Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | HUNE JU KÖ—LA TUSI HMITRÖTR

Nyipici Göne La Tusi Hmitrötr

Nyipici Göne La Tusi Hmitrötr

Ame thene lo itre itusi ka qeje Akötresie, Tusi Hmitrötr pe hi la ka lapa. Nge uti hë enehila, pë fe kö ketre itus ka hamë ini me ketr la hni ne la itre atr tune la Tusi Hmitrötr. Ngacama hetre eloine la Tusi Hmitrötr, ngo hna lapa thele ewekë ngön, nge hna jelengazon.

Kola jelethoine hnene la itre ka thele ewekë ka hape, ame la itre Tusi Hmitrötr enehila, tre, tha ka ihmeku kö memine la itre hna cinyihane ekö. Önine la ketre profesör ka qejepengöne la itre hmi ka hape, “Tha nyipi mama hnyawa kö koi së laka, ka meköti la aqane fejane la itre hna cinyihane cili.” Öni nyidrë mina fe ka hape, “Hetrenyi la itre hna cinyihane ka tria qa ngöne lo itre hna cinyihane ekö. Nge ame ngöne la itre hna cinyihane cili, tre, tru catre hna fejane pë hë thupene la itre macatre ka nyimutre, celë hi matre kepine matre isapengöne catr itre ej.”

Ame itre xan, pine laka itre ka hmi angatr, angatr a jelethoine la Tusi Hmitrötr. Hanawange la pengöi Faizal; hna ini angeic hnene la fami angeic ka tha hmi keresiano kö ka hape, ame la Tusi Hmitrötr, tre, nyine ahmitrötrën ngo kösë lo saze hë. Öni angeic: “Ame hë la pun, ke, eni ha nango cile hnö ngöne la kola thele hnene la itre atr troa qeje Tusi Hmitrötr koi ni. Nga nyipicinge hi, ke, pëkö ka hetrenyi lo pane Tusi Hmitrötr. Ame la itre Tusi Hmitrötr enehila, tre, saze hë, pine laka hna fejane asë pë hë!”

Ngo hapeu, ka nyipiewekë kö troa atre ka hape, hna saze maine tha hna saze kö la Tusi Hmitrötr? Matre loi e tro sa pane hnyinge ka hape: Tune kaa, tro kö sa mejiune laka troa eatr elany la itre hna thingehnaean e hnine la Tusi Hmitrötr, nge thatre pe së ka hape, itre eje jë fe kö e hnine lo pane Tusi Hmitrötr ekö? (Roma 15:4) Tro kö sa xome la itre trepene meköti Iehova matre troa axecië mekun göi huliwa me hnepe lapa maine göi hmi pena, nge atre hnyawa hi së laka ame la itre Tusi Hmitrötr enehila, ke, hna fejane hi hnei atr?

Ngacama patre tro hë lo pane Tusi Hmitrötr ekö, ngo ijije pala hi tro sa xome lo itre hna fejane ekö, tune lo itre tusi hna ewath ka nyimutre. Hnauëne laka, tha patre ju kö la itre tusi hna ewath cili, nge catre hnine pe la itre ka icilekeu me thele troa saze la itre hna cinyihan? Nemene la aqane tro sa akökötrene la mejiune së laka, tha ka isazikeu kö la Tusi Hmitrötr së enehila memine lo pane Tusi Hmitrötr? Troa sa la itre hnyinge celë ngöne la easa troa ce wange la aqane trongene ekö la Tusi Hmitrötr.