NYIMUTRE la itre aqane qejepengöne la mele me mec. Ame itre xan, ke angatr a mekune ka hape, thupene la mec, ke, mele kö angatr. Maine jë angatr a troa mele ngöne la ketre ngönetrei maine mele pena ngöne la ketre götran. Hna qaja mina fe, ka hape, troa hnaho angatr hmaca matre melëne la ketre mel. Ngo ame itre xan, öni angatr, ame la mec ke, pune hi lai.

Maine jë hnene la aqane hetru epun maine qenenöje i epuni pena, matre isapengöne kö la aqane mekuna i epun. Pine laka isapengöne la itre mekune göi mec, hapeu tro kö sa hnyinge kowe la ketre atr maine thele pena ngöne la ketre ewekë, matre troa sa hnyawa la hnyinge celë?

Qaane hë ekö, hnene la itre hene ne hmi hna qaja ka hape, e meci hë la atr ke, mele pe kö la u. Ame thene la itre xa ka hmi, tune la itre Keresiano, me itre ka hmi Hindou, me angetre Iuda, me itre ka hmi Musulman, me itre xane ju kö, ke ka xecie koi angatr ka hape, e meci hë la atr ke, mele pe kö la u. Nge ka mele pe kö ej ngöne la kola meci la ngönetrei. Ketre, eje a tro kowe la zi ange ua. Ame itre ka hmi koi Bouddha, ke angatr a mekune ka hape, kola anyimua hnahone hmaca la atr. Ketre tune fe la trengecatre i angeic me mekuna i angeic laka, kola ha traqa kowe la ketre madrine ka ketre pengöne kö, hna hëne ka hape, Nirvana.

Hnene la itre ini celë matre nyimutre catre la itre atr e cailo fen ka mekune ka hape, ame la mec, tre, kösë kola fe gojenyi së kowe la ketre mel, ngo ngöne ketre götrane pena ha. Nyimutre mina fe la itre atr ka mekune ka hape, ame la mec ke, ka nyipiewekë ngöne la mele ne la atr. Ketre, öni angatr, aja i Akötresieti tro la atr a mec. Ngo nemene fe la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr? Hane ju e lai ketre tane mekun. Tro hë epuni a öhne la mekune ka sa la hnying.