Hapeu, hnei epuni kö hna hane thele troa atre la pengöne la zi ange ua memine fe la itre ka mel e cili? Nyimutre la itre ka mekune tune lai. Itre thauzane lao macatre ne thele hnene la itre atr troa atrepengöne hnyawa la mekune cili. Ame itre xan, angatr a mekune ka hape, ame la götrane la u tre, ketre göhnë hna mele ngön hnene la itre xötrapan, nge troa thili koi angatr. Itre xan fe a mekun, ka hape, ame la hnengödrai tre, ketre götrane gaa madrin nge gaa tingeting, hna lapane hnene la itre angela me itre atr ka meköt ka meci hë. Itre xane mina fe a goeëne la zi ange ua, ceitu me ketre hnalapa hna jilapane hnene la itre haze ka nyimutre.

Nyimutre la itre atr ka mekun, ka hape, tha ijiji së kö troa atrepengöne la zi ange ua, ke, pëkö ka xulu qa cili matre troa qejepengöne koi së. Ngo, ketre aqane mekune lai ka tria. Qëmekene tro Iesu Keriso a traqa e celë fen, hnei nyidrëti hna mel e koho hnengödrai, ngöne la zi ange ua. Hnei nyidrëti hna qaja hnyawa kowe la itre hene ne hmi ekö, ka hape: “Tha uti kö ni qa hnengödrai troa kuca la ajang, ngo loi pe la aja i nyidëti ate upi ni.” Hnei Iesu fe hna pane qaja amamane kowe la itre aposetolo, ka hape: “Kösaue la nöjei hnalapa ngöne la ēnē i Kaka.”—Ioane 6:38; 14:2.

Iehova Akötresie la ëje ne la Keme i Iesu, nge ame la “ēnē” i Iehova, tre, ej e koho hnengödrai. (Salamo 83:18) Haawe, pëkö ketre atr ka atreine troa qejepengöne hnyawa la zi ange ua, Iehova hmekuje hi me Iesu Keriso. Nyimutre la itre ithuemacanyi hnei nyidroti hna hamën göne la zi ange ua, nge itre ej a mama jëne la itre hna meköle goeëne hnene la itre ka lapaun.

Tro la tane mekune celë a amaman e hnine la Tusi Hmitrötr, la itre ewekë hna meköle goeën hnene la itre trahmany. Ame la epuni a wange trongëne la itre ewekë celë hna meköle goeën, the thëthëhmine kö ka hape, ame la zi ange ua tre, tha ewekë ne ngönetrei kö. Thatreine kö tro sa ketr maine öhne pena. Tha hnei Akötresieti kö hna qejepengöne la itre ewekë ngöne la götrane u, me xome la itre trengewekë hne së atr hna thatreine troa trotrohnin. Ngo hnei Nyidrëti pe hna xatua së troa trotrohnine itre ej, jëne la itre ewekë hna meköle goeën. Tro la itre ewekë hna meköle goeën a xatua së, troa atrepengöne hnyawa la itre ka mel e hnine la zi ange ua, ene lo hna hape, “nöjei hnalapa”.