Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 6 2017

 ITRE HNA HNYINGËN . . .

Hapeu Thatraqane Fe La Itre Keresiano La Noël?

Hapeu Thatraqane Fe La Itre Keresiano La Noël?

Itre milio lao atr e cailo fen, ka feetë Noël pine laka angatr a mekune ka hape, ijine hi la kola hnaho Iesu Keriso. Ngo, ase fe kö epuni mekune la itre pane Keresiano ekö, itretre drei Iesu a feetë Noël? Atre fe hi epuni la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, göne la troa atrune la drai ne hnaho së? Tro la itre aqane sa la itre hnyinge celë a amamane koi së laka, thatraqane kö la itre Keresiano la feetë Noël.

Ame la hnapan, tre, tha hna qaja kö hnei Tusi Hmitrötr la kola atrune la drai ne mala i Iesu, maine itre xa hlue i Akötresieti pena. Ame hnine la Itre Hna Cinyihan, hna qaja la lue atr ka atrune la drai ne mala i nyidro. Ngo ame pe pëkö e nyidro ka nyihlue i Iehova, lo Atrekë Ewekëne la Tusi Hmitrötr, nge hetre ewekë ka ngazo ka traqa ngöne la ijine cili. (Genese 40:20; Mareko 6:21) Hna qaja e hnine la Encyclopædia Britannica, ka hape, ame la itre pane Keresiano ekö, tre, tha hane fe kö angatr sine la “itre feete ne la itre wanaithihlë, tune mina fe lo kola atrune la drai ne mala.”

Eu lo ijine mala Iesu?

Tha qaja hnyawa kö hnei Tusi Hmitrötr la drai ne mala i Iesu. Kola qaja hnine la McClintock and Strong’s Cyclopedia, ka hape, “Ame la drai ne hnaho Iesu, tre, tro hi a qaja ngöne la Isisinyikeu Ka Hnyipixe, maine qa ngöne la ketre itus.” Ngo eje hi laka, maine aja i Iesu tro la itretre drei nyidrë a atrune la drai ne mala nyidrë, ke tro hi nyidrëti a qaja koi angatre la drai ne mala i nyidrë.

Nemene la drai hnei Iesu hna upe kowe la itretre drei nyidrë troa atrun?

Ame la hnaaluen, tre, tha hna qaja kö hnei Tusi Hmitrötr, ka hape, hnei Iesu maine ketre atre drei nyidrë hna hane feetëne la Noël. Kola qaja ngöne la New Catholic Encyclopedia, ka hape, kola xötrei qeje feetë Noël, “hnine la Chronographe, ketre itusi hna cinyihane hnei Filocalus e Roma, ngöne la macatre 336 M.K.” Kolo thupene pexeje hë la Tusi Hmitrötr me itre macatre thupene la traqa i Iesu e celë fen. Celë hi matre kola qaja e hnine la ketre encyclopédie, ka hape, “tha hnei Akötresie kö hna acile la feetë Noël, nge goi tha hane fe lai qaja e hnine lo Isisinyikeu Ka Hnyipixe.” *

Ame Iesu, lo Atre Ini Ka Tru, tre, hnei nyidrëti hna hamëne la itre ithuemacanyi kowe la itretre drei nyidrë, matre tro angatr a kuca la aja i nyidrë, nge hna qatrenge itre ej e hnine la Tusi Hmitrötr. Ketre tha hane fe kö upi angatr troa feetë Noël. Haawe, tune la ketre hamë ini ka xele tro la itre hnainin a tha idrei. Ketre tui Iesu, xele nyidrë tro la itretre drei nyidrëti a kuca “hune la hna cinyihan” qa hnine la Tusi Hmitrötr.—1 Korinito 4:6.

Ketre, hetre drai ka sisitria catr kowe la itre pane Keresiano ekö. Kola qaja la drai ne amekunën, maine Drai Ne Amekunëne la Meci Iesu. Hnei Iesu hna sipu ahnithe kowe la itretre drei nyidrë, troa atrune la drai cili me amamane fe koi angatr la aqane troa kuca. Ame la itre hna amekötine cili, memine la drai ne la meci nyidrë, tre, itre hna qaja hnyawane hnine la Tusi Hmitrötr.—Luka 22:19; 1 Korinito 11:25.

Tune lo hne së hna ce wang, ame la kola feetë Noël, tre, kola atrune la drai ne mala i Iesu. Tha hnene kö la itre pane Keresiano hna atrune la drai cili, ke, ketre feete lai ne la itre wanaithihlë. Ketre, tha hna qaja kö hnei Tusi Hmitrötr, ka hape, hnei Iesu maine ketre atr pena hna hane feetë Noël. Haawe xecie hnyawa kowe la itre milio lao Keresiano e cailo fen, laka tha angatre fe kö a hane feetë Noël.

^ par. 6 Maine epuni a aja itre xa ithuemacany, göne la qane la Noël, goeëne jë la tane mekune hna hape, “ Questions des lecteurs . . . Noël : que faut-il savoir ? “ ne la Ita Ne Thup ne 1 Diseba 2014, hna amë fe ngöne la sit jw.org.