a thë la aqane imelekeu së me Iehova enehila, nge tha tro hë së lai a hetrenyi la mel ka tha ase palua kö elany. Ngo tha ewekë kö lai hne së hna ajane troa traqa kow. Ijije hi tro la atr a ujë. Mekune hi epuni lo huliwa ka sis hna kuca hnene lo ketre keresiano e Korinito laka, nyine troa upe trön eë la itre ka ujë tune lai? Thupene la hna haji angeic, ujë pi hi angeic. Tha xötrethenge hë angeic la itre aja i angeic ka sis, matre angeic a nyihlue i Iehova hmaca jë ngöne la thiina ka meköt.—2 Korinito 2:6-8.

13 Ame la atr cili, tre ketre tulu ka ngazo catr ne la atr ka “hnine la ngönetrei,” ngo hnei angeic hna ujë. Haawe, maine hetre trejin enehila ka xötrethenge la itre aja i angeic ka ngazo, nge tha trongëne hë la itre trepene meköti Iehova, ijiji angeice fe troa ujë. E hne së hna lapa mekune lo ithuemacanyi qaathei Paulo, tro lai a upi së troa wenë amekötine la mele së.

‘HNINE LA UA’

14, 15. (a) Nemene la hnei Paulo hna upi së troa hnin? (b) Nemene la aliene la kola hape,‘hnine la ua’?

14 Thupene la hnei Paulo hna qaja la itre ethane la troa “hnine la ngönetei,” öni angeic: ‘E hnine la ua, melë hë me tingeting.’ Drei la ketre manathith ka tru koi së!

15 Ngo, ame la troa ‘hnine la ua’ tre, tha kolo kö a hape, tha easë kö a mel tune la itre atr. Tha kolo kö a hape, easa meku Iehova hmekuje hi me Tusi Hmitrötr, nge pë ju hë itre xa hne së hna ithanatan. Ame lo itre pane keresiano, angatr a mel tui itre xan. Tru la madrine i angatr troa xen, me ij, me faipoipo, me hetru nekönatr, nge angatre fe a huliwa i maseta.—Mareko 6:3; 1 Thesalonika 2:9.

Ame la ka tru ngöne la mele i Paulo tre, ene la troa huliwa i Akötresie

16. Nemene la ewekë ka tro pa ngöne la mele i Paulo?

16 Ngo, tha hnei Paulo kö me itre keresiano ekö hna nue la itre huliwa cili troa tro pa ngöne la mele i angatr. Atre hi së lo ka hape, hnei Paulo hna ca i uma mano göi troa hetre mani. Ngo, tha huliwa kö lai ka tro pa ngöne la mele i angeic. Ame la ka tru ngöne la mele i Paulo tre, ene la troa huliwa i Akötresie. Angeic a wange atrune la huliwa ne cainöj, me hamë ini. (E jë la Ite Huliwa 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Nyipi ewekë tro la itre trejin ne Roma ekö a nyitipu Paulo, ketre tu së fe.—Roma 15:15, 16.

17. Nemene la itre manathith qa ngöne la hna ‘hnine la ua’?

17 Nemene la pengöne la mele së elany, e hne së hna wange atrune la huliwa i Iehova?  Öni Paulo ngöne Roma 8:6, MN: “E hnine la ua, melë hë me tingeting.” Kolo lai a hape koi së, tro sa nue la uati Iehova troa amekötine la mekuna së, nge tro sa thele troa mekune tui Nyidrë. Iehova a thingehnaean koi së la mel ka loi enehila, memine la mel ka tha ase palua kö elany.

Easa olene koi Iehova ke, tingetinge hë la mekuna së

18. Nemene la nyine tro sa kuca matre tro sa hetrenyi la tingeting?

18 Nemene la aliene la Paulo a qaja ka hape, hetre tingetinge qa ngöne la hna ‘hnine la ua’? Ajan asë hi la nöjei atr troa hetrenyi la tingeting, ene mina fe la troa tingetinge la mekun, ngo xalaithe hi la itre ka melën. Easa olene koi Iehova ke, hetrenyi së la tingetinge cili. Hetrenyi fe the së la tingeting hnine la hnepe lapa së, me e hnine fe la ekalesia. Pine laka itre atr ka tha pexeje kö së, hetre itre jol ka traqa koi së memine la itre trejin. E traqa ju la ewekë cili, xötrethenge jë la eamo i Iesu, kola hape: “Trojë eö a pane iloi me tejine me eö.” (Mataio 5:24) The thëthëhmine kö laka, ame la itre trejin, itre ka nyihlue i Iehova angatr, ene “la Akötesieti tene tingeting.”—Roma 15:33; 16:20.

19. Nemene pengöne tingeting ka eje the së?

19 E hne së hna ‘hnine la ua,’ tro fe së lai a tingetinge me Akötresie. Öni Isaia perofeta: “Tro enëtilai [Iehova] a thupëne ngöne la nyipi tingetinge la ate ka cile huti la hni ; ke angeic’ a lapaune koi enëtilai.”—Isaia 26:3; e jë Roma 5:1.

20. Pine nemene matre hetre hni ne ole së kowe la eamo hna hamëne ngöne Roma mekene 8?

20 Easë ju hë a mele elanyi e koho hnengödrai maine e celë fen, ngo easë asë hi a kepe thangane la itre ithanata i Paulo ngöne la mekene 8 ne la tusi Roma. Easa madrine laka, Tusi Hmitrötr a xatua së troa wange atrune la huliwa i Akötresie, nge wange acone pë hë la itre sipu aja së. Tha luelue kö së laka, e tro sa ‘hnine la ua,’ tro hë së lai a kapa la manathithi ka tru hna qaja hnei Paulo ka hape: “Ame la ahnahna i Akötesie, te, mele ka tha ase palua kö göi Iesu Keriso Joxu shë.”—Roma 6:23.