Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP Na. 6 2017 | Nemene La Ahnahna Ka Sisitria Catre Kö?

NEMENE FE LA MEKUNA I EPUN?

Drei la atre hamëne la ahnahna ka sisitria catre kö?

“Ame la nöjei ahnahna ka loi asë, memine la ite hna hamëne gufane ka lolo asë, te, qa koho thene la Tetetro ine la lai.”Iakobo 1:17.

Tro la Ita Ne Thup celë a xatua së troa wangatrune la ahnahna ka sisitria catre kö qaathei Akötresie.

 

KA QA NGÖNE ICETRÖN

“Eje Hi Lo Lai Hnenge Hna Ajan”

Hapeu ajane kö epuni troa hamën maine kapa la ketre ahnahna ka sisistria catr?

KA QA NGÖNE ICETRÖN

E Kaa Jë La Ahnahna Ka Loi

Nyipici tha ka hmaloi kö e troa thele ahnahna kowe la ketre atr. Ngo eje hi laka qanyine kö lai ka kapa troa qaja ka hape, ka tru koi angeice lai ahnahna hna hamën maine waea.

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Nemene La Ahnahna Ka Sisitria Catre Kö?

Ame thene la nöjei ahnahna hna hamëne hnei Akötresieti kowe la itre atr, ke casi hi la ka sisitria.

Nemene La Nyipi Pengöi Iesu?

Qane ekö, nyimutre la itre itusi ekö ka qeje nyidrë.. Nemene la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göne la nyipi pengöi nyidrë?

Aqane Tro Sa Waiewekë Göne La Itre Tria Së

Ngacama qatre ju hë maine thöth pena, ngo itre ka tria asë hi së. Ngo nemene la aqane tro sa cile kowe itre ej?

Tusi Hmitrötr​—Kepin Matre Nyimutre

Tro la ketre hna melën a troa xatua epuni troa trotrohnine la kepine matre nyimutre catre hë hnei Tusi Hmitrötr enehila.

Hapeu Thatraqane Fe La Itre Keresiano La Noël?

Hapeu, hnene kö la itre sinee i Iesu hna hane feetë Noël?

Kola Sa Hnei Tusi Hmitrötr

Itre atr a xouene la isi Amagedo, ngo nemene la nyipi aliene lai?

Itre Xaa Nyine E

Hnauëne Laka Tha Kolo Kö a Hane Feetë Noel Hnene La Itretre Anyipici Iehova?

Ala nyimu la itre atr ka feetë Noel, ngo thatre pe la qaan. Hane hi la kepin matre tha kolo kö a hane feetë Noel hnene la Itretre Anyipici Iehova.