Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 4 2016

Pëkö Ka Sisitria Catr Hune La Aqane Waiewekë Celë

Pëkö Ka Sisitria Catr Hune La Aqane Waiewekë Celë

KETRE keresiano epun? Maine eje hi, kolo fe a hane e epun ngöne la 2 miliar lao atr e celë fen. Nge kösë 1 koi 3 lao atr qaathei angatr, ka qaja ka hape, itre ka xötrethenge Keriso. Ame enehila, nyimutre la itre hmi ka qaja ka hape, itre Keresiano angatr, ngo tha ka casi kö angatr ngöne la itre aqane trotrohnine la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr, nge ka isazikeu fe la itre mekuna i angatr. Celë hi matre, ka isapengöne catre la itre hnei epuni hna mejiune kow memine la itre xa keresiano. Hapeu, ka nyipiewekë kö la itre hnei epuni hna mejiune kow? Nyipici ka nyipiewekë catr, e aja i epuni troa xötrethenge Keriso tune la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr.

Ame lo itre hna hëne ka hape, “Ite Kerisiano” tre, kolo hi lo itre atr ka xötrethenge Iesu Keriso (Ite Huliwa 11:26) Casi hi la aqane hë angatr pine laka, angatr hmekuje hi ekö la itre Keresiano. Ame la itre Keresiano tre, angatr a cas matre troa xötrethenge la itre ini me itre hna amekötine hnei Iesu Keriso, lo Atr Ami Trepene La Hmi Keresiano. Tune kaa fe epun? Epuni kö a mejiune kowe la itre ini hna hamëne hnei Keriso, memine la itre hna mejiune kow hnene lo itre pane Keresiano? Nemene la ka troa anyipicine lai? Tusi Hmitrötre hi la ka troa amamai epun.

Pane mekune jë la: tru catre la hnei Iesu Keriso hna metrötrëne la Itre Hna Cinyihan, ene la Wesi Ula i Akötresie. Tha madrine kö nyidrëti kowe la itre ka wangesixane  la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr, nge ka wangatrune pe la itre ini hna acile hnei atr. (Mareko 7:9-13) Ijiji së hnyawa hi troa qaja ka hape, ame la itretre drei Iesu, ke, angatr hi a xome la itre ini angatr qa hnine la Tusi Hmitrötr. Celë hi matre, nyipiewekë tro la itre Keresiano a isa hnyinge ka hape, ‘Hapeu ka ihmeku kö la itre ini ne la hming, memine la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr?’ Maine aja i easë troa sa la hnyinge celë, ke, loi e tro sa pane hnyingëne thele ka hape, ka isapengöne kö la itre ini ne la hming memine la itre hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, maine casi hi?

Hnei Iesu hna qaja ka hape, troa nyipici la aqane atrunyi Akötresie, nge nyipici lai hna xome qa hnine la Tusi Hmitrötr. (Ioane 4:24; 17:17) Nge öni Paulo aposetolo ka hape, tro sa hetrenyi la mel, e hne së hna “wangate hmekune la nyipici.” (1 Timoteo 2:4) Celë hi matre, troa nyitrepene hmekuje hi la itre ini së, hnene la nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr. Pine nemen? Pine laka jëne mele i easë hi lai!

HAPEU, ISAPENGÖNE KÖ LA ITRE INI SË MEMINE LA TUSI HMITRÖTR?

Kola ithuecatre koi epuni troa e la sikisi lao hnying memine la itre aqane sa itre ej, hnene la Tusi Hmitrötr. Thele jë la itre xötre ne la Tusi Hmitrötr hna cinyihane e cahu fen, nge thele jë fe la itre aqane troa sa la hnying. Thupene lai, isa hnyinge jë ka hape, ‘Hapeu isapengöne kö la itre ini ne la hming memine la itre hna qaja e hnine la Tusi Hmitrötr?’

Ame la itre hnepe hnyinge e cahu fen, tre, celë hi itre ka troa xatua epuni lai, troa goeëne la eisapengönene lue ej. Tune kaa, aja i epuni kö troa hane goeëne la eisapengönene la itre ini ne la hmi epun, memine la itre hna qaja hnei Tusi Hmitrötr? Tru la madrinene la itre Temoë i Iehova troa xatua epuni, troa inine la nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr. Ange sipone ju kowe la ketre Temoë i Iehova troa hane ini tus me epun. Maine pena tro jë kowe la sit, jw.org.