Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Aqane Nyiqane Ithanata

Aqane Nyiqane Ithanata

NEMENE LA MEKUNA I EPUN?

Aja i Akötresieti kö tro la itre atr a mec? Tusi Hmitrötr a qaja ka hape: “Tro [Akötresieti] a köle tije la nöjei tenge timida asëjëihë qa ngöne la ite lue meke i angat; nge pa hmaca kö mec.”Hna Amamane 21:4.

Kola qejepengöne hnene la Ita Ne Thup celë, la mekuna i Tusi Hmitrötr göi mele me mec.