Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

ITA NE THUP Na. 5 2017 | Itre Angela​—Hapeu Ka Mele La Itre Angela?

NEMENE LA MEKUNA I EPUN?

Ka mele kö la itre angela? Öni Tusi Hmitrötr:

“Ole Iehova jë, hnei nyipunie ite angela, ite ka mene ngöne la cat, itete kuca la wesi ula i nyidë, kola qatixenyëne la aqane ula i nyidë.”Salamo 103:20.

Kola qejepengöne hnene la Ita Ne Thup celë la hna qaja Tusi Hmitrötr göi itre angela, memine la thangane la itre huliwa i angatre ngöne la mele së.

 

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Itre Angela​—Thangane La Huliwa i Angatre Ngöne La Mele Së

Hnene la itre hna melëne hnene la itre atr, matre angatr a mekune ka hape, ka mele la itre angela nge hetre thangane la huliwa i angatr ngöne la mele së.

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Pengöne La Itre Angela

Tusi Hmitrötr hmekuje hi laka troa sa mekötine la itre hnyinge së, göne la itre angela.

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Hetre Angela i Epuni Kö?

Ijije kö tro la ketre angela maine itre angela a thupë epun?

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Hetre Angela Kö Ka Ngazo?

Tusi Hmitrötr a sa hnyawa la itre hnying.

KA QA NGÖNE ICETRÖN

Ixatua Ne La Itre Angela

THE BIBLE CHANGES LIVES

Tha Ka Mele Kö Akötresie Koi Ni

Qane lo angeic a co, lue ewekë hi ka sisitria koi angeic, ene la musi komini, nge pëkö Akötresie. Ngo pine nemene matre saze pi la mekuna i angeic, nge nyiqane jë angeic e Tusi Hmitrötr?

IMITATE THEIR FAITH

Hnei Akötresie Hna Hë Eahlo “Isola”

Pine nemene matre ka ihmeku la ëje cili koi Sara?

Kola Sa Hnei Tusi Hmitrötr

Kösë tha ijiji së kö troa öhne la nyipi tingeting e celë me troa hane tingeting la itre mekuna së, pine laka tiqa hnyawa ha la fen hnene la iakötrë me itre thiina ka tha meköti kö. Matre hapeu, ijije kö troa nyinyine la itre jole cili?