Hapeu, Akötresieti kö a sa la nöjei thith?

AME KOI EPUNI KE, NYIDRËTI A SA LA ITRE THITHI . . .

  • Ne la nöjei atr

  • Ne la itre xa atre hi

  • Pëkö

HANAWANGE LA HNA QAJA HNENE LA TUSI HMITRÖTR

“Eashenyi Iehova koi angat’ asë angete . . . hë nyidë ngöne la nyipici.”—Salamo 145:18.

NEMENE LA ITRE XA INI QA HNINE LA TUSI HMITRÖTR?

  • Tha Akötresieti kö a drenge la itre thithi ne la itre ka icilekeu me Nyidrë. (Isaia 1:15) Ngo, ijiji angatre hi ‘troa isenyin’ me Nyidrë, me saze la itre aqane ujë i angatr ka ngazo.—Isaia 1:18.

  • Tro Akötresieti a sa la thith, e ka ihmeku memine la itre hna amekötine hnene la Tusi Hmitrötr.—1 Ioane 5:14.

Tune kaa, tro hi a caa pengöne la aqane tro sa thith?

KOLA MEKUN HNEI ITRE XAN ka hape, loi e tro pala hi angatr a thil, me thingi lue im ngöne la angatr a thith. Nemene fe la mekuna i epun?

HANAWANGE LA HNA QAJA HNENE LA TUSI HMITRÖTR

Akötresieti a kapa la itre thithi ne la itre atr ka ‘lapa’ me ‘cil,’ maine pena la thithi ne la itre ka “kei qëmeke” maine “sa watingöneca.”(1 Aqane Lapa Ite Joxu 17:16; 2 Aqane Lapa Ite Joxu 30:27; Ezera 10:1; Ite Huliwa 9:40) Tha ka nyipiewekë kö la pengöne la aqane troa thith.

NEMENE LA ITRE XA INI QA HNINE LA TUSI HMITRÖTR?

  • Akötresieti a drenge la itre atr ka thithi koi Nyidrë cememine la hni ka ipië.—Salamo 138:6.

  • Ijije hi troa thithi ngöne la nöjei qene hlapa maine pena troa thithi thaup.—2 Aqane Lapa Ite Joxu 6:32, 33; Nehemia 2:1-6.